Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Výukový portál Lékařské fakulty v Plzni

Vítejte na portálu Mefanet LF UK v Plzni.

Obsah kategorizovaný dle lékařských disciplín

Vybrané německé texty a cvičení pro studující stomatologie

Vybrané německé texty a cvičení pro studující stomatologie

 Tento výukový materiál je určen pro studující zubního lékařství, kteří mají zájem rozvíjet své jazykové znalosti a dovednosti (na úrovni minimálně B1 SERR) v oblasti profesní a odborné němčiny. Primárně je určen pro výuku němčiny pro stomatology v letním semestru 1. ročníku, ale v rámci samostudia ho může využít každý zájemce o profesní jazyk v oblasti stomatologie.
Materiál má šest kapitol. Každá kapitola obsahuje texty se základní stomatogickou tematikou (prevence, praxe zubního lékaře, ošetření zubníhu kazu, extrakce zubu aj), pod texty jsou lexikální a gramaticko-lexikální cvičení a v některých kapitolách též odkazy na vhodné materiály na YouTube.

 
autor: Eva Formánková | obor: Ostatní | zobrazeno: 352x | publikováno: 2.10.2019 | poslední úpravy: 2.10.2019 | Creative Commons License

Course for Dental Medicine additional exercises

Course for Dental Medicine additional exercises

 The material „Course for Dental Medicine-Additional Exercises“ has been designed to improve and deepen the dental students' medical vocabulary and grammar skills. Each text in the „Course for Dental Medicine“ has been assigned one chapter of exercises and grammar where students can practise their newly aquired medical vocabulary and grammar skills. The grammar spots have been chosen carefully and with regard to the special requirements of English for medical purposes.

 
autor: Katja Kulhánková | obor: Ostatní | zobrazeno: 358x | publikováno: 18.9.2019 | poslední úpravy: 18.9.2019 | Creative Commons License

Médecins de demain

Médecins de demain

Podkladem audiovizuálního materiálu z prostředí francouzských nemocnic je program francouzské televize „France 4“ nazvaný „Médecins de demain“ („Saison“ 1-4, „Épisode“ 1-4). Hlavními postavami jsou mladí francouzští lékaři, kteří v rámci různého stadia atestace působí ve francouzských nemocnicích. Použity byly vybrané sekvence z „Épisode“ 1 a 2 oddílu „Saison“ 1 .
Materiál je primárně určen pro výuku povinně volitelného předmětu „Francouzština pro lékařskou praxi“, ale může sloužit i ostatním studentům, kteří mají v úmyslu zdokonalit se v odborné lékařské francouzštině. Autentické situace slouží především jako východisko pro nácvik porozumění. Cílem kurzu, který je veden převážně ve francouzštině, je nabídnout studentům možnost lépe pochopit jednotlivé aspekty odborné řečové komunikace ve francouzštině a připravit je tak pro úspěšné absolvování stáží ve frankofonním lékařském prostředí.

 
autor: Hana Potměšilová | obor: Ostatní | zobrazeno: 417x | publikováno: 26.4.2019 | poslední úpravy: 1.11.2019 | Creative Commons License

Atlas lékařské mykologie

Atlas lékařské mykologie

Atlas je doplňkovým studijním materiálem pro přednášky a cvičení z lékařské mikrobiologie. Přináší mikrofotografie a makrofotografie běžných původců mykotických onemocnění, ale zahrnuje i vyobrazení méně častých druhů, které není možné, především s ohledem na jejich omezenou dostupnost, představit v takovéto šíři v rámci pravidelné výuky.

 
autor: Karel Martínek | obor: Mikrobiologie | zobrazeno: 887x | publikováno: 26.9.2018 | poslední úpravy: 27.9.2018

Embryologie I - progeneze, časný embryonální vývoj a implantace

Embryologie I - progeneze, časný embryonální vývoj a implantace

 Přednáška zahrnuje přehled gametogeneze (progeneze), proces oplození a časný pre-implantační embryonální vývoj. Součástí jsou rovněž poznámky k procesu implantace embrya a komunikaci embrya s endometriem dělohy.

                                                                                                                     

 
autor: Jan Nevoral, prof. MUDr. Králíčková Milena, Ph.D. | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 1462x | publikováno: 24.4.2018 | poslední úpravy: 8.8.2018 | Creative Commons License

94. fyziologické dny České a Slovenské fyziologické společnosti

94. fyziologické dny České a Slovenské fyziologické společnosti

Sborník abstraktů z tradičního setkání České a Slovenské fyziologické společnosti. Abstrakty převážně směřují do oblastí neurofyziologie, kardiovaskulární fyziologie, buněčné fyziologie a metabolismu.

                                                                                                      

 
autor: Milan Štengl, a kolektiv | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 1319x | publikováno: 24.1.2018 | poslední úpravy: 24.1.2018 | Creative Commons License

Úvod do biostatistiky

Úvod do biostatistiky

Úvod do biostatistiky přináší základní informace o teorie pravděpodobnosti a matematické statistice. Teorie pravděpodobnosti i matematická statistika jsou založeny na známých matematických nástrojích – kalkulu, lineární algebře a teorii míry. Nepřinášejí (až na výjimky) nové matematické postupy, ale dávají známým postupům nový obsah.
Přirozeně je tedy věnována mnohem větší pozornost tomu, jak budou vstupní údaje i výsledky interpretovány, než vlastnímu výpočtu. Jedná se vlastně o porozumění číslům a vztahům mezi nimi. Jednou ze základních úloh teorie pravděpodobnosti je počítání s nepřesnými čísly. Špatnou interpretací (ať už nechtěnou nebo záměrnou) často dochází k posunutí smyslu nebo minimálně k závěrům, které budí úsměv.

 
autor: Vladimír Rogalewicz | obor: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | zobrazeno: 1690x | publikováno: 28.2.2017 | poslední úpravy: 28.2.2017 | Creative Commons License

Klinická biochemie

Podpůrný kurz pro výuku klinické biochemie v 5. ročníku všeobecného lékařství na LF UK v Plzni.

                                                                                                                                                                                                               

 
autor: Daniel Rajdl, Jaroslav Racek, Václav Senft, Roman Cibulka, Richar Pikner | obor: Lékařská chemie a biochemie | zobrazeno: 4033x | publikováno: 2.11.2015 | poslední úpravy: 2.11.2015 | Creative Commons License

Míšní nerv

Míšní nerv

Kurz Míšní nerv je určen zejména pro studenty prvních ročníků. Vychází ze schématu stavby míšního nervu, do kterého jsou vřazeny popisy jednotlivých částí periferního nervového systému včetně klinických aplikací.                                                          

 
autor: Lada Eberlová, David Štěpánek, Lenka Jetlebová | obor: Anatomie | zobrazeno: 3578x | publikováno: 9.5.2016 | poslední úpravy: 9.5.2016 | Creative Commons License

English for Use in Stomatology

English for Use in Stomatology

Materiál byl vytvořen jako doplňkový studijní materiál pro studenty stomatologie v prvním ročníku studia. V úvodní části tohoto materiálu se studenti detailně seznámí s lidským chrupem a systémem číslování zubů. Též se seznámí se zásadami dentální a orální hygieny, s profesemi zabývajícími se zubní péčí a s několikami nejběžnějšími typy nemocí, kterými se může budoucí zubař zabývat. V poslední části se studenti seznámí s nejdůležitějšími nástroji používanými v zubařské praxi a s postupy vybraných častých zákroků.

Cílem je nejen osvojení lékařské terminologie pro stomatologii, ale také naučit se základní zubařské postupy. V neposlední řadě rovněž o nemocích souvisejících s dutinou ústní, nástrojích a přístrojích používaných v zubní lékařské praxi.

 
autor: Katja Kulhánková | obor: Ostatní | zobrazeno: 3302x | publikováno: 23.4.2015 | poslední úpravy: 5.5.2015 | Creative Commons License

Open Source, GNU/Linux

Open Source, GNU/Linux

Studijní materiál je určen pro studenty 1. ročníku Všeobecného lékařství a Zubního lékařství. Stručně představuje problematiku otevřeného softwaru, historický vývoj a současné využití operačního systému GNU‐Linux a praktické ukázky práce v linuxové distribuci Ubuntu. Studenti si osvojí základní ovládání systému pomocí grafického uživatelského prostředí, seznámí se s alternativními programy z oblasti Open Source k proprietárnímu softwaru, závěr je věnovaný práci v příkazové řádce.

 
autor: Milan Dvořák, Petr Míka | obor: Lékařská informatika a informační věda | zobrazeno: 2194x | publikováno: 20.4.2015 | poslední úpravy: 21.5.2015 | Creative Commons License

Systemická rodinná psychoterapie

Systemická rodinná psychoterapie

V uvedené prezentaci představíme základní charakteristiky systemické psychoterapie, která patří mezi pět základních proudů moderní psychoterapie. Systemická psychoterapie nahlíží na etiologii psychosomatických onemocnění z hlediska rodinného systému. Systemické paradigma proto umožňuje efektivní léčbu těch psychosomatických poruch, u nichž hrají významnou úlohu vývojové aspekty. Uplatňuje se tedy např. u poruch příjmu potravy a v dětské a adolescentní psychiatrii.

 
autor: Jiří Podlipný | obor: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | zobrazeno: 2494x | publikováno: 16.4.2015 | poslední úpravy: 16.4.2015

Nervosvalový přenos

Nervosvalový přenos

Výukový materiál obsahuje popis fyziologie nervosvalového přenosu, poruchy a farmokalogické ovlivnění této synapse. Flashová animace by měla přispět k lepšímu pochopení dějů, které se na nervosvalovém spojení odehrávají za fyziologických a patologických podmínek.

                                                                 

 
autor: Jitka Švíglerová | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 4261x | publikováno: 14.4.2015 | poslední úpravy: 14.4.2015 | Creative Commons License

Současná izolace DNA a RNA ze vzorku nádorové tkáně zalité v parafinovém bločků část 3. – Izolace DNA

Současná izolace DNA a RNA ze vzorku nádorové tkáně zalité v parafinovém bločků část 3. – Izolace DNA

Vzorky tkání fixovaných formalínem a zalitých v parafínu (FFPE) se běžně používají pro přípravu histologických preparátů. U těchto preparátů lze použít přehledná či speciální barvení pro zvýraznění požadovaných struktury nebo použitím protilátek (imunohistochemie) označit a vizualizovat zcela konkrétní typy molekul. Takto ošeřené vzorky (FFPE) se skladují desítky let. Dnešní postupy izolace nukleových kyselin (NA) umožňují izolaci DNA a RNA i z takto ošetřených tkání a využít tak tyto vzorky k analýze DNA a RNA, přestože pro tyto analýzy tyto vzorky nebyly původně určeny. V tomto videu uvidíte izolaci DNA z FFPE tkáně, nyní již deparafinované. Výhodou možnosti izolovat DNA z parafínových bločků je skutečnost, že se dostáváme k materiálu genomové DNA, která by byla za normálních okolností nedostupná /bločky z archivu/. Nevýhodou je, že musíme počítat s omezeními pro následné analýzy DNA. DNA je fragmentovaná, v méně čisté podobě, často máme omezený výtěžek a následné analýzy je tomu třeba přizpůsobit. Takto izolovanou DNA můžeme použít například k detekci mutací, polymorfismů, omezeně k sekvenaci.

 
autor: Martin Pešta | obor: Biologie | zobrazeno: 2361x | publikováno: 13.4.2015 | poslední úpravy: 13.4.2015 | Creative Commons License

Současná izolace DNA a RNA ze vzorku nádorové tkáně zalité v parafinovém bločků část 2. – Izolace RNA

Současná izolace DNA a RNA ze vzorku nádorové tkáně zalité v parafinovém bločků část 2. – Izolace RNA

Vzorky tkání fixovaných formalínem a zalitých v parafínu (FFPE) se běžně používají pro přípravu histologických preparátů. U těchto preparátů lze použít přehledná či speciální barvení pro zvýraznění požadovaných struktury nebo použitím protilátek (imunohistochemie) označit a vizualizovat zcela konkrétní typy molekul. Takto ošeřené vzorky (FFPE) se skladují desítky let. Dnešní postupy izolace nukleových kyselin (NA) umožňují izolaci DNA a RNA i z takto ošetřených tkání a využít tak tyto vzorky k analýze DNA a RNA, přestože pro tyto analýzy tyto vzorky nebyly původně určeny. V tomto videu uvidíte izolaci RNA z FFPE tkáně, nyní již deparafinované. Výhodou možnosti izolovat RNA z parafínových bločků je skutečnost, že se dostáváme k materiálu - celkové RNA, která by byla za normálních okolností nedostupná /bločky z archivu/. RNA je rychle degradována a tak takto staré vzorky vhodné pro izolaci RNA nejsou jinak dostupné. Nevýhodou je, že musíme počítat s omezeními pro následné analýzy. RNA je fragmentovaná, v méně čisté podobě, často máme omezený výtěžek a následné analýzy je tomu třeba přizpůsobit. Prostřednictvím takto izolované RNA nejčastěji hodnotíme expresi genů.

 
autor: Martin Pešta | obor: Biologie | zobrazeno: 2070x | publikováno: 13.4.2015 | poslední úpravy: 13.4.2015 | Creative Commons License

Současná izolace DNA a RNA ze vzorku nádorové tkáně zalité v parafinovém bločků část 1. – Příprava vzorku a deparafinace

Současná izolace DNA a RNA ze vzorku nádorové tkáně zalité v parafinovém bločků část 1. – Příprava vzorku a deparafinace

Vzorky tkání fixovaných formalínem a zalitých v parafínu (FFPE) se běžně používají pro přípravu histologických preparátů. U těchto preparátů lze použít přehledná či speciální barvení pro zvýraznění požadovaných struktury nebo použitím protilátek (imunohistochemie) označit a vizualizovat zcela konkrétní typy molekul. Takto ošeřené vzorky (FFPE) se skladují desítky let. Dnešní postupy izolace nukleových kyselin (NA) umožňují izolaci DNA a RNA i z takto ošetřených tkání a využít tak tyto vzorky k analýze DNA a RNA, přestože pro tyto analýzy tyto vzorky nebyly původně určeny. Prvním krokem izolace NA je příprava řezů cílové tkáně. Tento postup je obsahem tohoto videa. Většinou připravujeme řezy dle hematoxylin-eosinových preparátů s vyznačenou oblastí, ze které budeme NA izolovat. Na mikrotomu nakrájíme několik řezů, které odstraníme (svrchní oxidovaná vrstva obsahuje nejvíce degradované NA). Následně připravíme 10-20 µm silné řezy o celkové velikosti přibližně 12x12 mm, ze kterých budeme izolovat DNA a RNA izolovat. Dále před vlastní izolací NA provedeme deparafinaci tkáně. Takto získanou tkáň již podrobíme lyzi a následně izolujeme DNA a RNA.

 
autor: Martin Pešta | obor: Biologie | zobrazeno: 2144x | publikováno: 13.4.2015 | poslední úpravy: 13.4.2015 | Creative Commons License

Sekundární tumory páteře

Sekundární tumory páteře

Text shrnuje poznatky o etiologii, základním rozdělení, epidemiologii, diagnostice a chirurgických léčebných metodách metastatického postižení páteře.Sekundárními tumory páteře rozumíme postižení obratle metastázami nádorů, jejichž původ je mimo samotnou tkáň páteře. Šíření nádoru do páteře je nejčastěji krevními cestami (hematogenní), ale může být i přímým prorůstáním z okolí (per continuitatem), například u nádorů plic.
 

 
autor: David Bludovský | obor: Neurochirurgie | zobrazeno: 2481x | publikováno: 10.4.2015 | poslední úpravy: 10.4.2015 | Creative Commons License

Drosophila melanogaster

Drosophila melanogaster

Tento studijní materiál představuje hmyz, který posunul lidstvo o značný kus dopředu. Jedná se o octomilku obecnou (drosophila melanogaster). V multimediální prezentaci je představen životní cyklus octomilky obecné, určení pohlaví, využití octomilky ve vědě a lékařství. Součástí je i jednoduchý test.

 
autor: Veronika Novotná | obor: Biologie | zobrazeno: 2115x | publikováno: 10.4.2015 | poslední úpravy: 19.5.2015 | Creative Commons License

Jedovatí bezobratlí v ČR

Jedovatí bezobratlí v ČR

I v našem malém státě mírného pásma na nás ve stinných podrostech či na slunných stráních číhá jedovaté nebezpečí v podobě malých bezobratlých živočichů. Někteří mohou člověku způsobit jen neškodné otoky, vyrážky či dýchací obtíže, jiní jsou smrtelně jedovatí. Důležitou roli v účincích jejich jedů hraje i stav imunitního systému postiženého. V materiálu naleznete, kromě základních informací a obrázků, i zajímavosti o dalších reálných otravách na našem území způsobených zavlečenými či vlivem teplého klimatu rozšiřujícími se druhy. V závěru práce jsou shrnuta doporučení o první pomoci.

 
autor: Alena Kučerová | obor: Biologie | zobrazeno: 2451x | publikováno: 8.4.2015 | poslední úpravy: 8.6.2015 | Creative Commons License

Topografie dolní končetiny

Topografie dolní končetiny

 Tento studijní materiál je určen studentům druhého ročníku všeobecného lékařství. Jsou probrány jednotlivé topografické krajiny dolní končetiny, stanoveny jejich hranice a popsán obsah v topografických vrstvách. Textové údaje jsou shrnuty v přehledných tabulkách a důležité struktury jsou zobrazeny na originálních schématických obrázcích. Klinické poznámky zdůrazňují význam některých topografických vztahů.

 
autor: Pavel Fiala, Jiří Valenta, Antonín Horák | obor: Anatomie | zobrazeno: 3080x | publikováno: 7.4.2015 | poslední úpravy: 7.4.2015 | Creative Commons License

Topografie horní končetiny

Topografie horní končetiny

 Tento studijní materiál je určen studentům 2. ročníku všeobecného lékařství. Jsou probrány topografické krajiny horní končetiny, stanoveny jejich hranice a obsah. Důležité struktury jsou zobrazeny na originálních schématických obrázcích a shrnuty v přehledných tabulkách. Klinické poznámky zdůrazňují význam některých topografických vztahů.

 
autor: Pavel Fiala, Jiří Valenta, Antonín Horák | obor: Anatomie | zobrazeno: 3569x | publikováno: 7.4.2015 | poslední úpravy: 14.4.2015 | Creative Commons License

Smysly ZRAK

Smysly ZRAK

 Studijní materiál SMYSLY ZRAK je určen pro studenty druhého ročníku lékařské fakulty. Vzhledem k tomu, že celá práce kopíruje strukturu sylabu, je logickou a ucelenou pomůckou při přípravě na závěrečnou zkoušku. Práce umožňuje rychlou orientaci při vyhledávání nejdůležitějších pojmů z fyziologie oka.

 
autor: Martina Grundmanová | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 3075x | publikováno: 7.4.2015 | poslední úpravy: 7.4.2015 | Creative Commons License

Cloud computing

Cloud computing

Vývoj počítačových technologií velmi pokročil a boří zažitá paradigmata. Pro uživatelé dříve narozené bylo těžko představitelné požívat software, který není součástí instalace jejich počítače, ukládat data na servery v Internetu a přistupovat k nim z různých zařízení. Využívání služeb či programů umístěných na server v Internetu má jistě své výhody, ale je nutné zvážit i rizika z nich plynoucí. Studijní materiál nabízí pohled na používání základní aplikací, které potřebuje běžný uživatele při práci IT technikou. Dokument obsahuje výkladovou část a část praktických návodů. S přispěním nichž je možné si služby fakticky vyzkoušet.

 
autor: Martin Navrátil, Petr Míka | obor: Lékařská informatika a informační věda | zobrazeno: 1924x | publikováno: 3.4.2015 | poslední úpravy: 3.4.2015 | Creative Commons License

Přístrojové vybavení Biofyzikálního ústavu LFP UK

Přístrojové vybavení Biofyzikálního ústavu LFP UK

Soubor fotografií nazvaný Přístrojové vybavení Biofyzikálního ústavu LFP UK představuje přístroje našeho ústavu. Tato elektronická publikace je doplňujícím materiálem k výuce praktických cvičení z biofyziky. Popisuje přístrojovou techniku, se kterou se studenti během praktických cvičení mohou setkat. Jejím cílem je umožnit studentům přípravu na setkání s přístroji a technikou, nebo také připomenutí jejich funkce při studiu na závěrečnou zkoušku.

 
autor: Zdeněk Kubeš, Jiří Dejmek, Pavlína Rottenbornová, Jiří Beneš, Matouš Bolek, Lukáš Bolek | obor: Biofyzika | zobrazeno: 2057x | publikováno: 1.4.2015 | poslední úpravy: 1.4.2015 | Creative Commons License

Ateroskleróza a ICHS

Ateroskleróza a ICHS

Kardiovaskulární choroby jsou nejčastější příčinou mortality. Donedávna to platilo pouze v průmyslově rozvinutých zemích, od roku 2000 to však již platí celosvětově. Onemocnění srdce zapříčiní více než 4 milióny úmrtí za rok.
Podkladem většiny úmrtí na kardiovaskulární onemocnění je ateroskleróza. Zatímco v rozvinutých západních zemích v současnosti její prevalence stagnuje až mírně klesá, v České republice, stejně jako v ostatních zemích střední a východní Evropy nadále stoupá

 

 
autor: Lukáš Handl | obor: Kardiologie, angiologie | zobrazeno: 2255x | publikováno: 24.3.2015 | poslední úpravy: 24.3.2015 | Creative Commons License

Tubulární procesy

Tubulární procesy

V tubulech nefronů dochází k přesunu rozpuštěných látek z tubulární tekutiny do krve (tubulární resorpce) nebo opačným směrem, tj. z krve do tubulární tekutiny (tubulární sekrece). V obou případech musí přenášená látka překonat 2 bariéry: tubulární epitel a cévní endotel. V kůře, kde se nachází proximální a distální tubulus a korová část sběracího kanálku, tj. části nefronu, ve kterých dochází k nejmohutnější resorpci, jsou peritubulární kapiláry volně propustné pro vodu a rozpuštěné látky a složení intersticiální tekutiny a plazmy v peritubulárních kapilárách je téměř shodné: jedinou skutečnou překážku přenosu látek tak klade membrána buněk tubulárního epitelu.

 
autor: Jitka Kuncová | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 3573x | publikováno: 4.3.2015 | poslední úpravy: 4.3.2015 | Creative Commons License

Podivnosti mikrosvěta

Podivnosti mikrosvěta

Pod pojmem klasická fyzika se rozumí aplikace zákonů „makrosvěta“ na dění v „mikrosvětě“. Když zkoumáme nějakou fyzikální soustavu, obvykle nás zajímá její energie, pohyb a poloha v prostoru, jestli je přítomno nějaké fyzikální pole, z čeho se soustava skládá a samozřejmě, jak by se zjištění z pozorování dalo využít v praxi. Do přelomu 19. a 20. století bylo světlo považováno pouze za vlnění elektromagnetického záření, částice byly drobnými kuličkami a bylo možné změřit rychlost pohybu a polohu jakéhokoliv objektu v prostoru současně a s naprostou přesností.

 
autor: Jana Mattová | obor: Biofyzika | zobrazeno: 2026x | publikováno: 2.3.2015 | poslední úpravy: 2.3.2015 | Creative Commons License

Porod a pánevní dno

Porod a pánevní dno

 Cílem výukového textu je seznámit studenty pregraduálního i postgraduálního studia s aktuálním pohledem na vliv porodu na statiku a integritu pánevního dna. První část dokumentu seznamuje s moderní funkční anatomií pánevního dna a patofyziologií sestupu pánevních orgánů. Následně je probírán vliv porodu ve smyslu poranění či poškození jednotlivých struktur a jsou nastíněny možnosti prevence porodního poranění pánevního dna.

 
autor: Zdeněk Rušavý | obor: Porodnictví a gynekologie | zobrazeno: 3199x | publikováno: 26.2.2015 | poslední úpravy: 7.3.2015 | Creative Commons License

Transport plynů

Transport plynů

Výukový materiál je určen pro studenty zubního lékařství. První část popisuje principy transportu kyslíku z plic do tkání. Druhá část je věnována transportu oxidu uhličitého z tkání do plic.
                                                       

 
autor: Jana Slavíková, Jitka Švíglerová | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 2505x | publikováno: 26.2.2015 | poslední úpravy: 26.2.2015 | Creative Commons License

Výměna plynů

Výměna plynů

Výukový materiál je určen pro studenty zubního lékařství. První část popisuje vlastnosti atmosférického a alveolárního vzduchu, druhá část je věnována specifikům plicního oběhu, třetí část vysvětluje difuzi plyná přes alveolokapilární membránu.

                                         

 
autor: Jana Slavíková, Jitka Švíglerová | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 2427x | publikováno: 26.2.2015 | poslední úpravy: 26.2.2015 | Creative Commons License

Regulace dýchání

Regulace dýchání

Výukový materiál Regulace dýchání je určen pro studenty zubního lékařství. Studenti se seznámí s lokalizací a funkcí respiračních center v mozkovém kmeni, s činností periferních chemoreceptorů a centrální chemosenzitivní oblasti a s nervovou a nechemickou regulací dýchání. Poslední část je věnována adaptaci dýchání za různých podmínek.

 
autor: Jana Slavíková, Jitka Švíglerová | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 2424x | publikováno: 26.2.2015 | poslední úpravy: 26.2.2015 | Creative Commons License

Videoprezentace: léčebné postupy v dermatologii

Videoprezentace: léčebné postupy v dermatologii

Videoprezentace ukazuje základní dermatologické léčebné postupy.


                                                                         

 
autor: Jan Říčař | obor: Dermatologie | zobrazeno: 3835x | publikováno: 26.2.2015 | poslední úpravy: 26.2.2015 | Creative Commons License

Měření povrchového napětí kapalin

Měření povrchového napětí kapalin

Soubor komentovaných videosekvencí k praktiku Měření povrchového napětí kapalin seznamuje studenta se základní problematikou povrchového napětí a jeho vlivu v medicíně. Následně jsou komentovaným způsobem předvedeny postupy, jak provádět jednotlivé úlohy tohoto praktika a jak výsledky vyhodnotit.

 
autor: Zdeněk Kubeš, Jiří Dejmek, Pavlína Rottenbornová, Jiří Beneš, Matouš Bolek, Lukáš Bolek | obor: Biofyzika | zobrazeno: 4126x | publikováno: 24.2.2015 | poslední úpravy: 24.2.2015 | Creative Commons License

Měření základních meteorologických veličin

Měření základních meteorologických veličin

Soubor komentovaných videosekvencí k praktiku Meteorologie seznamuje studenta se základní problematikou měření relativní a absolutní vlhkosti vzduchu a významu těchto veličin v medicíně. Jsou zde komentovaným způsobem předvedeny postupy, jak provádět jednotlivé kroky tohoto praktika a vhodným způsobem jsou na praktických ukázkách vysvětleny fyzikální principy, které jsou s tématem spojeny. Pro každou veličinu se seznámíte s jednou z možností, jak ji můžeme měřit a získané výsledky porovnáme s optimálními hodnotami pro náš organismus. Z aktuální relativní vlhkosti vzduchu také vysvětlíme výpočet pro teplotu rosného bodu.

 
autor: Jiří Beneš, Zdeněk Kubeš, Jiří Dejmek, Pavlína Rottenbornová, Lukáš Bolek, Matouš Bolek | obor: Biofyzika | zobrazeno: 4016x | publikováno: 24.2.2015 | poslední úpravy: 24.2.2015 | Creative Commons License

Ochrana před ionizujícím zářením

Ochrana před ionizujícím zářením

Soubor komentovaných videosekvencí k praktiku Ochrana před ionizujícím zářením seznamuje studenta se základní problematikou tohoto tématu a jeho významu v medicíně. Jsou zde komentovaným způsobem předvedeny postupy, jak provádět jednotlivé kroky tohoto praktika a vhodným způsobem jsou na praktických ukázkách vysvětleny fyzikální principy, které jsou s tématem spojeny. V první části je ukázáno měření přirozené radioaktivity, tzv. pozadí. Druhá a třetí část popisuje demonstraci ochrany před ionizujícím zářením vzdáleností a stíněním.

 
autor: Zdeněk Kubeš, Jiří Dejmek, Pavlína Rottenbornová, Jiří Beneš, Matouš Bolek, Lukáš Bolek | obor: Biofyzika | zobrazeno: 3863x | publikováno: 20.2.2015 | poslední úpravy: 24.2.2015 | Creative Commons License

Endoskopie - měření

Endoskopie - měření

Komentovaná videosekvence k praktiku Lékařská endoskopie seznamuje studenta s postupem stereoskopického měření struktur vnitřních částí výukového trenažéru žaludku. Je kladen důraz na zapamatování si postupu měření a na možná úskalí během této činnosti.                              

 
autor: Lukáš Bolek, Zdeněk Kubeš, Jiří Dejmek, Pavlína Rottenbornová, Jiří Beneš, Matouš Bolek | obor: Biofyzika | zobrazeno: 2450x | publikováno: 20.2.2015 | poslední úpravy: 20.2.2015 | Creative Commons License

Endoskopie

Endoskopie

Komentovaná videosekvence k praktiku Lékařská endoskopie seznamuje studenta se základy technologie endoskopů, jejich druhy, konstrukcí a vlastnostmi. Komentovaným způsobem jsou předvedeny postupy, jak provádět jednotlivé úlohy tohoto praktika a vhodným způsobem jsou na praktických ukázkách vysvětleny vlastnosti videoendoskopu.

 
autor: Lukáš Bolek, Zdeněk Kubeš, Jiří Dejmek, Pavlína Rottenbornová, Jiří Beneš, Matouš Bolek | obor: Biofyzika | zobrazeno: 2763x | publikováno: 20.2.2015 | poslední úpravy: 20.2.2015 | Creative Commons License

Bezpečnost práce s elektrickým zařízením

Bezpečnost práce s elektrickým zařízením

Soubor komentovaných videosekvencí k praktiku Bezpečnost práce s elektrickým zařízením seznamuje v první části studenta se standartním zapojením elektrické instalace odpovídající většině instalací v České republice. Najdeme zde vysvětlení významu zapojení jističe v elektrickém rozvodu. V další části si ukážeme možná nebezpečí rozvodu a důvody úrazů elektrickým proudem. V poslední kapitole pak vysvětlíme význam chrániče.

 
autor: Lukáš Bolek, Zdeněk Kubeš, Jiří Dejmek, Pavlína Rottenbornová, Jiří Beneš, Matouš Bolek | obor: Biofyzika | zobrazeno: 4606x | publikováno: 20.2.2015 | poslední úpravy: 20.2.2015 | Creative Commons License

Detekce ionizujícího záření

Detekce ionizujícího záření

Soubor komentovaných videosekvencí k praktiku Detekce ionizujícího záření seznamuje studenta se základní problematikou tohoto tématu a jeho významu v medicíně. Jsou zde komentovaným způsobem předvedeny postupy, jak provádět jednotlivé kroky tohoto praktika a vhodným způsobem jsou na praktických ukázkách vysvětleny fyzikální principy, které jsou s tématem spojeny. V první části je popsána funkce scintilačního detektoru, ve druhé je pak ukázáno měření přirozené radioaktivity, tzv. pozadí. Třetí část popisuje, jak lze podle spekter jednotlivé radioisotopy identifikovat. V závěru pak zjistíme, že námi obdržená ekvivalentní dávka záření v průběhu praktik je naprosto zanedbatelná.

 
autor: Lukáš Bolek, Zdeněk Kubeš, Jiří Dejmek, Pavlína Rottenbornová, Jiří Beneš, Matouš Bolek | obor: Biofyzika | zobrazeno: 2883x | publikováno: 19.2.2015 | poslední úpravy: 19.2.2015 | Creative Commons License

Audiometrie

Audiometrie

Soubor komentovaných videosekvencí k praktiku Audiometrie seznamuje studenta se základní problematikou této měřící metody a jeho použití v medicíně. Jsou zde komentovaným způsobem předvedeny postupy, jak provádět jednotlivé kroky tohoto praktika a vhodným způsobem jsou na praktických ukázkách vysvětleny fyzikální principy, které jsou s tématem spojeny.Po naměření konkrétních hodnot se naučíme setrojit v Excelu prahovou křivku slyšitelnosti a její vyhodnocení a porovnání se vzorovým audiogramem.

 
autor: Lukáš Bolek, Zdeněk Kubeš, Jiří Dejmek, Pavlína Rottenbornová, Jiří Beneš, Matouš Bolek | obor: Biofyzika | zobrazeno: 5182x | publikováno: 19.2.2015 | poslední úpravy: 19.2.2015 | Creative Commons License

Neuroendokrinní tumory a karcinoid

Neuroendokrinní tumory a karcinoid

Neuroendokrinní tumory zažívacího traktu tvoří rozmanitou skupinu nádorů vycházejících z neuroendokrinních buněk gastrointestinálního traktu. Jedná se o tumory málo četné, ovšem co se týče diagnostiky jsou rozlišné od nádoru hormonálně neaktivních. Proto se jim budeme věnovat v této kapitole. Nejčastějším z těchto tumorů je karcinoid, kterému bude věnovaná značná část této práce.

 
autor: Josef Kult | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 2199x | publikováno: 16.2.2015 | poslední úpravy: 16.2.2015 | Creative Commons License

Adrenální insuficience

Adrenální insuficience

Práce se zabývá komplexní tématikou adrenální insuficience od jejích příčin až po léčbu. Jsou probrána i témata insuficience nadledvin v těžkých stavech, dále testování k potvrzení této choroby.
Adrenální insuficience není častý stav, ale je to stav, který nerozpoznán vede ke stavu progredujícímu až ke komatu a následnému úmrtí. Proto je velmi důležité na něj myslet, hlavně, když je přítomna symptomatologie. Protože léčba bývá vcelku jednoduchá a ke zlepšení stavu dochází záhy po jejím zahájení.

 
autor: Josef Kult | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 2475x | publikováno: 16.2.2015 | poslední úpravy: 16.2.2015 | Creative Commons License

Hyperkalcemie

Hyperkalcemie

K hyperkalcemii vede řada onemocnění. Jedná se o minerálovou dysbalanci, která je ve většině případů bezpříznaková, ale při vysokých hladinách kalcia může být i smrtící. Článek se zaobírá hlavními příčinami hyperkalcemie. Podrobněji je rozebrána hyperparathyreoza. Jsou zde vylíčeny možnosti její diagnostiky, od laboratorních metod až po zobrazovací vyšetření. Taktéž léčba, která je stále diskutovaným tématem je popsána z hlediska léčby chirurgické i z hlediska léčby farmakologické. Samostatná stať je vněnována hyperkalcemii závažné, v akutní péči s doporučením hlavně pro její léčbu.

 
autor: Josef Kult | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 2316x | publikováno: 16.2.2015 | poslední úpravy: 16.2.2015 | Creative Commons License

Rezistentní arteriální hypertenze

Rezistentní arteriální hypertenze

Nejčastější definice rezistentní arteriální hypertenze (RAH) je nedosažení cílové hodnoty krevního tlaku(TK) při léčbě minimálně třemi antihypertenzními léky různých tříd v maximálních tolerovaných dávkách, z nichž jedno je diuretikum. Rezistentní AH tedy neznamená vždy neúspěšně léčenou AH, ale i úspěšně léčenouAH čtyřmi a více antihypertenzívy. Během diagnostiky RAH je třeba pečlivě vyloučit pseudorezistenci danou nepřesným měřením TK nebo nedostatečnou adherencí pacienta k farmakologické antihypertenzní léčbě.

 
autor: Hana Rosolová | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 2147x | publikováno: 16.2.2015 | poslední úpravy: 16.2.2015 | Creative Commons License

Selected Chapters form English Grammar in Medical Context (Part 2)

V tomto kurzu si studenti zopakují správné používání anglických časů a modálních sloves, tvoření a užití trpného rodu a podmínkových vět. Všechny teoretické kapitoly jsou doplněny navazujícími praktickými cvičeními, kterých bude využito při výuce. Součástí kurzu jsou i pretestová cvičení s klíčem a závěrečný test, který zahrnuje i látku předchozího gramatického kurzu.

 
autor: Alena Holá, Tamara Kopřivová | obor: Ostatní | zobrazeno: 1891x | publikováno: 2.2.2015 | poslední úpravy: 23.4.2015 | Creative Commons License

Cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 3. část – slovotvorba

Cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 3. část – slovotvorba

Kurz obsahuje výklad a procvičení tvoření slov v latině a řečtině v návaznosti na skriptum Plašilová, J. – Kozlíková, D.: Základy latinské lékařské terminologie. Praha. Karolinum, 2012.
V první části je předkládán výklad, v němž je postupně zařazováno poučení o latinských a řeckých prefixech a sufixech a řeckých slovních základech. V závěru této části je uveden celkový abecední seznam latinských a řeckých prefixů, seznam sufixů a abecední seznam nejdůležitějších řeckých základů.
Druhá část obsahuje cvičení určená k vypracování, v poslední části je zařazen klíč k jednotlivým cvičením.

 
autor: Jiřina Plašilová | obor: Ostatní | zobrazeno: 4175x | publikováno: 22.1.2015 | poslední úpravy: 2.2.2015 | Creative Commons License

Nádorové markery využívané v rámci vyšetřování pacientek s malignitou ovarií

Nádorové markery využívané v rámci vyšetřování pacientek s malignitou ovarií

Předložená práce se zabývá nádorovými markery, které lze využít při vyšetřování pacientek s podezřením či již diagnostikovanou epiteliální ovariální malignitou. Produkce nádorových markerů patří mezi základní charakteristiky přítomnosti maligních nádorů. Jsou zde diskutovány základní charakteristiky vybraných markerů CA125, HE4, CEA, CA19-9, TK, MonoTotal, či TPS.

 
autor: Jiří Presl | obor: Porodnictví a gynekologie | zobrazeno: 2192x | publikováno: 16.1.2015 | poslední úpravy: 16.1.2015 | Creative Commons License

Dědičnost krevní skupiny Xg

Dědičnost krevní skupiny Xg

Materiál „Dědičnost krevní skupiny Xg“ vznikl jako doplňkový studijní text k praktickým cvičením z genetiky pro studenty prvních a druhých ročníků. Shrnuje stručně základní informace o dědičnosti a významu antigenů krevní skupiny Xg. Jedná se o příklad X-vázané dominantní dědičnosti. Materiál obsahuje i doplňující informace o gonozomální dědičnosti, inaktivaci X chromozómu a některých dalších X-vázaných genech.

 
autor: Václava Černá | obor: Biologie | zobrazeno: 2638x | publikováno: 15.1.2015 | poslední úpravy: 15.1.2015 | Creative Commons License

:: Šok ::

:: Šok ::

Výstižně definoval šok Lutz (1972), který považuje šok za akutní generalizovanou poruchu perfuze metabolicky aktivní části cévního řečiště. Z definice vyplývá, že většina patofyziologických změn se odehrává v mikrocirkulaci. Při šoku dochází k nedostatečnému tkáňovému prokrvení s neadekvátním zásobením tkání kyslíkem a energetickými substráty a k nedostatečnému odvodu odpadních produktů a jejich hromadění ve tkáních. Šok je dynamický proces, zahrnující skupinu syndromů různé etiologie a účinků na oběh.

 
autor: Eduard Kasal | obor: Akutní medicína, Anesteziologie a intenzivní medicína | zobrazeno: 4220x | publikováno: 15.1.2015 | poslední úpravy: 14.2.2019 | Creative Commons License

Pelvic organ Prolaps

Pelvic organ Prolaps

 V posledních letech došlo k zásadnímu posunu v nahlížení na problematiku sestupů pánevního dna. Práce se zabývá především novou klasifikací a diagnostikou sestupů pánevního dna . Závěrem je stručně zmíněna terapie . Práce je doplněna obrazovou dokumentací z USG a MRI vyšetření.

 
autor: Martin Smažinka | obor: Porodnictví a gynekologie | zobrazeno: 2677x | publikováno: 15.1.2015 | poslední úpravy: 7.3.2015 | Creative Commons License

Těhotenství a chlopenní vady

Těhotenství a chlopenní vady

V naší populaci onemocnění srdce postihuje přibližně 0,4 - 4% všech těhotenství. Prevalence vrozených srdečních vad tvoří 6,16 / 1000 živě narozených dětí, z toho je 1/3 kritických. Kardiovaskulární choroby jsou třetí nejčastější příčinou mateřské mortality. Klesá počet revmatických chlopenních vad a relativně stoupá počet těhotných po operacích pro vrozené srdeční vady.
 

 
autor: Jana Landsmanová | obor: Porodnictví a gynekologie | zobrazeno: 2225x | publikováno: 13.1.2015 | poslední úpravy: 5.3.2015 | Creative Commons License

NPB náhlé příhody břišní

NPB náhlé příhody břišní

Náhlé příhody břišní, ve shodě s výstižným českým názvem,i dnes znamenají ohrožení života pro nemocné. Jejich správná a časná diagnostika a správně indikovaná léčba jsou základním předpokladem pro rychlý návrat pacienta do normálního života a pro minimalizaci vážných zdravotních komplikací, včetně smrti. Jejich znalost je nezbytná pro lékaře všech odvětví.

 
autor: Tomáš Skalický | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | zobrazeno: 3133x | publikováno: 6.1.2015 | poslední úpravy: 6.1.2015 | Creative Commons License

Patofyziologie metabolizmu vody a minerálů

Patofyziologie metabolizmu vody a minerálů

Obsah a rozložení vody v jednotlivých kompartmentech lidského organismu, schéma přesunu vody mezi kompartmenty. Typy dehydratace a hyperhydratace a jejich příčiny. Klasifikace a patogenetické mechanismy otoků. Fyziologie a patofyziologie endokrinního řízení metabolismu vody. Metabolismus nejdůležitějších minerálů (sodíku, draslíku, vápníku) a jeho poruchy.

 
autor: Jan Cendelín, František Vožeh, Zdeňka Purkartová | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 3182x | publikováno: 1.12.2014 | poslední úpravy: 1.12.2014 | Creative Commons License

Oocyt a jeho vývoj

Oocyt a jeho vývoj

Jak vznikne nový jedinec? To je otázka, která provázela lidstvo již od nepaměti. Hippokrates (460 – 370 let před n. l.) se domníval, že muž i žena přispějí ke vzniku nového jedince stejně - svým semenem, po jejichž smísení v děloze se začne vyvíjet embryo. Naopak Aristoteles (384 – 322 před n. l.) upřednostňoval teorii, že žena je pouze „živnou půdou“ pro mužské semeno. Tyto teorie přetrvávaly až do 17. století, kdy byla dokázána existence samičího oocytu. K jeho objevení přispěli William Harvey, Jan van Horne, Jan Swammerdam, Neils Stensen, Reinier de Graaf, Francesco Redi a Karl Ernst von Baer.

 
autor: Miroslava Čedíková | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 2692x | publikováno: 1.12.2014 | poslední úpravy: 10.12.2014 | Creative Commons License

Zpracování bitmapové grafiky v editoru GIMP

Zpracování bitmapové grafiky v editoru GIMP

Studijní materiál je sadou praktických tutoriálů ke zpracování bitmapové grafiky v editoru GIMP. Tutoriály jsou zaměřené především na úpravy digitálních fotografií - základní úpravy i pokročilejší techniky.

Uvedený editor je Open source alternativu ke komerčnímu softwaru Adobe Photoshop. Je možné jej bezplatně a legálně nainstalovat a používat k osobním i komerčním účelům.

 
autor: Milan Dvořák | obor: Lékařská informatika a informační věda | zobrazeno: 2083x | publikováno: 17.10.2014 | poslední úpravy: 17.10.2014 | Creative Commons License

Poruchy srdečního rytmu u kardiochirurgického pacienta

Poruchy srdečního rytmu u kardiochirurgického pacienta

V následující přednášce popíšeme problematiku poruch srdečního rytmu u kardiochirurgických pacientů. Poruchy srdečního rytmu patří mezi nejčastější komplikace po operaci srdce, lze se s nimi setkat u naprosté většiny pacientů na kardiochirurgickém oddělení.

                                      

 
autor: Lukáš Handl | obor: Kardiologie, angiologie | zobrazeno: 2415x | publikováno: 8.10.2014 | poslední úpravy: 22.5.2015 | Creative Commons License

Topografie hrudníku - přehled struktur a fotografický atlas preparátů

Topografie hrudníku - přehled struktur a fotografický atlas preparátů

Tématický celek Topografie hrudníku je postaven na přehledných fotografiích vypreparovaných krajin s popisem , jejich vymezením a charakteristikou obsahu krajin a prostorů hrudníku. Téma je určeno především studentům 2. ročníku.         

 
autor: Pavla Chacón Gil, Ismail Khadang, Michal Petrášek, Pavel Fiala, Petr Vais, Antonín Horák | obor: Anatomie | zobrazeno: 3091x | publikováno: 30.9.2014 | poslední úpravy: 30.9.2014 | Creative Commons License

Přehled topografické anatomie krku s klinickými poznámkami

Přehled topografické anatomie krku s klinickými poznámkami

Cílem předkládané prezentace je poskytnout studentům druhých ročníků všeobecného lékařství i zubního lékařství přehled topografické anatomie, který by jim měl pomoci zejména při opakování nastudované látky. Základní údaje o ohraničení topografických krajin a strukturách v nich obsažených jsou shrnuty do přehledných tabulek a znázorněny na schématických obrázcích. Klinické poznámky mají zdůraznit význam znalosti topografické anatomie v lékařské praxi.

This learning course is intended to give the 2nd year students of both the General Medicine and Dentistry study programmes an overview of the topographical anatomy of the neck and should help them in reviewing the acquired knowledge before the examination. The basic facts as the boundaries and contents of the topographical regions are presented in synoptic tables and depicted in schematic drawings. In order to stress the importance of anatomical knowledge some clinical notes are added.

 
autor: Pavel Fiala, Jiří Valenta, Antonín Horák | obor: Anatomie | zobrazeno: 3720x | publikováno: 30.9.2014 | poslední úpravy: 1.10.2014 | Creative Commons License

Krajiny a struktury v oblasti čelistního kloubu

Krajiny a struktury v oblasti čelistního kloubu

Tato prezentace je určena jak pro studenty druhého ročníku všeobecného lékařství, kterým by měla usnadnit základní orientaci v komplikované oblasti obličejové krajiny, tak zejména pro studenty zubního lékařství, kterým poskytuje detailní topografickou anatomii oblasti, která je pro ně důležitá v klinické praxi. Popis topografických krajin je doprovázen schématickými obrázky.
This e-learning course is intended to give the 2nd year students of the General Medicine study programme the orientation in the topography of one of the more difficult regions of the facial part of the head, but especially to provide the students of Dentistry study programme with detailed topographical anatomy of a region important in their clinical practice. The description of the topographical relations is accompanied by schematic drawings.

 
autor: Pavel Fiala, Jiří Valenta, Antonín Horák | obor: Anatomie | zobrazeno: 3083x | publikováno: 30.9.2014 | poslední úpravy: 30.9.2014 | Creative Commons License

Vývojové vady, malformace a syndromy v embryologii

Vývojové vady, malformace a syndromy v embryologii

Příručka podává přehled nejčastějších vývojových vad jednotlivých orgánových systémů a vrozených syndromů. Text vysvětluje i základy teratologie a prenatální diagnostiky.               

                                                                                                                                  

 
autor: Zbyněk Tonar | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 2818x | publikováno: 30.9.2014 | poslední úpravy: 1.10.2014 | Creative Commons License

Osnovy přednášek z embryologie

Osnovy přednášek z embryologie

Cílem textu je poskytnout studentům embryologie ve 2. ročníku strukturovaný text sloužící jako průvodce přednáškami a jako repetitorium nejdůležitějších termínů a vývojových vztahů před zkouškou.

                                                                                                            

 
autor: Zbyněk Tonar, Milena Králíčková | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 5187x | publikováno: 30.9.2014 | poslední úpravy: 1.10.2014 | Creative Commons License

Fyziologie zástavy krvácení

Fyziologie zástavy krvácení

Výukový materiál je určen pro studenty 2. ročníku všeobecného lékařství, ale může sloužit jako studijní materiál i v dalším průběhu pregraduálního a postgraduálního vzdělávání. Shrnuje dosud známé informace o procesech probíhajících při zástavě krvácení. Zabývá se strukturou i funkcí buněk, které se v těchto procesech uplatňují.

 
autor: Magdaléna Chottová Dvořáková | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 2984x | publikováno: 29.9.2014 | poslední úpravy: 30.9.2014 | Creative Commons License

Srdce a cévy hrudníku

Srdce a cévy hrudníku

Flashová animace Srdce je vytvořena z fotografií anatomických preparátů a nabízí interaktivní atlas struktur srdce. V části Cévy hrudníku pak nabízíme zobrazení a projekci srdce na RTG snímcích nebo CT hrudníku.

                          

 
autor: Lada Eberlová, Hynek Mírka, Kristýna Kalusová | obor: Anatomie | zobrazeno: 4613x | publikováno: 18.9.2014 | poslední úpravy: 11.3.2016 | Creative Commons License

Arteriální hypertenze

Arteriální hypertenze

V této přednášce se budeme věnovat arteriální hypertenzi včetně jejích specifických aspektů u pacientů podstupujících kardiochirurgickou operaci. Arteriální hypertenze představuje nejčastější kardiovaskulární onemocnění s velmi vysokou prevalencí.
                                                                    

 
autor: Lukáš Handl | obor: Kardiologie, angiologie | zobrazeno: 2564x | publikováno: 15.9.2014 | poslední úpravy: 21.5.2015 | Creative Commons License

Doping a sport

Doping a sport

Přednáška je určena studujícím 4. ročníku LF v Plzni všeobecného směru. Do přednášky byly zahrnuty změny zakázaných látek a metod a změny pravidel dopingové kontroly platné od 1.1. 2014.

                     

 
autor: Václav Zeman | obor: Tělovýchovné lékařství | zobrazeno: 2963x | publikováno: 3.9.2014 | poslední úpravy: 22.5.2015 | Creative Commons License

Lymfatický systém a imunoglobuliny

Lymfatický systém a imunoglobuliny

Tato prezentace navazuje na 2 předchozí komentované přednášky. Seznamuje studenty 2. ročníku všobecného i zubního směru s významem, stavbou a funkcí lymfatického oběhu. Vysvětluje vznik a pohyb lymfy, funkci jednotlivých lymfatických orgánů a jejich účast na imunitních procesech. Na závěr se práce věnuje stavbě a významu tříd a podtříd imunoglobulinů, monoklonálním protilátkám a seznamuje studenty s pojmy aktivní a pasivní imunizace, primární i sekundární imunitní odpověď a transplantace.

 
autor: Eliška Mistrová | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 3756x | publikováno: 2.9.2014 | poslední úpravy: 9.12.2014 | Creative Commons License

Kožní choroby na obličeji

Kožní choroby na obličeji

Studenti se seznámí s nejčastějšími kožními chorobami na obličeji, hlavě a s nálezy v dutině ústní, které mají souvislost s dermatózami. Důraz bude kladen především na kožní zánětlivé dermatózy. Práce bude sloužit i studentům zubního lékařství k základní orietaci v dermatologii. Součástí je obrazová dokumentace. Dermatoonkologická problematika je probrána v jiných prezentacích.

 
autor: Karel Pizinger | obor: Dermatologie | zobrazeno: 3334x | publikováno: 15.8.2014 | poslední úpravy: 3.12.2014 | Creative Commons License

E k z é m y

E k z é m y

Ekzém je nejčastější kožní chorobou. Student se seznámí se základními pojmy, rozdělím ekzému, etiopatogenezou, klinickými nálezy, diagnostikou a léčbou. Součástí bude i informace o kožním chorobách z povolání. Práce bude doplněna obrazovou dokumentací.

                                                                 

 
autor: Petra Brodská | obor: Dermatologie | zobrazeno: 3126x | publikováno: 15.8.2014 | poslední úpravy: 21.5.2015 | Creative Commons License

Hyperbarická oxygenoterapie

Hyperbarická oxygenoterapie

Hyperbarická medicína, v čele s hyperbarickou oxygenoterapií, tedy léčbou kyslíkem, který je inhalován při vyšším okolním tlaku v prostředí hyperbarických komor, se v průběhu času stala základním způsobem léčby celé řady onemocnění. Nezpochybnitelný benefit pro pacienty přináší zejména v léčbě intoxikací kouřovými plyny, v terapii hypoxie ať již generalizované či lokální, je doplňkem v léčbě chirurgických ran a komplikací celé řady stavů doprovázejících interní onemocnění. Nezastupitelnou roli hraje také v potápěčské medicíně. V současné době však, navzdory možnostem, které přináší léčba kyslíkem, dochází k výraznému poklesu zájmu o tuto metodu. Tento text zpracovává v přehledu obsah hyperbarické medicíny, především pak téma hyperbarické oxygenoterapie (HBO). Stručně se věnuje historii této metody, fyzikálním principům HBO a vlivům kyslíku na lidský organismus. Přináší přehled v současnosti dostupných prostředků pro její realizaci, technického provedení vlastní metody a bezpečnosti, která je nedílnou součástí všech procesů týkajících se manipulace s vysokým tlakem. Zbývající část textu je věnována indikacím HBO, kontraindikacím a komplikacím, které se mohou projevit v průběhu léčby.

 
autor: Jan Horák | obor: Biofyzika | zobrazeno: 3399x | publikováno: 30.7.2014 | poslední úpravy: 23.1.2015 | Creative Commons License

Extrémní stavy

Extrémní stavy

Extrém či extrémní, je termín, který označuje nějakou krajnost, výstřednost či mimořádnost, tedy něco, co vybočuje z obvyklosti nebo z průměru. Extrémní stav pak tedy označuje podmínky, které překračují vymezené hranice. Cílem tohoto textu je ukázat, do jaké míry je lidské tělo schopné přizpůsobit se měnícím se podmínkám prostředí, ve kterém existuje a poukázat na to, co s sebou přináší život v nějakém extrému. Shrnuje schopnosti těla okamžitě reagovat na změnu, která zabrání jeho potenciálnímu poškození, ukazuje do jaké míry je jedinec schopen přizpůsobit se vlivu extrémních podmínek v průběhu života a konečně možnosti adaptace na vnější podmínky, které jdou z generace na generaci. Text se věnuje vlivům nízkého parciální tlaku kyslíku na lidský organismus, vlivům působení vysokého tlaku, gravitačního zrychlení, dále problematice stavu beztíže a vlivu extrémních teplot na lidské tělo.

 
autor: Jan Horák | obor: Biofyzika | zobrazeno: 2549x | publikováno: 30.7.2014 | poslední úpravy: 2.10.2014 | Creative Commons License

Fyziologie paměti

Fyziologie paměti

Prezentace má vytvořit základní přehled učiva pro studenty 2. ročníku lékařské fakulty na dané téma. Byla vytvořena klíčová slova, která představují nezbytné minimum, které by student měl po absolvování tohoto kurzu znát. paměť a učení, dělení paměti, dělení implicitní paměti, habituace, senzibilizace, klasické podmiňování,operantní podmiňování, rozdíl mezi implicitní a explicitní pamětí,zapomínání.

 
autor: Martina Grundmanová | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 3943x | publikováno: 15.7.2014 | poslední úpravy: 21.5.2015 | Creative Commons License

Extrapyramidové poruchy pohybu

Extrapyramidové poruchy pohybu

Toto sdělení obsahuje stručné a prakticky orientované informace k problematice extrapyramidových poruch. Jedná se o velice komplikovanou oblast onemocnění centrální nervové soustavy s obecně vysokou diferenciálně diagnostickou i léčebnou chybovostí. Cílem proto není vyčerpávající popis dosud známé etiopatogeneze, měnící se taxonomie či příliš podrobná diferenciální diagnostika různých klinických jednotek. Práce přináší zásadní informace k rozpoznání frekventních základních symptomů a především odlišení léčebně ovlivnitelné Parkinsonovy nemoci od parkinsonských syndromů jiné geneze. Pro komplexnější představu jsou připojena praktická videa.

 
autor: Vojtěch Mach | obor: Neurologie | zobrazeno: 5641x | publikováno: 9.7.2014 | poslední úpravy: 9.7.2014 | Creative Commons License

Fyziologie ledvin II. - Průtok plazmy ledvinami. Glomerulární filtrace

Fyziologie ledvin II. - Průtok plazmy ledvinami. Glomerulární filtrace

Materiál je určen pro studenty všeobecného a zubního lékařství 2. ročníku. Tématem kapitoly je přehled faktorů určujících průtok krve ledvinami a glomerulární filtraci. Podrobně je pojednáno o renální clearance a jejím využití při stanovení průtoku plazmy ledvinami a glomerulární filtrace.

 
autor: Jitka Kuncová | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 3647x | publikováno: 7.7.2014 | poslední úpravy: 7.7.2014 | Creative Commons License

Poranění parenchymových orgánů dutiny břišní

Poranění parenchymových orgánů dutiny břišní

S rozvojem automobilové dopravy došlo i k rozvoji dopravní nehodovosti a tím i s nárůstem traumat spojených s autonehodou. Naštěstí v poslední době došlo i k výraznému zlepšení pasívní bezpečnosti pro osádku auta a tak nedochází k trvalému nárůstu nitrobřišních poranění, ale počty těchto poranění jsou vcelku stabilizované.
Břicho jako region je společně s hrudníkem a hlavou častým místem výskytu poranění v rámci polytraumatu, a méně často místem monotraumatu. Se zlepšením přednemocniční péče se nyní do nemocnice dostávají i úrazy, které by ještě před 15ti lety neměli šanci na zvládnutí zajištění na místě a transportu na Emergency Traumacentra.

 
autor: Tomáš Skalický | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | zobrazeno: 2614x | publikováno: 4.7.2014 | poslední úpravy: 4.7.2014 | Creative Commons License

Gramatická cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 2. část

Gramatická cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 2. část

Cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem - 2. část navazují na skriptum Plašilová, J. - Kozlíková, D. Základy latinské lékařské terminologie. Vztahují se k látce probírané v letním semestru. Obsahují gramatický výklad , cvičení a klíč k tématům: adjektiva 3. deklinace, participium prézenta aktiva, stupňování adjektiv, konjunktiv prézenta a číslovky.

 
autor: Jiřina Plašilová | obor: Ostatní | zobrazeno: 4913x | publikováno: 24.6.2014 | poslední úpravy: 5.9.2019 | Creative Commons License

Srpkovitá anémie a malárie

Srpkovitá anémie a malárie

„Minireview“, které se k vám touto cestou dostává, shrnuje příčiny (či možné příčiny) odolnosti heterozygotů v genu pro srpkovitou anémii vůči smrtelné tropické malárii. Vysvětlení tohoto učebnicového příkladu heterozygotní výhody předchází shrnutí základních informací o obou nemocech a o biologii původce malárie - plasmodiu. Materiál rozšíří znalosti budoucích lékařů jak z obecné biologie a genetiky, tak z fyziologie krve.

 
autor: Alena Kučerová | obor: Biologie | zobrazeno: 4056x | publikováno: 17.6.2014 | poslední úpravy: 9.9.2014 | Creative Commons License

Zpracování kovových slitin litím

Zpracování kovových slitin litím

Tento studijní materiál navazuje na předchozí o zpracování plastů („Převedení voskového modelu náhrady ve vlastní náhradu“). Tentokrát je ale zaměřen na zpracování kovů technikou lití kovových slitin včetně přípravy formy pro vlastní lití. Student se prostřednictvím přehledu doplněného schématy a obrázky seznámí s laboratorním postupem procesu. I tento materiál je určen studentům zejména 2. ročníku jako podklad pro přípravu ke zkoušce z Protetické technologie. Stejně tak ale poslouží studentům dalších ročníků ke zkouškám, jak průběžným, tak i závěrečné státní zkoušce.

 
autor: Marie Šafářová | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2393x | publikováno: 17.6.2014 | poslední úpravy: 17.6.2014 | Creative Commons License

Krevní skupiny

Krevní skupiny

Tento výukový materiál je určen především pro studenty druhého ročníku všeobecného lékařství. Text obsahuje shrnutí dosavadních znalostí o erytrocytárních antigenech a jejich klasifikaci. Podrobněji se pak věnuje fyziologii klinicky nejdůležitějších systémů krevních skupin, jejich stanovení a využití v transfuzním lékařství. Úkolem tohoto materiálu je usnadnit studentům přípravu ke zkoušce z fyziologie.

 
autor: Magdaléna Chottová Dvořáková | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 3218x | publikováno: 12.6.2014 | poslední úpravy: 11.8.2014 | Creative Commons License

Adiktologie pro praxi

Adiktologie pro praxi

Přednáška formou komentované prezentace v powerpointu přináší základní informace o problematice návykových látek - drog a alkoholu, se kterými se setkáváme v klinické praxi. Jsou rozebrány všechny návykové látky uvedené v mezinárodní klasifikaci nemocí, 10. deceneální revizi v kategorii F 1 s výjimkou tabáku.V přednášce jsou popsány typické klinické projevy intoxikace, fyzické a psychické závislosti na jednotlivých návykových psychoaktivních látkách a dále základní informace o terapeutických možnostech syndromu závislosti.

 
autor: Jiří Podlipný | obor: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | zobrazeno: 2505x | publikováno: 25.4.2014 | poslední úpravy: 21.5.2015 | Creative Commons License

Důkaz aminokyselin a bílkovin

Důkaz aminokyselin a bílkovin

Tento výukový materiál je určen studentům prvního a druhého ročníku všeobecného i zubního lékařství. Sestává se z komentovaného videa, které doplňuje výuku praktických cvičení předmětů "Chemie" a "Biochemie". Video demonstruje provádění důkazových reakcí aminokyselin a bílkovin (ninhydrinová reakce, biuretová reakce, srážení bílkovin varem, srážení kyselinou sulfosalicylovou, Hellerova zkouška). Připojený studijní text má připomenout základní znalosti o aminokyselinách a struktuře bílkovin.

 
autor: Václav Babuška, Radana Vrzáková, Vlastimil Kulda | obor: Lékařská chemie a biochemie | zobrazeno: 3907x | publikováno: 11.4.2014 | poslední úpravy: 11.4.2014 | Creative Commons License

Detekce cirkulujících nádorových buněk (CTCs) - izolace mRNA a reverzní transkripce (RT)

Detekce cirkulujících nádorových buněk (CTCs) - izolace mRNA a reverzní transkripce (RT)

Izolace mRNA z CTCs a reverzní transkripce (RT) Přítomnost cirkulující buněk s vlastnostmi nádorových buněk v krvi pacienta s metastazujícím karcinomem pozoroval již v roce 1869 Thomas Ashworth. Přesto intenzivní výzkum těchto buněk probíhá až posledních 15 let. Dnes víme, že počet cirkulujících nádorových buněk ( CTCs) je ve vztahu k prognóze nádorového onemocnění a snížení počtu CTCs po podané chemoterapii je ve vztahu k odpovědi pacienta na léčbu. Již delší dobu používanou, přesto respektovanou, metodou detekce CTCs je izolace cirkulujících nádorových buněk je imunomagnetickou separací následovaná RT PCR. Toto výukové video navazuje na předchozí video „Imunomagnetická separace CTCs“ a ukazuje další část postupu a to izolaci mRNA z CTCs a reverzní transkripci (RT). Ty to kroky umožní získat cDNA z původně izolovaných potenciálně přítomných CTCs a stanovit přítomnost exprese s nádory asociovaných genů HER-2, MUC1, EpCAM. Stanovení exprese jmenovaných genů metodou PCR uvidíte ve třetím videu.

 
autor: Martin Pešta | obor: Biologie | zobrazeno: 2412x | publikováno: 7.4.2014 | poslední úpravy: 7.4.2014 | Creative Commons License

Základní typy dědičnosti

Základní typy dědičnosti

Materiál „Základní typy dědičnosti ve schématech“ vznikl jako doplňkový studijní text k praktickým cvičením z genetiky pro studenty prvních a druhých ročníků. Zjednodušeně charakterizuje jednotlivé typy monogenní dědičnosti a charakteristické rysy přenosu zmiňovaných znaků v genealogických schématech. Pro ilustraci jsou uvedeny některé příklady těchto základních typů dědičnosti.

 
autor: Václava Černá | obor: Biologie | zobrazeno: 2868x | publikováno: 4.4.2014 | poslední úpravy: 4.4.2014 | Creative Commons License

Obecné základy kultivace buněk v tkáňové kultuře

Obecné základy kultivace buněk v tkáňové kultuře

Tento studijní materiál je určen pro všechny studenty lékařských a přírodovědně zaměřených fakult, kteří chtějí získat nové vědomosti v oblasti obecných základů kultivace buněčných linií a buněčných modelů nádorové transformace. Materiál je rozdělen do 7 kapitol, ve kterých jsou přehledně zpracovány základní operace s buňkami v optimálních kultivačních podmínkách, typy buněčných kultur, popis jejich růstového cyklu, proliferace či diferenciace. Poslední kapitola je věnována kultivaci buněk nádorů s uvedením rozsáhlé tabulky vybraných nádorových linií z American Type Culture Collection, Rockville, Maryland, U.S.A.

 
autor: Jiří Hatina, Michaela Kripnerová | obor: Biologie | zobrazeno: 2749x | publikováno: 28.3.2014 | poslední úpravy: 9.9.2014 | Creative Commons License

Poranění páteře. Klasifikační schémata, operační postupy

Poranění páteře. Klasifikační schémata, operační postupy

Diagnostika a léčebné postupy podle jednotlivých segementů páteře včetně kazuistik.

                                                  

                                                                          

 
autor: David Bludovský | obor: Neurochirurgie | zobrazeno: 2911x | publikováno: 25.3.2014 | poslední úpravy: 25.3.2014 | Creative Commons License

Poranění páteře a míchy

Poranění páteře a míchy

Patofyziologie, diagnostika a léčba poranění páteře a míchy. Obecné postupy v současné diagnostice, základní poznatky v léčbě včetně diskutabilního podávání kortikoidů u míšního traumatu.

                                               

 
autor: David Bludovský | obor: Neurochirurgie | zobrazeno: 4664x | publikováno: 25.3.2014 | poslední úpravy: 18.11.2014 | Creative Commons License

Spermie a její vývoj

Spermie a její vývoj

Výukové dílo si klade za úkol zprostředkovat studentům hlubší pohled na problematiku lidských gamet, přesněji spermie. Dílo bude doplněno o nejnovější vědecké informace, názorná schémata, fotografie a ukáže nejen fyziologii, ale i patologické stavy spojené s vývojem spermie a posléze procesem oplození. Dále se text bude věnovat i mužské příčině neplodnosti v páru.

 
autor: Miroslava Čedíková | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 2466x | publikováno: 25.3.2014 | poslední úpravy: 25.3.2014 | Creative Commons License

Kost spánková - Os Temporale (stručný průvodce)

Kost spánková - Os Temporale (stručný průvodce)

Materiál je určen především pro studenty topografické anatomie II. ročníku všeobecného lékařství a zahrnuje přehlednou informaci o morfologii a vnitřních strukturách kosti spánkové. Stručný text doprovází sérii originálních barevných schémat a fotografií. Komplikované kostí skalní je věnován zvláštní soubor schémat i fotografií řezů kostí včetně endoskopického snímku středoušní dutiny.

 
autor: Pavel Fiala, Michal Petrášek, Antonín Horák | obor: Anatomie | zobrazeno: 4768x | publikováno: 13.3.2014 | poslední úpravy: 14.10.2014 | Creative Commons License

Izolace cirkulujících nádorových buněk (CTCs) metodou imunomagnetické separace

Izolace cirkulujících nádorových buněk (CTCs) metodou imunomagnetické separace

Přítomnost cirkulující buněk s vlastnostmi nádorových buněk v krvi pacienta s metastazujícím karcinomem pozoroval již v roce 1869 Thomas Ashworth. Přesto intenzivní výzkum těchto buněk probíhá až posledních 15 let. Dnes víme, že počet cirkulujících nádorových buněk ( CTCs) je ve vztahu k prognóze nádorového onemocnění a snížení počtu CTCs po podané chemoterapii je ve vztahu k odpovědi pacienta na léčbu.
Již delší dobu používanou, přesto respektovanou, metodou detekce CTCs je izolace cirkulujících nádorových buněk je imunomagnetickou separací následovaná RT PCR. Toto výukové video je prvním dílem 3 videí popisujících tuto metodu, detekci cirkulujících nádorových buněk v krvi pacientky s karcinomem prsu. V díle " imunomagnetická separace CTCs" je vysvětlen princip metody a představena první část, tedy imunomagnetická separace CTCs.

 
autor: Martin Pešta | obor: Biologie | zobrazeno: 2230x | publikováno: 10.3.2014 | poslední úpravy: 7.4.2014 | Creative Commons License

Biokybernetika – modelování a simulace

Biokybernetika – modelování a simulace

Tato část navazuje na úvod do biokybernetiky. Zatímco první díl byl koncipován jako úvod do problematiky, zahrnující stručné opakování matematických základů nezbytných pro pochopení dalšího výkladu a výkladu základních pojmů biokybernetiky, je látka druhého dílu mnohem blíže fyziologii.

 
autor: František Barták | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 2385x | publikováno: 28.2.2014 | poslední úpravy: 21.3.2014 | Creative Commons License

Červené krvinky

Červené krvinky

Výukový materiál určený pro studenty druhého ročníku všeobecného lékařství. Popisuje obecné vlastnosti erytrocytů, jejich strukturu, tvorbu i zánik.

Červené krvinky (erytrocyty) jsou nejpočetnější krevní buňky. Pro erytrocyty je typický jejich tvar připomínající bikonkávní disk.

 
autor: Magdaléna Chottová Dvořáková | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 3212x | publikováno: 28.2.2014 | poslední úpravy: 17.3.2014 | Creative Commons License

Elektroforetické metody

Elektroforetické metody

Studijní materiál je určen studentům lékařských a biomedicínských oborů. Shrnuje základní metody a principy elektroforetického dělení látek. Stručně popisuje výhody a nevýhody jednotlivých metod a jejich využití. Obsahuje také konkrétní příklad využití agarózové elektroforézy k separaci fragmentů DNA.

 
autor: Veronika Novotná | obor: Biologie | zobrazeno: 2244x | publikováno: 27.2.2014 | poslední úpravy: 27.2.2014 | Creative Commons License

E-klinická biochemie

E-klinická biochemie

E-klinická biochemie je multimediální portál, který pokrývá všechna témata klinické biochemie. Každá kapitola je složena z on-line učebního textu, prezentace s mluveným komentářem a interaktivního testu pro kontrolu retence znalostí. Portál je přístupný všem členům sítě MEFANET.

 
autor: Daniel Rajdl, Milan Dastych, Richard Průša, Jaroslav Racek, Kristian Šafarčík, Tomáš Zima a kol. | obor: Lékařská chemie a biochemie | zobrazeno: 5443x | publikováno: 20.2.2014 | poslední úpravy: 16.4.2014 | Creative Commons License

Protézy v chirurgii

Protézy v chirurgii

V předkládaném materiálu je přehledově zpracováno téma protetických náhrad používaných k terapii a rehabilitaci pacientů po traumatu či chirurgickém zákroku. Nalezneme zde i přehled protetických pomůcek užívaných k terapii poruch temporomandibulárního kloubu nebo v průběhu radioterapie v orofaciální oblasti u onkologických pacientů. Text je přehledově doplněn obrazovým materiálem.

 
autor: Marie Šafářová | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2701x | publikováno: 12.2.2014 | poslední úpravy: 20.2.2014 | Creative Commons License

SKRIPTA PLICNÍ – základní a obecná část

SKRIPTA PLICNÍ – základní a obecná část

Dýchací soustava, jejíž hlavní funkcí je především výměna krevních plynů, má pro život člověka nezastupitelný význam. Zajímavé je, že dýchací soustava embrya člověka prochází při svém ontogenetickém vývoji i vývojem fylogenetickým. Každý z nás měl tedy v embryonální době založeny žábry. Již vyvinuté plíce před naším narozením připomínají houbu, nasáklou vodou. Při narození je odstraněn poslední pozůstatek toho, co nás s vodními živočichy pojilo; průchodem porodními cestami je vytlačena tekutina z plic a nahrazena vzduchem.
První část skript pojednává o vývoji, anatomické stavbě a funkci dýchací soustavy. Dále se zabývá základními vyšetřovacími metodami v plicním lékařství. Jako i v jiných klinických oborech medicíny, používá plicní lékařství (=pneumologie) základní diagnostický „čtyřlístek“ – anamnézu, fyzikální vyšetření, základní laboratorní vyšetření a základní zobrazovací metody (tj. zde prostý rentgenový snímek hrudníku). Tento čtyřlístek je pak v pneumologii doplněn navíc typickou plicní „kapičkou“ rosy na čtyřlístku; součástí základního vyšetření je i vyšetření plicních funkcí (tj. spirometrie). V další kapitole se pak hovoří o příznacích plicních chorob. Čtenář skript má možnost se blíže seznámit s rozmanitými projevy plicních chorob a hlouběji identifikovat charakteristiky těch základních, jimiž jsou dušnost a kašel.

 
autor: Miloš Pešek, Milan Teřl, Pavel Fiala, František Vožeh, Jaroslav Slípka | obor: Pneumologie | zobrazeno: 4639x | publikováno: 11.2.2014 | poslední úpravy: 9.7.2014 | Creative Commons License

Seznámení s některými histologickými metodikami

Seznámení s některými histologickými metodikami

Studijní materiál Seznámení s některými histologickými technikami sestává ze dvou samostatných kapitol. První část nazvaná Metodika přípravy korozivních preparátů je manuálem k přípravě zejména korozivních preparátů krevních cév, obsahuje příklady postupu u malých animálních modelů. Druhá část je věnována tkáňovým kulturám, součástí je i demonstrativní video k využití techniky life cell imaging.

 
autor: Lada Eberlová, Miroslava Čedíková | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 2282x | publikováno: 10.2.2014 | poslední úpravy: 17.3.2014 | Creative Commons License

Epitelová tkáň pro praktická cvičení

Epitelová tkáň pro praktická cvičení

Výukové dílo si klade za úkol usnadnit studentům práci při praktických cvičeních z obecné histologie. Kromě textu je dílo doplněno o jednoduchá, rukou kreslená schémata umožňující snazší orientaci v probírané látce. Ke každému tématu je uvedeno několik ukázkových histologických mikrofotografií s popisky. Ty mohou pomoci při pohledu do mikroskopu v průběhu praktik. Součástí výukového díla je i prostor pro vlastní aktivitu studenta (prostor pro vlastní schéma, pro poznámky), což podporuje lepší zapojení studenta do výuky a umožňuje zefektivnění spolupráce mezi studentem a vyučujícím.

 
autor: Miroslava Čedíková | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 3475x | publikováno: 28.1.2014 | poslední úpravy: 28.1.2014 | Creative Commons License

Kompozitní výplň na aproximálních plochách frontálních zubů

Kompozitní výplň na aproximálních plochách frontálních zubů

Studijní materiál je určen pro studenty 1. ročníku zubního lékařství. Na DVD je zobrazena ukázka preparace kavit na aproximální ploše frontálních zubů a pracovní postup zhotovení kompozitní výplně. Studijní materiál napomáhá studentovi v přípravě na praktická cvičení ve fantomové učebně v předmětu Préklinické zubní lékařství.

 
autor: Hana Hecová | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 3616x | publikováno: 17.1.2014 | poslední úpravy: 28.1.2014 | Creative Commons License

Monitorace v anestezii a intenzivní péči

Monitorace v anestezii a intenzivní péči

Sledování základních vitálních i ostatních funkcí v průběhu anestezie, monitorované péče či na jednotkách intenzivní péče je základním předpokladem kvalitního a bezpečného vedení terapie. Požadavky na množství a frekvenci sledovaných parametrů se samozřejmě mohou významně odlišovat v různých situacích. Spektrum monitorovaných veličin a způsob provedení by vždy měl vhodně doplňovat základní klinické sledování tak, aby nemocný nebyl zatížen zbytečným rizikem plynoucím z nadměrné monitorace (nepřiměřeně vysoká invazivita) ale zároveň nehrozilo riziko přehlédnutí důležitých výkyvů monitorovaných parametrů. V následující kapitole se budeme věnovat problematice základní a rozšířené monitorace anestezovaných a kritických nemocných.

 
autor: Jan Beneš | obor: Anesteziologie a intenzivní medicína | zobrazeno: 3971x | publikováno: 16.1.2014 | poslední úpravy: 14.2.2019 | Creative Commons License

Operace jater, žlučových cest a žlučníku

Operace jater, žlučových cest a žlučníku

Játra se nejčastěji operují pro zhoubné nádory. Jedná se o nádory primární, tedy o hepatocelulární karcinom a cholangiocelulární karcinom a o nádory sekundární, metastázy nádorů z jiných lokalizací. Sekundární nádory, tedy metastázy kolorektálního karcinomu, karcinomu prsu, neuroendokrinních nádorů jsou u nás nejčastější příčinou jaterních operací. Další, i když méně častou, příčinou operace jater jsou benigní nádory jater a to hlavně hepatocelulární adenom a jaterní cystadenom, které mohou být prekancerózou. Ostatní nezhoubné nádory jako hemagiom či fokální nodulární hyperplazie-FNH jsou důvodem k operaci méně často a to jen v případě, že nemocného výrazně obtěžují tlakovými bolestmi, či způsobují jiné citelně vnímané obtíže.

 
autor: Tomáš Skalický | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | zobrazeno: 3466x | publikováno: 7.1.2014 | poslední úpravy: 28.1.2014 | Creative Commons License

HG léze v kolposkopickém obraze

HG léze v kolposkopickém obraze

Práce podává přehled nové kolposkopické nomenklatury včetně dvou nových kolposkopických znaků high-grade lézí. V prezentaci jsou doloženy vlastní kolposkopické nálezy, rozebrány kasuistiky jednotlivých pacientek.

                    

 
autor: Martin Pešek, Jiří Bouda | obor: Porodnictví a gynekologie | zobrazeno: 3474x | publikováno: 4.12.2013 | poslední úpravy: 19.5.2015 | Creative Commons License

Endometrióza

Endometrióza

Tato práce si klade za cíl seznámit studenty lékařské fakulty s onemocněním Endometriózou. Důraz je kladen zejména na klinickou oblast, tedy diagnostiku a medikamentózní a chirurgickou terapii endometriózy. V kapitole o diagnostice onemocnění jsou zmíněny i některé nové metody, které ještě čekají na zavedení do klinické praxe. Práce je doplněna fotografiemi a komentovánými videozáznamy.

 
autor: Pavel Tomeš, Zdeněk Novotný | obor: Porodnictví a gynekologie | zobrazeno: 3868x | publikováno: 19.11.2013 | poslední úpravy: 7.3.2015 | Creative Commons License

Komplexní řešení střelného poranění plic a srdce ve FN Plzeň

Komplexní řešení střelného poranění plic a srdce ve FN Plzeň

Komplexní řešení střelného poranění plic a srdce ve FN Plzeň pacienta s poraněním hrudníku (oboustranné poranění plic) a postiženého traumatem obličejového skeletu. Materiál popisuje operaci od transportu pacienta na operační sál, vlastní chirurgický výkon a pooperační průběh na ARK JIP CHK.

 
autor: Jiří Škorpil, Marian Kohut, Josef Vodička, Roman Bosman, Tomáš Hájek | obor: Kardiologie, angiologie | zobrazeno: 2507x | publikováno: 12.9.2013 | poslední úpravy: 12.11.2013 | Creative Commons License

Objektivní neurologické vyšetření pacienta při vědomí

Objektivní neurologické vyšetření pacienta při vědomí

Objektivním neurologické vyšetření začíná již prvním kontaktem s pacientem, kdy sledujeme celkový vzhled nemocného, jeho řeč, spolupráci při vyšetření, psychický stav, náladu, motorickou aktivitu, mentální funkce – kognitivní (orientaci, myšlení, pozornost, úsudek, paměť, náhled na nemoc), vnímání (halucinace), efektivitu (deprese, euforie), intelekt, jednání.

 
autor: Lenka Černá, Kristýna Krakorová | obor: Neurologie | zobrazeno: 4340x | publikováno: 7.11.2013 | poslední úpravy: 12.11.2013 | Creative Commons License

LIRE ET COMMENTER (Práce s autentickými odbornými francouzskými texty z oblasti lékařství)

LIRE ET COMMENTER (Práce s autentickými odbornými francouzskými texty z oblasti lékařství)

Zpracování deseti autentických odborných francouzských textů slouží jako materiálové východisko pro výuku povinně volitelného předmětu „Četba odborného textu ve francouzštině“ (nabízeného především studentům 3. ročníku, ale účastnit se mohou všichni studenti s elementární znalostí francouzštiny, kteří případně plánují stáž nebo zaměstnání apod. ve frankofonním prostředí). Výuka probíhá převážně ve francouzštině.
Cílem je nejen osvojit si odbornou lékařskou terminologii, ale především naučit se orientovat v odborném lékařském textu ve všech vzájemných souvislostech jednotlivých jazykových rovin tak, aby byl student nejen schopen text s porozuměním přečíst, ale také shrnout, interpretovat a komentovat hlavní teze. Zvláštní pozornost je věnována komunikativním dovednostem.

 
autor: Hana Potměšilová | obor: Ostatní | zobrazeno: 2460x | publikováno: 6.11.2013 | poslední úpravy: 30.1.2014 | Creative Commons License

Freediving

Freediving

Tento text vznikl s cílem seznámit čtenáře s problematikou freedivingu a poskytnout informace nejen zdravotnické veřejnosti o rizicích s ním souvisejících. Krátce zmiňuje bohatou historii a současný stav tohoto sportovního odvětví. Shrnuje aktuální poznatky z fyziologie potápění na nádech a popisuje patofyziologické mechanismy, které mohou být potenciálním zdravotním rizikem při zadržování dechu.

 
autor: Jan Horák | obor: Biofyzika | zobrazeno: 2704x | publikováno: 14.10.2013 | poslední úpravy: 31.1.2014 | Creative Commons License

Očkování v graviditě

Očkování v graviditě

Stručný přehled očkovacích schémat živými a neživými vakcínami v průběhu celé gravidity. Specifické komplikace a rizika jednotlivých očkovacích látek pro těhotnou i plod.

                                                                                               

 
autor: Jana Landsmanová | obor: Porodnictví a gynekologie | zobrazeno: 2689x | publikováno: 4.10.2013 | poslední úpravy: 5.3.2015 | Creative Commons License

Karcinom ovaria

Karcinom ovaria

Předložená stať seznamuje s problematikou karcinomu vaječníku, který je pro svou incidenci a vysokou mortalitu velkým problémem gynekologie. Práce se zabývá diagnostikou, komplexní léčbou a dispenzarizací pacientek s tímto závažným onemocněním.

                                                          

 
autor: Jiří Presl | obor: Porodnictví a gynekologie | zobrazeno: 3713x | publikováno: 4.10.2013 | poslední úpravy: 11.10.2013 | Creative Commons License

Kortikosteroidy a Cushingův syndrom

Kortikosteroidy a Cushingův syndrom

Práce se zabývá kortikoidy, jejich účinky a metabolismem, okrajově se dotýká i základních metabolických a orgánově specifických odchylek, které mohou způsobit synteticky podávané kortikoidy, druhý oddíl je věnován Cushingově syndromu.
                                                                         

 
autor: Josef Kult | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 2625x | publikováno: 3.10.2013 | poslední úpravy: 11.10.2013 | Creative Commons License

Diabetes mellitus a jeho vaskulární komplikace

Diabetes mellitus a jeho vaskulární komplikace

Diabetes mellitus (DM) představuje složitou poruchu metabolismu glukózy, lipidů i proteinů. Více než 90 % diabetu představuje DM 2. typu; pacienti s DM 2. typu umírají až v 80 % na kardiovaskulární onemocnění (inarkt myokardu, srdeční selhání, cévní mozkovou příhodu, tj. na komplikace aterosklerózy). Většinu nemocných v hemodialyzačních programech tvoří pacienti s DM. I když patofyziologie makro- a mikro-angiopatií je rozdílná, rizikový profil (hyperglykémie, hypertenze, dyslipidémie, kouření, sedavý způsob života aj.), léčebné i preventivní postupy jsou společné.

 
autor: Hana Rosolová | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 2474x | publikováno: 3.10.2013 | poslední úpravy: 10.10.2013 | Creative Commons License

Opožděná svalová bolestivost

Opožděná svalová bolestivost

„Opožděná svalová bolestivost“ („delayed onset of muscle soreness“ – DOMS) je označení bolesti, postihující lokálně některé svalové skupiny s odstupem několika hodin až 1-2 dnů po pohybové zátěži. Nemusí se jednat jen o sportovní výkon. Jedná se o mikrotraumatické postižení svalů, které obvykle po delší dobu vykonávaly tzv. excentrickou činnost. Markerem DOMS bývá zvýšená aktivita intracelulárního enzymu kreatinkinázy (CK) v krevním séru. Dochází k ní v souvislosti se zvýšenou propustností sarkolemy zatěžovaných svalových buněk. V prevenci se uplatňuje metodicky správně vedený trénink s postupným zvyšováním objemu a intenzity zátěže.

 
autor: Jaroslav Novák | obor: Tělovýchovné lékařství | zobrazeno: 3409x | publikováno: 12.9.2013 | poslední úpravy: 12.9.2013 | Creative Commons License

Základy mikroskopických technik v histologii a embryologii

Základy mikroskopických technik v histologii a embryologii

Ilustrovaný přehled technik a vysvětlení principů optické a elektronové mikroskopie, s nimiž se studenti lékařství setkávají ve studiu biologie, histologie, embryologie a patologie.

                       

 
autor: Zbyněk Tonar | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 3716x | publikováno: 19.7.2013 | poslední úpravy: 6.3.2015 | Creative Commons License

Patofyziologie dýchání

Patofyziologie dýchání

Základy etiologie a patogeneze dýchacích poruch z hlediska příčin, mechanismů rozvoje, projevů, kompenzačních možností a komplikací.

                                  
                                                                              

 
autor: František Vožeh | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 5058x | publikováno: 22.5.2013 | poslední úpravy: 9.9.2014 | Creative Commons License

Izolace DNA z plné krve modifikovanou vysolovací metodou

Izolace DNA z plné krve modifikovanou vysolovací metodou

Instruktážní video zachycuje jednotlivé kroky izolace DNA z plné krve modifikovanou vysolovací metodou. Nejprve provedeme hemolýzu vodou nebo roztokem RCLB. Dále lyzujeme leukocyty a degradujeme membránové struktury (lýza jader) a proteiny. Odstraníme proteiny jejich vysolením nasyceným roztokem NaCl a odstraníme membránové struktury extrakcí do roztoku chloroformu a centrifugujeme. Odebereme vodnou fázi a DNA vysrážíme přidáním 96% etanolu. DNA rozpustíme ve vhodném objemu vody nebo pufru TE. Tato metoda vyžaduje pouze základní chemikálie přítomné ve většině biochemických laboratoří. Další výhodou je získání velkého výtěžku izolované DNA. Video je určeno pro studenty všech ročníků.

 
autor: Martin Pešta, Jan Javůrek | obor: Biologie | zobrazeno: 3321x | publikováno: 10.5.2013 | poslední úpravy: 30.10.2013 | Creative Commons License

Redukční zkoušky na důkaz glukózy

Redukční zkoušky na důkaz glukózy

Tento materiál je určen studentům předmětu "Lékařské chemie" 1. ročníku všeobecného i zubního lékařství. Sestává se z komentovaného videa, které doplňuje výuku v praktických cvičení a ze studijního textu. Text má pomoci lepšímu pochopení struktury sacharidů a jejich vlastností.                                                             

 
autor: Václav Babuška, Radana Vrzáková, Vlastimil Kulda | obor: Lékařská chemie a biochemie | zobrazeno: 3927x | publikováno: 3.5.2013 | poslední úpravy: 5.11.2013 | Creative Commons License

Nitrolební hypertenze

Nitrolební hypertenze

Klinické projevy nitrolební hypertenze i hypotenze jsou velmi podobné – bolesti hlavy, nauzea, zvracení, následně útlum vědomí až kóma. Těžká nitrolební hypertenze i hypotenze mohou končit letálně. V počátečních stádiích lze zjistit, že pacienti s nitrolební hypotenzí mají výraznější potíže vstoje a menší vleže. U nitrolební hypertenze mají pacienti naopak výraznější potíže vleže, kdy je ICP vyšší. U rozvinuté nitrolební hypertenze se objevuje tzv. Cushingův reflex, tj. arteriální hypertenze, bradykardie a poruchy dýchání. Dlouhodobější syndrom nitrolební hypertenze (desítky hodin) se projeví městnáním na očním pozadí – prominencí papily zrakového nervu.

 
autor: Luděk Navrátil | obor: Neurochirurgie | zobrazeno: 4559x | publikováno: 17.4.2013 | poslední úpravy: 19.4.2013 | Creative Commons License

ZÁKLADY FARMAKOKINETIKY

ZÁKLADY FARMAKOKINETIKY

Základy farmakokinetiky popisuje a vysvětluje základní farmakokinetické parametry a procesy. Měl by studentům pomoci pochopit základní principy charakterizující eliminační procesy prvního a nultého řádu, porozumět pojmům jako jsou eliminační poločas léčiva, clearance, distribuční objem, biologická dostupnost, kumulace léčiva nebo nelineární kinetika, a to s pomocí řady názorných grafů a schémat. V neposlední řadě obsahuje příklady výpočtů některých farmakokinetických parametrů a vzorečky nezbytné pro úspěšné zvládnutí části praktických cvičení z farmakologie.

 
autor: Monika Bludovská | obor: Farmakologie | zobrazeno: 6604x | publikováno: 17.4.2013 | poslední úpravy: 14.1.2015 | Creative Commons License

Klíšťová encefalitida: Otázky a odpovědi

Klíšťová encefalitida: Otázky a odpovědi

Soubor obsahuje ve formě otázek a odpovědí doplňující informace k dokumentu s názvem Klíšťová encefalitida. Obsahuje obrázky a přehledné grafy, např. srovnání incidence klíšťové encefalitidy v České republice se sousedním Rakouskem, v závěru naleznete test s možností volby odpovědí a samozřejmě i správné odpovědi. Materiál je určen především studentům všeobecného lékařství stejně tak ale i všem zájemcům o biologii.

 
autor: Veronika Novotná | obor: Biologie | zobrazeno: 2573x | publikováno: 9.4.2013 | poslední úpravy: 19.4.2013 | Creative Commons License

Vazba genů

Vazba genů

Materiál je určen především studentům prvních ročníků všeobecného lékařství a studentům zubního lékařství, kteří se připravují na zkoušku z biologie a genetiky. Obsahuje osm řešených příkladů na téma genová vazba, tříbodový test a konstrukce genetické mapy. Řešení úloh je rozděleno do několika logicky po sobě následujících kroků a je doplněno tabulkami, vzorci a nákresy genetických map.

 
autor: Veronika Novotná | obor: Biologie | zobrazeno: 5039x | publikováno: 9.4.2013 | poslední úpravy: 31.3.2014 | Creative Commons License

FUNKČNÍ VYŠETŘENÍ PLIC

FUNKČNÍ VYŠETŘENÍ PLIC

FYZIOLOGICKÉ PRINCIPY, TECHNICKÉ ASPEKTY, APLIKACE V MEDICÍNĚ. Určeno pro studenty všeobecného lékařství, kteří mají zájem o hlubší pochopení fyziologie dýchání, metod vyšetření plicních funkcí a interpretace výsledků těchto vyšetření.              

 
autor: Jiří Mudra | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 3393x | publikováno: 8.4.2013 | poslední úpravy: 13.5.2013 | Creative Commons License

Ischemická choroba dolních končetin

Ischemická choroba dolních končetin

Ischemická choroba dolních končetin je projevem systémové aterosklerózy a je třeba na ni nahlížet komplexně. Článek předkládá souhrnný přehled rizikových faktorů, doporučených diagnostických postupů včetně včasného vyhledávání časných stádií onemocnění, možností konzervativní i invazivní léčby.

 
autor: Jana Hirmerová | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 2731x | publikováno: 8.4.2013 | poslední úpravy: 8.4.2013 | Creative Commons License

Hluboká žilní trombóza a plicní embolie - diagnostika a léčba

Hluboká žilní trombóza a plicní embolie - diagnostika a léčba

Žilní tromboembolická choroba je onemocnění zasahující téměř do všech lékařských oborů. Článek podává přehled o její epidemiologii, etiopatogenezi, diagnostice a léčbě. Vychází z nejnovějších odborných doporučení a informuje i o moderních terapeutických možnostech.

 
autor: Jana Hirmerová | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 2959x | publikováno: 8.4.2013 | poslední úpravy: 8.4.2013 | Creative Commons License

Základy elektrofyziologie srdce

Základy elektrofyziologie srdce

Materiál je určen pro studenty všeobecného lékařství 2. ročníku. Obsahem materiálu jsou základní informace o iontových kanálech a membránovém a akčním napětí srdečních buněk. Třetí kapitola podává stručný výklad principu elektrokardiografie. Závěrečná kapitola pojednává o řízení elektrických vlastností srdce.

 
autor: Lukáš Nalos | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 5889x | publikováno: 2.4.2013 | poslední úpravy: 13.1.2017 | Creative Commons License

Gramatická cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 1. část

Gramatická cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 1. část

Materiál obsahuje výklad a procvičení gramatické látky probírané v zimním semestru 1. ročníku v návaznosti na skriptum Plašilová, J. – Kozlíková, D.: Základy latinské lékařské terminolo-gie. Praha. Karolinum, 2012.
Úvodní část s nahrávkou je věnována výslovnosti latiny. V další části je předkládán výklad gramatiky. Třetí část obsahuje cvičení určená k vypracování, ve čtvrté části je zařazen klíč k jednotlivým cvičením.

 
autor: Jiřina Plašilová | obor: Ostatní | zobrazeno: 9031x | publikováno: 29.3.2013 | poslední úpravy: 5.9.2019 | Creative Commons License

Primární a sekundární bolesti hlavy

Primární a sekundární bolesti hlavy

Bolest hlavy je jednou z nejčastějších potíží, s kterou přicházejí pacienti k lékaři a představuje tudíž závažnou problematiku. Z hlediska výskytu výrazně převažují benigní primární bolesti hlavy. V diferenciální diagnostice je však třeba stále myslet na sekundární bolesti hlavy, jejichž výskyt stoupá zejména ve vyšším věku. Nesmíme tudíž mezi hojně se vyskytujícími primárními bolestmi hlavy přehlédnout sekundární bolest hlavy, která může představovat pro pacienta závažný a mnohdy i život ohrožující stav. Setká-li se lékař s bolestí hlavy, jeho základní diagnostická rozvaha by tudíž měla směřovat k rozlišení mezi primární a sekundární etiologií.

 
autor: Rudolf Kotas, Jiří Polívka | obor: Neurologie | zobrazeno: 4226x | publikováno: 29.3.2013 | poslední úpravy: 29.3.2013 | Creative Commons License

Poruchy vědomí

Poruchy vědomí

Poruchy vědomí se klasifikují na kvantitativní a kvalitativní. Kvantitativní poruchy vědomí představují snížení bdělého stavu různého stupně, od lehkého psychomotorického útlumu a ospalosti až po hluboké bezvědomí. Nejlépe se charakterizují konkrétním popisem funkčního stavu a ke kvantifikaci se nejčastěji používá Glasgowská stupnice. Kvalitativní poruchy vědomí postihují obsah vědomí, zejména kognitivní a afektivní funkce. Projevují se poruchou orientace, myšlení a jednání a stavem zmatenosti. Tyto stavy se označují jako delirium.

 
autor: Zdeněk Ambler | obor: Neurologie | zobrazeno: 5609x | publikováno: 28.3.2013 | poslední úpravy: 28.3.2013 | Creative Commons License

Syndrom nitrolební hypertenze

Syndrom nitrolební hypertenze

Syndrom nitrolební hypertenze vzniká při procesech, které zvětšují nitrolební obsah a tlak a souborně se nazývají expanzivní procesy nitrolební. Při dekompenzaci intrakraniální hypertenze dochází k posunu a herniacím mozkové tkáně, které mohou mít velmi závažné až fatální následky.

 
autor: Zdeněk Ambler, Jiří Polívka | obor: Neurologie | zobrazeno: 4507x | publikováno: 28.3.2013 | poslední úpravy: 29.3.2013 | Creative Commons License

Diagnostika nemocí zubní dřeně a periodoncia

Diagnostika nemocí zubní dřeně a periodoncia

Studijní materiál je určen pro studenty 3.-5. ročníku zubního lékařství. Seznámí je s potřebnými znalostmi o diagnostice nemocí zubní dřeně a periodoncia. Obsahuje potřebné vědomosti jak pro průběžnou zkoušku tak státní zkoušku v oboru Konzervační zubní lékařství a endodoncie.

 
autor: Jan Netolický | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 3584x | publikováno: 22.3.2013 | poslední úpravy: 26.3.2013 | Creative Commons License

Lebka a obratle - Skull and vertebrae

Lebka a obratle - Skull and vertebrae

Výukové materiály Lebka a obratle doplňují výuku praktik ze systematické anatomie na plzeňské lékařské fakultě. Jsou tvořeny jednak doprovodným textem, jednak flashovými animacemi. Zdrojové fotografie byly pořízeny z preparátů používaných při výuce anatomie na naší fakultě.                                                                                                             

 
autor: Lada Eberlová, Kristýna Kalusová, Markéta Kottová | obor: Anatomie | zobrazeno: 5777x | publikováno: 25.3.2013 | poslední úpravy: 7.10.2019 | Creative Commons License

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - I.část

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - I.část

V první kapitole jsou popsány základní funkce a charakteristiky imunitního systému. Imunitní systém se podílí na udržování homeostázy organismu. Druhá kapitola se zabývá bariérovými funkcemi těla a obrannými mechanismy. Ve třetí kapitole jsou popisovány vlastnosti antigenů. Většina antigenů patří do skupiny T-závislých antigenů, které jsou schopny vyvolat protilátkovou odpověď pouze při spolupráci B lymfocytů s TH buňkami. Čtvrtá kapitola charakterizuje receptory nespecifického imunitního systému a adhezivní molekuly. PRR (pattern-recognition receptors) receptory slouží k rozpoznání „nebezpečných struktur“ patogenních mikroorganismů. Významnou skupinu představují Toll-like receptory (TLR).

 
autor: Jitka Ochotná, Martin Liška, Petr Panzner | obor: Imunologie, alergologie | zobrazeno: 8405x | publikováno: 25.3.2013 | poslední úpravy: 18.3.2015 | Creative Commons License

Současný přístup k diagnostice a léčbě mimoděložního těhotenství

Současný přístup k diagnostice a léčbě mimoděložního těhotenství

Prezentace v úvodu shrnuje poznatky o příčinách a trendech v epidemilogii mimoděložního (přesněji ektopického) těhotenství. Další část se zabývá patogenezí a klinickým obrazem. Diagnostická část je dokumentována řadou typických i některými vzácnějšími sonografickými snímky a peroperačními laparoskopickými záznamy. V poslední části jsou shrnuty terapeutické možnosti a diskutovány jejich výhody a rizika.

 
autor: Jiří Bouda, Jan Cibulka, Adam Hudec | obor: Porodnictví a gynekologie | zobrazeno: 3996x | publikováno: 20.3.2013 | poslední úpravy: 5.3.2015 | Creative Commons License

Spinální fixace (Zadní fixace – transpedikulární fixátor, stručný úvod a principy operační techniky)

Spinální fixace (Zadní fixace – transpedikulární fixátor, stručný úvod a principy operační techniky)

V práci ukazujeme stručně historii a operační techniku zavádění transpedikulárního fixátoru, jednoho ze základních spondylochirurugických výkonů. Transpedikulární fixace je bezpečná operační technika, která umožní okamžitou obnovu opěrné a ochranné funkce páteře, repozici obratlových posunů, derotaci a repozici skoliózy, obnovu normálního postavení osy páteře.

 
autor: David Bludovský | obor: Neurochirurgie | zobrazeno: 4487x | publikováno: 19.3.2013 | poslední úpravy: 19.3.2013 | Creative Commons License

Úvod do biokybernetiky

Úvod do biokybernetiky

Učební text je určen jako pomůcka pro studium volitelného předmětu Vybrané kapitoly z biokybernetiky posluchačům všeobecného lékařství plzeňské lékařské fakulty. 1.díl budoucího třídílného textu obsahuje vedle stručného výkladu základních pojmů a historie vývoje kybernetiky kapitolu věnovanou matematickému minimu v rozsahu rozšířené středoškolské látky, kapitolu věnovanou základním pojmům v oblasti regulace, řízení, zpětné vazby, kapitolu o charakteristice biosignálů a kapitolu věnovanou základům teorie informace.

 
autor: František Barták | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 2580x | publikováno: 19.3.2013 | poslední úpravy: 28.2.2014 | Creative Commons License

Nervy a cévy báze lebeční (přehled struktur a atlas preparátů)

Nervy a cévy báze lebeční (přehled struktur a atlas preparátů)

Výukový text zahrnující přehled hlavových nervů a cév, které zásobují mozek a mozkové pleny.Sestává se z přehledných tabulí, schémat a souboru fotografií mozku, cév a nervů na spodině lební. Série velmi přehledných snímků ukazuje jámy lební s prostupy cév a nervů, jednotlivé hlavové nervy v řadě pohledů, hlavní tepny zásobující mozek a cévy na povrchu mozku. Soubor snímků s popisy struktur je doplněn přehlednými schématy.

 
autor: Pavla Chacón Gil, Ismail Khadang, Petr Vais, Antonín Horák, Michal Petrášek | obor: Anatomie | zobrazeno: 4941x | publikováno: 19.3.2013 | poslední úpravy: 19.3.2013 | Creative Commons License

Problematika zajištění průchodnosti dýchacích cest a kyslíková léčba

Problematika zajištění průchodnosti dýchacích cest a kyslíková léčba

Pomůcky k zajištění průchodnosti dýchacích cest a kyslíkové léčby se používají u nemocných s poruchou vědomí, při kardiopulmonální resuscitaci, u anestezovaných nemocných a u nemocných s poruchami průchodnosti dýchacích cest v urgentní medicíně a v intenzivní péči. Invazivita zajištění průchodnosti dýchacích cest závisí na řadě okolností. Záleží na typu neprůchodnosti dýchacích cest, na potřebné době zajištění průchodnosti dýchacích cest, typu postižení nemocného, potřebě umělé plicní ventilace a riziku aspirace krve nebo kyselého žaludečního obsahu. U nemocných, u kterých jsou použity pomůcky k invazivnímu zajištění průchodnosti dýchacích cest, je nutná komplexní péče a vybavení sterilními pomůckami, protože otevřené dýchací cesty jsou zbaveny ochranné činnosti horních dýchacích cest, které slouží jako filtr. Sliznice dutiny nosní má nejen čistící a filtrační funkci, ale je přirozenou přípravnou vdechovaného vzduchu, který se zde ohřívá a zvlhčuje. Vyřazení činnosti nosu a vyvedení dolních dýchacích cest před ústa nemocného vyžaduje proto aseptický přístup k dýchacím cestám jako k chirurgické ráně a zajištění ohřátí a zvlhčení vdechované směsi.

 
autor: Eduard Kasal | obor: Anesteziologie a intenzivní medicína | zobrazeno: 4899x | publikováno: 15.3.2013 | poslední úpravy: 14.2.2019 | Creative Commons License

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - UCHO

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - UCHO

Výukový modul vznikl s cílem získání přehledu o orgánu sluchu a rovnováhy z pohledu anatomie, histologie a embryologie. Tato oblast je přiblížena popisně a přehledně jak v tabulkách, tak i v originálních schématech a s využitím původních a mikrofotografií. Přidanou hodnotou jsou naše vlastní flashové aplikace, které bez nutnosti stažení prohlížeče umožňují pohyb ve skenované oblasti s možností samotestování vybraných klíčových částí preparátu. V časové posloupnosti jsou shrnuty nejdůležitější momenty vývoje orgánu sluchu a rovnováhy, zahrnut je i přehled malformací s klinickými odkazy.

 
autor: Věra Křížková, Lada Eberlová, Lukáš Nedorost | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 4324x | publikováno: 14.3.2013 | poslední úpravy: 21.4.2016 | Creative Commons License

Endokrinní hypertenze

Endokrinní hypertenze

Endokrinní hypertenze je stále poměrně opomíjenou jednotkou. Přitom její správná diagnostika a léčba může pacientovi umožnit vysazení celoživotní antihypertenzní medikace a tím i zabránění jejím nežádoucím účinkům. Nemluvě o ekonomickém přínosu, zvláště v dnešní době úsporných opatření, kdy jednorázová léčba je zdaleka ekonomicky méně náročná, než celoživotní užívání kombinace několika léků. V některých případech dokonce včasné odhalení příčiny může vést bezprostředně k z áchraně života (např. maligní feochromocytom).

 
autor: Josef Kult | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 2884x | publikováno: 14.3.2013 | poslední úpravy: 14.3.2013 | Creative Commons License

O b e z i t a

O b e z i t a

Obezita je závažné a život ohrožující onemocnění, jehož výskyt se mezi lety 1980 a 2008 téměř zdvojnásobil. Dle údajů International obesity task force (IASO/IOTF) z roku 2010 měla celosvětově 1 miliarda lidí nadváhu a 600 milionů jich bylo obézních. V samotné EU trpí obezitou či nadváhou 60% populace, což v číslech či ní 260 milionů dospělých a 12 milionů
dětí. V ČR je dle údajů z roku 2008 obézních 24 % mužů a 22 % žen (což je z hlediska Evropy spíše vyšší průměr), naši slovenští sousedé mají obézních 18 % mužů a 16 % žen.

 
autor: Josef Kult | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 2575x | publikováno: 14.3.2013 | poslední úpravy: 14.3.2013 | Creative Commons License

Plicní ventilace

Plicní ventilace

Výukový materiál je určen pro studenty zubního lékařství. První část je věnována anatomii a funkci dýchacích cest, druhá část vysvětluje podstatu plicní ventilace včetně funkce dýchacích svalů, popisu dechového cyklu, poddajnosti plic a hrudníku.

                                      

 
autor: Jana Slavíková, Jitka Švíglerová | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 4923x | publikováno: 12.3.2013 | poslední úpravy: 26.2.2015 | Creative Commons License

Návody k laboratorním cvičením z lékařské chemie

Návody k laboratorním cvičením z lékařské chemie

Tento výukový materiál bude používán studenty všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni jako pracovní návod pro laboratorní cvičení předmětu "Lékařská chemie". Návod je koncipován jako pracovní sešit s místy pro vyplňování odpovědí.

 
autor: Václav Babuška, Karin Buňatová, Vlastimil Kulda | obor: Lékařská chemie a biochemie | zobrazeno: 3181x | publikováno: 7.3.2013 | poslední úpravy: 7.3.2013 | Creative Commons License

HPV ve zkratce

HPV ve zkratce

V úvodu prezentace jsou posluchači seznámeni v krátkém historickém přehledu s problematikou onemocnění a možnostmi prevence rakoviny děložního hrdla. Je vysvětlen význam HPV infekce jako nezbytné příčiny cervikálního karcinomu. Dále je vysvětlen význam vakcinace a její účinnosti a vyjmenována onemocnění, která jsou způsobena HPV infekcí. Uveden i výskyt onemocnění cervikálního karcinomu ve světovém přehledu. V závěru jsou shrnuty výsledky účinnosti vakcinace ve světě.

 
autor: Zdeněk Rokyta | obor: Porodnictví a gynekologie | zobrazeno: 4179x | publikováno: 11.2.2013 | poslední úpravy: 11.9.2013 | Creative Commons License

Amalgámová výplň na žvýkacích plochách molárů a premolárů

Amalgámová výplň na žvýkacích plochách molárů a premolárů

Studiiní materiál je určen pro studenty prvního ročníku zubního lékařství. Na DVD je zoprazen pracovní postup zhotovení amalgámové výplně na okluzní ploše molárů ( včetně preparace). Studiiní materiál napomáhá studentovi při přípravě na praktická cvičení ve fantomové učebně v předmětu Preklinické zubní lékařství.

 
autor: Hana Hecová | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 4675x | publikováno: 31.1.2013 | poslední úpravy: 30.10.2013 | Creative Commons License

Amalgámová výplň na aproximálních plochách molárů a premolárů

Amalgámová výplň na aproximálních plochách molárů a premolárů

Studiiní materiál je určen pro studenty prvního ročníku zubního lékařství. Na DVD je zobrazen pracovní postup zhotovení amalgámové výplně na aproximální ploše molárů (včetně ukázky preparace kavity). Studiiní materiál napomáhá studentovi v přípravě na praktická cvičení ve fantomové učebně v předmětu Preklinické zubní lékařství.

 
autor: Hana Hecová | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 4976x | publikováno: 29.1.2013 | poslední úpravy: 30.10.2013 | Creative Commons License

Základy medicínského práva

Základy medicínského práva

Systém práva. Postavení medicínského práva v rámci právního systému České republiky. Přehled právní úpravy medicínského práva v ČR: Ústavní zákony a ratifikované mezinárodní smlouvy - Úmluva o ochraně lidských práv a svobod, Listina základních práv a svobod, Úmluva o lidských právech a biomedicíně, výčet významných zákonů a podzákonných právních předpisů (nařízení vlády a vyhlášky ministerstev) pro oblast medicínského práva.

 
autor: Blanka Rybnerová | obor: Ostatní | zobrazeno: 2681x | publikováno: 24.1.2013 | poslední úpravy: 24.1.2013 | Creative Commons License

Diferenciální diagnostika kožních nádorů

Diferenciální diagnostika kožních nádorů

Práce by měla sloužit posluchačům lékařské fakulty k základní orientaci v dermatoonkologii v tom smyslu, aby při vyšetření nemocného poznali neoplastický proces nebo na něj alespoň mysleli. Jako lékaři, kteří nejsou specialisty v dané problematice by měli iniciovat další diagnostický a léčebný postup. Tímto způsobem se dá přispět k včasnému zjištění nemoci a ovlivnit ve většině případů prognózu nemoci.

 
autor: Karel Pizinger | obor: Dermatologie | zobrazeno: 3936x | publikováno: 21.11.2012 | poslední úpravy: 3.12.2014 | Creative Commons License

Hepatocelulární karcinom jater-multimodální léčba

Hepatocelulární karcinom jater-multimodální léčba

Geografické rozložení výskytu hepatocelulárního karcinomu HCC je rozdílné. Zatímco v Evropě,Austrálii a Severní Americe je jeho výskyt poměrně nízký 1-3/100,000 obyvatel na rok, jsou oblasti jihovýchodní Asie a subsaharská Afrika, kde se jeho výskyt pohybuje až 150/100.000 obyvatel na rok. Jeho výskyt je spojen s výskytem viru hepatitídy B HBV a hepatitídy C-HCV v těchto oblastech a jeho objevení se opožduje cca o 30-60 po onemocnění chronickou hepatitidou B a cca 20-30 let po chronické hepatitídě C.

 
autor: Tomáš Skalický | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | zobrazeno: 3138x | publikováno: 22.11.2012 | poslední úpravy: 5.3.2013 | Creative Commons License

HLUBOKÉ PROSTORY HLAVY

HLUBOKÉ PROSTORY HLAVY

Tento materiál je určen pro studenty 2. ročníku všeobecného lékařství, ale může být užitečné i pro studenty prvních ročníků. Materiál obsahuje schematické nákresy a tabulky.

                                                              

 
autor: Pavel Fiala, Jiří Valenta, Antonín Horák | obor: Anatomie | zobrazeno: 6684x | publikováno: 15.11.2012 | poslední úpravy: 14.10.2014 | Creative Commons License

Metabolický syndrom a fyzická aktivita 1,2

Metabolický syndrom a fyzická aktivita 1,2

Prevalence metabolického syndromu (MS) v České republice se udává přibližně na 25%. Jeho základem je inzulinorezistence. Uvedena kritéria pro diagnózu MS a charakteristika vhodných pohybových aktivit. Pohybová aktivita (PA) zlepšuje symptomy MS a snižuje rizika aterosklerózy. Exercise walking (cvičební, tréninková chůze) je vhodnou PA pro všechny věkové skupiny. Představuje minimální psychickou zátěž, komplexní zatěžování, svou povahou limituje intensitu a je nenáročná na vybavení. Ve druhé části se stať blíže zabývá nadváhou a obezitou. Uvedeny poznámky k dietnímu a pohybovému režimu u obezity.

 
autor: Václav Zeman | obor: Tělovýchovné lékařství | zobrazeno: 6306x | publikováno: 16.9.2010 | poslední úpravy: 22.5.2015 | Creative Commons License

Spiroergometrie u zdravých a nemocných osob

Spiroergometrie u zdravých a nemocných osob

Spiroergometrie je zátěžový test se současným měřením ventilace, spotřeby kyslíku a výdeje oxidu uhličitého. Lze ji provádět na bicyklovém ergometru nebo na běhátku. Popsány výhody i nevýhody obou metod, rovněž tak vyjádření výkonu, indikace a kontraindikace. Objasněny základní ukazatelé, získané při zátěžovém testu: maximální tepová frekvence (TFmax), W170 , utilizace kyslíku, maximální spotřeba kyslíku a hodnoty přepočtené na kg hmotnosti a na 1 tep. Seznámení s korekčními faktory BTPS a STPD. Uvedeny typy reakcí krevního tlaku na zátěž. U zmíněných ukazatelů zdůrazněn rozdíl mezi trénovanými a netrénovanými sportovci a nemocnými osobami. Uvedeno rozdělení nemocných do skupin NYHA podle hodnot MET. Demonstrováno moderní vybavení laboratoře funkční diagnostiky. Objasněno stanovení anaerobního (stresového) prahu invazivně a neinvazivně. Popsáno vyhodnocení zátěžového testu a určení vhodné pohybové aktivity se zvláštním zřetelem k ischemické chorobě srdeční.

 
autor: Václav Zeman | obor: Tělovýchovné lékařství | zobrazeno: 9813x | publikováno: 29.9.2010 | poslední úpravy: 22.5.2015 | Creative Commons License

Ortodonticko - protetická spolupráce při řešení posttraumatické ztráty zubů

Ortodonticko - protetická spolupráce při řešení posttraumatické ztráty zubů

Materiál byl součástí přednášek na VIII. Plzeňských pracovních dnech, které pořádala Stomatologická klinika LFUK a FN Plzeň, Fakultní nemocnice Plzeň, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, Oblastní stomatologická komora v Plzni a Společnost maxilofaciální chirurgie ČLS JEP.

 
autor: Marie Šafářová, Hana Böhmová | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2742x | publikováno: 15.11.2012 | poslední úpravy: 16.9.2013 | Creative Commons License

Nezhoubné nádory jater

Nezhoubné nádory jater

Nezhoubné nádory jater nejsou v popředí zájmu díky častým a nebezpečnějším zhoubným nádorům jater. Hlavně zhoubné sekundární nádory jater – např. metastázy kolorektálního karcinomu jsou v naší republice velice závažným problémem.                                                          

 
autor: Tomáš Skalický | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | zobrazeno: 3837x | publikováno: 15.11.2012 | poslední úpravy: 15.11.2012 | Creative Commons License

Čepelkové implantáty

Čepelkové implantáty

Materiál byl součástí přednášek na VIII. Plzeňských pracovních dnech, které pořádala Stomatologická klinika LFUK a FN Plzeň, Fakultní nemocnice Plzeň, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, Oblastní stomatologická komora v Plzni a Společnost maxilofaciální chirurgie ČLS JEP.

 
autor: Ladislav Čechura | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2931x | publikováno: 15.11.2012 | poslední úpravy: 13.9.2013 | Creative Commons License

Posttraumatická implantace

Posttraumatická implantace

Materiál byl součástí přednášek na VIII. Plzeňských pracovních dnech, které pořádala Stomatologická klinika LFUK a FN Plzeň, Fakultní nemocnice Plzeň, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, Oblastní stomatologická komora v Plzni a Společnost maxilofaciální chirurgie ČLS JEP.

 
autor: Rudolf Jakl | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2740x | publikováno: 15.11.2012 | poslední úpravy: 16.9.2013 | Creative Commons License

Úrazy zubů - praktická doporučení

Úrazy zubů - praktická doporučení

Materiál byl součástí přednášek na VIII. Plzeňských pracovních dnech, které pořádala Stomatologická klinika LFUK a FN Plzeň, Fakultní nemocnice Plzeň, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, Oblastní stomatologická komora v Plzni a Společnost maxilofaciální chirurgie ČLS JEP.

 
autor: Jan Jambura, Lukáš Hauer, Daniel Hrušák, Lubor Hostička, Pavel Andrle, Petr Pošta, Hana Hecová | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 3908x | publikováno: 15.11.2012 | poslední úpravy: 16.9.2013 | Creative Commons License

Artroskopie temporomandibulárního kloubu

Artroskopie temporomandibulárního kloubu

Materiál byl součástí přednášek na VIII. Plzeňských pracovních dnech, které pořádala Stomatologická klinika LFUK a FN Plzeň, Fakultní nemocnice Plzeň, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, Oblastní stomatologická komora v Plzni a Společnost maxilofaciální chirurgie ČLS JEP.

 
autor: Štefan Nátek | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2830x | publikováno: 15.11.2012 | poslední úpravy: 16.9.2013 | Creative Commons License

Nález v ústech u pacientky s AML

Nález v ústech u pacientky s AML

Materiál byl součástí přednášek na VIII. Plzeňských pracovních dnech, které pořádala Stomatologická klinika LFUK a FN Plzeň, Fakultní nemocnice Plzeň, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, Oblastní stomatologická komora v Plzni a Společnost maxilofaciální chirurgie ČLS JEP.

 
autor: Hana Makoňová | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2743x | publikováno: 15.11.2012 | poslední úpravy: 16.9.2013 | Creative Commons License

Syndrom Gorlin-Goltz

Syndrom Gorlin-Goltz

Materiál byl součástí přednášek na VIII. Plzeňských pracovních dnech, které pořádala Stomatologická klinika LFUK a FN Plzeň, Fakultní nemocnice Plzeň, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, Oblastní stomatologická komora v Plzni a Společnost maxilofaciální chirurgie ČLS JEP.

 
autor: Kateřina Malá, Štefan Nátek | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2944x | publikováno: 15.11.2012 | poslední úpravy: 16.9.2013 | Creative Commons License

Pulpa - morfologie a fyziologie, patomorfologie a patofyziologie

Pulpa - morfologie a fyziologie, patomorfologie a patofyziologie

Studijní materiál je určen pro studenty 3.-5. ročníku zubního lékařství. Seznámí je s potřebnými znalostmi o pulpě, její morfologii, fyziologii a zároveň i patologickými stavy. Obsahuje potřebné vědomosti jak pro průběžnou zkoušku tak státní zkoušku v oboru Konzervační zubní lékařství a endodoncie.

 
autor: Jan Netolický, Eva Záhlavová | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 3615x | publikováno: 30.10.2012 | poslední úpravy: 14.11.2012 | Creative Commons License

Atlas Mozkový kmen a mozeček - Brain stem and cerebellum

Atlas Mozkový kmen a mozeček - Brain stem and cerebellum

Interaktivní atlas Mozkový kmen a mozeček je určen zejména studentům prvních ročníků lékařských fakult. Nabízí laterální, kaudální a kraniální projekce této části mozku ve třech úrovních. Kromě základních makroskopických struktur je zde i detailní popis mozečkových cév. Atlas je základně určený pro studenty prvních ročníků lékařství, avšak může být užitečnou pomůckou pro opakování morfologie i v klinických oborech, zejména radiodiagnostice či neurověd.

 
autor: David Štěpánek, Lada Eberlová, Tomáš Junek | obor: Anatomie | zobrazeno: 8314x | publikováno: 18.10.2012 | poslední úpravy: 7.10.2019 | Creative Commons License

Manuál pro praktikum z obecné histologie

Manuál pro praktikum z obecné histologie

Manuál obsahuje pro každý týden letního semestru 1. ročníku jedno téma dle rozvrhu praktik. Každé téma je uvedeno shrnutím odpovídající přednášky formou stručného sylabu a dále obsahuje popis preparátů probíraných během praktik s legendou pro nakreslení vlastního studentova schématu.

 
autor: Zbyněk Tonar, Milena Králíčková | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 8168x | publikováno: 17.10.2012 | poslední úpravy: 3.4.2013 | Creative Commons License

Úvod do pitvy

Úvod do pitvy

Film v první části  seznamuje s pitevní technikou, postupy preparace krajiny po vrstvách  v celkovém pohledu i v detailním záběru a je doplněn přehlednými  originálními schématy  struktur na předloktí. Druhá část je věnována demonstraci  anatomických struktur vybraných krajin horní a dolní končetiny.

 
autor: Pavel Fiala, Tomáš Ťupa,  Viktor Dlouhý, Jaroslav Babický | obor: Anatomie | zobrazeno: 5371x | publikováno: 29.6.2012 | poslední úpravy: 14.11.2012 | Creative Commons License

Arteriální hypertenze a pohybová aktivita

Arteriální hypertenze a pohybová aktivita

Uvedeny zásady pohybové aktivity u arteriální hypertenze. Stať se dále zabývá fyzickou zátěží a antihypertenzní léčbou, tj. jaké ordinovat vhodné léky u sportujících hypertoniků a které jsou naopak nevhodné. Upozorňuje i na to, že na dopingovém seznamu jsou všechna běžně užívaná diuretika a pro některé sporty i beta-blokátory. Dnes se akceptuje, že antihypertenzní léčba nevyřazuje sportovce ze závodní činnosti a i léčení sportovci mohou trénovat a závodit v určitých disciplinách.

 
autor: Václav Zeman | obor: Tělovýchovné lékařství | zobrazeno: 6441x | publikováno: 15.9.2010 | poslední úpravy: 19.11.2012 | Creative Commons License

Prekancerózy v dutině ústní

Prekancerózy v dutině ústní

Materiál byl součástí přednášek na VIII. Plzeňských pracovních dnech, které pořádala Stomatologická klinika LFUK a FN Plzeň, Fakultní nemocnice Plzeň, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, Oblastní stomatologická komora v Plzni a Společnost maxilofaciální chirurgie ČLS JEP.

 
autor: Petr Pošta, Daniel Hrušák, Lubor Hostička, Pavel Andrle, Jan Jambura, Lukáš Hauer | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 3522x | publikováno: 15.2.2012 | poslední úpravy: 23.5.2014 | Creative Commons License

Testové otázky z histologie a embryologie - příručka pro písemnou zkoušku studentů

Testové otázky z histologie a embryologie - příručka pro písemnou zkoušku studentů

Publikace slouží k revizi znalostí před písemnou zkouškou studentů všeobecného a zubního lékařství z předmětu Histologie a embryologie. Obsahuje celkem 835 otázek po čtyřech variantách, tj. celkem 3340 tvrzení z oblasti obecné a speciální histologie a embryologie, o jejichž pravdivosti by adepti zkoušky měli být schopni rozhodnout. Na konci skript je klíč k odpovědím a doporučená literatura.

 
autor: Milena Králíčková, Zbyněk Tonar, Jitka Kočová, Věra Křížková, Alena Němečková, Miroslava Čedíková, Lukáš Nedorost, Lada Eberlová, Pavel Pitule | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 20520x | publikováno: 20.12.2011 | poslední úpravy: 14.11.2018 | Creative Commons License

Pohybová aktivita v prevenci nemocí

Pohybová aktivita v prevenci nemocí

Úvodní přednáška se zabývá významem pohybové aktivity v prevenci civilizačních nemocí. Ukazuje stručnou historii oboru tělovýchovného lékařství a jeho zařazení ve světové a naší medicíně. Pojednává o kalendářním a biologickém věku jedince. Jsou uvedeny základní pohybové vlastnosti a druhy tělesných cvičení.

 
autor: Václav Zeman | obor: Tělovýchovné lékařství | zobrazeno: 6533x | publikováno: 16.9.2010 | poslední úpravy: 19.11.2012 | Creative Commons License

Autorské právo a e-learning

Autorské právo a e-learning

Informace z lokálního semináře o autorském právu konaného dne 28.4.2011. Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1886 ve znění její poslední (pařížské) revize z roku 1971, Všeobecná úmluva o autorském právu uzavřená v Ženevě 6. září 1952 a revidovaná v Paříži 24.července 1971, a.j.

 
autor: Blanka Rybnerová | obor: Ostatní | zobrazeno: 3685x | publikováno: 18.5.2011 | poslední úpravy: 14.11.2012 | Creative Commons License

Vzdělávací videomateriály z biofyziky na téma: Měření tlaku a meteorologie

Vzdělávací videomateriály z biofyziky na téma: Měření tlaku a meteorologie

Pro podporu výuky biofyziky jsou předkládány vzdělávací videomateriály, popisující exaktně postupy při realizaci experimentů a měření v rámci následujících praktických cvičení: „Relativní vlhkost, rosný bod“ , „Absolutní vlhkost“ , „Měření atmosférického tlaku“ , „Měření krevního tlaku“ , „Měření maximálního expiračního tlaku“ , „Výpočet objemu tlakové nádoby“.

 
autor: Lukáš Bolek, Jiří Beneš, Jiří Růžička, Zdeněk Kubeš, Pavlína Rottenbornová | obor: Biofyzika | zobrazeno: 7617x | publikováno: 21.1.2011 | poslední úpravy: 18.11.2015 | Creative Commons License

Manuál pro praktikum ze speciální histologie. Mikroskopická anatomie výukových preparátů

Manuál pro praktikum ze speciální histologie. Mikroskopická anatomie výukových preparátů

Příručka pro studující druhého ročníku všeobecného i zubního lékařství přináší popis mikroanatomie výukové sady preparátů v rozsahu vyučovaném během praktik ze speciální histologie.                                      

 
autor: Zbyněk Tonar | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 7321x | publikováno: 4.10.2010 | poslední úpravy: 14.11.2012 | Creative Commons License

Atlas kvantitativní histologie

Atlas kvantitativní histologie

Projekt se zabývá popisem morfologie mikroskopických preparátů pomocí spojitě proměnných kvantitativních parametrů a vytvořením volně přístupného on-line atlasu metod používaných v kvantitativní histologii pro hodnocení délek, ploch a objemů mikroskopických struktur, numerické hustoty buněk v objemové jednotce tkáňového bločku, mikrovazální hustoty a hodnocení orientace a anizotropie mikrostruktur ve 3-D. Celkem 65 preparátů (55 bločků a 10 výbrusů kostí) bylo histologicky zpracováno a mikrofotografie těchto preparátů byly hodnoceny jednotlivými kvantifikačními metodami.

 
autor: Zbyněk Tonar, Petra Kochová, Kirsti Witter, Lukáš Nedorost, Karla Maštálková, Vít Martin Matějka, Jiří Janáček, Věra Tomanová, Tomáš Kural, Luis Quintino | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 5752x | publikováno: 27.4.2010 | poslední úpravy: 14.11.2012 | Creative Commons License

Fotodokumentace prenatálního vývoje člověka a vybraných savců

Fotodokumentace prenatálního vývoje člověka a vybraných savců

Projekt se zabývá makroskopickou fotodokumentací 40 zárodků a plodů ze sbírek Ústavu histologie a embryologie LF UK v Plzni a mikroskopickou dokumentací histologických sérií 13 z nich. Výsledky byly zpřístupněny studentům a slouží k podpoře výuky embryologie v pregraduálním studiu všeobecného/zubního lékařství. Studenti nyní mají možnost lépe interpretovat embryologické preparáty studované během praktických cvičení, stejně jako navázat na embryologická témata přednášená ve 2. ročníku samostudiem exponátů embryologického muzea, a to včetně vybraných malformací. Výsledky jsou spolu s komentářem zpřístupněny i odborné veřejnosti.

 
autor: Zbyněk Tonar, Jaroslav Voller | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 5913x | publikováno: 27.4.2010 | poslední úpravy: 14.11.2012 | Creative Commons License
  

Přehled histologických barvení včetně imunohistochemie

Přehled histologických barvení včetně imunohistochemie

Studijní materiál nabízí stručný přehled histologických metod barvení, se kterými se studenti setkají na praktických cvičeních či ve výzkumu, včetně mikroskopických fotografií obarvených preparátů. Přehledně jsou popsány principy imunohistochemie ilustrované obrázky s barevně kódovanou legendou.

 
autor: Anna Malečková | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 246x | publikováno: 9.9.2019 | poslední úpravy: 9.9.2019 | Creative Commons License

Posudková činnost pro systém sociálního zabezpečení v ordinaci praktického lékaře

Posudková činnost pro systém sociálního zabezpečení v ordinaci praktického lékaře

Lékařská posudková služba (LPS) se při svém výkonu posudkové činnosti pro potřeby systému sociálního zabezpečení opírá o spolupráci a podklady od ošetřujících lékařů, zejména všeobecných praktických lékařů (VPL). V systému nemocenského pojištění dokonce převažuje posudková péče ošetřujících lékařů nad posudkovou činností lékařů LPS.

 
autor: Libuše Čeledová, Čevela Rostislav | obor: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | zobrazeno: 244x | publikováno: 23.5.2019 | poslední úpravy: 23.5.2019 | Creative Commons License

Veřejné zdravotní pojištění

Veřejné zdravotní pojištění

Veřejné zdravotní pojištění s krátkým exkurzem do mezinárodního práva a práva EU.
                                                                                                                                     

 
autor: Roman Odložilík | obor: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | zobrazeno: 298x | publikováno: 10.5.2019 | poslední úpravy: 10.5.2019 | Creative Commons License

Buněčná biologie

Buněčná biologie

 Nové pohledy v buněčné biologii. Podklad shrnuje nové trendy v buněčné biologii, jako jsou epigenetické změny, biogeneze mitochondrií a post-translační modifikace proteinů odpovědných za buněčný cyklus. Součástí jsou příklady z medicíny, kde dochází k selhávání některých buněčných mechanizmů.

 
autor: Jan Nevoral, Lukáš Gold | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 500x | publikováno: 7.3.2019 | poslední úpravy: 7.3.2019 | Creative Commons License

Základy morfologie gamet a embryí pro účely asistované reprodukce

Základy morfologie gamet a embryí pro účely asistované reprodukce

 Pro úspěch asistované reprodukce je nezbytné, aby: oocyty určené pro oplodnění in vitro měly dostatečný obal expandovaných kumulárních buněk, zdravou ooplazmu a přítomné pólové tělísko. Pro výběr spermie je často uplatňován postup mikroskopické selekce, kterou se lze vyhnout anomálním tvarům hlavičky a bičíku. Po oplození je mnohdy používán tzv. time-lapse systém a analýza morfologie embrya během jeho dělení. Morfologie gamet a embryí nás tak provází celým procesem asistované reprodukce – jak ale jednotlivé anomálie rozeznat?

 
autor: Jan Nevoral, Lukáš Gold | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 726x | publikováno: 3.1.2019 | poslední úpravy: 16.1.2019 | Creative Commons License

Vybrané kapitoly cvičebnice praktické anatomie

Vybrané kapitoly cvičebnice praktické anatomie

Předkládané studijní materiály jsou pomůckou do výuky praktických cvičení z anatomie, mohou být užitečným průvodcem i k přednáškám. Nejedná se o běžné výukové texty, spíše o jakousi cvičebnici. Naším cílem je vést studenty lékařství ke správnému uchopení – pochopení probírané látky včetně klinických návazností. Procvičování znalostí je založeno jednak na schématech, jednak na kontrolních otázkách nebo oddílech k doplnění.

 
autor: Lada Eberlová | obor: Anatomie | zobrazeno: 1236x | publikováno: 8.1.2019 | poslední úpravy: 18.1.2019 | Creative Commons License

Mitochondrie v reprodukci

Mitochondrie v reprodukci

 Materiál přináší shrnutí specifické úlohy mitochondrií matky a otce v reprodukčním procesu. Součástí přednášky jsou příklady mitochondriálně determinovaných chorob a možnosti řešení v postupech asistované reprodukce.

                                                 

 
autor: Jan Nevoral | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 765x | publikováno: 24.4.2018 | poslední úpravy: 8.8.2018 | Creative Commons License

Neplodnost a asistovaná reprodukce

Neplodnost a asistovaná reprodukce

 Přednáška je zaměřena na postupy léčby neplodnosti a navazuje na příčiny zmíněné v přednášce „Embryologie I“. Přednáška tak přináší základní přehled technik asistované reprodukce, poznámky k pokročilým technikám asistované reprodukce a zmínku o embryonálních kmenových buňkách.                                

 
autor: Jan Nevoral | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 739x | publikováno: 24.4.2018 | poslední úpravy: 8.8.2018 | Creative Commons License

CEVA - portál pro postgraduální vzdělávání

CEVA (Creative Education - Vital Application) je webový portál Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy určený pro postgraduální vzdělávání lékařů, bioanalytiků a nelékařských zdravotnických pracovníků (NLZP - zdravotní sestry, laboranti). Mazi hlavní aktivity portálu patří:

 • e-learningové kurzy s kredity celoživotního vzdělávání (od ČLK, KVVOPZ a ČAS)
 • odborné novinky (vycházejí pravidelně 1 za 14 dní)
 • webináře
 
autor: Daniel Rajdl, Jaroslav Racek, Richard Pikner a kol. | obor: Diabetologie, dietetika, Hematologie, Laboratorní diagnostika, Lékařská chemie a biochemie, Mikrobiologie, Vnitřní lékařství | zobrazeno: 2838x | publikováno: 27.11.2015 | poslední úpravy: 27.11.2015 | Creative Commons License

Edukácia pacienta s Diabetes mellitus

Edukácia pacienta s Diabetes mellitus

V prezentácií uvádzame základné informácie o ochorení, etiológii, klinickom obraze, diagnostike a terapii Diabetes mellitus. V druhej časti sa zaoberáme edukáciou pacienta s Dg. Diabetes mellitus, ktorý má schizofréniu. Edukácia pacienta obsahuje posúdenie, diagnostiku, stanovenie edukačných diagnóz, plánovanie, realizáciu a vyhodnotenie edukačného procesu. Pacienta počas prvej edukačnej jednotky edukujeme o ochorení, životospráve a inzulínoterapii. Na druhom edukačnom stretnutí edukantovi podávame informácie o inzulínoch a názorne ho učíme aplikácií inzulínu inzulínovým perom. V závere vyhodnocuje pomocou výstupného testu úspešnosť edukačného procesu.
Prezentácia je vhodná pre sestry ako výukový materiál, nakoľko je obohatená o reálnu kazuistiku a obsahuje edukačný proces realizovaný v praxi.

 
autor: Slávka Kleinová | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 1998x | publikováno: 2.7.2015 | poslední úpravy: 2.7.2015 | Creative Commons License

Poučení pacientů o některých typech stomatologických výkonů

Poučení pacientů o některých typech stomatologických výkonů

Před každým léčebným i diagnostických úkonem je nutné, aby pacient byl vždy dopředu seznámen s průběhem léčení, jeho finanční náročností, ale i s možnými riziky, nežádoucími jevy a možnými nezaviněnými komplikacemi. Proto je nutné lékař vždy před zahájením léčby podal pacientovi relevantní informace o plánovaném postupu, které by mu měly dát odpověď na tyto otázky:

 

 • Důvodu výkonu (proč se provádí, co je smyslem či důvodem)
 • Rozsahu výkonu (co se vlastně bude dělat)
 • Nejběžnější rizika či komplikace výkonu (co se může přihodit i při sebelepší snaze …)
 • Jaké jsou varianty …

Informace o obvyklých léčebných metodách a postupech označujeme jako informovaný souhlas, a je nutné aby jej pacient potvrdil svým podpisem.
Smyslem informovaného souhlasu je právo pacienta informovaně se rozhodnout, zda chcete výkon absolvovat či ne s vědomím toho, co můžete od konkrétního postupu čekat kladného, ale také jaká má rizika či nežádoucí účinky. K tomu lze použít komerčně vydávané formuláře „informovaných souhlasů“ nebo podrobný popis plánovaného postupu, rozpočtu atp.(viz výše) zapsaný v písemné dokumentaci s uvedením kalendářního data a podepsaný pacientem. Předkládaný text je vodítkem k poskytnutí relevantních informací o základních stomatologických ošetřovacích postupech, může být podle potřeby aktualizován a doplněn o nové poznatky nebo specifické informace.

 
autor: Daniel Hrušák, a kol. | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2500x | publikováno: 11.6.2015 | poslední úpravy: 11.6.2015 | Creative Commons License

Centrální žilní kanylace

Předkládaný materiál studentům názorně pomocí edukačního videa přibližuje techniku centrální žílní kanylace. Centrální žilní kanylace je v resuscitační péči velmi častým výkonem. Dostupnost kvalitních setů rozšířila její použití i bezpečnost . V této souvislosti je vhodné zdůraznit rozvahu a odbornou pokoru lékaře v rozhodovacím postupu včetně striktní dodržování metodiky pro jednotlivé přístupy.

 
autor: Viktor Eret | obor: Urologie | zobrazeno: 2631x | publikováno: 5.6.2015 | poslední úpravy: 5.6.2015 | Creative Commons License

Cévy hlavy a krku - Vessels of the head and neck

Cévy hlavy a krku - Vessels of the head and neck

Dílo je tvořeno flashovou animací - Cévy břicha a pánve. Základ animací tvoří pitevní preparáty, rekonstrukce vytvořené z CT řezů a rentgenové snímky. Materiál je proto určen nejen studentům anatomie, ale i navazujících klinických oborů. V přiloženém PDF materiálu se nacházejí přehledové tabulky tepen hlavy, krku a trupu.

 
autor: Lada Eberlová | obor: Anatomie | zobrazeno: 5025x | publikováno: 21.5.2016 | poslední úpravy: 7.10.2019 | Creative Commons License

Mikroskopické metody v optické oblasti spektra

Mikroskopické metody v optické oblasti spektra

Mikroskopie je souhrn aplikací optiky, které se využívají k zobrazení struktur, které nejsou viditelné pouhým okem. Různé způsoby mikroskopického zobrazování se rozlišují na základě druhu záření přicházejícího do objektu (světlo, ultrafialové záření, polarizované světlo, infračervené záření apod.), nebo podle způsobu uspořádání optické soustavy mikroskopu.

 
autor: Veronika Kolářová | obor: Biofyzika | zobrazeno: 2882x | publikováno: 11.5.2015 | poslední úpravy: 13.5.2015 | Creative Commons License

Fyzikální principy a aplikace hemaferetických metod

Fyzikální principy a aplikace hemaferetických metod

Hemaferetické metody tvoří skupinu moderních, technicky vyspělých medicínských metod. Těžiště jejich praktického používání leží ve dvou hlavních oblastech – na jedné straně v odběru krevních derivátů od dárců, na druhé straně pak v terapii dnes již celé řady chorob, jejichž společným jmenovatelem je možnost ovlivnění jejich průběhu pomocí řízeného pozměnění složení krve pacientů.

 
autor: Vladimír Mašin | obor: Biofyzika | zobrazeno: 1742x | publikováno: 11.5.2015 | poslední úpravy: 20.5.2015 | Creative Commons License

Položkové banky

Položkové banky

Hodnocení výsledků vzdělávání je jádrem vzdělávání založeného na důkazech. Z mála věcí, které studenti říkají nebo dělají, chceme vyvodit závěry o tom, co vědí, co dokážou udělat. Hodnocení výsledků výuky založené na důkazech poskytuje explicitní argumenty a metodické postupy pro takové hodnocení.

 
autor: Čestmír Štuka | obor: Lékařská informatika a informační věda | zobrazeno: 1654x | publikováno: 4.5.2015 | poslední úpravy: 4.5.2015 | Creative Commons License

JAK NAVRHNOUT SPIRÁLNÍ STENT NA MÍRU

JAK NAVRHNOUT SPIRÁLNÍ STENT NA MÍRU

Biomechanika je relativně rozsáhlý obor, který má více zaměření. Na nejobecnější úrovni se dá říct, že se zabývá studiem sil a pohybů v živém organizmu a jeho částech. Může se jednat o pohyb těla jako celku či o různé subsystémy jako je krevní oběh a dýchání. Se studiem sil a jejich účinků samozřejmě souvisí i mechanické vlastnosti materiálů a to nejen biologických. Biomechanika studuje i vlastnosti implantátů, protéz, ortodontických aparátků a dalších pomůcek a jejich interakce s okolními tkáněmi.

 
autor: Jiří Záhora | obor: Biofyzika | zobrazeno: 1766x | publikováno: 4.5.2015 | poslední úpravy: 4.5.2015 | Creative Commons License

Stenty, konstrukce, modely

Stenty, konstrukce, modely

Obsahem této kapitoly je přehled základních vlastností stentů, přehled základních konstrukčních typů. Pak jsou zde předvedeny dva základní přístupy k modelován a to analytická metoda a numerické metody, v tomto případě půjde o metodu konečných prvků, obojí na příkladu spirálního nitinolového stentu.

 
autor: Jiří Záhora, Aleš Bezrouk | obor: Biofyzika | zobrazeno: 1708x | publikováno: 4.5.2015 | poslední úpravy: 4.5.2015 | Creative Commons License

Neuroonkologie

Neuroonkologie

Úkolem této kapitoly je podat aktuální stručnou a praktickou informaci o neuroonkologii pro studující lékařství. Zmíníme se obecně o současných možnostech diagnostiky, neurochirurgické a onkologické léčby.Ve speciální části stručně probereme hlavní typy primárních nádorů nervového systému i sekundárních nádorů – metastáz.

 
autor: Jiří Polívka, Vladimír Rohan, Jiří Polívka ml. | obor: Neurologie | zobrazeno: 2701x | publikováno: 24.4.2015 | poslední úpravy: 24.4.2015 | Creative Commons License

Úvod do dětské neurologie

Úvod do dětské neurologie

Předložený projekt je zaměřen na zkvalitnění pregraduální výuky studentů magisterského studia oboru všeobecné lékařství případně stomatologie. Zabývá se problematikou dětské neurologie. Jde o samostatný medicínský obor, zabývající se neurologickými nemocemi a problémy v novorozeneckém, batolecím, dětském věku a adolescenci. Text seznamuje čtenáře stručně s nejvýznamnějšími úseky oboru – vývojovou neurologií a základními postupy při zjištění poruchy nebo odchylky od normálního vývoje dítěte. Zabývá se vrozenými vývojovými vadami CNS, neurotraumatologií u dětí, epilepsií a poměrně častými neepileptickými záchvaty, bolestmi hlavy a jejich diferenciální diagnostikou. Uvádí základní diagnostické a léčebné postupy.

 
autor: Jitka Rokytová | obor: Neurologie | zobrazeno: 2642x | publikováno: 24.4.2015 | poslední úpravy: 24.4.2015 | Creative Commons License

- Epilepsie -

- Epilepsie -

Záchvat přetrvává bez přerušení déle než 30 min. nebo se v této době vyskytnou 2 nebo více záchvatů aniž by nemocný mezi záchvaty nabyl plného vědomí. Většina záchvatů skončí spontánně do 5 minut, s delším trváním pravděpodobnost spontánního ukončení záchvatu klesá. Správná a včasná diagnostika neepileptických záchvatů může zabránit iatrogennímu poškození pacienta neadekvátní léčbou.

 
autor: Hana Vacovská | obor: Neurologie | zobrazeno: 3039x | publikováno: 24.4.2015 | poslední úpravy: 24.4.2015 | Creative Commons License

Medicína a farmacie v osmi jazycích

Medicína a farmacie v osmi jazycích

Osmijazyčný lékařský slovník je určen českým i zahraničním studentům LF UK v Plzni, kteří v rámci studia absolvují kurzy odborného živého jazyka: angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, případně ruštiny, a předpokládá se, že v rámci svého studia budou tyto cizí jazyky i nadále využívat v odborné i profesní komunikaci a při studiu cizojazyčné literatury. Vzhledem k tomu, že základem lékařské terminologie jsou latina a řečtina, slovník obsahuje i latinské a řecké ekvivalenty, pokud existují.

V současné době slovník obsahuje v českém glosáři přes 11 000 hesel. Elektronická podoba slovníku umožňuje v budoucnu materiál průběžně doplňovat a rozšiřovat.

 
autor: Alena Holá, Eva Formánková, Katja Kulhánková, Jiřina Plašilová, Hana Potměšilová, Tamara Kopřivová, Jana Volková | obor: Ostatní | zobrazeno: 2720x | publikováno: 21.4.2015 | poslední úpravy: 23.4.2015

Řešení regurgitace aortální chlopně u nemocného s disekcí Stanford A

Řešení regurgitace aortální chlopně u nemocného s disekcí Stanford A

Řešení regurgitace aortální chlopně u nemocného s disekcí Stanford A
Řešení regurgitace aortální chlopně u nemocného s disekcí Stanford A
Řešení regurgitace aortální chlopně u nemocného s disekcí Stanford A
Řešení regurgitace aortální chlopně u nemocného s disekcí Stanford A

 
autor: Jiří Škorpil | obor: Kardiologie, angiologie | zobrazeno: 1981x | publikováno: 16.4.2015 | poslední úpravy: 16.4.2015 | Creative Commons License

Základy fyziologie receptorů

Základy fyziologie receptorů

Multimediální prezentace shrnuje základy fyziologie buněčných receptorů a je určena pro studenty 2. ročníku všeobecného lékařství. V prezentaci jsou komentovány a animovány základní principy fungování membránových a jaderných receptorů a jsou uvedeny i nejtypičtější příklady jednotlivých typů receptorů.

 
autor: Lukáš Nalos | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 3540x | publikováno: 14.4.2015 | poslední úpravy: 14.4.2015 | Creative Commons License

Voldřichova klasifikace

Voldřichova klasifikace

Test pro řešení defektů podle klasifikace Voldřichova.                                     

                                                                                                           

                                                                                                                                                  

 
autor: Eduard Cimbura | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 3744x | publikováno: 14.4.2015 | poslední úpravy: 14.4.2015 | Creative Commons License

Managment akutní iktové péče

Managment akutní iktové péče

Rt-PA/mechanické rekanalizace zásadně změnili léčbu a management ischemického iktu. Masivní použití rt-PA změnilo celý obor neurologie. Změna management nemocných s neurologickými symptomy, nutnost rychlého vyšetření a použití „standardizovaných“ léčebných protokolů. Kombinace klinických kritérií s multimodálním zobrazení zlepšuje selekci/outcome a snižuje riziko komplikací. Výběr nemocných pro rekanalizační léčbu je kombinací znalostí a zkušenosti.

 
autor: Petr Ševčík | obor: Neurologie | zobrazeno: 3397x | publikováno: 10.4.2015 | poslední úpravy: 21.5.2015 | Creative Commons License

Markery reziduálního vaskulárního rizika a možnosti jeho ovlivnění

Markery reziduálního vaskulárního rizika a možnosti jeho ovlivnění

Reziduální vaskulární riziko je přetrvávající riziko pro cévní komplikace v makro i mikrocirkulaci u standardně léčených pacientů dle současných doporučených postupů. V širokém smyslu slova se může jednat o nedostatečnou edukaci životního stylu a indikaci léků nebo nedostatečnou compliance pacienta k indikované nefarmakologické i farmakologické léčbě.

 
autor: Hana Rosolová | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 1877x | publikováno: 10.4.2015 | poslední úpravy: 14.4.2015 | Creative Commons License

Model koagulace in vivo

Model koagulace in vivo

Animace přibližuje sled na sebe navazujících dějů v procesu hemostázy. Vychází z nového modelu, který se více blíží průběhu koagulace in vivo. Znázorňuje jednotlivé stupně hemostázy – vazokonstrikci a vznik primární zátky, následovaný řadou interakcí koagulačních faktorů na buněčných površích, resp. iniciální, amplifikační a propagační fází koagulace s výslednou tvorbou fibrinu, jeho polymerizací, vznikem fibrinové sítě a poté stabilní hemostatické zátky.

 
autor: Jana Hirmerová, Jiří Kadeřábek | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 1969x | publikováno: 10.4.2015 | poslední úpravy: 5.5.2015 | Creative Commons License

Kraniocerebrální poranění

Kraniocerebrální poranění

Poranění hlavy a mozku provázejí lidstvo od počátku. Roční incidence se uvádí kolem 300 / 100.000 obyvatel. Přes různící se údaje incidence závažných traumat spíše nepatrně klesá. Tento trend nelze jistě přičítat zodpovědnějšímu chování populace. Snad tomu tak je pro obecně přijatá bezpečnostní opatření, jako jsou airbagy ve vozidlech, povinné použití bezpečnostních pásů v automobilech, nošení helmy na kole i při sjezdovém lyžování. Přesto nejčastější příčinou jsou autonehody (až 70 %), neubývají ani úrazy při pádech (asi 10 %), trauma mozku je také součástí závažných polytraumat. Často je bohužel příčinou úrazu vliv alkoholu a vzácněji i dalších drog. Až dvaapůlkrát častější jsou poranění mozku u mužů, snad kvůli rizikovějšímu vzorci chování.

 
autor: David Bludovský, Luděk Navrátil | obor: Neurochirurgie | zobrazeno: 3012x | publikováno: 10.4.2015 | poslední úpravy: 10.4.2015 | Creative Commons License

Použití tkáňového lepidla v kardiochirurgii

Použití tkáňového lepidla v kardiochirurgii

Pacient podstupující kardiochirurgickou operaci je obecně ohrožen vysokým rizikem krvácení. Tkáňová lepidla jsou vhodným materiálem doplňující kardiochirurgické výkony ve smyslu jak snížení rizika krvácení tak i zlepšení časných i pozdních operačních výsledků. 

                                                                     

 
autor: Jiří Škorpil | obor: Kardiologie, angiologie | zobrazeno: 1939x | publikováno: 10.4.2015 | poslední úpravy: 22.5.2015 | Creative Commons License

Operační techniky v neurochirurgii

Operační techniky v neurochirurgii

Předkládaný studijní materiál představuje krátký souhrn základních operačních technik používaných v oboru neurochirurgie. Neurochirurgie je vysoce specializovaný obor. Překvapivě operační výkony jsou ale ve velmi širokém spektru. Od technik preparace v blízkosti funkčně důležitých struktur mozku a míchy, přes výkony na intrakraniálních a extrakraniálních cévách, míšních kořenech a periferních nervech až po rekonstrukce kalvy a kostní operace v oblasti páteře od kraniocervikálního přechodu po sacrum.

 
autor: David Bludovský | obor: Neurochirurgie | zobrazeno: 2320x | publikováno: 10.4.2015 | poslední úpravy: 10.4.2015 | Creative Commons License

Pohybová aktivita ve vyšším věku

Pohybová aktivita ve vyšším věku

Přednáška předmětu Tělovýchovné lékařství pro 4. ročník všeobecného směru LF UK v Plzni.
Uvedeny zvláštnosti starého člověka z hlediska pohybové aktivity, vhodná a nevhodná cvičení v tomto věku. Zdůrazněny rozdíly v adaptaci na chlad a teplo. Pokles VO2max s věkem závisí na tom, zda se člověk věnuje pohybové aktivitě i ve středním a starším věku.

 
autor: Václav Zeman | obor: Tělovýchovné lékařství | zobrazeno: 2424x | publikováno: 8.4.2015 | poslední úpravy: 22.5.2015 | Creative Commons License

Projevy adaptace na opakovanou tělesnou zátěž u sportovců

Projevy adaptace na opakovanou tělesnou zátěž u sportovců

Přednáška z oboru Tělovýchovné lékařství pro 4. ročník všeobecného směru LF UK v Plzni.
Adaptace se týká především kardiovaskulárního systému a projevuje se v následujících ukazatelích:
Známky hypertrofie levé komory srdeční na EKG křivce, které je nutno odlišit od hypertrofické kardiomyopatie pomocí echokardiografie. Dále se objevuje prodloužení PQ intervalu, RBBB inkompletní, vysoké T z levého prekordia. Mohou být SVES a KES v klidu, které mizí při zatížení nebo při atropinovém testu. Dále je objasněn diving reflex, myogenní erytrocytóza a leukocytóza a vliv pohybové aktivity na funkci ledvin.

 
autor: Václav Zeman | obor: Tělovýchovné lékařství | zobrazeno: 2943x | publikováno: 8.4.2015 | poslední úpravy: 22.5.2015 | Creative Commons License

Nová (přímá) orální antikoagulancia (NOAK)

Nová (přímá) orální antikoagulancia (NOAK)

Nová antikoagulancia mohou přinést pro klinickou praxi v léčbě hluboké žilní trombózy a plicní embolie jednodušší léčbu bez nutnosti laboratorní monitorace, vyšší bezpečnost a zřejmě i lepší antitrombotickou účinnost. Zvýší se zřejmě rozsah pacientů na antikoagulační léčbě a doba po kterou jsou skutečně účinně antikoagulováni, možnost ambulantní léčby tohoto onemocnění a výhledově snížení nákladů.

 
autor: Otto Mayer | obor: Farmakologie | zobrazeno: 4025x | publikováno: 8.4.2015 | poslední úpravy: 22.5.2015 | Creative Commons License

Léčivé rostliny a rostlinné léčivé přípravky používané při onemocnění dutiny ústní

Léčivé rostliny a rostlinné léčivé přípravky používané při onemocnění dutiny ústní

Lokální použití léčivých rostlin a rostlinných přípravků při onemocněních dutiny ústní a hltanu má v Evropě dlouhou tradici. Nejčastěji jde o roztoky určené k výplachům či ke kloktání, k masážím dásní nebo k přímé aplikaci na postižená místa (afty, eroze). Text se zabývá nejčastěji používanými rostlinami a rostlinnými přípravky a jejich indikací, popisuje nejdůležitější obsahové látky s protizánětlivým účinkem a uvádí některé příklady HVLP přípravků a magistraliter receptury.

 
autor: Monika Bludovská | obor: Farmakologie | zobrazeno: 2720x | publikováno: 7.4.2015 | poslední úpravy: 7.4.2015 | Creative Commons License

Transdermální podávání látek

Transdermální podávání látek

Transdermální terapeutické systémy jsou určené pro systémové podávání látek. Nejčastěji se používají transdermální náplasti, které zajišťují řízené uvolňování léčivých látek, ale vyvíjejí se i další způsoby této aplikace. Transdermální náplasti (Emplastra transcutanea) uvolňují během své aplikace léčivé látky řízeně. To znamená, že látka se uvolňuje z náplasti konstantní rychlostí, což vede k dosažení dlouhodobě vyrovnaných hladin léčiva v organismu. V současnosti je ve světě používáno poměrně velké množství transdermálních léčivých přípravků. Počet látek, které lze takto aplikovat, je však relativně malý – v současnosti se touto cestou nepodává více než 20 látek. Je to proto, že jen málo látek má schopnost dostatečně přestupovat do podkoží a dosahovat v systémové cirkulaci terapeuticky účinných koncentrací. Kromě vysoké účinnosti musí tyto látky mít i ideální fyzikálně chemické vlastnosti. Pro rozšíření spektra takto podávaných látek se vyvíjí řada metod, které zlepšují prostupnost kůže pro podávané látky nebo mají umožnit podávání látek, které kůží neprostupují vůbec. V textu je uveden přehled těchto metod i přehled látek, které se transdermálně v současné době podávají, a také jsou popsané výhody a nevýhody této aplikační cesty.

 
autor: Monika Bludovská | obor: Farmakologie | zobrazeno: 2580x | publikováno: 7.4.2015 | poslední úpravy: 7.4.2015 | Creative Commons License

Farmakoterapie obezity

Farmakoterapie obezity

Obezita představuje celosvětově závažný zdravotní problém. Světovou zdravotnickou organizací (WHO) byla prohlášena epidemií 21. století. Počet obézních lidí neustále stoupá. Základem terapie obezity je omezení příjmu kalorií a zvýšení energetického výdeje. Farmakoterapie je vhodná pro obézní pacienty s přidruženými chorobami, kterým se nepodařilo dosáhnout poklesu tělesné hmotnosti režimovými opatřeními. Používají se především látky s anorektickými účinky a látky snižující vstřebávání tuků z potravy.

Studijní materiál popisuje definici obezity a nadváhy a jejich rozšíření ve světě, dále se věnuje regulaci příjmu potravy a výdeje energie, historii farmakoterapie obezity, látkám, které se používají v současnosti u nás i v zahraničí, nově registrovaným látkám, a zabývá se i výhledem do budoucna.

 
autor: Monika Bludovská | obor: Farmakologie | zobrazeno: 2208x | publikováno: 7.4.2015 | poslední úpravy: 7.4.2015 | Creative Commons License

Topografie pánve

Topografie pánve

 Tento studijní materiál je určen pro studenty 2. ročníku všeobecného směru, kterým by měl usnadnit orientaci v komplikované topografické anatomii pánve. Stručný text je doprovázen shrnujícími tabulkami a schématickými obrázky. Je probráno topografické členění pánve s popisem jednotlivých krajin a oblastí a přehledně shrnuto cévní zásobení, mízní drenáž a inervace pánve. Klinické poznámky zdůrazňují význam některých anatomických vztahů.

 
autor: Pavel Fiala, Jiří Valenta, Antonín Horák | obor: Anatomie | zobrazeno: 3310x | publikováno: 7.4.2015 | poslední úpravy: 7.4.2015 | Creative Commons License

Topografie břicha

Topografie břicha

 Tento studijní materiál je určen pro studenty 2. ročníku všeobecného lékařství, kterým by měl usnadnit zvládnutí rozsáhlé kapitoly topografie břicha. V jednotlivých subkapitolách jsou probrány krajiny břicha, topografie břišní stěny, intraperitoneální i extraperitoneální prostory. Stručný text je doprovázen shrnujícími tabulkami a schématickými obrázky. Klinické poznámky pak zdůrazňuji význam některých topografických vztahů.

 
autor: Pavel Fiala, Jiří Valenta, Antonín Horák | obor: Anatomie | zobrazeno: 3693x | publikováno: 7.4.2015 | poslední úpravy: 7.4.2015 | Creative Commons License

Kompendium morfologie – systém dýchací a vylučovací

Kompendium morfologie – systém dýchací a vylučovací

Studijní materiál je určen do výuky praktických cvičení z anatomie na plzeňské lékařské fakultě. Kromě základů anatomie a histologie nabízí i klinické poznámky.

                                                                                                               

 
autor: Lada Eberlová, Věra Křížková, Hynek Mírka | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 2081x | publikováno: 3.4.2015 | poslední úpravy: 7.4.2015 | Creative Commons License

Základy trestněprávní odpovědnosti ve zdravotnictví

Základy trestněprávní odpovědnosti ve zdravotnictví

Obecné podmínky trestní odpovědnosti. Trestné činy fyzických osob ve zdravotnictví. Usmrcení z nedbalosti. Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti a ublížení na zdraví z nedbalosti. Účast na sebevraždě. Neposkytnutí pomoci. Šíření nakažlivé lidské nemoci. Nedovolené přerušení těhotenství. Nedovolené nakládání s lidskými tkáněmi a orgány. Nedovolené nakládání s lidským embryem a lidským genomem. Zbavení a omezení osobní svobody. Neoprávněného nakládání s osobními údaji. Poškození cizích práv . Ohrožení pod vlivem návykové látky. Výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, šíření toxikomanie. Přijetí úplatku. Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek. Padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu. Nepřekažení a neoznámení trestného činu. Trestní odpovědnost právnických osob.

 
autor: Blanka Rybnerová | obor: Ostatní | zobrazeno: 1822x | publikováno: 3.4.2015 | poslední úpravy: 21.5.2015 | Creative Commons License

Pracovněprávní a disciplinární odpovědnost ve zdravotnictví

Pracovněprávní a disciplinární odpovědnost ve zdravotnictví

Pracovněprávní odpovědnost. Prevenční, zakročovací a oznamovací povinnost, obecná odpovědnost zaměstnavatele a zaměstnance. Zvláštní druhy odpovědnosti zaměstnavatele a zaměstnance. Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Disciplinární odpovědnost.

 
autor: Blanka Rybnerová | obor: Ostatní | zobrazeno: 1796x | publikováno: 30.3.2015 | poslední úpravy: 21.5.2015 | Creative Commons License

Zkoušková schémata z histologie

Zkoušková schémata z histologie

Výukové dílo je tvořeno 120 výukovými schématy z obecné a speciální histologie a klade si za cíl usnadnit studentům přípravu ke zkoušce z Histologie a embryologie na Lékařské fakultě v Plzni. Schémata jsou kreslena velice zjednodušenou formou a zpracována rukou, jsou tedy snadno reprodukovatelná. Jsou doplněna o popisky, tak jak jsou vyžadovány v průběhu zkoušky.

 
autor: Miroslava Čedíková, Zuzana Havlíčková | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 8951x | publikováno: 24.3.2015 | poslední úpravy: 24.3.2015 | Creative Commons License

Tvrdost materiálu

Tvrdost materiálu

Tvrdost je definována jako odpor proti vnikání zkušebního tělesa do povrchu zkoušeného materiálu. Kvantitativně se posuzuje podle velikosti otisku, který vznikl vtlačením zkušebního tělesa vhodného tvaru (kulička, kužel, jehlan) a z dostatečně tvrdého materiálu (kalená ocel, slinutý karbid, diamant) do zkoušeného vzorku určitou silou za předem stanovených podmínek.

 
autor: Jiří Beneš, Zdeněk Kubeš | obor: Biofyzika | zobrazeno: 1831x | publikováno: 23.3.2015 | poslední úpravy: 23.3.2015 | Creative Commons License

Vlastnosti materiálů

Vlastnosti materiálů

Každé tuhé těleso se vlivem vnějších sil deformuje. Pružná deformace – zmizí, jakmile vyvolávající síla přestane působit. Velikost takovéto deformace je úměrná působící síle f (Hookův zákon).  

                                                       

 
autor: Jiří Beneš, Zdeněk Kubeš | obor: Biofyzika | zobrazeno: 1656x | publikováno: 23.3.2015 | poslední úpravy: 23.3.2015 | Creative Commons License

Vlastnosti materiálů - Praktická část

Vlastnosti materiálů - Praktická část

Některé výše uvedené vlastnosti materiálů jsou demonstrovány v jednoduchých praktických úlohách.                                                                                                                                                   

 
autor: Jiří Beneš, Zdeněk Kubeš | obor: Biofyzika | zobrazeno: 1761x | publikováno: 23.3.2015 | poslední úpravy: 23.3.2015 | Creative Commons License

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - V.část

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - V.část

V této části skript je popsána obrana proti různým patogenům a nádorově pozměněným buňkám. Imunitní systém musí být schopen rozlišit škodlivé patogeny od mikroorganismů, které nejsou nebezpečné. Způsob obrany proti infekci závisí na vlastnostech patogenu. Příliš silná nebo dlouhotrvající imunitní odpověď může způsobit větší poškození hostitele než samotný patogen. Pro imunitní systém je obtížné rozpoznat nádorové buňky, které exprimují řadu autoantigenů. Pokud jsou imunitním systémem rozpoznány, mohou se v obraně proti nim uplatnit nespecifické i antigenně specifické imunitní mechanismy. Dále jsou zde popsány základní laboratorní metody, které slouží ke stanovení humorálních či buněčných složek imunitního systému. Jde o kvantitativní či kvalitativní testy, které jsou založeny na specifické reakci antigenu s protilátkou.

 
autor: Jitka Ochotná, Martin Liška, Petr Panzner | obor: Imunologie, alergologie | zobrazeno: 3513x | publikováno: 18.3.2015 | poslední úpravy: 18.3.2015 | Creative Commons License

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - VI. část

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - VI. část

Šestá část elektronických skript se zabývá popisem čtyř typůimunopatologických reakcí podle Coombse a Gella. První je zprostředkovánaprotilátkami IgE a tvoří podklad alergické reakce. Druhý typ imunopatologickéreakce je zprostředkován protilátkami izotypů IgG a IgM a je základemprotilátkových autoimunitních reakcí. Imunokomplexové reakce představují třetítyp imunopatologické reakce a hlavní roli v nich hrají komplexyantigen-protilátka. Čtvrtý typ imunopatologické reakce je zprostředkován Tlymfocyty, které je řídí i realizují. Kapitola dále popisuje nejčastější typyprimárních (vrozených) i sekundárních(získaných) poruch imunity – imunodeficiencí, popisuje jejich příčiny idůsledky, stejně jako diagnostiku a léčbu se zvláštním zřetelem na substitučníléčbu imunoglobuliny. Závěr kapitoly představuje popis principů a příkladyaktivní a pasivní imunizace.

 
autor: Martin Liška, Jitka Ochotná, Petr Panzner | obor: Imunologie, alergologie | zobrazeno: 3756x | publikováno: 18.3.2015 | poslední úpravy: 18.3.2015 | Creative Commons License

Svalová tkáň pro praktická cvičení

Svalová tkáň pro praktická cvičení

Výukové dílo si klade za úkol usnadnit studentům práci při praktických cvičeních z obecné histologie v části věnované svalové tkáni. Kromě textu je dílo doplněno o jednoduchá, rukou kreslená schémata umožňující snazší orientaci v probírané látce. Ke každému tématu je uvedeno několik ukázkových histologických mikrofotografií s popisky. Ty mohou pomoci při pohledu do mikroskopu v průběhu praktik. Součástí výukového díla je i prostor pro vlastní aktivitu studenta (prostor pro vlastní schéma, pro poznámky), což podporuje lepší zapojení studenta do výuky a umožňuje zefektivnění spolupráce mezi studentem a vyučujícím.

 
autor: Miroslava Čedíková | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 2220x | publikováno: 18.3.2015 | poslední úpravy: 25.3.2015 | Creative Commons License

Kurz výpočetní techniky pro studium na LF v Plzni

Kurz výpočetní techniky pro studium na LF v Plzni

Elektronický kurz je připraven pro distanční formu výuky. Cílem kurzu je seznámit studenty s moderními technologiemi z oblasti IT technologií a na uživatelské úrovni s programy, které budou využívat i v dalších předmětech. Základní témata jsou Systém Moodle, Cloud computing, Textový editor Microsoft Word, Tabulkový editor Microsoft Excel a Prezentační program Microsoft PowerPoint

 
autor: Martin Navrátil, Milan Dvořák | obor: Lékařská informatika a informační věda | zobrazeno: 1795x | publikováno: 6.3.2015 | poslední úpravy: 22.10.2019 | Creative Commons License

Minigalerie základních ultrazvukových obrazů

Minigalerie základních ultrazvukových obrazů

Minigalerie základních ultrazvukových obrazů si neklade za cíl být vyčerpávajícím atlasem ultrasonografických obrazů. K tomu slouží několik mimořádných publikací v odborné literatuře. Zde jsou uvedeny jen základní fyziologické a některé patologické obrazy vybraných tkání a orgánů, které mají sloužit k orientaci studentů všech ročníků studia medicíny v této diagnostické zobrazovací oblasti.

 
autor: Ivo Hrazdira, Lukáš Bolek | obor: Biofyzika | zobrazeno: 1919x | publikováno: 6.3.2015 | poslední úpravy: 6.3.2015 | Creative Commons License

Absolutní plicní objemy a kapacity

Absolutní plicní objemy a kapacity

Jako absolutní plicní objemy a kapacity jsou označovány reziduální objem (RV, residual volume), funkční reziduální kapacita (FRC, functional residual capacity) a celková plicní kapacita (TLC, total lung capacity). Jedná se o objemy vzduchu, který je za daných situací přítomen v plicích, nikoliv objemy nadechnutého či vydechnutého vzduchu jako v případě jiných spirometrických parametrů.

 
autor: Jiří Mudra | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 2518x | publikováno: 4.3.2015 | poslední úpravy: 18.3.2015 | Creative Commons License

Návody k laboratorním cvičením z chemie pro studenty zubního lékařství

Návody k laboratorním cvičením z chemie pro studenty zubního lékařství

Tento výukový materiál je určen pro studenty prvního ročníku zubního lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni jako pracovní návod pro laboratorní cvičení předmětu "Chemie". Návod je koncipován jako pracovní sešit s místy pro vyplňování odpovědí. Obsaženy jsou návody na čtyři tříhodinová praktika v laboratoři. Témata obsažených úloh: příprava roztoku přesné koncentrace, osmolalita a její stanovení, vybrané reakce anorganických sloučenin, metody odměrné analýzy (alkalimetrie, chelatometrie, manganometrie), měření pH a vlastnosti pufrů, optické metody (fotometrie, polarimetrie), chromatografické metody, vybrané reakce organických sloučenin.

 
autor: Václav Babuška, Radana Vrzáková, Vlastimil Kulda | obor: Lékařská chemie a biochemie | zobrazeno: 1901x | publikováno: 3.3.2015 | poslední úpravy: 3.3.2015 | Creative Commons License

Inkontinence moči

Inkontinence moči

 Tato prezentace si klade za cíl seznámit posluchače s moderním pojetím diagnostiky a léčby inkontinence moči. Po probrání jednotlivých diagnostických metod se přednáška podrobně věnuje dvěma nejčastějším formám močové inkontinence, t.j. stresové a urgentní inkontinenci moči. Je podrobně vysvětlena jejich patofyziologie a od ní se odvíjející konzervativní, farmakologická i operační léčba.

 
autor: Zdeněk Rušavý | obor: Porodnictví a gynekologie | zobrazeno: 2307x | publikováno: 27.2.2015 | poslední úpravy: 27.2.2015 | Creative Commons License

Průkaz žlučových barviv a krevního barviva v moči

Průkaz žlučových barviv a krevního barviva v moči

Tento výukový materiál je určen studentům druhého ročníku všeobecného lékařství. Jedná se o komentované video, které doplňuje výuku praktických cvičení předmětu "Lékařská biochemie". Video demonstruje provádění reakcí vhodných pro průkaz žlučových barviv v moči (bilirubin – Naumannova zkouška, Hamarstenova zkouška; uribilinogen – Ehrlichova zkouška) a krevního barviva v moči (Heitz-Boyerova zkouška).

 
autor: Václav Babuška, Radana Vrzáková, Vlastimil Kulda | obor: Lékařská chemie a biochemie | zobrazeno: 2230x | publikováno: 26.2.2015 | poslední úpravy: 26.2.2015 | Creative Commons License

Fyzika a výtvarné umění

Fyzika a výtvarné umění

Možná Vás už někdy napadla otázka, jak se naučit nebo jak někoho učit fyziku, když vztah k tomuto předmětu je u mnohých vlažný a u studentů medicíny obvykle velmi studený. Přicházejí na medicínu plni očekávání, těší se na své první živé pacienty a věda o neživých dějích přírody jim připadá naprosto „OUT“.

 
autor: Jaroslava Kymplová | obor: Biofyzika | zobrazeno: 1667x | publikováno: 26.2.2015 | poslední úpravy: 26.2.2015 | Creative Commons License

Fyziologie svalstva pro zubní lékařství

Fyziologie svalstva pro zubní lékařství

Výukový materiál Fyziologie svalstva je určen pro studenty zubního lékařství. Zabývá se morfologií a funkcí kosterní a hladké svaloviny. Samostatná kapitola je věnována nervosvalovému spojení, včetně poruch a možností farmakologického ovlivnění této synapse. 

                                    

 
autor: Jitka Švíglerová, Lukáš Nalos, Milan Štengl | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 2224x | publikováno: 26.2.2015 | poslední úpravy: 26.2.2015 | Creative Commons License

Přehled vybraných elektrodiagnostických metod

Přehled vybraných elektrodiagnostických metod

Každý biologický systém je otevřeným dynamickým systémem s kontinuálním příjmem a výdejem látek, různých forem energie a informace. Přenos a zpracování informací v biologických systémech, tak jako v lidském organismu, probíhá na různých úrovních různorodými typy biosignálů.
 

 
autor: Robert Bajgar | obor: Biofyzika | zobrazeno: 1799x | publikováno: 26.2.2015 | poslední úpravy: 26.2.2015 | Creative Commons License

Viskozita kapalin

Viskozita kapalin

Soubor komentovaných videosekvencí k praktiku Viskozita kapalin seznamuje studenta se základní problematikou viskozity a jejího vlivu v medicíně. Následně jsou komentovaným způsobem předvedeny postupy, jak provádět jednotlivé úlohy tohoto praktika a jak výsledky vyhodnotit.                                                                         

 
autor: Zdeněk Kubeš, Jiří Dejmek, Pavlína Rottenbornová, Jiří Beneš, Matouš Bolek, Lukáš Bolek | obor: Biofyzika | zobrazeno: 3257x | publikováno: 24.2.2015 | poslední úpravy: 24.2.2015 | Creative Commons License

:: Tlak ::

:: Tlak ::

Soubor komentovaných videosekvencí k praktiku Tlak seznamuje studenta se základní problematikou tohoto tématu a jeho významu v medicíně. Jsou zde komentovaným způsobem předvedeny postupy, jak provádět jednotlivé kroky tohoto praktika a vhodným způsobem jsou na praktických ukázkách vysvětleny fyzikální principy, které jsou s tématem spojeny. V první části je ukázáno měření atmosférického tlaku za využití dvou různých metod. Druhá a třetí část popisuje měření expiračního a krevního tlaku. V závěru si pro dobré pochopení pojmů jako přetlak nebo absolutní tlak vysvětlíme, jak můžeme vypočítat objem tlakové nádoby.

 
autor: Zdeněk Kubeš, Jiří Dejmek, Pavlína Rottenbornová, Jiří Beneš, Matouš Bolek, Lukáš Bolek | obor: Biofyzika | zobrazeno: 5812x | publikováno: 24.2.2015 | poslední úpravy: 24.2.2015 | Creative Commons License

Cejchování okulárního mikrometru

Cejchování okulárního mikrometru

Soubor komentovaných videosekvencí k praktiku Cejchování okulárního mikrometru seznamuje v první části studenta se základní problematikou mikroskopu a jeho možného použití v medicíně. Jsou zde komentovaným způsobem předvedeny postupy, jak provádět jednotlivé úlohy tohoto praktika a vhodným způsobem jsou na praktických ukázkách vysvětleny fyzikální principy, které jsou s tématem spojeny. Po ocejchování jednotlivých objektivů se naučíme měřit součásti jednotlivých preparátů.

 
autor: Zdeněk Kubeš, Jiří Dejmek, Pavlína Rottenbornová, Jiří Beneš, Matouš Bolek, Lukáš Bolek | obor: Biofyzika | zobrazeno: 3021x | publikováno: 24.2.2015 | poslední úpravy: 24.2.2015 | Creative Commons License

:: RTG ::

:: RTG ::

Soubor komentovaných videosekvencí k praktiku RTG seznamuje studenta se základní problematikou tohoto tématu a jeho použití v medicíně. Jsou zde komentovaným způsobem předvedeny postupy, jak provádět jednotlivé kroky tohoto praktika a vhodným způsobem jsou na praktických ukázkách vysvětleny fyzikální principy, které jsou s tématem spojeny. V první části je ukázán vliv nastavení parametrů rentgenky na výsledný obraz. Ve druhé části je popsán význam kontrastní látky, podávané v některých případech snímkování pacientům a v závěru zkusíme identifikovat objekty v pro oko neprůhledných lahvičkách.

 
autor: Zdeněk Kubeš, Jiří Dejmek, Pavlína Rottenbornová, Jiří Beneš, Matouš Bolek, Lukáš Bolek | obor: Biofyzika | zobrazeno: 4033x | publikováno: 20.2.2015 | poslední úpravy: 24.2.2015 | Creative Commons License

Spektroskopie

Spektroskopie

Soubor komentovaných videosekvencí k praktiku Spektroskopie seznamuje v první teoretické části studenta se základní problematikou spektroskopie a jejího použití v medicínských analytických metodách. V dalších dílech souboru jsou komentovaným způsobem předvedeny postupy, jak provádět jednotlivé úlohy tohoto praktika, jak výsledky vyhodnotit a vhodným způsobem jsou na praktických ukázkách vysvětleny fyzikální principy, které jsou s tématem spojeny.

 
autor: Zdeněk Kubeš, Jiří Dejmek, Pavlína Rottenbornová, Jiří Beneš, Matouš Bolek, Lukáš Bolek | obor: Biofyzika | zobrazeno: 3361x | publikováno: 20.2.2015 | poslední úpravy: 15.11.2018 | Creative Commons License

Fotometrie

Fotometrie

Soubor komentovaných videosekvencí k praktiku Fotometrie seznamuje studenta se základní problematikou fotometrie a jejího využití v medicíně. Jsou zde komentovaným způsobem předvedeny postupy, jak provádět jednotlivé úkoly tohoto praktika a vhodným způsobem jsou na praktických ukázkách vysvětleny fyzikální principy, které jsou s tématem spojeny.

 
autor: Lukáš Bolek, Zdeněk Kubeš, Jiří Dejmek, Pavlína Rottenbornová, Jiří Beneš, Matouš Bolek | obor: Biofyzika | zobrazeno: 3530x | publikováno: 20.2.2015 | poslední úpravy: 20.2.2015 | Creative Commons License

Denzitometrie

Denzitometrie

Soubor komentovaných videosekvencí k praktiku Denzitometrie seznamuje studenta se základní problematikou denzitometrie a jejího využití v medicíně. Jsou zde komentovaným způsobem předvedeny postupy, jak provádět jednotlivé úkoly tohoto praktika a vhodným způsobem jsou na praktických ukázkách vysvětleny fyzikální principy, které jsou s tématem spojeny.

 
autor: Lukáš Bolek, Zdeněk Kubeš, Jiří Dejmek, Pavlína Rottenbornová, Jiří Beneš, Matouš Bolek | obor: Biofyzika | zobrazeno: 2751x | publikováno: 20.2.2015 | poslední úpravy: 20.2.2015 | Creative Commons License

Termografie

Termografie

Soubor komentovaných videosekvencí k praktiku Termografie seznamuje v první části studenta se základní problematikou termokamery a jejího možného použití v medicíně. Jsou zde komentovaným způsobem předvedeny postupy, jak provádět jednotlivé úlohy tohoto praktika a vhodným způsobem jsou na praktických ukázkách vysvětleny fyzikální principy, které jsou s tématem spojeny. Po kalibraci termokamery si ukážeme vliv odraženého IR záření na měření, upozorníme na možná úskalí při špatně zadané emisivitě a v závěru vyhodnotíme kvalitu prokrvení rukou u jednotlivých členů pracovní skupiny.

 
autor: Lukáš Bolek, Zdeněk Kubeš, Jiří Dejmek, Pavlína Rottenbornová, Jiří Beneš, Matouš Bolek | obor: Biofyzika | zobrazeno: 3611x | publikováno: 19.2.2015 | poslední úpravy: 19.2.2015 | Creative Commons License

Ultrasonografický přístroj

Ultrasonografický přístroj

Soubor komentovaných videosekvencí k praktiku Ultrasonografický přístroj seznamuje v první části studenta se základní problematikou tohoto přístroje a jeho použití v medicíně. Jsou zde komentovaným způsobem předvedeny postupy, jak provádět jednotlivé úlohy tohoto praktika a vhodným způsobem jsou na praktických ukázkách vysvětleny fyzikální principy, které jsou s tématem spojeny. Při našem zkušebním vyšetření si ukážeme ACC a její větvení na ACE a ACI a pokusíme se o uložení co nejlepších obrázků pozorovaných struktur. A ve druhé části vysvětlíme význam a využití Dopplerovského měření rychlosti a směru proudění krve.

 
autor: Lukáš Bolek, Zdeněk Kubeš, Jiří Dejmek, Pavlína Rottenbornová, Jiří Beneš, Matouš Bolek | obor: Biofyzika | zobrazeno: 2818x | publikováno: 19.2.2015 | poslední úpravy: 19.2.2015 | Creative Commons License

:: Ultrazvuk ::

:: Ultrazvuk ::

Soubor komentovaných videosekvencí k praktiku Ultrazvuk seznamuje studenta se základní problematikou tohoto tématu a jeho použití v medicíně. Jsou zde komentovaným způsobem předvedeny postupy, jak provádět jednotlivé kroky tohoto praktika a vhodným způsobem jsou na praktických ukázkách vysvětleny fyzikální principy, které jsou s tématem spojeny. V první části je ukázáno využití odražených ultrazvukových vln od statického objektu, čehož se využívá při měření vzdálenosti nebo při zobrazování, ve druhé pak vyžití odražených vln od pohybujícího se objektu, podle kterých určujeme jeho rychlost.

 
autor: Lukáš Bolek, Zdeněk Kubeš, Jiří Dejmek, Pavlína Rottenbornová, Jiří Beneš, Matouš Bolek | obor: Biofyzika | zobrazeno: 4706x | publikováno: 19.2.2015 | poslední úpravy: 19.2.2015 | Creative Commons License

Hormonální léčba děložních myomů

Hormonální léčba děložních myomů

Děložní myomy jsou nejčastější benigní gynekologické nádory. V jejich léčbě v současné době dominuje léčba chirurgická, myomy patří k nejběžnějším indikacím ke gynekolgociké operaci. Farmakoterapie děložních myomů má spíše symptomatický nebo tranzitorní účinek nebo je léčbou doplňkovou k terapii invazivní. V současné době se stále nejvíce používají analoga GnRH před myomektomií nebo jako tzv. pretreatment. Pokud se prokáže účinnost a bezpečnost nových kauzálních léků zejména v dlouhodobé terapii, bude jistě role farmakologické terapie nabývat na významu a v budoucnosti se může stát i léčbou samostatnou až dominantní.

 
autor: Pavel Tomeš, Jiří Bouda, Pavel Vlasák, Jan Cibulka | obor: Porodnictví a gynekologie | zobrazeno: 2178x | publikováno: 13.2.2015 | poslední úpravy: 5.3.2015 | Creative Commons License

Zhoubné nádory vulvy

Zhoubné nádory vulvy

Zhoubné nádory vulvy patří mezi méně častá zhoubná onemocnění žen. Léčba těchto nádorů je multimodální, hlavní léčebnou modalitou je léčba chirurgická. Mezi charakteristické rysy zhoubných nádorů vulvy patří vyšší věk nemocných, a tak musí být často léčebná strategie uzpůsobena celkovému stavu nemocné. V práci se zaměřujeme především na současné přístupy chirurgické léčby, které dokumentujeme obrazovou dokumentací a filmovým materiálem.

 
autor: Jiří Bouda, Martin Pešek, Jan Chytra | obor: Porodnictví a gynekologie | zobrazeno: 2788x | publikováno: 13.2.2015 | poslední úpravy: 16.3.2015 | Creative Commons License

H a l i t ó z a

H a l i t ó z a

Halitózou neboli foetor ex ore se ve stomatologii nazývá zápach z úst, který postihuje přibližně 25% populace. Z 80- 90% příčina halitózy můžeme hledat v dutině ústní a z10% je příčinou jiné nemocnění. Ve společnosti je halitóza vnímána negativně, proto se o ní příliš nemluví. Jedinec většinou svůj dech nevnímá, dokud na problém není upozorněn svým okolím, ale ani to není časté.

 
autor: Anna Polcarová | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 1815x | publikováno: 10.12.2014 | poslední úpravy: 10.12.2014 | Creative Commons License

Bělení zubů pomocí peroxidu

Bělení zubů pomocí peroxidu

Krásné a bílé zuby jsou přáním velké části populace. Nejúčinnější metodou pro dosažení zářivého úsměvu je bělení zubů. Ve stomatologii je tato metoda asi nejkontroverznějším výkonem, u kterého se odborníci nemohou shodnout, zda je, či není škodlivé.

                      

 
autor: Anna Polcarová | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2027x | publikováno: 15.12.2014 | poslední úpravy: 15.12.2014 | Creative Commons License

Pískování

Pískování

Dnešní doba přeje připraveným. I díky této skutečnosti je kladen větší důraz na vzhled, a to jak v osobním, tak zejména v pracovním životě. Zářivý a zdravý úsměv není tedy již dávno doménou marketingových kampaní, ale v současné době se stává běžným standardem. Ordinace dentálních hygienistek jsou tak stále častěji vyhledávaným místem lidí, bez ohledu na profesi a věk.

 
autor: Anna Polcarová | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 1790x | publikováno: 13.2.2015 | poslední úpravy: 13.2.2015 | Creative Commons License

Vývoj nových léků

Vývoj nových léků

Klinická farmakologie je intedisciplinární obor. Nemá přesně definovaný rozsah, ani metodologii. Do její náplně patří např.sledování pohybu látek v organismu (farmakokinetika), terapeutické monitorování léků (TDM), nebo sledování nežádoucích účinků (farmakovigilance).

 

 
autor: Otto Mayer | obor: Farmakologie | zobrazeno: 2251x | publikováno: 12.2.2015 | poslední úpravy: 22.5.2015 | Creative Commons License

Dyslipidémie

Dyslipidémie

Dyslipidémie tvoří skupinu metabolických onemocnění s velkým klinickým významem. Ten je dán jednak tím, že jsou široce rozšířené v populaci, ale především tím, že představují jeden z nejzávažnějších rizikových faktorů ischemické choroby srdeční.                                                           

 

 
autor: Lukáš Handl | obor: Kardiologie, angiologie | zobrazeno: 1964x | publikováno: 12.2.2015 | poslední úpravy: 12.2.2015 | Creative Commons License

Artikulátory a práce s obličejovým obloukem

Artikulátory a práce s obličejovým obloukem

Sestavení umělého chrupu i při dnešním stavu znalostí stále představuje značně komplikovanou záležitost. Správně vytvořená rekonstrukce zubních oblouků znamená nejen správnou funkci chrupu, temporomandibulárního kloubu, dokonalou fonaci, ale znamená téměř dokonalou rehabilitaci celého stomatognátního systému.

 
autor: Eduard Cimbura, Martin Lebeda | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2689x | publikováno: 10.2.2015 | poslední úpravy: 10.2.2015 | Creative Commons License

Somatizace a somatoformní poruchy

Somatizace a somatoformní poruchy

V prezentaci je podána základní informace o důležitém medicínském jevu SOMATIZACI. Jedná se o tělesnou reprezentaci primárně psychických nebo psychosociálních problémů, obtíží či patologií. Jsou představeny hlavní teoretické koncepty somatizace. Jelikož v diskurzu o problematice somatizací probíhá nejednotnost, tak se autor v prezentaci pokouší seznámit s hlavními synonymy a současně rozdíly mezi jednotlivými pojmy, což může pomoci předejít nedorozuměním v dalším studiu dané problematiky. V prezentaci je podrobněji pojednána problematika SOMATOFORMNÍCH PORUCH, které jsou takto definovány v 10. revizi Mezinárodní klasifikace nemocí pod kódovým označením F 45. Kromě epidemiologie a podrobného vykreslení klinického obrazu somatoformních poruch jsou v prezentaci rovněž zpracovány informace o hlavních léčebných strategiích somatoformních poruch.

 
autor: Jiří Podlipný | obor: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | zobrazeno: 2299x | publikováno: 3.2.2015 | poslední úpravy: 3.2.2015 | Creative Commons License

Srdeční selhání

Srdeční selhání

Srdeční selhání tvoří významnou kapitolu kardiovaskulárních chorob, jednak pro svou vysokou prevalenci, jednak pro tíži postižení pro pacienty a krajně nepříznivou prognózou. Základní definice udává, že srdeční selhání je stav, kdy i přes adekvátní náplň cévního řečiště a dostatečný žilní návrat krve do srdce není srdce schopno zajistit odpovídající prokrvení ostatních tkání organizmu.

 
autor: Lukáš Handl | obor: Kardiologie, angiologie | zobrazeno: 1963x | publikováno: 30.1.2015 | poslední úpravy: 12.2.2015 | Creative Commons License

Orgánové, organotypické a trojrozměrné kultury

Orgánové, organotypické a trojrozměrné kultury

V této práci se setkáváme s několika zajímavými pojmy týkajícími se testování in vitro - a to např. s pojmem 3D kultury (tří dimenzionální kultury), jimiž myslíme alternativní pěstování buněk za účelem formace mnohobuněčných útvarů tzv. sféroidů. Snahou této publikace je přiblížení metodik, kterými lze dosáhnout vytvoření mnohobuněčného sféroidu, popis jeho struktury, metabolismu a možnosti využití v nádorové problematice např. ve vztahu k lékové rezistenci.

 
autor: Jiří Hatina, Michaela Kripnerová, Eva Matoušková | obor: Biologie | zobrazeno: 2083x | publikováno: 28.1.2015 | poslední úpravy: 9.3.2015 | Creative Commons License

Karcinom endometria

Karcinom endometria

Karcinom endometria je nejčastější gynekologickou malignitou (vyjma karcinomu prsu) ve vyspělých zemích. Jeho incidence trvale stoupá, patří mezi nádory s dobrou prognózou. Práce shrnuje poznatky o etiopatogenezezi, diagnostice i léčbě tohoto onemocnění, je doplněna autorskou obrazovou dokumentací.

 
autor: Pavel Vlasák, Jiří Bouda | obor: Porodnictví a gynekologie | zobrazeno: 2469x | publikováno: 15.1.2015 | poslední úpravy: 16.3.2015 | Creative Commons License

Život ohrožující krvácení (ŽOK)

Život ohrožující krvácení (ŽOK)

ŽOK je charakterizováno ztrátou celého objemu krve za 24 hod nebo ztrátou 50% krevního objemu během 3 hodin nebo pokračující krevní ztrátou min. 150 ml za minutu, přítomností klinických a laboratorních známek tkáňové hypoperfúze či poruchy činnosti orgánů v průběhu krvácení. ŽOK nemusí být krvácením masivním, i malé krvácení do životně důležitých center v CNS může být život ohrožující.

 
autor: Eduard Kasal | obor: Akutní medicína, Anesteziologie a intenzivní medicína | zobrazeno: 5139x | publikováno: 15.1.2015 | poslední úpravy: 15.1.2015 | Creative Commons License

Choroby gastrointestinálního traktu v graviditě

Choroby gastrointestinálního traktu v graviditě

Téma gastrointestinálních chorob v graviditě zahrnuje široký okruh problémů – v graviditě se objevují onemocnění jater různé etiologie, závažnosti i prognózy, v úvahu přicházejí i onemocnění pankreatu, těhotenství u pacientek s ulcerózní kolitidou či Crohnovou chorobou, glutenovou enteropatií či cystickou fibrózou.
Náhlé příhody břišní mohou pochopitelně vzniknout i v graviditě a mít při pozdní diagnóze závažné následky.
Potíže bývají s výběrem léků v graviditě. Obavy mnohých lékařů před rizikem užívání léčiv v graviditě vede nezřídka k zbytečnému a škodlivému vysazení léků. Tím se však často zhorší prognóza základního onemocnění, i prognóza plodu.

 
autor: Jaroslava Karbanová | obor: Porodnictví a gynekologie | zobrazeno: 2041x | publikováno: 14.1.2015 | poslední úpravy: 16.1.2015 | Creative Commons License

Aorta normální a aneuryzmatická

Aorta normální a aneuryzmatická

Předkládaný text je úzce zaměřeným odborným sdělením propojujícím histologii obecnou, speciální a histopatologii. Materiál je vhodný například pro studenty zapojující se do výzkumu.

                                           

 
autor: Lada Eberlová | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 2172x | publikováno: 8.1.2015 | poslední úpravy: 7.4.2015 | Creative Commons License

Přehled lymfatického systému

Přehled lymfatického systému

Dílo je tvořeno flashovou animací a doprovodným textem. Základ animací tvoří rekonstrukce vytvořené z CT řezů, magnetické rezonance i rentgenové snímky. Kurz je proto určen nejen studentům anatomie, ale i navazujících klinických oborů. V přiloženém PDF materiálu se nacházejí přehledové tabulky regionálních mízních uzlin.

 
autor: Lada Eberlová, Hynek Mírka | obor: Anatomie | zobrazeno: 3280x | publikováno: 8.1.2015 | poslední úpravy: 21.5.2015 | Creative Commons License

Biofyzikální metody pro analýzu

Biofyzikální metody pro analýzu

Práce se věnuje Ramanově spektroskopii a Ramanově mikroskopii včetně řady pokročilých typů Ramanovy spektroskopie, vysvětlení a schématickému znázornění principů a potenciálního využití. Je zde rozvedena elektronová mikroskopie, srovnány transmisní a rastrovací elektronové mikroskopy včetně rozlišení, ukázek výsledků, doporučených typů vzorků pro analýzy a jejich přípravy. Další celek představuje seznámení se separačními technikami - elektroforézami, které umožňují biochemické a molekulárně biologické analýzy biologických vzorků a jejichž výsledkem jsou makromolekuly rozdělené podle molekulové hmotnosti v gelu. Je zde popsána i navazující analýza těchto gelů, tzv. blotování, včetně rozdělení metodik podle typů analyzovaných materiálů.

 
autor: Věra Cenklová | obor: Biofyzika | zobrazeno: 1791x | publikováno: 15.12.2014 | poslední úpravy: 15.12.2014 | Creative Commons License

Studium cytoskeletu biofyzikálními metodami

Studium cytoskeletu biofyzikálními metodami

Práce stručně popisuje cytoskelet a jeho funkce u živých organismů, zabývá se možnými způsoby studia cytoskeletu, podrobněji se věnuje analytickým metodám fluorescenčně značeného cytoskeletu (fluorescenční mikroskopie, konfokální mikroskopie, fluorimetrie). Další oddíl je věnován mikroskopii atomárních sil (AFM) a různým typům snímání obrazu pomocí AFM mikroskopu. Pro jednotlivé techniky jsou vysvětleny a schematicky znázorněny základní principy, popsány vhodné typy objektů pro analýzy a ukázány příklady výsledků analýz, především digitální fotografie. Jsou zde ukázána možná rozlišení pro různé mikroskopické techniky. Rovněž je zde zmíněn řádkovací tunelový mikroskop a jeho princip a využití.

 
autor: Věra Cenklová | obor: Biofyzika | zobrazeno: 1743x | publikováno: 15.12.2014 | poslední úpravy: 15.12.2014 | Creative Commons License

Specifická antidota

Specifická antidota

Terapie většiny otrav je založena na zajištění základních životních funkcí a zvládnutí aktuálních symptomů. K zabránění dalšího vstřebávání toxických látek z GIT se používají nespecifická antidota. Zrychleného vyloučení některých látek může být dosaženo buď urychlením fyziologických procesů, nebo je nutné použít pro odstranění jedu z organismu mimotělní eliminační metody, které se používají jen u těžkých otrav některými látkami. Pro velmi malý počet látek jsou k dispozici specifická antidota, která neutralizují účinky toxinů jejich vyvázáním v organismu, antagonizováním jejich vazby na receptor či vytěsněním z jiného vazebného místa, doplněním substrátů, jejichž hladiny jsou v důsledku intoxikace snížené, nebo např. blokováním metabolických pochodů, které se podílejí na toxickém účinku látky.

 
autor: Monika Bludovská | obor: Farmakologie | zobrazeno: 3512x | publikováno: 2.12.2014 | poslední úpravy: 2.12.2014 | Creative Commons License

Možné interakce léčivých rostlin s farmakoterapií

Možné interakce léčivých rostlin s farmakoterapií

V současnosti je terapie pomocí léčivých rostlin velmi rozšířená a celosvětově její používání stoupá. Používání léčivých rostlin má pro pacienta, stejně tak jako užívání ostatních léčivých přípravků, mimo nesporných přínosů i určitá rizika. Kromě nežádoucích účinků a kontraindikací léčivých rostlin je nutné věnovat pozornost také možným interakcím s předepsanou farmakoterapií. Nejčastěji popisované interakce rostlin s léčivými přípravky jsou interakce farmakokinetické, ale dochází samozřejmě také k interakcím na úrovni farmakodynamiky. V důsledku těchto interakcí může pak docházet k vystupňování nebo ke snížení či selhání klinického účinku léčiva.

 
autor: Monika Bludovská | obor: Farmakologie | zobrazeno: 2969x | publikováno: 2.12.2014 | poslední úpravy: 2.12.2014 | Creative Commons License

VÝZNAM GENETICKÉHO POLYMORFISMU ENZYMŮ CYP450 PRO ÚČINEK LÉČIV

VÝZNAM GENETICKÉHO POLYMORFISMU ENZYMŮ CYP450 PRO ÚČINEK LÉČIV

Interindividuální variabilita odpovědi na léčivo představuje v praxi často významný problém. Jedním z faktorů, které v jejím vzniku hrají důležitou roli, je genetický polymorfismus enzymů, které se podílejí na metabolismu léčiv. Na metabolismu xenobiotik se podílí 22 izoforem cytochromu P450 z rodin CYP1, CYP2 a CYP3, pro které je charakteristický významný polymorfismus. Tyto různé genové varianty se mohou projevit ve fenotypu až čtyřmi různými způsoby: Takzvaní pomalí metabolizátoři (PM) jsou nositelé dvou nefunčních alel a postrádají enzymatickou aktivitu, střední metabolizátoři (IM) jsou heterozygoti pro nefunkční alelu nebo nosiči dvou alel kódujících enzym se sníženou aktivitou (rychlost metabolismu mezi PM a rychlým metabolizátorem). Rychlí (extenzivní, EM) metabolizátoři jsou jedinci s dvěma funkčními (wild type) alelami a ultrarychlí metabolizátoři (UM) mají více aktivních kopií genu. Výsledný fenotyp se tedy může projevit selháním účinku léčiva či zvýšeným rizikem nežádoucích účinků, ale může také zvyšovat riziko interakcí určité látky s jinými léčivy.

 
autor: Monika Bludovská | obor: Farmakologie | zobrazeno: 2905x | publikováno: 2.12.2014 | poslední úpravy: 3.3.2015 | Creative Commons License

Virtuální realita a psychické funkce

Virtuální realita a psychické funkce

V prezentaci představíme základní informace o užití virtuální reality (VR) v medicíně, především v psychiatrii. Pojmem VR zde rozumíme vytvoření iluze budící zdání skutečnosti za pomoci pokročilých informačních technologií. Nejčastějším typem senzorického rozhraní mezi člověkem a „počítačem generovaným světem“ je užití tzv. „virtuálních brýlí“ (angl. head mounted display = zkratka HMD). V prezentaci seznámíme se dvěma základními psychologickými jevy, které souvisí s prožíváním lidí, kteří se rozhodli vstoupit do virtuální reality. Jedná se o fenomen „presence“ (prožitek přítomnosti ve VR) a fenomen „immersion“ (vnoření se do virtuálního prostředí, tedy souhrn počitků, které osoba ve VR vnímá). Dále jsou v prezentaci rozebrány možné nežádoucí účinky virtuální reality na psychiku člověka, ke kterým řadíme např. cybersickness, což je kinetóza vyvolaná po nasazení HMD. Nakonec představíme příklady praktického použití VR při expoziční terapii fobií, úzkostných poruch, nácviku sociálních dovedností a dalších. Posluchače seznámíme i s příkladem studie základního výzkumu, při které je studována reakce lidského mozku na podněty z VR s předem definovanými parametry.

 
autor: Jiří Podlipný | obor: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | zobrazeno: 2699x | publikováno: 1.12.2014 | poslední úpravy: 21.5.2015 | Creative Commons License

INTEGROVANÁ ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PÉČE NA ÚROVNI KOMUNITY

INTEGROVANÁ ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PÉČE NA ÚROVNI KOMUNITY

Senioři jsou největšími a nejčastějšími spotřebiteli zdravotní a sociální péče. Snahou zdravotníků je dosáhnout komprese nemocnosti do vyššího věku. Není cílem jen prodlužovat střední délku života (někdy označována jako naděje na dožití), podstatná je kvalita života ve stáří. Důležité je dosáhnout tzv. zdravé střední délky života, prožité v relativním zdraví a hlavně soběstačnosti, bez tzv. disability – tj. ztráty soběstačnosti, závislosti na péči druhé osoby. K měření střední délky života se nyní více používají ukazatele HALE-Health Adjusted Life Expectancy nebo DALYs - Disability Adjusted Life Years.

 
autor: Květuše Zikmundová | obor: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | zobrazeno: 2005x | publikováno: 1.12.2014 | poslední úpravy: 1.12.2014 | Creative Commons License

Patofyziologie stresu

Patofyziologie stresu

Stres neboli všeobecný adaptační syndrom, jako méně známý název pro i širokou veřejností často užívaný termín, je stav, který k životu patří. A jak poznamenal autor tohoto výrazu Hans Selye, „stres je život a život je stres“. Přestože dnes víme, že stres je fylogenetickým vývojem vypracovaná reakce vyšších organismů život zachraňující (promptně připravující - zejména ve své úvodní - fázi jedince na útok či na útěk; angl. fight or flight), víme také, že může být i významným patogenetickým činitelem (je-li nadměrný či dlouhodobý). Stresu se nelze vyhnout, protože úporná snaha, za každou cenu tak učinit, by sama o sobě byla stresující.

 
autor: František Vožeh, Jan Cendelín, Zdeňka Purkartová | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 3754x | publikováno: 1.12.2014 | poslední úpravy: 1.12.2014 | Creative Commons License

Fyzikální terapie

Fyzikální terapie

Ve fyzikální terapii (FT) se používá široká škála různých fyzikálních podnětů, jejichž léčebné použití je většinou empiricky podložené. Historie fyzikální terapie sahá až do starověké Číny, kde se používala vodoléčba, podobně jako ve starověkém Egyptě.                                                          

                                

 
autor: Jaroslava Kymplová | obor: Biofyzika | zobrazeno: 1916x | publikováno: 1.12.2014 | poslední úpravy: 1.12.2014 | Creative Commons License

Standardizace hodnocení výsledků výuky

Standardizace hodnocení výsledků výuky

Hodnocení výsledků vzdělávání je jádrem vzdělávání založeného na důkazech. Z mála věcí, které studenti říkají nebo dělají, chceme vyvodit závěry o tom, co vědí, co dokážou udělat. Hodnocení výsledků výuky založené na důkazech poskytuje explicitní argumenty a metodické postupy pro takové hodnocení.

 
autor: Čestmír Štuka | obor: Ostatní | zobrazeno: 1757x | publikováno: 1.12.2014 | poslední úpravy: 1.12.2014 | Creative Commons License

Fotodynamická terapie

Fotodynamická terapie

 Protinádorová terapie zahrnuje v současné době zejména chirurgickou léčbu, radioterapii, chemoterapii, imunoterapii a hypertermii. Jejím cílem je dosažení rovnováhy mezi destrukcí tumorových buněk a zachování fyziologických funkcí buněk nenádorových.

                                                                             

 
autor: Robert Bajgar | obor: Biofyzika | zobrazeno: 1834x | publikováno: 7.11.2014 | poslední úpravy: 9.1.2015 | Creative Commons License

Histologie jater

Histologie jater

Výukový materiál obsahuje popis základní histologické stavby jater a žlučových cest. Text je doplněn přehlednými schématy, mikroskopickými fotografiemi jaterní tkáně a přehledem vybraných onemocnění jater a žlučníku.

                                             

 
autor: Anna Králíčková | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 2346x | publikováno: 12.11.2014 | poslední úpravy: 12.11.2014 | Creative Commons License

Kožní nemoci dětského věku

Kožní nemoci dětského věku

Podobně jako v jiných oborech platí v dermatologii fakt, že dítě není jen „malý dospělý“ pacient. Dětská kůže má specifika z pohledu anatomie, fyziologie, odezvy na podávaná léčiva. Některé kožní nemoci jsou pro dětský věk typické, jiné se naopak v tomto období života prakticky nevyskytují.

 
autor: Tomáš Fikrle | obor: Dermatologie | zobrazeno: 2686x | publikováno: 31.10.2014 | poslední úpravy: 3.12.2014 | Creative Commons License

Základní předpoklady k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

Přehled právní úpravy, způsobilost k výkonu povolání, odborná způsobilost, zdravotní způsobilost, bezúhonnost, specializovaná způsobilost, specializační vzdělávání (vzdělávací programy, zařazení do oboru specializačního vzdělávání, průběh, rezidenční místo, přerušení, rozhodnutí o ukončení vzdělávání, prohlubování kvalifikace, kvalifikační dohoda, atestační zkouška), certifikovaný kurz, celoživotní vzdělávání.

 
autor: Blanka Rybnerová | obor: Ostatní | zobrazeno: 1840x | publikováno: 27.10.2014 | poslední úpravy: 27.10.2014 | Creative Commons License

Zdravotnická dokumentace

Zdravotnická dokumentace, vedení zdravotnické dokumentace a její obsah, přístup ke zdravotnické dokumentaci, nahlížení, pořizování vypisů a kopií, předání zdravotnické dokumentace, zásady pro uchování, postup při jejím vyřazování a zničení dle úpravy vyhl. č. 98/2012 Sb.

 
autor: Blanka Rybnerová | obor: Ostatní | zobrazeno: 1893x | publikováno: 27.10.2014 | poslední úpravy: 27.10.2014 | Creative Commons License

Nádorové metastázy v orofaciální oblasti (3 kazuistiky)

Nádorové metastázy v orofaciální oblasti (3 kazuistiky)

Nádorové metastázy nacházíme v orofaciální oblasti relativně vzácně. Přesto na ně musí být pomýšleno především v diferenciální diagnostice tumorů hlavy a krku. Mohou být často prvním příznakem závažného onemocnění. Autoři předkládají tři případy metastatického postižení orofaciální oblasti. V příspěvku je zahrnut i extrémně raritní případ metastázy hepatocelulárního karcinomu do dolní čelisti.

 
autor: Jan Jambura, Daniel Hrušák, Lukáš Hauer, Pavel Andrle, Lubor Hostička, Petr Pošta, Jaroslav Drobný, Ondřej Daum | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2040x | publikováno: 24.10.2014 | poslední úpravy: 24.10.2014 | Creative Commons License

Občanskoprávní odpovědnost poskytovatele zdravotních služeb

Občanskoprávní odpovědnost poskytovatele zdravotních služeb

Občanskoprávní odpovědnost je jedním z druhů odpovědnosti, která může být vyvozena vůči poskytovateli zdravotnických služeb nebo ojediněle vůči zdravotnickému pracovníkovi, jakožto zaměstnanci. Další druhy právní odpovědnosti, kterým se ale v textu nebudeme věnovat, jsou mimo jiné: trestněprávní odpovědnost; pracovněprávní odpovědnost; správní odpovědnost; disciplinární odpovědnost; smluvní odpovědnost.

 
autor: Blanka Rybnerová | obor: Ostatní | zobrazeno: 1820x | publikováno: 17.10.2014 | poslední úpravy: 17.10.2014 | Creative Commons License

Endodontické ošetřování kořenových kanálků

Endodontické ošetřování kořenových kanálků

Endodontické ošetřování kořenových kanálků. Výukový materiál pro praktická cvičení předmětu Preklinické zubní lékařství.

                                                                 

                                                                                                        

 
autor: Hana Hecová | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 3954x | publikováno: 17.10.2014 | poslední úpravy: 17.10.2014 | Creative Commons License

Nástrahy v boji s Malárií na počátku 21. století

Nástrahy v boji s Malárií na počátku 21. století

Tato prezentace by Vás měla seznámit s parazitem způsobujícím malárii, jeho složitým životním cyklem a důsledky malárie na zdraví lidí žijících v endemických oblastech světa. Také nabízí průřez jednotlivými strategiemi v boji s malárií, jejich historií i současností. Dostanete možnost si sami udělat obrázek o tom, proč na nemoc, která lidstvo sužuje už po tisíce let a jejíž příčina je známá přes 100 let, umírá každých 60 sekund někde na světě člověk.
 

 
autor: Veronika Novotná, Lenka Richterová | obor: Biologie | zobrazeno: 1801x | publikováno: 17.10.2014 | poslední úpravy: 22.5.2015 | Creative Commons License

Lidské helmintózy z masa a přenášené členovci

Lidské helmintózy z masa a přenášené členovci

Tento materiál volně doplňuje dílo Medicínsky významní červi. Jsou v něm navíc probrány ty druhy parazitických červů, jimiž se člověk může nakazit alimentární cestou (nejčastěji z masa zvířecích mezihostitelů) a prostřednictvím členovců (hmyzu a korýšů). Některé choroby jsou celosvětově epidemiologicky velmi závažné (např. filariózy), jiné jsou u člověka vzácné. Lékaři by ale nikdy neměli na jejich možný výskyt zapomínat!

 
autor: Alena Kučerová | obor: Biologie | zobrazeno: 1996x | publikováno: 3.10.2014 | poslední úpravy: 22.5.2015 | Creative Commons License

Topografie krku - přehled struktur a fotografický atlas preparátů

Topografie krku - přehled struktur a fotografický atlas preparátů

Topografická anatomie krku je určena především studentům 2. ročníku a sestává z přehledných snímků vypreparovaných krajin s popisem, stručným vymezením všech hlavních krajin a charakteristikou jejich obsahu. Fotografie doprovázejí originální schémata.        

 
autor: Ismail Khadang, Pavla Chacón Gil, Michal Petrášek, Pavel Fiala, Petr Vais, Antonín Horák | obor: Anatomie | zobrazeno: 3282x | publikováno: 30.9.2014 | poslední úpravy: 30.9.2014 | Creative Commons License

Topografická anatomie hrudníku

Topografická anatomie hrudníku

Prezentace podává popis krajin a struktur hrudní stěny včetně anatomie prsu, dále popisuje anatomii pleurálních dutin, mediastina a struktur v nich obsažených, a zvláštní kapitola je věnována míznímu systému hrudníku. Stručný text je doprovázen podrobnějšími tabulkami a obrázky.
This presentation deals with the topographical anatomy of the chest wall including the breast, of the pleural cavities and mediastinum, and with the lymphatic system of the chest. The text is accompanied by synoptic tables and explanatory drawings.

 
autor: Pavel Fiala, Jiří Valenta, Antonín Horák | obor: Anatomie | zobrazeno: 4353x | publikováno: 30.9.2014 | poslední úpravy: 1.10.2014 | Creative Commons License

Klinická anatomie žil dolních končetin

Klinická anatomie žil dolních končetin

Prezentace popisuje anatomii hlubokých, povrchových a spojovacích žil dolních končetin a jejich funkci. Vzhledem ke klinické významnosti celého systému jsou připojeny i základní informace o funkčním vyšetření a o nejběžnějších patologických změnách. Anatomie žil dolních končetin a jejich vztahy jsou znázorněny na přehledných obrázcích.
The presentation deals with the anatomy and function of the deep, superfical and communicating veins of the lower extremity, which are important especially from the clinical point of view. Therefore, the basic information on the functional examination and on the most common pathological changes is also added. The text is accompanied by explanatory drawings.

 
autor: Jiří Valenta, Pavel Fiala, Antonín Horák | obor: Anatomie | zobrazeno: 2635x | publikováno: 30.9.2014 | poslední úpravy: 30.9.2014 | Creative Commons License

Cévy břicha a pánve

Cévy břicha a pánve

Dílo je tvořeno flashovou animací -  Cévy břicha a pánve. Základ animací tvoří pitevní preparáty, rekonstrukce vytvořené z CT řezů a rentgenové snímky. Materiál je proto určen nejen studentům anatomie, ale i navazujících klinických oborů. V přiloženém PDF materiálu se nacházejí přehledové tabulky tepen hlavy, krku a trupu.

 
autor: Lada Eberlová, Hynek Mírka | obor: Anatomie | zobrazeno: 4402x | publikováno: 18.9.2014 | poslední úpravy: 21.5.2015 | Creative Commons License

Flexibilní cytoskopie

Flexibilní cytoskopie

Ukázkové video presentuje ambulantní, flexibilní a rigidní cystoskopii. Materiál je určený studentům 4.ročníku LF UK v Plzni. Flexibilní cystoskopie je endoskopické vyšetření celé močové trubice a močového měchýře pomocí ohebného nástroje.

                          

 
autor: Viktor Eret, Tomáš Pitra | obor: Urologie | zobrazeno: 3128x | publikováno: 16.9.2014 | poslední úpravy: 16.9.2014 | Creative Commons License

Medicínsky významní červi

Medicínsky významní červi

S různě závažnými (i život ohrožujícími) lidskými chorobami způsobenými parazitickými červy se člověk nesetkává jen v tropických a subtropických oblastech, může se jimi nakazit i v naší zeměpisné šířce. Tento studijní materiál má za úkol seznámit studenty medicíny s nejčastějšími helmintózami, na které by neměli ve své praxi zapomínat. Obzvlášť v dnešní globalizované době s možnostmi cestování po celém světě, s nárůstem výskytu chorob imunitního systému či všeobecně se objevující rezistenci organismů vůči léčivům. Materiál je doplněn obrázky a videosekvencemi vybraných parazitů.

 
autor: Alena Kučerová | obor: Biologie | zobrazeno: 1922x | publikováno: 16.9.2014 | poslední úpravy: 22.5.2015 | Creative Commons License

Hemostáza – základní mechanizmy, starý a nový model koagulace, klinický pohled

Hemostáza – základní mechanizmy, starý a nový model koagulace, klinický pohled

Článek shrnuje principy hemostázy jako celku, hlavně se zaměřuje na koagulaci a vysvětlení starého a nového modelu koagulační kaskády. Uvádí přehled důležitých součástí hemostázy, jejich funkcí a interakcí. Dále přináší přehled základních koagulačních testů, používaných v rutinní klinické praxi, vysvětluje způsob jejich provedení a interpretaci výsledků.

 
autor: Jana Hirmerová | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 2505x | publikováno: 8.9.2014 | poslední úpravy: 8.9.2014 | Creative Commons License

Kombinovaná léčba dyslipidémií

Kombinovaná léčba dyslipidémií

Dyslipidémie jsou nejčastější metabolickou poruchou. Jejich léčba je důležitá v primární i sekundární prevenci kardiovaskulárních nemocí na podkladě aterosklerózy. Trend léčby dyslipidémií směřuje ke kombinaci léků modifikujících lipidy.                            

           

 
autor: Hana Rosolová | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 2262x | publikováno: 3.9.2014 | poslední úpravy: 22.5.2015 | Creative Commons License

Selected Chapters form English Grammar in Medical Context

Kurz je vytvořen v prostředí LMS Moodle a je určen především studentům angličtiny v 1.ročníku všeobecného i zubního lékařství, pro které je povinný. Kurz mohou využívat i studenti volitelných předmětů Angličtina pro lékařskou praxi, Práce s odbornou literaturou v angličtině a studenti v doktorandském programu.

 
autor: Alena Holá, Tamara Kopřivová, Ros Wright | obor: Ostatní | zobrazeno: 1712x | publikováno: 2.9.2014 | poslední úpravy: 27.11.2017 | Creative Commons License

Imunitní mechanismy

Imunitní mechanismy

Tento výukový materiál je určen pro studenty 2. ročníku všeobecného i zubního lékařství. Tato prezentace navazuje na již zveřejněný komentovaný PP "Imunokompetentní buňky". Věnuje se vysvětlení pojmů: vrozená a získaná imunita, první a druhá linie obrany, funkce komplementu, vznik a účinky interferonů a projevům porušené imunity: zánětu.

 
autor: Eliška Mistrová | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 4511x | publikováno: 29.8.2014 | poslední úpravy: 14.1.2015 | Creative Commons License

Hematopoeza, vybrané metody zkoumání krevních elementů

Hematopoeza, vybrané metody zkoumání krevních elementů

Výukový modul obsahuje popisnou část i bohatou obrazovou dokumentaci jak originálních mikrofotografií jednotlivých vývojových stádií krevních elementů jak v periferní krvi, tak v kostní dřeni, dále i jejich vybraných patologických odchylek. Jednotlivá dílčí stádia vývoje krevních elementů jsou znázorněna také v přehledném barevném schématu. Modul doplňují metody zkoumající jednotlivé typy krevních buněk s našimi vlastními schématy a původními fotografiemi. Věříme, že se tak studentům dostane důležitá pomůcka ke studiu jak našeho oboru, tak i pro klinické předměty.

 
autor: Věra Křížková, Jana Jeriová, Monika Holubová | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 3863x | publikováno: 27.8.2014 | poslední úpravy: 12.2.2015 | Creative Commons License

Krev, atlas krevních elementů

Krev, atlas krevních elementů

Výukový modul obsahuje popisnou část i bohatou obrazovou dokumentaci jak originálních mikrofotografií jednotlivých krevních elementů, tak i jejich vybraných patologických odchylek. Zahrnuty jsou také elektronogramy a schémata vzniklá na jejich podkladě. Přehledně jsou znázorněny v panoptickém barvení i jednotlivé typy krevních buněk. Získané vědomosti je možné využít při prohlížení naší flashové animace a otestovat si tak své znalosti. Doplňkem je přehledný popis krevních skupin a jejich vývoje. Věříme, že se tak studentům dostane důležitá pomůcka nejen pro studium histologie.

 
autor: Věra Křížková, Jana Jeriová, Michaela Miklíková | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 4572x | publikováno: 21.8.2014 | poslední úpravy: 9.1.2015 | Creative Commons License

Fyzikální principy a aplikace LDL-aferetických metod

Fyzikální principy a aplikace LDL-aferetických metod

Ateroskleróza a její komplikace patří ve vyspělých zemích mezi nejčastější příčiny úmrtí a proto je výzkumu její patogeneze a léčby věnována velká pozornost už řadu desítek let. Přes toto množství vynaložené práce a prostředků však stále míra poznání této choroby není příliš uspokojivá, zejména pokud se týká její etiologie. Objevila se řada hypotéz, které vysvětlují počátek dějů vedoucích k aterosklerotickým změnám nejrůznějšími faktory, včetně infekčních agens. Všeobecně uznávané teorie podrobně popisují postupný vývoj aterosklerotických změn v cévách pacienta, avšak otázku prvotních příčin ponechávají nezodpovězenou a pouze značně obecně hovoří o multifaktoriální etiogenezi onemocnění.

 
autor: Vladimír Mašin | obor: Biofyzika | zobrazeno: 1960x | publikováno: 15.8.2014 | poslední úpravy: 12.5.2015 | Creative Commons License

Atlas řezů míchou

Atlas řezů míchou

Předkládaný elektronický atlas jsme vytvořili jako studijní pomůcku k látce obtížné, na prakticích těžko demonstrovatelné. Jedná se o doplňkový studijní materiál, možnost skrytí popisek umožňuje opakování dříve nastudované látky. Atlas sestává z deseti transverzálních řezů míchou, nabízí tedy i srovnání stavby jednotlivých segmentů. Zachyceny jsou také cévy a obaly. Vertebromedulární orientaci usnadňuje nadpis obrázku i schématický rozcestník.

 
autor: David Štěpánek, Lada Eberlová | obor: Anatomie | zobrazeno: 3765x | publikováno: 12.8.2014 | poslední úpravy: 14.8.2014 | Creative Commons License

Detekce cirkulujících nádorových buněk (CTCs) v periferní krvi - PCR, elektroforéza a vyhodnocení

Detekce cirkulujících nádorových buněk (CTCs) v periferní krvi - PCR, elektroforéza a vyhodnocení

Přítomnost cirkulující buněk s vlastnostmi nádorových buněk v krvi pacienta s metastazujícím karcinomem pozoroval již v roce 1869 Thomas Ashworth. Přesto intenzivní výzkum těchto buněk probíhá až posledních 15 let. Dnes víme, že počet cirkulujících nádorových buněk ( CTCs) je ve vztahu k prognóze nádorového onemocnění a snížení počtu CTCs po podané chemoterapii je ve vztahu k odpovědi pacienta na léčbu. Již delší dobu používanou, přesto respektovanou, metodou detekce CTCs je izolace cirkulujících nádorových buněk je imunomagnetickou separací následovaná RT PCR. Toto výukové video navazuje na předchozí video „část 2. - izolace mRNA z CTCs a reverzní transkripce (RT)“ a ukazuje zakončení celého stanovení CTCs a to PCR, elektroforézu a vyhodnocení s klinickým závěrem.

 
autor: Martin Pešta | obor: Biologie | zobrazeno: 1818x | publikováno: 31.7.2014 | poslední úpravy: 31.7.2014 | Creative Commons License

Magnetická rezonance

Magnetická rezonance

Magnetická rezonanční tomografie (MRT), magnetická rezonance (MR) či v angl. literatuře magnetic resonance imaging (MRI) jsou označení pro neinvazivní zobrazovací metodu, která využívá fyzikálního principu nukleární magnetické rezonance (NMR) k zobrazení tkání nejen lidského organismu. Tato metoda prodělala v průběhu několik posledních let obrovský rozvoj a získala přednostní postavení v oboru zobrazovacích metod. Její nespornou výhodou je absence jakéhokoliv radioaktivního záření, dobré rozlišovací schopnosti a nepochybně také jen velmi malé (kontrastní látka) až žádné vedlejší účinky na lidský organismus. Následující text předkládá základní historická fakta a objevy, které přispěly ke vzniku zobrazovací metody až do té podoby, s jakou se setkáváme v dnešní době. Popisuje fyzikální principy, které vedou ke vzniku obrazu v průběhu MR a jeho rekonstrukci (mimo specializované počítačové metody). Dále se věnuje základnímu přístrojovému vybavení pro magnetickou rezonanci a modifikacím této metody, které byly v posledních letech vyvinuty pro lepší analýzu a zobrazení patologických afekcí postihující lidské tělo. Text je určen pro studenty lékařské fakulty, kteří mají o tuto problematiku zájem, případě jako doplňkový text pro možná lepší pochopení problematiky v přípravě ke zkoušce z radiologie a zobrazovacích metod.

 
autor: Jan Horák | obor: Biofyzika | zobrazeno: 3913x | publikováno: 30.7.2014 | poslední úpravy: 9.10.2014 | Creative Commons License

Ošetření defektů v cervikální oblasti

Ošetření defektů v cervikální oblasti

Studijní materiál je určen pro studenty 1.ročníku zubního lékařství. Na DVD jsou zobrazeny ukázky preparace kavit v cervikální oblasti a pracovní postup zhotovení amalgámové výplně, výplně z SIC a kompozitního materiálu. Studijní materiál napomáhá studentovi při přípravě na praktická cvičení ve fantonové učebně v předmětu Préklinické zubní lékařství.

 
autor: Hana Hecová | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2761x | publikováno: 28.7.2014 | poslední úpravy: 29.7.2014 | Creative Commons License

Využití laserů v estetice

Využití laserů v estetice

Práce se zabývá využitím nízkovýkonných a vysokovýkonných laserů v estetice. U vysokovýkonných laserů se dává v posledních letech přednost laserům s velmi krátkými pulsy, které narušují strukturu kůže co nejméně. Nízkovýkonné lasery, které se používají zejména pro urychlení hojení a regeneraci jsou v poslední době nahrazovány vysokovýkonnými lasery ve formě tzv. HILT (High Intensity Laser Therapy), kdy jsou generovány krátce trvající impulzy s velmi vysokou intenzitou, pronikající hlouběji do tkáně bez tepelného poškození. Laserové zákroky jsou šetrnější, díky fyzikálním parametrům použitého laserového záření lze zasáhnout jen žádoucí strukturu.

 
autor: Jaroslava Kymplová | obor: Biofyzika | zobrazeno: 1675x | publikováno: 10.7.2014 | poslední úpravy: 10.7.2014 | Creative Commons License

Termodynamika pro mediky

Termodynamika pro mediky

Termodynamika se jako fyzikální obor zabývá vztahem mezi teplem, konáním práce a souvisejícím tokem energie. Je důležité pochopit souvislosti mezi termodynamickými veličinami, protože pak si uvědomíme, jak velký význam má pojem teplo a teplota. Termodynamika vlastně sleduje, jak spolu interaguje jakákoliv fyzikální soustava s okolím. První zákon termodynamiky pojednávající o zachování energie je relativně jednoduchý. Další zákony se jeví poněkud složitějšími… Možná nejsou ani tak složité jako spíš abstraktní či těžce představitelné. Proto bych ráda v tomto díle zkusila na mnoha příkladech vysvětlit pomocí slov, co jednotlivé vztahy znamenají. Na konci textu byste měli pochopit i velmi velký význam toho, že na přesný popis chování libovolné soustavy se musíme podívat hlouběji do světa částic, atomů a molekul.

 
autor: Jana Mattová | obor: Biofyzika | zobrazeno: 1633x | publikováno: 10.7.2014 | poslední úpravy: 16.7.2014 | Creative Commons License

Angiogeneze

Angiogeneze

Výukový materiál si klade za cíl seznámit čtenáře s angiogenezí, jejím mechanismem a její regulací. Dále se v materiálu dočtete o angiogenezi nádorů a o možných metodách léčby nádorů, které jsou zaměřeny právě na potlačení angiogeneze. Dílo je doplněno ilustracemi, které znázorňují jednotlivé kroky angiogeneze, a mirkofotografiemi preparátů, na kterých je vidět imunohistochemický průkaz buněk výstelky cév.

 
autor: Tereza Kubíková, Milena Králíčková, Zbyněk Tonar | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 1733x | publikováno: 9.7.2014 | poslední úpravy: 9.7.2014 | Creative Commons License

Atlas biomateriálů tkáňového inženýrství

Atlas biomateriálů tkáňového inženýrství

Výukový materiál si klade za úkol zprostředkovat studentům pohled na biomateriály, na jejich původ, chemické složení a požadované vlastnosti. Dále studenty seznámí s přípravou biomateriálů před implantací a hodnocením účinků a bezpečnosti biomateriálů. Na závěr jsou uvedeny příklady biomateriálů, které jsou v současnosti klinicky užívané.

 
autor: Tereza Kubíková, Milena Králíčková, Zbyněk Tonar | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 1689x | publikováno: 9.7.2014 | poslední úpravy: 9.7.2014 | Creative Commons License

Výživa v dětském věku

Výživa v dětském věku

Výživa v dětském věku tvoří jednu ze základních potřeb ovlivňujících zdravý tělesný a duševní vývoj dítěte. Má svá specifika v závislosti na věku dítěte. V kapitole jsou proto podrobně popsána současná doporučení pro výživu v období kojeneckého, batolecího, předškolního a školního věku.

 
autor: Dana Mullerová | obor: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena | zobrazeno: 1949x | publikováno: 9.7.2014 | poslední úpravy: 9.7.2014 | Creative Commons License

Základy fyziologie srdeční mechaniky

Základy fyziologie srdeční mechaniky

Studijní materiál je určen pro studenty všeobecného lékařství 2. ročníku. Obsahem materiálu jsou základní informace o mechanismech kontrakce srdečního svalu, srdečním cyklu a zevních projevech srdeční činnosti.                                                                                                                                                              

 
autor: Lukáš Nalos | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 3590x | publikováno: 8.7.2014 | poslední úpravy: 13.1.2017 | Creative Commons License

Biokybernetika - Základy měření a zpracování biosignálů ve fyziologii

Biokybernetika - Základy měření a zpracování biosignálů ve fyziologii

Text je věnován základům měření a zpracování naměřených dat. Jako syntéza přírodních věd se medicína opírá o empirická data získaná měřením. Naprostá většina těchto měření je dnes zprostředkována elektronicky a zpracování získaných výsledků je automatizováno. Moderní technologie tak nesmírně přispěly k efektivitě a spolehlivosti měření a jsou velkým přínosem pro instrumentální diagnostiku. Vedlejším efektem je ale jakási „ztráta identity“ měřících zařízení, která se svým vnějším vzhledem navzájem podobají (klávesnice, displej atd.) ačkoli jde často o zařízení zásadně se lišící měřící metodou a typem měřeného signálu (veličiny). Uživateli těchto moderních zařízení tak princip měření často uniká a spoléhá se na data zobrazená na displeji nebo vytištěná tiskárnou. Kritický pohled na získané výsledky, který může vyloučit zásadní metodické chyby způsobené obsluhou nebo chybnou přípravou měření, je nezbytným předpokladem úspěchu. Jedním z motivů vedoucích k volbě tématu tohoto textu je i několikaletá zkušenost z praktické výuky fyziologie s využitím univerzálního elektronického systému Biopac student Lab.

 
autor: František Barták | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 2062x | publikováno: 4.7.2014 | poslední úpravy: 10.10.2014 | Creative Commons License

Úloha rodiny v péči o seniory

Úloha rodiny v péči o seniory

Rodina jako základní sociologická jednotka. Význam rodiny z celospolečenského hlediska. Typy rodin. Nukleární rodina, vícegenerační rodiny. Historický vývoj. Moderní rodina. Nesezdaná rodinná soužití. Význam rodiny v péči o nesoběstačné členy rodiny a seniory.

                                  

 
autor: Květuše Zikmundová | obor: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | zobrazeno: 2271x | publikováno: 4.7.2014 | poslední úpravy: 4.7.2014 | Creative Commons License

Prevence, význam prevence ve vyšším věku

Prevence, význam prevence ve vyšším věku

Jednou z hlavních zásad moderní péče o zdraví je prevence. Její výsledky nejsou mnohdy okamžitě prokazatelné. Kromě prevence v medicínském slova smyslu je důležitá i prevence celospolečenská. Z hlediska etap lidského života je nejdůležitější uplatnit preventivní opatření již od raného dětství. Prevence rizikových faktorů a vzniku onemocnění hraje významnou roli i v dospělosti. Má velký význam i ve vyšším věku, kdy je její úloha v péči a kvalitě života někdy podceňována.

 
autor: Květuše Zikmundová | obor: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | zobrazeno: 1856x | publikováno: 4.7.2014 | poslední úpravy: 4.7.2014 | Creative Commons License

Převedení voskového modelu náhrady ve vlastní náhradu

Převedení voskového modelu náhrady ve vlastní náhradu

V přehledu, který je doplněn schématy a obrázky, je popsán celý postup přeměny voskového modelu zubní snímatelné náhrady v pryskyřičnou náhradu, a to klasickou metodou lisováním - tepelnou polymerací. Materiál je určen studentům zejména 2. ročníku jako podklad pro přípravu ke zkoušce z Protetické technologie. Nicméně i studenti dalších ročníků jej mohou využít ke zkouškám, jak průběžným, tak i závěrečné státní zkoušce.

 
autor: Marie Šafářová | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2151x | publikováno: 17.6.2014 | poslední úpravy: 17.6.2014 | Creative Commons License

Klasifikace defektů zubního oblouku

Klasifikace defektů zubního oblouku

Materiál je určen studentům 1. - 5. ročníku oboru Zubní lékařství jako studijní materiál pro přípravu ke zkouškám, průběžným i závěrečné státní zkoušce. V přehledu přináší 3 nejužívanější typy klasifikací defektů, zejména Voldřichovu, která je užívána v našich krajích. Dále celosvětově užívanou Kennedyho klasifikaci. Poslední zpracovanou klasifikací je klasifikace dle Eichnera, kterou v běžné praxi okrajově používáme při rozhodování se o eventuální rekonstrukci výšky skusu. Všechny zmíněné klasifikace jsou u jednotlivých tříd doplněny fotodokumentací defektů zubních oblouků na modelech.

 
autor: Marie Šafářová | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2700x | publikováno: 17.6.2014 | poslední úpravy: 17.6.2014 | Creative Commons License

Medicínsky významní prvoci

Medicínsky významní prvoci

S různě závažnými (i život ohrožujícími) lidskými chorobami způsobenými parazitickými prvoky se člověk nesetkává jen v tropických a subtropických oblastech, může se jimi nakazit i v naší zeměpisné šířce. Tento studijní materiál má za úkol seznámit studenty medicíny s nejčastějšími parazitózami způsobenými prvoky, na které by neměli ve své praxi zapomínat. Obzvlášť v dnešní globalizované době s možnostmi cestování po celém světě, s nárůstem výskytu chorob imunitního systému či všeobecně se objevující rezistenci mikroorganismů vůči léčivům. Materiál je doplněn obrázky a videosekvencemi vybraných parazitů.

 
autor: Alena Kučerová, Josef Reischig | obor: Biologie | zobrazeno: 2979x | publikováno: 5.6.2014 | poslední úpravy: 13.6.2014 | Creative Commons License

Minimálně invazivní odběr štěpů pro chirurgickou revaskularizaci myokardu

Minimálně invazivní odběr štěpů pro chirurgickou revaskularizaci myokardu

Materiál popisuje způsob a výhody minimálně invazivního odběru štěpů pro chirurgickou revaskularizaci myokardu.

                           

                                                                                                                   

 
autor: Jiří Škorpil, Marian Kohut | obor: Kardiologie, angiologie | zobrazeno: 1755x | publikováno: 5.6.2014 | poslední úpravy: 22.5.2015 | Creative Commons License

Laparoskopická reimplantace močovodu

Laparoskopická reimplantace močovodu

Poranění ureteru je téměř výlučně iatrogenního původu. Z urologických operací se jedná zejména o ureteroskopii prováděné nejčastěji pro urolitiázu, méně často pro tumor či z důvodů diagnostických. Častěji úraz způsobí méně zkušený operatér, nebo vzniká při obtížných výkonech a je-li stěna ureteru již poškozena. Močovod může být ve svém průběhu poraněn i při otevřených výkonech v retroperitoneu u gynekologických výkonů a v břišní chirurgii. Z chirurgických výkonů je to nejčastěji při operacích onkochirurgických, kde bývají změněné anatomické poměry. V klinické praxi však většinu tvoří léze po výkonech gynekologických – otevřených i laparoskopických, nejčastěji při hysterektomiích a ovarektomiích.

 
autor: Milan Hora, Viktor Eret | obor: Urologie | zobrazeno: 2751x | publikováno: 2.6.2014 | poslední úpravy: 22.5.2015 | Creative Commons License

Kuchyňský experiment aneb extrakce DNA doma

Kuchyňský experiment aneb extrakce DNA doma

Extrakce DNA může znít jako složitý úkol, pro jehož provedení je nutná moderní laboratoř. Ve skutečnosti se ale jedná o jednoduchý proces, který zahrnuje několik obecných kroků a stačí nám k tomu vybavení z kuchyně a běžně dostupné chemikálie. V tomto experimentu je popsána extrakce DNA z fazolí. S podobným postupem ale lze ektrakci DNA provést z jakéhokoli biologického materiálu.

 
autor: Veronika Novotná, Jan Javůrek | obor: Biologie | zobrazeno: 2134x | publikováno: 22.5.2014 | poslední úpravy: 22.5.2015 | Creative Commons License

Lymeská borelióza

Lymeská borelióza

Tento materiál seznamuje studenty s onemocněním Lymeská borelióza, které v České republice postihne ročně zhruba 4 000 lidí. Lymeská borelióza je onemocnění způsobené bakteriemi druhu borrelia burgdorferi. Ačkoliv je vypracována celá řada doporučených diagnostických schémat, je bohužel v řadě případů diagnostika tohoto onemocnění velmi problematická. Prezentace slouží jako podpůrný materiál zejména k volitelnému předmětu Nemoci přenášené klíšťaty.

 
autor: Veronika Novotná | obor: Biologie | zobrazeno: 3070x | publikováno: 22.5.2014 | poslední úpravy: 22.5.2015 | Creative Commons License

Pohlavně přenosné nemoci

Pohlavně přenosné nemoci

Student se seznámí s nejčastějšími pohlavně přenosnými infekcemi, jejich diagnostikou, klinickými nálezy, terapií a administrativními povinnosti souvisejícími s jejich dispenzarizací.    

                                                   

 
autor: Jan Říčař | obor: Dermatologie | zobrazeno: 3324x | publikováno: 23.4.2014 | poslední úpravy: 3.12.2014 | Creative Commons License

Důkaz acetonu

Důkaz acetonu

Tento výukový materiál je určen studentům prvního a druhého ročníku všeobecného i zubního lékařství. Sestává se z komentovaného videa, které doplňuje výuku praktických cvičení předmětů "Chemie" a "Biochemie". Video demonstruje provádění reakcí vhodných pro důkaz přítomnosti acetonu v moči (Lestradetova a Legalova zkouška). Připojený studijní text má prohloubit znalosti o ketolátkách (jejich metabolismus).

 
autor: Václav Babuška, Radana Vrzáková, Vlastimil Kulda | obor: Lékařská chemie a biochemie | zobrazeno: 2576x | publikováno: 11.4.2014 | poslední úpravy: 11.4.2014 | Creative Commons License

Multimodální léčba jaterních metastáz kolorektálního karcinomu

Multimodální léčba jaterních metastáz kolorektálního karcinomu

Jaterních metastáz se bohužel dočká polovina nemocných, kteří kolorektálním karcinomem onemocní. I přesto že, se jedná o pokročilý stupeň nádoru, u řady nemocných dosáhneme léčbou uzdravení. Pokud však chceme nemocné léčit se záměrem kurativním nelze vynechat léčbu chirurgickou. Bez této léčby nikdy uzdravení nemocných nedosáhneme.

 
autor: Tomáš Skalický | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | zobrazeno: 2144x | publikováno: 7.4.2014 | poslední úpravy: 23.4.2014 | Creative Commons License

Klinické sledování a postup ošetření u zubů s vnitřním granulomem

Klinické sledování a postup ošetření u zubů s vnitřním granulomem

Studijní materiál je určen pro studenty 3.-5. ročníku zubního lékařství. Seznámí je s potřebnými znalostmi o problematice zubů s vnitřním granulomem a postupy jak v praxi oštřovat tyto stavy. Obsahuje potřebné vědomosti jak pro průběžnou zkoušku tak státní zkoušku v oboru Konzervační zubní lékařství a endodoncie.

 
autor: Jan Netolický, Eva Záhlavová | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2090x | publikováno: 4.2.2014 | poslední úpravy: 7.4.2014 | Creative Commons License

SKRIPTA PLICNÍ – klinická pneumologie

SKRIPTA PLICNÍ – klinická pneumologie

Tato část učebních textů je věnovaná speciální problematice plicních onemocnění. Čtenář zde najde v úvodních kapitolách zaměřených na terapii nespecifických zánětů průdušek a plic a tuberkulózy a mykobakterióz aktuální a pro praxi nezbytné informace o diagnostice. Další kapitoly jsou věnovány postupně nemocem s bronchiální obstrukcí, cystické fibróze a bronchiektáziím, intersticiálně plicním procesům, nádorům průdušek a plic, onemocnění pleurální dutiny, mediastina, problematice dechové nedostatečnosti, patologii plicního krevního oběhu, plicním infekcím u imunokompromitovaných nemocných, poruchám dýchání ve spánku a urgentním stavům v pneumologii. Zvláštní kapitola je věnována aktuální problematice mimojícnového refluxu a jeho vztahům k nemocem průdušek a plic.

 
autor: Miloš Pešek, Gabriela Krákorová, Milan Teřl, Jana Marešová, Jana Vyskočilová | obor: Pneumologie | zobrazeno: 4216x | publikováno: 4.4.2014 | poslední úpravy: 4.4.2014 | Creative Commons License

SKRIPTA PLICNÍ – speciální diagnostické a terapeutické výkony

SKRIPTA PLICNÍ – speciální diagnostické a terapeutické výkony

Autoři seznamují čtenáře s využitím celé řady diagnostických a léčebných metod, které se užívají v moderní pneumologii. Kromě zobrazovacích vyšetřovacích metod zde najdeme metody radioizotopové, speciální funkční a bronchologické metody a diagnostické metody prováděné hrudními chirurgy. Z terapeutických metod zde najdeme invazivní a intervenční radiologické a bronchologické metody. Z léčebných metod často užívaných v pneumologii jsou uvedeny základní informace o mechanické plicní ventilaci, inhalační léčbě a o indikacích plicních transplantací. Skripta obsahují i postupy předoperačních vyšetření a předoperační přípravy u nemocných s chorobami průdušek a plic.

 
autor: Miloš Pešek, Milan Teřl, Zdeněk Chudáček, Vladimír Špidlen, Josef Vodička, Jan Zeman, Miloš Pešek, Petr Pužman | obor: Pneumologie | zobrazeno: 2940x | publikováno: 4.4.2014 | poslední úpravy: 4.4.2014 | Creative Commons License

Pohybová aktivita v horku

Pohybová aktivita v horku

Prezentace je určena studujícím všeobecného lékařství, především výběrového předmětu Lékařské zajištění sportovní činnosti. Je vhodná i pro lékaře, kteří se připravují k atestaci z tělovýchovného lékařství ve formě certifikovaného kurzu. Jsou zde objasněny základní poznatky k pohybové aktivitě v horku, poruchy termoregulace, jejich léčba a prevence.

 
autor: Václav Zeman | obor: Tělovýchovné lékařství | zobrazeno: 2944x | publikováno: 31.3.2014 | poslední úpravy: 10.4.2014 | Creative Commons License

Transrektální ultrasonografie (TRUS) s biopsií prostaty

Transrektální ultrasonografie (TRUS) s biopsií prostaty

Presentace popisuje ambulantně prováděné transrektální ultrasonografie (TRUS) prostaty s následnou biopsií. Výkon je indikován u pacientů s elevací prostatického specifického antigenu (PSA) event. se suspektním per rectum vyšetřením prostaty. Biopsie je prováděna na urologické ambulanci FN Plzeň v podstatě každodenně.

 
autor: Viktor Eret | obor: Urologie | zobrazeno: 3494x | publikováno: 28.3.2014 | poslední úpravy: 31.3.2014 | Creative Commons License

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - čich a chuť

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - čich a chuť

Výukový materiál se zaměřením na vývoj a morfologii orgánu čichu a receptorů pro chuť. Text je doplněn schématy, která ilustrují morfologii i vývoj. Flashové animace umožňují procházet vybrané preparáty v definovaných zvětšeních i s detaily a popisem, ten je možno skrýt a otestovat si znalosti jednolivých struktur.

 
autor: Věra Křížková, Lada Eberlová, Lukáš Nedorost | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 2672x | publikováno: 28.3.2014 | poslední úpravy: 12.2.2015 | Creative Commons License

Antitrombotické léky

Antitrombotické léky

Článek vysvětluje základní pojmy týkající se antitrombotické léčby, resp. léčby antikoagulační, antiagregační a trombolytické. Uvádí informace o mechanizmu působení, indikacích, dávkování a nežádoucích účincích. Zahrnuje již i data o nových antikoagulačních a antiagregačních lécích a porovnává jejich výhody a nevýhody s dosud používanými přípravky.

 
autor: Jana Hirmerová | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 1916x | publikováno: 25.3.2014 | poslední úpravy: 25.3.2014 | Creative Commons License

Trombofilní stavy

Trombofilní stavy

Dokument vysvětluje současný pohled na trombofilní stavy, tedy vrozené či získané dispozice k žilní trombóze. Vysvětluje mechanizmy jejich protrombotického působení v organizmu, specifikuje klinický význam jednotlivých trombofilních stavů a možnosti laboratorní diagnostiky. Dále uvádí doporučení odborníků ohledně indikací k testování trombofilních stavů a ohledně péče o jejich nositele.

 
autor: Jana Hirmerová | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 2327x | publikováno: 25.3.2014 | poslední úpravy: 25.3.2014 | Creative Commons License

Vyšetřovací metody v neurochirurgii

Vyšetřovací metody v neurochirurgii

V článku shrnujeme základní vyšetřovací metody využívané v oboru neurochirurgie.     

                                                                                                                               

 
autor: David Bludovský, Luděk Navrátil | obor: Neurochirurgie | zobrazeno: 2451x | publikováno: 25.3.2014 | poslední úpravy: 9.7.2014 | Creative Commons License

Insuficience mitrální chlopně

Insuficience mitrální chlopně

Mitrální chlopeň je unikátní dvojcípá srdeční struktura, která ovlivňuje funkci celého srdce. Je uložená mezi levou síní a levou komorou srdeční, kdy přední cíp je zpravidla větší, než cíp zadní.Název dostala podle tvaru kněžské mitry.V diastole se otevírá, v systole se uzavírá a její neúplný uzávěr vede ke zpětnému toku krve.

 
autor: Patrik Roučka, Jiří Škorpil | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Kardiologie, angiologie | zobrazeno: 2251x | publikováno: 31.1.2014 | poslední úpravy: 25.3.2014 | Creative Commons License

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - nervová zakončení

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - nervová zakončení

Výukový materiál obsahuje přehledné rozdělení aferentních nervových zakončení. Jednotlivé typy opouzdřených i neopouzdřených aferentních nervových zakončení jsou morfologicky charakterizovány. Přidána jsou i schémata s popisem. Modul je doplněn mikrofotografiemi s doprovodnými ilustracemi.
Flashová animace umožňuje procházet vybrané struktury preparátu v definovaných zvětšeních i s detaily.

 
autor: Věra Křížková | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 2422x | publikováno: 25.3.2014 | poslední úpravy: 19.11.2014 | Creative Commons License

Antitrombotická léčba na kardiochirurgii

Antitrombotická léčba na kardiochirurgii

Materiál seznamuje se základy antitrombotické léčby a jejími specifiky na Kardiologickém oddělení FN v Plzni. Antirombotická léčba hraje v kardiochirurgii zcela zásadní roli a její vedení je jední ze základních předpokladů úspěšné péče o pacienta podstupujícího kardiochirurgický výkon.

 
autor: Lukáš Handl | obor: Kardiologie, angiologie | zobrazeno: 2134x | publikováno: 24.3.2014 | poslední úpravy: 22.5.2015 | Creative Commons License

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - IV.část

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - IV.část

Hlavní složkou specifické humorální odpovědi jsou protilátky (imunoglobuliny) a jejich producenti B lymfocyty. K hlavním funkcím protilátek patří opsonizace, podíl na aktivaci komplementu, schopnost neutralizace, regulační efekty. B lymfocyty se po aktivaci vyvíjejí v plazmatické buňky, které jsou hlavními producenty protilátek. Rozeznáváme pět izotypů protilátek:IgG, IgA, IgM, IgD a IgE, které rozlišujeme podle odlišných typů těžkého řetězce. Vývoj B lymfocytů probíhá v kostní dřeni, kde vzniká široký repertoár antigen specifických protilátek, které následně procházejí selekčními procesy. Primární imunitní odpověď je reakcíspecifického imunitního systému na první setkání s antigenem.Charakteristická je pro ni delší fáze latence. Naproti tomu na sekundárníodpovědi se při dalším setkání s antigenem podílejí paměťové lymfocyty aprotilátky, a proto je rychlejší a silnější.

 
autor: Martin Liška, Jitka Ochotná, Petr Panzner | obor: Imunologie, alergologie | zobrazeno: 3719x | publikováno: 21.3.2014 | poslední úpravy: 18.3.2015 | Creative Commons License

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - III.část

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - III.část

Specifické imunitní mechanismy dělíme na humorální, které jsou zprostředkovány protilátkami a buněčné, které jsou zprostředkovány T lymfocyty. T a B buňky mají na svém povrchu antigenně specifické receptory, kterými rozeznávají jemné detaily antigenů. Charakteristickým rysem specifických imunitních mechanismů je imunologická paměť, která je zprostředkována paměťovými T a B buňkami. T lymfocyty nerozeznávají pomocí svého TCR nativní antigeny, ale rozeznávají pouze fragmenty antigenu navázané na molekulách HLA na povrchu buněk. Pro jejich aktivaci je nezbytný kontakt s vhodnou APC. T lymfocyty dělíme do několika subpopulací, které se liší svojí funkcí a některými povrchovými znaky, z nichž jsou nejdůležitější TH1, TH2 a Tc lymfocyty. TH1 lymfocyty stimulují přeměnu makrofágů na aktivované makrofágy a TH2 lymfocyty spolupracují s B lymfocyty a napomáhají tak produkci protilátek. Cytotoxické T lymfocyty jsou schopny zabíjet buňky infikované viry či jinými intracelulárními patogeny nebo nádorově pozměněné buňky.

 
autor: Martin Liška, Jitka Ochotná, Petr Panzner | obor: Imunologie, alergologie | zobrazeno: 3763x | publikováno: 21.3.2014 | poslední úpravy: 18.3.2015 | Creative Commons License

Role původců nemocí v objevu struktury DNA

Role původců nemocí v objevu struktury DNA

Materiál pojednává o historii výzkumu vedoucího k objevu struktury DNA. Víte, jakou roli v ní hrál bakteriofág? Práce je určena hlavně pro studenty I. ročníku všeobecného i zubního lékařství, ale také všem dalším zájemcům o biologii. Materiál obsahuje kapitoly, které se zabývají objevem bakterií, virů a DNA.

 
autor: Veronika Novotná | obor: Biologie | zobrazeno: 1576x | publikováno: 21.3.2014 | poslední úpravy: 21.3.2014 | Creative Commons License

Místní anestezie a farmakologie lokálních anestetik

Místní anestezie a farmakologie lokálních anestetik

Kapitola pojednává komplexně o lokální anestezii užívané kromě anesteziologů taktéž lékaři řady dalších medicínských oborů. Popisuje všechny způsoby lokální anestezie, volbu způsobu anestezie, periferní a centrální blokády, komplikace lokální anestezie, farmakologii lokálních anestetik, léčbu toxické reakce na lokální anestetika a uvádí charakteristiky jednotlivých preparátů lokálních anestetik.

 
autor: Stanislav Machart | obor: Anesteziologie a intenzivní medicína | zobrazeno: 3297x | publikováno: 18.3.2014 | poslední úpravy: 18.3.2014 | Creative Commons License

Bolest a důležité pojmy z algeziologie a farmakologie analgetik

Bolest a důležité pojmy z algeziologie a farmakologie analgetik

Kapitola pojednává přehledně o celé problematice bolesti. Uvádí definici bolesti, rozdíly mezi akutní a chronickou bolestí, typy bolesti, hodnocení kvality a intenzity bolesti. Charakterizuje některé pojmy užívané v souvislosti s bolestí a uvádí přehled způsobu léčby akutní a chronické bolesti. Je doplněna i o farmakologii analgetik a adjuvantních léků užívaných k léčbě bolesti, popisuje invazivní techniky užívané v léčbě bolesti a některá specifika léčby chronické bolesti.

 
autor: Stanislav Machart, Jan Lejčko | obor: Anesteziologie a intenzivní medicína | zobrazeno: 3076x | publikováno: 18.3.2014 | poslední úpravy: 18.3.2014 | Creative Commons License

Poznámky k fyziologii a patofyziologii z pohledu anesteziologa a intenzivisty

Poznámky k fyziologii a patofyziologii z pohledu anesteziologa a intenzivisty

Některé informace z anatomie, fyziologie a patofyziologie nutné k pochopení souvislostí v oblasti kardiopulmonální resuscitace, anesteziologie a intenzivní medicíny.                                          

                                                                                      

 
autor: Eduard Kasal | obor: Anesteziologie a intenzivní medicína | zobrazeno: 3384x | publikováno: 18.3.2014 | poslední úpravy: 14.2.2019 | Creative Commons License

Kvalita života osob ve vyšším věku

Kvalita života osob ve vyšším věku

S prodlužováním střední délky života se dostává do popředí nikoliv snaha o prodloužení lidského věku, ale zajištění kvality života a soběstačnosti ve vyšším věku. Kvalita života je vnímána převážně subjektivně, ale jsou i objektivní kriteria. V práci jsou uvedeny definice a faktory ovlivňující kvalitu života. Pro potřeby hodnocení kvality ve vztahu ke zdraví byly vytvořeny specielní dotazníky. Mezinárodní standardizované dotazníky kvality života (např. SF 36 o zdravotním stavu, WHOQOL 100 A WHOQOL - BREF) se používají v medicíně k hodnocení kvality života nemocných. Zvláštní dotazník byl vytvořen pro osoby nad 65 let. Součástí práce jsou vybrané pasáže z Národních programů přípravy na stárnutí na období 2008-12 a následujícího programu na období 2013-2017. Jsou zaměřeny na cesty společnosti k zajištění kvality života starší generace s přihlédnutím na prognózy stárnutí české populace.

 
autor: Květuše Zikmundová | obor: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | zobrazeno: 1871x | publikováno: 18.3.2014 | poslední úpravy: 18.3.2014 | Creative Commons License

Gynekologie dětí a dospívajících

Gynekologie dětí a dospívajících

Přednáška seznamuje s problematikou gynekologie dětí a dospívajících. Věnuje se rozdělení dětského věku z pohledu gynekologa, procesům v období pohlavního dospívání. Dále v přehledu obsahuje nejčastější důvody vyšetření v ambulanci dětského gynekologa, poruchy menstruačního cyklu a kontakt na ambulanci gynekologie dětí a dospívajících.

 
autor: Eliška Hrdonková | obor: Porodnictví a gynekologie | zobrazeno: 2428x | publikováno: 11.3.2014 | poslední úpravy: 11.3.2014 | Creative Commons License

Medicínsky významní členovci

Medicínsky významní členovci

S různě závažnými lidskými chorobami způsobenými parazitickými členovci se člověk může setkat na celém světě. Často není nebezpečná samotná infestace, řada členovců přenáší další parazity (viry, bakterie, prvoky i červy) a až ti mohou způsobovat smrtelná onemocnění. Tento studijní materiál má za úkol seznámit studenty medicíny s nejčastějšími parazitózami způsobenými členovci, na které by neměli ve své praxi zapomínat. Obzvlášť v dnešní globalizované době s možnostmi cestování po celém světě, s nárůstem výskytu chorob imunitního systému či všeobecně se objevující rezistenci organismů vůči léčivům. Materiál je doplněn obrázky a videosekvencemi vybraných parazitů.

 
autor: Alena Kučerová, Josef Reischig | obor: Biologie | zobrazeno: 1918x | publikováno: 27.2.2014 | poslední úpravy: 21.5.2015 | Creative Commons License

Meióza (biologické praktikum)

Meióza (biologické praktikum)

Tento materiál je určen studentům 1. ročníku všeobecného i zubního lékařství. Slouží jako doplňující materiál k praktickým cvičením z Obecné biologie na téma buněčné dělení – meióza. Obsahuje fotografie s popisem procesů, které se odehrávají v jednotlivých fázích meiózy a usnadňuje tak vyhledávání a určování fází na preparátech ve studentských světelných mikroskopech.

 
autor: Veronika Novotná | obor: Biologie | zobrazeno: 2336x | publikováno: 27.2.2014 | poslední úpravy: 13.10.2014 | Creative Commons License

Konstrukční prvky ČSN – SPONY

Konstrukční prvky ČSN – SPONY

Materiál je určen studentům 2. - 5. ročníku oboru Zubní lékařství jako studijní materiál pro přípravu ke zkouškám, průběžným i závěrečné státní zkoušce. Přináší přehled spon - nejužívanějších retenčních prvků částečných snímatelných náhrad. V první části se studenti seznámí s jednotlivými částmi náhrady a základními konstrukčními částmi spon. Druhá část obsahuje obrazový atlas základních nejpoužívanějších spon s jejich charakteristikou a indikacemi.

 
autor: Marie Šafářová | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 3043x | publikováno: 12.2.2014 | poslední úpravy: 3.7.2014 | Creative Commons License

Pacienti s antikoagulační a antiagregační léčbou v ordinaci stomatologa

Pacienti s antikoagulační a antiagregační léčbou v ordinaci stomatologa

Předkládané sdělení shrnuje problematiku stomatologické léčby pacientů užívajících léky ovlivňující hemostázu – tzv. antitrombotika, která je možno rozdělit do dvou skupin – antikoagulancia a antiagregancia. Tato léčiva jsou užívána k léčbě pacientů trpících kardiovaskulárním onemocněním (KVO) v širším slova smyslu, jednak kurativně, jednak preventivně k zabránění komplikací plynoucích ze základního onemocnění. V případě invazivních stomatochirurgických zákroků u takových pacientů v určitých případech hrozí nebezpečí excesivního krvácení. Pacientů KVO stále přibývá a proto i stomatolog bude stále častěji řešit problematiku ošetřování takových pacientů. Tato přednáška proto nabízí přehled v současnosti používaných antitrombotik, jejich vlastností a dále i přípravků užívaných k zástavě krvácení.

 
autor: Petr Pošta, Lukáš Hauer, Daniel Hrušák, Lubor Hostička, Pavel Andrle, Jan Jambura | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2156x | publikováno: 11.2.2014 | poslední úpravy: 18.4.2014 | Creative Commons License

Stomatologické ošetření dětí v sedaci při vědomí

Stomatologické ošetření dětí v sedaci při vědomí

Stomatologické ošetření dětí je v řadě případů možné pouze v sedaci při vědomí, kterou lze navodit podáním medikamentů inhalačně, perorálně, rektálně, nasálně, intramuskulárně a intravenosně. U dětí jsou nejvhodnější způsoby aplikace inhalačně a perorálně a používá se oxid dusný (preparát ENTONOX), benzodiazepiny a případně i další léky se sedativním účinkem.

 
autor: Vlasta Merglová | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2148x | publikováno: 10.2.2014 | poslední úpravy: 10.2.2014 | Creative Commons License

Obrat plodu zevními hmaty

Obrat plodu zevními hmaty

Stať seznamuje s obratem zevními hmaty. Záměrem tohoto obratu je snížit frekvenci porodů pánevním koncem, které jsou zatíženy výrazně vyšší morbiditou a mortalitou novorozenců než je tomu u porodů plodu v poloze podélné hlavičkou. Tento článek navazuje na „ Porod plodu v poloze koncem pánevním „.

 
autor: Jiří Turek | obor: Porodnictví a gynekologie | zobrazeno: 2376x | publikováno: 10.2.2014 | poslední úpravy: 10.2.2014 | Creative Commons License

Nekrotizující sialometaplázie - léze imitující orální malignity

Nekrotizující sialometaplázie - léze imitující orální malignity

Nekrotizující sialometaplázie je relativně vzácný, benigní, spontánně se hojící patologický proces postihující převážně malé slinné žlázy patra. Etiopatogeneze těchto lézí není dosud zcela jasná, považují se za infarkt slinných žláz. Klinicky a v některých případech i histologicky napodobují určité orální malignity nebo i projevy benigních, ale závažných systémových či lokálních onemocnění. Předkládaná přehledová prezentace je doplněna o 2 kazuistiky.

 
autor: Lukáš Hauer, Daniel Hrušák, Lubor Hostička, Pavel Andrle, Jan Jambura, Petr Pošta | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2088x | publikováno: 29.1.2014 | poslední úpravy: 31.1.2014 | Creative Commons License

REBAZOVÁNÍ A PODKLÁDÁNÍ SNÍMATELNÝCH NÁHRAD

REBAZOVÁNÍ A PODKLÁDÁNÍ SNÍMATELNÝCH NÁHRAD

Rebazování a podkládání snímatelných náhrad je vhodnou a velmi často nutnou pracovní metodikou, pomocí níž přizpůsobujeme bazi snímatelné náhrady podmínkám změněného protézního lože. Obecně jde o pracovní postup, při kterém vyplňujeme prostor mezi pryskyřičnou bazí náhrady a reliéfem protézního lože a nebo zhotovujeme celou novou bazi.

 
autor: Lucie Kocourová | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2447x | publikováno: 29.1.2014 | poslední úpravy: 31.1.2014 | Creative Commons License

OTISKOVACÍ HMOTY A JEJICH POUŽITÍ

OTISKOVACÍ HMOTY A JEJICH POUŽITÍ

Metoda jednodobého jednofázového otisku – použití pouze jedné fáze (konzistence) k pořízení kvalitního otisku s vykreslením všech potřebných struktur – A-silikon konzistence medium (monofáze, např. Monopren), polyétery. Detailní otisk při výrobě estetických faset, korunkových inlejí/onlejí/overlejí, při otiskování snímatelné části kombinovaných náhrad a hybridních náhrad v individuální lžíci, funkční otisk při výrobě ČSN, v daných indikacích i při výrobě CSN, implantologie.

 
autor: Lucie Kocourová | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2481x | publikováno: 29.1.2014 | poslední úpravy: 31.1.2014 | Creative Commons License

Opravy náhrad

Opravy náhrad

Náhrada se s vypadlým zubem (pokud ho pacient má) předá do laboratoře. Pokud zub musí být doplněn nově, lépe překontrolovat artikulaci. Náhrada k opravě nasazená v ústech, otisk přes náhradu, ta zůstává v otisku. Pokud se přidává více zubů, je nutný otisk antagonální čelisti a skusový registrát (ten je nutné pořídit před otiskem dané náhrady, protože zůstane v otisku)

 
autor: Lucie Kocourová | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 1964x | publikováno: 29.1.2014 | poslední úpravy: 31.1.2014 | Creative Commons License

Augmentace kostním štěpem

Augmentace kostním štěpem

Ve frontálním úseku „zlatý standart“ zajišťující dostatek kostní tkáně k implantaci a zároveň vyhovující estetický výsledek. Použití v kombinaci s GBR je dle většiny statistik přínosné, ale ne nezbytné.
Kombinace s měkkotkáňovým štěpem buď v první fázi a nebo sekundárně po zhojení štěpu při trvající tvarové insuficienci alveolu.

 
autor: Pavel Andrle, Daniel Hrušák, Lubor Hostička, Lukáš Hauer, Jan Jambura, Petr Pošta, Jiří Genčur | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 1648x | publikováno: 29.1.2014 | poslední úpravy: 11.2.2014 | Creative Commons License

Záněty očnice způsobené odontogenní infekcí

Záněty očnice způsobené odontogenní infekcí

Autoři se v prezentaci zabývají relativně méně často se vyskytujícími záněty v oblasti očnice, které vznikají na podkladě odontogenní infekce. Shrnují patofyziologii vzniku tohoto onemocnění, jeho klinické projevy, diagnostiku, léčbu i možné komplikace, a to z pohledu zubního lékaře i maxillofaciálního chirurga

 

 
autor: Lukáš Hauer, Zdeněk Kasl, Daniel Hrušák, Lubor Hostička, Pavel Andrle, Radek Tupý | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 1939x | publikováno: 29.1.2014 | poslední úpravy: 31.1.2014 | Creative Commons License

Kolemčelistní záněty

Kolemčelistní záněty

Kolemčelistní záněty jsou záněty měkkých tkání obličeje, krku a v okolí čelistí různé etiologie, zdaleka nejčastěji bakteriální. Jedná se většinou o akutní až urgentní patologické stavy, které mohou být život ohrožující i s možností trvalých následků. Předkládaná přehledová prezentace se zabývá především záněty odontogenní etiologie.

 
autor: Lukáš Hauer, Pavel Andrle, Lubor Hostička, Petr Pošta, Jiří Genčur | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 3769x | publikováno: 29.1.2014 | poslední úpravy: 31.1.2014 | Creative Commons License

Psychogenní poruchy a neurolog

Psychogenní poruchy a neurolog

Prezentace prakticky probírá neorganické poruchy hybnosti, citlivosti a smyslů, řeči a funkční záchvaty. Zabývá se jejich klasifikací, diagnostikou a diferenciální diagnostikou včetně speciálních testů. Popisuje možnosti léčby včetně speciální elektroterapie faradickým proudem (GEFy). Obsahuje bohatou obrazovou dokumentaci včetně videosekvencí jednotlivých klinických jednotek.

 
autor: Jiří Fiedler | obor: Neurologie | zobrazeno: 2675x | publikováno: 28.1.2014 | poslední úpravy: 21.5.2015 | Creative Commons License

Sialolithiaza

Sialolithiaza

Materiál doplňuje informace pro studenty V. ročníku stomatologie k přednášce na téma nenádorové onemocnění slinných žláz. Přehledně shrnuje možnosti vyšetřovacích metod při podezření na přítomnost slinného kamene a na video ukázkách prezentuje moderní postupy v léčbě tohoto onemocnění.

 
autor: Lubor Hostička, Pavel Andrle, Jiří Genčur, Lukáš Hauer, Daniel Hrušák, Jan Jambura, Petr Pošta | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2111x | publikováno: 24.1.2014 | poslední úpravy: 3.2.2014 | Creative Commons License

Poruchy motoriky

Poruchy motoriky

Dílo se v úvodu stručně věnuje fyziologii motoriky. Následuje přehled poruch kortikobulbární a kortikospinální (pyramidové) dráhy, zejména s důrazem na popis příznaků periferní a centrální obrny. Kapitola věnovaná nervosvalové ploténce v přehledu zmiňuje nejzávažnější poruchy převodu nervového vzruchu na sval. Téma poruch extrapyramidového systému zahrnuje více chorob, podrobněji Parkinsonovu nemoc. Zvláštní pozornost je věnována mozečku (zánikovému a iritačnímu syndromu). Přehledně je v závěru zpracována problematika mozečkové, spinální a vestibulární ataxie.

 
autor: Zdeňka Purkartová, Jan Cendelín, František Vožeh | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 3016x | publikováno: 20.1.2014 | poslední úpravy: 9.3.2018 | Creative Commons License

Vniřní resorpce u chronických zánětů zubní dřeně

Vniřní resorpce u chronických zánětů zubní dřeně

Studijní materiál je určen pro studenty 3.-5. ročníku zubního lékařství. Seznámí je s potřebnými znalostmi o pulpě, její morfologii, fyziologii a zároveň i patologickými stavy. Obsahuje potřebné vědomosti jak pro průběžnou zkoušku tak státní zkoušku v oboru Konzervační zubní lékařství a endodoncie.

 
autor: Jan Netolický, Eva Záhlavová | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2087x | publikováno: 10.1.2014 | poslední úpravy: 28.1.2014 | Creative Commons License

Hluboké prostory hlavy Fossa pterygopalatina. Přehled struktur a fotografický atlas preparátů

Hluboké prostory hlavy Fossa pterygopalatina. Přehled struktur a fotografický atlas preparátů

Výukový text obsahuje stručný popis, snímky preparátů a doplňující schémata topograficky významné krajiny.
Fossa pterygopalatina jako součást infratemporální jámy představuje složitě utvářenou oblast s množstvím struktur a jejich topograficky komplikovanými vztahy. Řada nervů a cév zásobujících několik krajin hlavy prochází skrze fossa pterygopalatina. Výukový text není jen doplněním učebnicových údajů, ale usnadňuje představu o topografických vztazích krajiny.
 

 
autor: Pavel Fiala, Ismail Khadang, Pavla Chacón Gil, Petr Vais, Antonín Horák | obor: Anatomie | zobrazeno: 4674x | publikováno: 7.1.2014 | poslední úpravy: 14.10.2014 | Creative Commons License

Kompozitní výplň na okluzních plochách molárů

Kompozitní výplň na okluzních plochách molárů

Studijní materiál je určen pro studenty 1.ročníku zubního lékařství. Na DVD je zobrazena ukázka preparace kavit na okluzních plochách molárů a pracovní postup zhotovení kompozitní výplně. Studijní materiál napomáhá studentům při přípravě na praktická cvičení ve fantomové učebně v předmětu Preklinické zubní lékařství.

 
autor: Hana Hecová | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 3356x | publikováno: 5.12.2013 | poslední úpravy: 8.1.2014 | Creative Commons License

Kožní nemoci v dětském věku

Kožní nemoci v dětském věku

Podobně jako v jiných oborech platí v dermatologii fakt, že dítě není jen „malý dospělý“ pacient. Dětská kůže má specifika z pohledu anatomie, fyziologie, odezvy na podávaná léčiva. Některé kožní nemoci jsou pro dětský věk typické, jiné se naopak v tomto období života prakticky nevyskytují.

 
autor: Tomáš Fikrle | obor: Dermatologie | zobrazeno: 2880x | publikováno: 16.12.2013 | poslední úpravy: 3.12.2014 | Creative Commons License

Histologie v kostce

Histologie v kostce

Toto výukové dílo se bude skládat celkově z devíti částí. Jednotlivé části se budou věnovat konkrétnímu systému v lidském těle. Každá pdf brožura bude koncipována jako pracovní sešit na praktická cvičení z Histologie na Lékařské fakultě v Plzni. Obsahem bude nejen teorie, ale i kreslená schémata a popsané mikrofotografie histologických preparátů, dále zde bude prostor i pro vlastní obrázek a poznámky.

 
autor: Miroslava Čedíková | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 3744x | publikováno: 12.11.2013 | poslední úpravy: 12.11.2013 | Creative Commons License

Fotoselektivní vaporizace prostaty společně s laparoskopickou divertikulektomií

Fotoselektivní vaporizace prostaty společně s laparoskopickou divertikulektomií

Absolutní indikace operační léčby benigní hyperplazie prostaty (BPH) jsou chronická retence močová, opakující se závažné uroinfekce a hematurie, městnání v horních cestách močových event. spojené s alterací ledvinových funkcí, cystolitiáza a rozvoj pseudodivertiklu (-ů) močového měchýře. Relativní indikací je poté neefektivní farmakoterapie. Základem léčby je transuretrální resekce prostaty (TURP), u větších prostat transvezikální prostatektomie (otevřená operace) či HoLEP (Enuklace prostaty pomocí holmiového laseru). Ekvivalentem TURP je nově PVP (fotoselektivní vaporizace prostaty). Pomocí laseru s vlnovou délkou 532 nm (z viditelného spektra, zelené barvy) se bezkrevně odpaří prostata. V současnosti se užívá přístroj Green light® XPS o výkonu 180 W. PVP je vhodná zejména u rizikových pacientů včetně těch s krvácivými diatézami.
Pseudodivertikl močového měchýře vzniká močením proti odporu při zvětšené prostaty a sliznice měchýře se vychlípí mezi svalovými snopci měchýře. Méně často zejména z vrozených příčin se jedná o pravý divertikl – ten má ve stěně i svalovinu. Je-li na měchýři výchlipka (pseudodivertikl či pravý divrtikl), je třeba jej zresekovat otevřeně či laparoskopicky, jinak je zdrojem stázy moče s rozvojem uroinfekce, litiázy a ev. i uroteliálního karcinomu. Díky miniinvazivitě je dnes samozřejmě dávána přednost přístupu laparoskopickému – výkon se nazývá laparoskopická divertikulektomie.
Video prezentuje unikátní spojení dvou miniivazivních metod – PVP a laparoskopické divertikulektomie. To umožňuje ošetřit jako subvezikální obstrukci danou BPH i divertikl v jedné době.

 
autor: Milan Hora, a kol. | obor: Urologie | zobrazeno: 3121x | publikováno: 6.11.2013 | poslední úpravy: 22.5.2015 | Creative Commons License

Kožní nálezy u interních nemocí

Kožní nálezy u interních nemocí

Práce je určena studentům lékařské fakulty. Nemoci vnitřních orgánů mohou být často provázené kožními změnami. Nálezy na kůži jsou nespecifické, nebo jsou specifické pro určitou chorobu a mají pak diagnostický význam a mohou přispět k včasné diagnóze interního onemocnění. V práci je uveden přehled nejvýznamnější a nejčastějších kožních nálezů u interních chorob.

 
autor: Karel Pizinger | obor: Dermatologie | zobrazeno: 3341x | publikováno: 4.11.2013 | poslední úpravy: 3.12.2014 | Creative Commons License

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Nenádorová onemocnění mužského genitálu, andrologie, urologenitální trauma, akutní stavy v urologii, další zdroje v urologii

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Nenádorová onemocnění mužského genitálu, andrologie, urologenitální trauma, akutní stavy v urologii, další zdroje v urologii

Urologie je dynamicky se vyvíjející obor. Od pouhé odnože chirurgie se stala během druhé poloviny 20. století zcela samostatným oborem s vlastním systémem postgraduálního vzdělávání. Existuje atestace z urologie I. a II. stupně a nástavbová atestace z dětské urologie. V rámci všeobecného lékařství je na 1. a 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy již urologie vyučována pregraduálně samostatně a je ukončena i samostatnou zkouškou.

 
autor: Milan Hora, Viktor Eret, Václav Janda, Jiří Klečka, Petr Stránský, Ivan Trávníček, Tomáš Ürge | obor: Urologie | zobrazeno: 3845x | publikováno: 14.10.2013 | poslední úpravy: 25.4.2014 | Creative Commons License

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Urolitiáza, uroonkologie, onemocnění retroperitonea, onemocnění dolních cest močových

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Urolitiáza, uroonkologie, onemocnění retroperitonea, onemocnění dolních cest močových

Urologie je dynamicky se vyvíjející obor. Od pouhé odnože chirurgie se stala během druhé poloviny 20. století zcela samostatným oborem s vlastním systémem postgraduálního vzdělávání. Existuje atestace z urologie I. a II. stupně a nástavbová atestace z dětské urologie. V rámci všeobecného lékařství je na 1. a 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy již urologie vyučována pregraduálně samostatně a je ukončena i samostatnou zkouškou.

 
autor: Milan Hora, Viktor Eret, Václav Janda, Jiří Klečka, Petr Stránský, Ivan Trávníček, Tomáš Ürge | obor: Urologie | zobrazeno: 8298x | publikováno: 12.12.2011 | poslední úpravy: 25.4.2014 | Creative Commons License

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Obecná urologie, vrozené vady, infekce

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Obecná urologie, vrozené vady, infekce

Urologie je dynamicky se vyvíjející obor. Od pouhé odnože chirurgie se stala během druhé poloviny 20. století zcela samostatným oborem s vlastním systémem postgraduálního vzdělávání. Existuje atestace z urologie I. a II. stupně a nástavbová atestace z dětské urologie. V rámci všeobecného lékařství je na 1. a 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy již urologie vyučována pregraduálně samostatně a je ukončena i samostatnou zkouškou.

 
autor: Milan Hora, Viktor Eret, Václav Janda, Jiří Klečka, Petr Stránský, Ivan Trávníček, Tomáš Ürge | obor: Urologie | zobrazeno: 5032x | publikováno: 14.10.2013 | poslední úpravy: 25.4.2014 | Creative Commons License

Vybrané látky používané v magistraliter receptuře přípravků pro lokální aplikaci

Vybrané látky používané v magistraliter receptuře přípravků pro lokální aplikaci

Text popisuje vlastnosti vybraných látek používaných v topických přípravcích předepisovaných a připravovaných (nejen) magistraliter. Záměrně je vynechaná skupina kortikosteroidů, jejichž účinky, rozdělení a použití jsou podrobně popsané v učebnicích farmakologie.         

 
autor: Monika Bludovská | obor: Farmakologie | zobrazeno: 3532x | publikováno: 7.6.2013 | poslední úpravy: 9.10.2013 | Creative Commons License

Pohybová aktivita v extrémním chladu

Pohybová aktivita v extrémním chladu

Prezentace je určena pro studující všeobecného lékařství a lékaře, kteří se připravují k atestaci (certifikovaný kurz) z tělovýchovného lékařství. Zabývá se reakcí a adaptací organismu člověka na výrazný chlad. Jsou popsány otužovací procesy i nebezpečí vyplývající z hypotermie a uvedena základní pravidla pro zimní plavání a plavecké maratóny na otevřených vodách.

 
autor: Václav Zeman | obor: Tělovýchovné lékařství | zobrazeno: 3401x | publikováno: 8.10.2013 | poslední úpravy: 22.5.2015 | Creative Commons License

Freeware a univerzální software v elektrofyziologické laboratoři

Freeware a univerzální software v elektrofyziologické laboratoři

V říjnu 2011 se pod záštitou děkana Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, doc. MUDr. Borise Kreuzberga, CSc. konala 39. pracovní konference KEK s ústředním tématem „Úloha autonomního nervového systému v regulaci srdce a cév“.

                                                                                   

 
autor: František Barták | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 1797x | publikováno: 3.10.2013 | poslední úpravy: 3.10.2013 | Creative Commons License

Remodelace srdce potkana s chronickým selháním srdce

Remodelace srdce potkana s chronickým selháním srdce

V říjnu 2011 se pod záštitou děkana Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, doc. MUDr. Borise Kreuzberga, CSc. konala 39. pracovní konference KEK s ústředním tématem „Úloha autonomního nervového systému v regulaci srdce a cév“.

                                            

 
autor: Jitka Švíglerová | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 1938x | publikováno: 3.10.2013 | poslední úpravy: 3.10.2013 | Creative Commons License

Autonomní inervace srdce v historických souvislostech

Autonomní inervace srdce v historických souvislostech

Konečná aktivita většiny neuronů srdečního plexu je výsledkem současného vlivu aferentních a eferentních vstupů a obvykle není spjata s mechanickými událostmi během srdečního cyklu, ani nekoreluje s aktivitou eferentních sympatických a parasympatických pregangliových neuronů. Má charakter náhodného šumu, který zvyšuje citlivost neuronálního regulačního systému ke slabým signálům na principu stochastické rezonance.

 
autor: Jitka Kuncová | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 2839x | publikováno: 3.10.2013 | poslední úpravy: 3.10.2013 | Creative Commons License

„Hitting the wall“ („náraz do zdi“) - riziko náročných vytrvalostních výkonů

„Hitting the wall“ („náraz do zdi“) - riziko náročných vytrvalostních výkonů

Incidence „nárazu do zdi“ u vytrvalců během závodní kariéry se uvádí až 50%. Jedná se o stav vyčerpání glykogenových rezerv a s tím spojeným poklesem hladiny plasmatické glukózy na úroveň hypoglykémie. Jsou uvedeny možnosti prevence tohoto stavu, výrazně limitujícího výkon vytrvalce, doporučení k rychlé obnově glykogenových rezerv po výkonu a postup v situaci, kdy „náraz do zdi“ hrozí.
 

 
autor: Jaroslav Novák | obor: Tělovýchovné lékařství | zobrazeno: 3022x | publikováno: 25.9.2013 | poslední úpravy: 25.9.2013 | Creative Commons License

Atlas řezů mozkem

Atlas řezů mozkem

Atlas Řezy mozkem nabízí přístup k patnácti frontálním, pěti horizontálním a sedmi sagitálním řezům mozkem, které svou posloupností odpovídají asi 0,5 cm řezům ve směru frontookcipitálním, kraniokaudálním a lateromediálním. Každý z řezů je opatřen popisem struktur, v levém horním poli snímku je uvedeno orientační schéma vedení řezu. Atlas byl vytvořen jako studijní pomůcka pro pregraduální studenty lékařství, může být ale užitečnou pomůckou i pro předatestační přípravu zejména radiodiagnostiků.

 
autor: David Štěpánek, Pavel Fiala, Petr Vais, Tomáš Junek, Lada Eberlová | obor: Anatomie | zobrazeno: 24439x | publikováno: 8.12.2009 | poslední úpravy: 12.9.2013 | Creative Commons License

Kožní eflorescence, klinické dermatologické vyšetření

Kožní eflorescence, klinické dermatologické vyšetření

Materiál je určen po studenty lékařské fakulty. Studenti se seznámí se základní dermatologickou terminologií a postupy při klinickém dermatologickém vyšetření. Tyto informace jsou podstatné pro stanovení diagnózy a rozhodují o dalším vyšetřovacím a léčebném postupu.                               

 
autor: Karel Pizinger | obor: Dermatologie | zobrazeno: 5002x | publikováno: 13.5.2013 | poslední úpravy: 3.12.2014 | Creative Commons License

Anatomie a fyziologie perinea

Anatomie a fyziologie perinea

Perineum je komplikovaná fibromuskulární struktura, do které inzeruje mnoho subjektů. Kraniálně je ohraničeno rektovaginální septem (Denonvilliersovou fascií), kaudálně kůží perinea, ventrálně zadní stěnou pochvy a dorzálně přední stěnou anorekta. Laterálně tvoří jeho hranici ischiopubická raménka.

 
autor: Vladimír Kališ | obor: Porodnictví a gynekologie | zobrazeno: 3115x | publikováno: 9.5.2013 | poslední úpravy: 9.5.2013 | Creative Commons License

Infuzní terapie a výživa

Infuzní terapie a výživa

U nemocných v perioperačním období, resuscitační a intenzivní péči se pravidelně setkáváme s poruchou příjmu tekutin a potravy. Změny ve vnitřním prostředí indukované chorobnými procesy mohou dále významně ohrožovat nemocné a zhoršit jejich stav. Infuzní terapie a podávání iontových koncentrátů umožňuje zabránit život ohrožujícím změnám vnitřní homeostázy. V případě nemocných v dlouhodobé péči se nedílnou součástí terapie stává i přísun adekvátního množství potřebných živin ať už enterální nebo parenterální cestou. Zajištění přístupu do cévního řečiště je z těchto důvodů absolutní nutností. V následující kapitole se budeme věnovat problematice zajištění cévního přístupu, možným základním odchylkám ve vnitřním prostředí a terapeutickým postupům infuzní terapie a výživy kriticky nemocných.

 
autor: Jan Beneš | obor: Anesteziologie a intenzivní medicína | zobrazeno: 4533x | publikováno: 6.5.2013 | poslední úpravy: 9.5.2013 | Creative Commons License

Mechanické podpory srdce

Mechanické podpory srdce

Materiál Mechanické podpory srdce byl vytvořen na Kardiochirurgickém oddělení Fakultní nemocnice v Plzni. Popisuje efektivní a bezpečnou metodu mimotělní membránovou oxygenaci - ECMO. Jde o miniaturizovaný srdeční oběh, který zajišťuje jak srdeční podporu, tak i výměnu plynů a zajišťuje tak úpravu plicního a srdečního postižení. Hlavní potenciál využití při poranění hrudníku.

 
autor: Jiří Škorpil | obor: Kardiologie, angiologie | zobrazeno: 2085x | publikováno: 30.4.2013 | poslední úpravy: 12.11.2013 | Creative Commons License

Etické aspekty v péči o osoby vyššího věku

Etické aspekty v péči o osoby vyššího věku

V souvislosti se stárnutím populace a zvyšujícími se náklady na zdravotnictví a sociální péči je v současné složité ekonomické situaci nebezpečí agistických postojů a diskriminace osob vyššího věku ve společnosti. Tato kapitola seznamuje čtenáře s některým i závažnými etickými problémy v poskytování zdravotní péče pro osoby vyššího věku.

 
autor: Květuše Zikmundová | obor: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | zobrazeno: 2304x | publikováno: 25.4.2013 | poslední úpravy: 22.5.2015 | Creative Commons License

Izolace DNA z plné krve adsorpcí na silikátovou membránu - ” kolonková metoda ”

Izolace DNA z plné krve adsorpcí na silikátovou membránu - ” kolonková metoda ”

Instruktážní video ukazuje metodu izolaci DNA z plné krve adsorpcí na silikátovou membránu. Metody izolace nukleových kyselin jsou v podstatě vždy posloupností těchto základních kroků: získání biologického materiálu, rozpad tkání a buněk, uvolnění nukleových kyselin z buněk, oddělení nukleových kyselin z makromolekulárních struktur, purifikace nukleových kyselin, rozpuštění nukleových kyselin ve vhodném objemu vody. Kolonková adsorbční metoda využívá silné adsorpce molekul DNA v přítomnosti chaotropních solí, např. guanidinium thiokyanátu k silikátové membráně. Výhodou této metody je rychlá izolace DNA bez znečištění proteiny a dalšími látkami. Video je určeno pro studenty všech ročníků.

 
autor: Martin Pešta | obor: Biologie | zobrazeno: 2546x | publikováno: 23.4.2013 | poslední úpravy: 30.10.2013 | Creative Commons License

Anamnéza - medical history

Anamnéza - medical history

Lékařská anamnéza je základem pro řadu lékařských oborů. Řada studentů absoluvuje odborné stáže v anglicky mluvících zemích, a proto je nutné znát základy anamnézy i v anglickém jazyce.     

                                                                                                                     

 
autor: Hana Rosolová | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 2735x | publikováno: 23.4.2013 | poslední úpravy: 4.10.2013 | Creative Commons License

Konverzní poruchy

Konverzní poruchy

Ve výukovém videu seznámíme diváky se základními informacemi o konverzních (dissociativních) poruchách a budeme prezentovat videozáznam projevů konverzní poruchy motoriky u hospitalizované pacientky.           

                                                                                                                     

 
autor: Jiří Podlipný | obor: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | zobrazeno: 2926x | publikováno: 17.4.2013 | poslední úpravy: 5.8.2014 | Creative Commons License

Vývojové a získané poruchy zubů a tvrdých zubních tkání

Vývojové a získané poruchy zubů a tvrdých zubních tkání

Pro vývoj každého orgánu je kritické určité časové období intrauterinního života, v němž vývojové anomálie tohoto orgánu mohou vzniknout. Pro anomálie zubů začíná kritické období již od vzniku dentogingivální lišty, tj. od 6. týdne nitroděložního života. Vývoj zubů souvisí s vývojem celého organizmu, proto každá porucha, která rušivě zasáhne celkový vývoj, působí negativně i na vývoj zubů.

 
autor: Vlasta Merglová | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 4208x | publikováno: 17.4.2013 | poslední úpravy: 14.11.2013 | Creative Commons License

Porucha aktivity a pozornosti (ADHD) - medicínský pohled

Porucha aktivity a pozornosti (ADHD) - medicínský pohled

Výukové skriptum nabízí základní informace o diagnóze Porucha aktivity a pozornosti ( F 90.0 podle Mezinárodní klasifikace nemocí), která je podle americké nomenklatury známá pod pojmem ADHD. Rovněž přináší informace o přidružených diagnózách, které se s ADHD často sdružují. Je podrobně rozebrán klinický obraz a diagnostika uvedené poruchy, rovněž jsou popsány některé dominantní patofyziologické mechanismy reflektující současný stav poznání etiologie uvedené poruchy. Ve výukovém materiálu nechybí praktická doporučení k terapii uvedené poruchy, která jsou využitelná především pro práci pedopsychiatra.

 
autor: Jiří Podlipný | obor: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | zobrazeno: 3240x | publikováno: 17.4.2013 | poslední úpravy: 31.5.2013 | Creative Commons License

Genetická vazba a základy LOD analýzy

Genetická vazba a základy LOD analýzy

Materiál s názvem Genetická vazba a základy LOD analýzy je určen širokému spektru vysokoškolských studentů, především studentům prvních ročníků všeobecného lékařství, studentům zubního lékařství případně studentům oborů s přírodovědným či biologickým zaměřením. Stejně tak ale poslouží všem, kteří se zajímají o genetiku a chtějí si rozšířit své znalosti. Materiál se zabývá problematikou odhalení genové vazby a použitím LOD skór testu.

 
autor: Veronika Novotná | obor: Biologie | zobrazeno: 2633x | publikováno: 9.4.2013 | poslední úpravy: 19.4.2013 | Creative Commons License

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida

V několika evropských zemích je klíšťová encefalitida jednou z nejvýznamnějších infekcí centrálního nervového systému. Ročně je hospitalizováno nejméně 10000 pacientů nakažených virem klíšťové encefalitidy. Materiál stručně pojednává o klinickém průběhu a projevech choroby, etiologii a léčbě a je určen především pro studenty všeobecného lékařství.

 
autor: Veronika Novotná | obor: Biologie | zobrazeno: 1966x | publikováno: 9.4.2013 | poslední úpravy: 19.4.2013 | Creative Commons License

Program „Karyotypy“

Program „Karyotypy“

Program „Karyotypy“ vznikl jako doplňkový studijní materiál k praktickým cvičením z genetiky pro studenty prvních a druhých ročníků. Slouží jako jeden z úkolů řešených během praktických cvičení. Cílem je složit karyotyp člověka z jednotlivých párů chromozómů a následně označit, zda se jedná o karyotyp normální, nebo zda jde o karyotyp odpovídající některému z probíraných syndromů (Turnerův, Klinefelterův, Patauův, Edwardsův nebo Downův).

 
autor: Václava Černá, Lucie Hájková | obor: Biologie | zobrazeno: 2458x | publikováno: 4.4.2013 | poslední úpravy: 22.5.2015 | Creative Commons License

Genetika krevních skupin systému ABO

Genetika krevních skupin systému ABO

Materiál „Genetika krevních skupin systému ABO“ vznikl jako doplňkový studijní text k praktickým cvičením z genetiky pro studenty prvních a druhých ročníků. Zjednodušeně charakterizuje jednotlivé krevní skupiny, jejich dědičnost, a také tři základní geny ABO, H (FUT1) a SE (FUT2), které se na vzniku antigenů těchto krevních skupin podílejí, včetně jejich vzájemných vztahů. V pasážích zmiňujících základní alely jednotlivých genů se dále podrobněji zaměřuje se na jednotlivé typy genových mutací (např. substituce, delece…).

 
autor: Václava Černá | obor: Biologie | zobrazeno: 3224x | publikováno: 8.4.2013 | poslední úpravy: 5.9.2013 | Creative Commons License

Úvod do gerontologie

Úvod do gerontologie

V úvodní kapitole je představena problematika sociální gerontologie. Je zdůvodněno zařazení těchto materiálů jednak v souvislosti s demografickým stárnutím populace, nepřítomnosti gerontologie ve výuce a potřebou zlepšení informovanosti o problémech osob vyššího věku. Dochází ke geriatrizaci medicíny a prakticky ve všech oborech se budou absolventi LF setkávat s pacienty vyššího věku. Jsou zde vyjmenovány rizikové osoby vyššího věku.

 
autor: Květuše Zikmundová | obor: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | zobrazeno: 2234x | publikováno: 8.4.2013 | poslední úpravy: 12.9.2013 | Creative Commons License

Perorální antidiabetika a jiné látky s hypoglykemizujícím účinkem používané k terapii diabetu mellitu 2. typu

Perorální antidiabetika a jiné látky s hypoglykemizujícím účinkem používané k terapii diabetu mellitu 2. typu

Diabetes mellitus 2. typu patří mezi nejčastější metabolická onemocnění a jeho prevalence ve vyspělých zemích neustále roste. Základem léčby pacientů s diabetem 2. typu je (kromě režimových opatření) podávání perorálních antidiabetik a jiných látek s hypoglykemizujícím účinkem, často v kombinaci. Pokud není kompenzace dostatečná, přidává se inzulin. Ve skupině léčiv používaných ke snižování hladiny glukózy se objevilo v poslední době několik nových látek a také nových doporučení pro jejich podávání. Text uvádí základní charakteristiky jednotlivých skupin látek s hypoglykemizujícím účinkem a má pomoci studentům farmakologie lépe se orientovat v této problematice.

 
autor: Monika Bludovská | obor: Farmakologie | zobrazeno: 3220x | publikováno: 5.4.2013 | poslední úpravy: 9.4.2015 | Creative Commons License

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace

Kapitola Kardiopulmonální resuscitace není pojata jako „kuchařka“, ale poskytuje širší pohled na problematiku. Vychází z platných Guidelines 2010 pro KPR, navíc obsahuje některé fyziologické a patofyziologické souvislosti. Může sloužit jako studijní materiál pro studenty lékařské fakulty i pro postgraduální vzdělávání.

 
autor: Eduard Kasal | obor: Anesteziologie a intenzivní medicína | zobrazeno: 5702x | publikováno: 5.4.2013 | poslední úpravy: 5.9.2018 | Creative Commons License

Imunokompetentní buňky

Imunokompetentní buňky

Výukový materiál určený pro studenty všeobecného a zubního lékařství 2. ročníku na LF UK v Plzni. Obsahuje základní charakteristiku a funkce imunokompetentních buněk. Vysvětluje pojmy a definice s tímto tématem spojené.                                                 

 
autor: Eliška Mistrová | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 5251x | publikováno: 2.4.2013 | poslední úpravy: 14.1.2015 | Creative Commons License

R e f l e x y

R e f l e x y

Výukový materiál je určen pro studenty všeobecného a zubního lékařství. Slouží jako průvodce požadovaným neurofyziologickým minimem na téma reflexy pro studium fyziologie 2.ročníku lékařské fakulty v Plzni.

                                 

 
autor: Martina Grundmanová | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 3552x | publikováno: 2.4.2013 | poslední úpravy: 5.8.2014 | Creative Commons License

Fyziologie ledvin, vývodných cest močových a acidobazické rovnováhy I. Struktura a funkce ledvin.

Fyziologie ledvin, vývodných cest močových a acidobazické rovnováhy I. Struktura a funkce ledvin.

Soubor obsahuje kapitolu Struktura a funkce ledvin. Jsou v něm popsány základní funkce ledvin, makroskopická a histologická struktura ledvin a procesy určující množství a složení moče. Materiál je určen pro studenty všeobecného lékařství 2. ročníku.                                

 
autor: Jitka Kuncová | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 4261x | publikováno: 2.4.2013 | poslední úpravy: 4.4.2013 | Creative Commons License

Roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza (RS) je onemocnění centrálního nervového systému (CNS). Postihuje tedy mozek, míchu a zrakový nerv. Jedná se o autoimunitní onemocnění, kdy v počátečních stádiích dominuje zánět s poškozením myelinu a axonů, v pozdních stadiích jde převážně o degenerativní postižení s pokračující atrofií nervového systému a rozvojem trvalé invalidity. Pro úbytek zejména motorických funkcí je i v české literatuře často používán termín disabilita.

 
autor: Jiří Polívka, Jaroslava Suchá | obor: Neurologie | zobrazeno: 4018x | publikováno: 29.3.2013 | poslední úpravy: 29.3.2013 | Creative Commons License

Základy medicínského práva - část II.

Základy medicínského práva - část II.

Druhá část Základů medicínského práva se věnuje: Vztahu lékaře a pacienta, Povinnostem lékaře (zdravotnických pracovníků) k pacientovi, Poskytování zdravotních služeb lege artis a Non lege artis, Soudním znalcům a znaleckému posudku, nezávislé odborné komisi, Informovanému souhlas pacienta, nesouhlasu pacienta s poskytnutím zdravotních služeb (reversu), Dříve vyslovenému přání, Poskytování zdravotních služeb a hospitalizaci pacienta bez souhlasu, Omezovacím prostředkům, Oznamovací povinnosti poskytovatele zdravotních služeb a detenčnímu řízení.

 
autor: Blanka Rybnerová | obor: Ostatní | zobrazeno: 2059x | publikováno: 28.3.2013 | poslední úpravy: 28.3.2013 | Creative Commons License

Význam ultrasonografie v těhotenství

Význam ultrasonografie v těhotenství

Práce v úvodu shrnuje obecné principy a zvláštnosti ultrazvukového vyšetření v graviditě. Hlavní část je věnována podrobnému popisu ultrazvukového vyšetření v jednotlivých obdobích gravidity, zmíněna jsou dopplerometrická vyšetření a použití ultrazvuku při operačních výkonech. Práce je proložena vlastní obrazovou dokumentací fyziologických, ale zvláště patologických nálezů.

 
autor: Adam Hudec, Jiří Bouda | obor: Porodnictví a gynekologie | zobrazeno: 2819x | publikováno: 28.3.2013 | poslední úpravy: 8.3.2015 | Creative Commons License

Kosti a kostní spojení - Bones and joints

Kosti a kostní spojení - Bones and joints

Výukové materiály Kostní spoje končetin doplňují výuku praktik ze systematické anatomie na plzeňské lékařské fakultě. Jsou tvořeny jednak doprovodným textem, jednak flashovými animacemi. Zdrojové fotografie byly pořízeny z preparátů používaných při výuce anatomie na naší fakultě.                                                                          

 
autor: Lada Eberlová, Kristýna Kalusová, Markéta Kottová | obor: Anatomie | zobrazeno: 9269x | publikováno: 25.3.2013 | poslední úpravy: 7.10.2019 | Creative Commons License

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část

Druhý díl naší elektronické učebnice pokračuje v probírání základů klinické imunologie se zaměřením na nespecifický imunitní systém. První kapitola popisuje charakter a působení komplementového systému. Tento systém více než 20 sérových bílkovin představuje jednu z nejdůležitějších složek nespecifické imunity. Druhá a třetí kapitola se zabývá antigen prezentujícími buňkami, mezi něž patří makrofágy, dendritické buňky, monocyty a B lymfocyty. Kapitola popisuje vývoj buněk, jejich povrchové molekuly a funkci, jíž dominuje funkce antigen prezentační, představující spojnici mezi nespecifickým a specifickým imunitním systémem. HLA systém, o němž pojednává čtvrtá kapitola, je souborem povrchových, individuálně specifických molekul, díky nimž je imunitní systém schopen rozpoznat vlastní struktury od cizích. V páté kapitole je vysvětlena problematika cytokinů. Jde o signální molekuly, jimiž mezi sebou komunikují buňky imunitního systému, případně jimi regulují vlastní funkce. Cytokiny působí prostřednictvím specializovaných receptorů, často mají redundantní účinek a řadí se do různých skupin, např. podle struktury, převažujícího účinku ad. Tyto látky představují hlavní regulační mechanismy imunitního systému, které jsou v přehledu shrnuty v šesté kapitole. Sedmá kapitola naší učebnice se zabývá zánětem, což je obranná reakce organismu, která může být vyvolána chemickým či fyzikálním poškozením tkáně, mikrobiálním podnětem nebo nádorovým bujením.

 
autor: Martin Liška, Jitka Ochotná, Petr Panzner | obor: Imunologie, alergologie | zobrazeno: 5328x | publikováno: 25.3.2013 | poslední úpravy: 18.3.2015 | Creative Commons License

Ultrazvuk v gynekologii

Ultrazvuk v gynekologii

Ultrazvukové vyšetření je důležitou součástí gynekologického vyšetření v rámci preventivní prohlídky, předoperačního vyšetření i pooperačního sledování pacientek. Tato práce se zabývá využitím ultrazvuku jako základní vyšetřovací metodě v diferenciální diagnostice benigních a maligních nálezu v gynekologii.

 
autor: Pavel Vlasák | obor: Porodnictví a gynekologie | zobrazeno: 3930x | publikováno: 22.3.2013 | poslední úpravy: 9.3.2015 | Creative Commons License

Degenerativní onemocnění páteře (Patofyziologie a diagnostika)

Degenerativní onemocnění páteře (Patofyziologie a diagnostika)

V první části pojednání stručně uvádíme základní poznatky o degenerativních změnách páteře, jejich nejdůležitějších symptomech a současných diagnostických metodách.  

                                                                                                                                       

 
autor: David Bludovský | obor: Neurochirurgie | zobrazeno: 9131x | publikováno: 19.3.2013 | poslední úpravy: 3.4.2013 | Creative Commons License

Základní funkce a vlastnosti krve

Základní funkce a vlastnosti krve

Výukový materiál určený pro studenty 2. ročníku všeobecného i zubního lékařství. V první části se studenti seznámí se základními vlastnostmi a funkcemi krve. Druhá část je věnována fyziologii krevní plazmy, a to konkrétně jejímu množství v organismu, skladbě a funkčnímu významu jejích jednotlivých složek.

 
autor: Magdaléna Chottová Dvořáková | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 3603x | publikováno: 19.3.2013 | poslední úpravy: 19.3.2013 | Creative Commons License

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - OKO

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - OKO

Výukový modul vznikl s cílem získání přehledu o zrakovém ústrojí z pohledu anatomie, histologie a embryologie včetně klinických aplikací. Modul nabízí jak přehledové tabulky, tak i originální schémata s využitím původních makro- a mikrofotografií. Přidanou hodnotou jsou naše vlastní flashové aplikace, které bez nutnosti stažení prohlížeče umožňují pohyb ve skenované oblasti s možností samotestování vybraných klíčových částí preparátu. V časové posloupnosti jsou shrnuty nejdůležitější fáze vývoje oka, zahrnut je i přehled malformací s klinickými odkazy.

 
autor: Věra Křížková, Lada Eberlová, Lukáš Nedorost | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 4100x | publikováno: 14.3.2013 | poslední úpravy: 12.2.2015 | Creative Commons License

Vybraná výuková schémata ze speciální histologie

Vybraná výuková schémata ze speciální histologie

Přehledná výuková schémata doplňující jednak výuku praktických cvičení z histologie, jednak materiály k přípravě na zkoušku z Histologie a embryologie v zimním semestru 2. ročníku. Obsah koresponduje s "Manuálem pro praktikum ze speciální histologie" dostupným na Mefanetu.

 
autor: Lukáš Nedorost | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 4982x | publikováno: 13.3.2013 | poslední úpravy: 6.8.2014 | Creative Commons License

Jednoportová laparoskopická radikální nefrektomie

Jednoportová laparoskopická radikální nefrektomie

Nádory ledvin mají z celého světa největší incidenci v ČR, v rámci ČR poté v Plzeňském kraji. Na Urologické klinice FN Plzeň řešíme chirurgicky kolem 200 případů ročně, z toho minimálně z poloviny je indikována radikální nefrektomie, u zbylé části záchovný resekční výkon. U nefrektomie je upřednostňován laparoskopický přístup. Pouze pokročilejší nálezy je nutné řešit otevřenou nefrektomií. Přestože je laparoskopie miniinvazivní výkon, je snaha invazivitu stále snižovat. Do klinické se dostává nyní jednoportový přístup. Vlastní výsledky: V období 8/2011 až 2/2013 jsme provedli 127 miniinvazivních nefrektomií, z toho 27 (21,3%) jednoportově. Na videu se snažíme prezentovat typický operační postup.

 
autor: Milan Hora, Tomáš Ürge, Viktor Eret, Petr Stránský, Ondřej Hes | obor: Urologie | zobrazeno: 4181x | publikováno: 12.3.2013 | poslední úpravy: 7.4.2014 | Creative Commons License

Echokardiografie v kardiochirurgii

Echokardiografie v kardiochirurgii

Ultrazvukový signál vzniká v piezoelektrickém krystalu, krystalech, přeměnou elektrických impulzů na mechanické vlnění v pásmu 2 - 10MHz. Sonda slouží jako vysíláč a současně přijímač ultrazvukových signálů. Umožňuje měření vzdáleností, ploch, objemů, rychlostí a určení směrů proudění krve za pomoci a kombinace celé řady echokardiografických metod.

 
autor: Patrik Roučka | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Kardiologie, angiologie | zobrazeno: 2443x | publikováno: 7.3.2013 | poslední úpravy: 8.10.2013 | Creative Commons License

Nejčastější kožní onemocnění na genitálu

Nejčastější kožní onemocnění na genitálu

Publikace je určena studentům lékařské fakulty k základní orientaci v této problematice, aby při vyšetření nemocného byli schopni diagnostikovat nejčastější kožní onemocnění na genitálu a zahájit správný diagnostický a léčebný postup.  

                 

 
autor: Jan Říčař | obor: Dermatologie | zobrazeno: 4943x | publikováno: 5.3.2013 | poslední úpravy: 3.12.2014 | Creative Commons License

Farmakoterapie v dermatologii

Farmakoterapie v dermatologii

Léčba dermatologickými externy (zevní, lokální) je stále nejvíce používaným způsobem terapie zvláště u běžných dermatóz jakými jsou ekzém, psoriáza, akné aj. Místní léčba vyžaduje znalosti farmakodynamiky aplikovaného léčiva, mechanizmu jeho vstřebávání, lékových interakcí, aplikačních forem a regionálních odlišností kůže. Formu a koncentraci zevního léku vybíráme podle charakteru onemocnění, jeho klinického stadia, věku pacienta, aktuálního stavu kůže a rozsahu postižení.

 
autor: Karel Pizinger | obor: Dermatologie | zobrazeno: 3743x | publikováno: 5.3.2013 | poslední úpravy: 3.12.2014 | Creative Commons License

Fyzikální léčba v dermatologii

Fyzikální léčba v dermatologii

Student se seznámí se základními pricipy fyzikální terapie v dermatologii (fototerapie, kryoterapie, elektroterapie, lasery, fotodynamická terapie, dermatochirurgie, korektivní dermatologie).                     

                                      

 
autor: Tomáš Fikrle | obor: Dermatologie | zobrazeno: 4059x | publikováno: 5.3.2013 | poslední úpravy: 3.12.2014 | Creative Commons License

Patofyziologie štítné žlázy

Patofyziologie štítné žlázy

Stručný popis morfologie štítné žlázy. Tvorba, metabolismus a funkce T-hormonů, regulace štítné žlázy. Onemocnění a poruchy funkce štítné žlázy, syndromy změněné funkce štítné žlázy - hypertyreóza, hypotyreóza - jejich příčiny, patogeneza a projevy. Fukce a fyzilogický a klinický význam kalcitoninu.

 
autor: Jan Cendelín, Zdeňka Purkartová, František Vožeh | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 3678x | publikováno: 7.2.2013 | poslední úpravy: 5.3.2013 | Creative Commons License

Dlahy ve stomatologii - protetika

Dlahy ve stomatologii - protetika

Práce uvádí přehled fixních i snímatelných dlah používaných ve stomatologii. Jsou uvedeny indikace jednotlivých typů, rozdělení dlah z hlediska účelu a doby použití, rozdělení dle použitého materiálu. Pozornost je věnována zejména dlahám dentálním, stručně jsou uvedeny dlahy chirurgické. Textová část je dokumentována schématy a fotografiemi.

 
autor: Marie Šafářová | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 5280x | publikováno: 5.2.2013 | poslední úpravy: 12.2.2014 | Creative Commons License

On-line atlas různých typů kmenových buněk a vybraných diferenciačních postupů

On-line atlas různých typů kmenových buněk a vybraných diferenciačních postupů

Vážení studenti a kolegové,
Do rukou se Vám dostává zcela nový výukový materiál, jehož posláním je seznámit čtenáře se základními pojmy z oblasti kmenových buněk, tkáňových kultur a se základy laboratorní práce s nimi. Jednoduchou formou Vám budou představeny kmenové buňky jako takové, budete seznámeni s možnostmi jejich pěstování, diferenciací a s následným imunocytochemickým barvením. Věřím, že Vám bude příručka nápomocná při studiu i při získávání všeobecného medicínského rozhledu. Na základě Vaší odezvy ji bude možné doplňovat o další materiály, které byste při vašem dalším vzdělávání ocenili.

 
autor: Miroslava Čedíková, Kristýna Krakorová, Michaela Miklíková, Markéta Hronová, Alžběta Balandová, Pavel Pitule, Milena Králíčková | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 2606x | publikováno: 21.1.2013 | poslední úpravy: 5.3.2013 | Creative Commons License

Vybraná schémata ze speciální histologie pro zubní lékařství

Vybraná schémata ze speciální histologie pro zubní lékařství

Tato příručka vznikla, aby jednoduchou cestou ukázala, jak je možné z histologickými preparáty pracovat a navazuje na příručku ,,Vybraná schémata z obecné histologie". Schémata jsou kreslena velice jednoduše, všechna jsou zpracována rukou, jsou tedy snadno reprodukovatelná. Zároveň jsou doplněna o popisky toho nejzákladnějšího, co by studenti zubního lékařství měli vědět k úspěšnému složení zkoušky z histologie a embryologie na Lékařské fakultě v Plzni.

 
autor: Miroslava Čedíková | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 3300x | publikováno: 3.1.2013 | poslední úpravy: 25.10.2013 | Creative Commons License

Vybraná schémata z obecné histologie

Vybraná schémata z obecné histologie

Tato příručka vznikla, aby jednoduchou cestou ukázala, jak je možné z histologickými preparáty pracovat. Schémata jsou kreslena velice jednoduše, všechna jsou zpracována rukou, jsou tedy snadno reprodukovatelná. Zároveň jsou doplněna o popisky toho nejzákladnějšího, co by studenti měli vědět k úspěšnému složení zkoušky z histologie a embryologie na Lékařské fakultě v Plzni.

 
autor: Miroslava Čedíková | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 4917x | publikováno: 3.1.2013 | poslední úpravy: 3.1.2013 | Creative Commons License

Diagnostické postupy v dermatologii: dermatopatologie, dermatoskopie

Diagnostické postupy v dermatologii: dermatopatologie, dermatoskopie

Histopatologické vyšetření kožních biopsií je nejdůležitějším vyšetřením klinicky ne zcela jasných zánětlivých dermatóz a prakticky všech neoplastických projevů. Dermatoskopické vyšetření má podobný význam v denní ambulantní praxi. Student se seznámí se základními pojmy a používáním těchto metod.

 
autor: Karel Pizinger, Tomáš Fikrle | obor: Dermatologie | zobrazeno: 3898x | publikováno: 3.1.2013 | poslední úpravy: 3.12.2014 | Creative Commons License

Kardio - metabolický syndrom

Kardio - metabolický syndrom

Společný výskyt typických rizikových faktorů související s inzulínovou rezistencí není náhodný a nazývá se kardiometabolický syndrom (KMS). V přednášce je vysvětlena patofyziologie, diagnostika možnosti léčby KMS. Nemocní s KMS mají vysokou prevalenci aterosklerotických kardiovaskulárních nemocí a diabetu 2. typu. N ejvětší smysl má vyhledávat KMS v primární prevenci kardiovaskulárních nemocí a diabetu.

 
autor: Hana Rosolová | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 3096x | publikováno: 26.11.2012 | poslední úpravy: 22.5.2015 | Creative Commons License

Interní péče o pacienta při kardiochirurgické operaci

Interní péče o pacienta při kardiochirurgické operaci

Perioperační péče v kardiochirurgii je velmi důležitou součástí oboru, která zajišťuje přípravu, průběh výkonu a doléčení pacientů po výkonu a předchází nebo řeší nastálé komplikace. Tato prezentace uvádí komplexní přehled problematiky včetně využití mezioborové spolupráce.

 
autor: Lukáš Handl, Vladimír Mikulenka | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Kardiologie, angiologie | zobrazeno: 2951x | publikováno: 16.11.2012 | poslední úpravy: 22.5.2015 | Creative Commons License

OBTÍŽNÉ KRAJINY HLAVY - REGIO ORBITALIS

OBTÍŽNÉ KRAJINY HLAVY - REGIO ORBITALIS

Podkladem regio palpebralis jsou víčka (palpebrae), které kryjí vstup do očnice. Mezi nimi je štěrbina( rima palpebrarum) . Na vnitřním koutku očním vytváří spojivka řasu (plica semilunaris) , mediálně od ní je vyvýšenina (caruncula lacrimalis). Podkladem víček jsou tarzální ploténky (tarsus superior et tarsus inferior). Vazivovým uzávěrem vstupu do očnice je septum orbitale společně s oběma tarzálními ploténkami.Vnitřní plochu víček kryje spojivka. Cévy víček přicházejí z a.ophthalmica, a.facialis , a. infraorbitalis. Žilní krev odtéká do vv. ophthalmicae a v. facialis. Mízní cévy odvádějí mízu do mízních uzlin submandibulárních ( mediální část víček) a do povrchových uzlin gl.parotis (z laterální části víček). Na inervaci víček se podílejí n.facialis, n.ophthalmicus a n.maxillaris.

 
autor: Pavel Fiala, Ismail Khadang, Pavla Chacón Gil, Petr Vais, Antonín Horák, Magda Čurilová | obor: Anatomie | zobrazeno: 5069x | publikováno: 15.11.2012 | poslední úpravy: 15.11.2012 | Creative Commons License

REGIO NASALIS, DUTINA NOSNÍ A VEDLEJŠÍ NOSNÍ DUTINY

REGIO NASALIS, DUTINA NOSNÍ A VEDLEJŠÍ NOSNÍ DUTINY

Největší z vedlejších dutin (kapacita až 25ml), má tvar čtyřstěnu (výška cca 35mm, šířka cca 25mm) s hrotem obráceným do processus zygomaticus a bází do dutiny nosní. Jako jediný je patrný u novorozence, roste pomalu, rychleji se zvětšuje po 10.roce věku. Tvarově variabilní. Ve stáří se endostální resorpcí zvětšuje. Stěny jsou tenké a mohou uvnitř obsahovat kostěné hranky (překážka pro operační čištění sinusu). Kostěné dno může být velmi tenké nebo chybět a kořeny zubů (premoláry a moláry) mohou vyčnívat do dutiny sinus maxillaris (při extrakci pak vzniká oroantrální komunikace mezi alveolem vytrženého zubu a sinem).

 
autor: Pavel Fiala, Ismail Khadang, Pavla Chacón Gil, Petr Vais, Antonín Horák, Magda Čurilová | obor: Anatomie | zobrazeno: 3979x | publikováno: 15.11.2012 | poslední úpravy: 15.11.2012 | Creative Commons License

Transpozice zubů

Transpozice zubů

Materiál byl součástí přednášek na VIII. Plzeňských pracovních dnech, které pořádala Stomatologická klinika LFUK a FN Plzeň, Fakultní nemocnice Plzeň, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, Oblastní stomatologická komora v Plzni a Společnost maxilofaciální chirurgie ČLS JEP.

 
autor: Hana Böhmová | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2569x | publikováno: 15.11.2012 | poslední úpravy: 16.9.2013 | Creative Commons License

CBCT diagnostika

CBCT diagnostika

Materiál byl součástí přednášek na VIII. Plzeňských pracovních dnech, které pořádala Stomatologická klinika LFUK a FN Plzeň, Fakultní nemocnice Plzeň, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, Oblastní stomatologická komora v Plzni a Společnost maxilofaciální chirurgie ČLS JEP.

 
autor: Ladislav Čechura | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2502x | publikováno: 15.11.2012 | poslední úpravy: 12.9.2013 | Creative Commons License

Komoce mozková v ordinaci zubního lékaře

Komoce mozková v ordinaci zubního lékaře

Materiál byl součástí přednášek na VIII. Plzeňských pracovních dnech, které pořádala Stomatologická klinika LFUK a FN Plzeň, Fakultní nemocnice Plzeň, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, Oblastní stomatologická komora v Plzni a Společnost maxilofaciální chirurgie ČLS JEP.

 
autor: D. Šmíd, Hana Puchnerová | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2475x | publikováno: 15.11.2012 | poslední úpravy: 16.9.2013 | Creative Commons License

Dlaždicobuněčný karcinom retní červeně (statistika)

Dlaždicobuněčný karcinom retní červeně (statistika)

Materiál byl součástí přednášek na VIII. Plzeňských pracovních dnech, které pořádala Stomatologická klinika LFUK a FN Plzeň, Fakultní nemocnice Plzeň, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, Oblastní stomatologická komora v Plzni a Společnost maxilofaciální chirurgie ČLS JEP.

 
autor: Lukáš Hauer, Daniel Hrušák, Lubor Hostička, Pavel Andrle, Jan Jambura, Petr Pošta | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2423x | publikováno: 15.11.2012 | poslední úpravy: 13.9.2013 | Creative Commons License

Extranodální difuzní velkobuněčný B-lymfom orofaciální krajiny

Extranodální difuzní velkobuněčný B-lymfom orofaciální krajiny

Materiál byl součástí přednášek na VIII. Plzeňských pracovních dnech, které pořádala Stomatologická klinika LFUK a FN Plzeň, Fakultní nemocnice Plzeň, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, Oblastní stomatologická komora v Plzni a Společnost maxilofaciální chirurgie ČLS JEP.

 
autor: Lukáš Hauer, Miroslava Schützová, Věra Vozobulová, Ludmila Boudová, Pavel Andrle, Robert Houba | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2925x | publikováno: 14.12.2014 | poslední úpravy: 14.12.2014 | Creative Commons License

Izolované srdce

Izolované srdce

S pomocí Langendorffova aparátu je demonstrována samovolná produkce vzruchů v srdci. U izolovaného retrográdně perfundovaného srdce je zachována spontánní rytmická aktivita.  

                                                                                                                      

 
autor: Milan Štengl, Jitka Švíglerová, Tomáš Ťupa, Ivana Hajdúková | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 2674x | publikováno: 7.6.2012 | poslední úpravy: 14.11.2012 | Creative Commons License

Preperitoneální laparoskopická radikální prostatektomie

Preperitoneální laparoskopická radikální prostatektomie

Video prezentuje postup extraperitoneální radikální laparoskopické prostatektomie indikované pro lokalizovaný karcinom prostaty krok za krokem, jak je prováděna v roce 2012 na Urologické klinice LF UK a FN Plzeň.                                 

 
autor: Milan Hora, Petr Stránský, Tomáš Ürge, Viktor Eret, Jiří Ferda, Ondřej Hes | obor: Urologie | zobrazeno: 3538x | publikováno: 19.3.2012 | poslední úpravy: 22.5.2015 | Creative Commons License

Ochrana a podpora zdraví

Ochrana a podpora zdraví

V roce 1997 vydal Státní zdravotní ústav publikaci Světové zdravotnické organizace „Prevence v primární péči – doporučené postupy WHO.“ Byla to česká varianta doporučených postupů, které byly připraveny v rámci aktivit programu CINDI (Contrywide Integrated Non Communicable Diseases Intervention Programme), jehož jsme byli v rámci české spoluúčasti v programu spolutvůrci. Jak je z názvu patrno, jedná se o program zaměřený na prevenci a podporu zdraví postihující celoplošně všechny země, které do něj byly zapojeny. Byly to země převážně evropské, ale i zámořské a asijské. O to tu ale nejde. Jde o zaměření a strategii programu, která je vyjádřena v názvu publikovaných doporučení – prevence v primární péči. Byla to tehdy jasná a v některých, zejména skandinávských zemích, ověřená strategie zavádění postupů podporujících zdraví prostřednictvím praktických lékařů.
Spoluvydavatelem byla v té době nově založená Nadace CINDI, která vznikla při českém programu CINDI s cílem pomáhat prevenci a podpoře zdraví hledáním finančních zdrojů a metod zdravotní výchovy.

 
autor: Lumír Komárek, a kol. | obor: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena | zobrazeno: 2820x | publikováno: 3.4.2012 | poslední úpravy: 14.11.2012 | Creative Commons License

Nádory močového měchýře

Nádory močového měchýře

Karcinom močového měchýře vychází z kmenových buněk urotelu. V naší laboratoři jsme vypracovali dva nové metodické přístupy k identifikaci a charakterizaci těchto kmenových buněk. Stabilní transfekce genu pro zelený fluoreskující protein pod kontrolou doxorubicin-responzivního promotoru umožňuje vizualizovat kmenové buňky na základě konstitutivní exprese efluxnich pump. Společná kultivace s nádorovými fibroblasty zásadně přispívá k udržení kmenového charakteru kokultivovaných nádorových buněk, které se nacházejí v bezprostředním kontaktu s nádorovými fibroblasty.

Bladder cancer originates from urothelial stem cells. In our laboratory, we have established two new methodological approaches towards identification and characterization of these cancer stem cells. Stable transfection of a doxorubicin-responsive green fluorescent protein reporter construct allows for a direct visualization of stem cells given their constitutive expression of efflux pumps. Coculture with carcinoma fibroblasts is crucial for preserving stemness of cocultured cancer cells immediately interacting with carcinoma fibroblasts.

 
autor: Jiří Hatina | obor: Biologie | zobrazeno: 2764x | publikováno: 14.2.2012 | poslední úpravy: 14.11.2012 | Creative Commons License

Sborník abstrakt z Komise experimentální kardiologie

Sborník abstrakt z Komise experimentální kardiologie

V říjnu 2011 se pod záštitou děkana Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, doc. MUDr. Borise Kreuzberga, CSc. konala 39. pracovní konference KEK s ústředním tématem „Úloha autonomního nervového systému v regulaci srdce a cév“.                                                                          

 
autor: Milan Štengl, Pavel Pučelík | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 3104x | publikováno: 25.11.2011 | poslední úpravy: 14.11.2012 | Creative Commons License

Histologie a mikroskopická anatomie dutiny ústní

Histologie a mikroskopická anatomie dutiny ústní

Výukové histologické řezy s popisem hlavních tkání dutiny ústní pro studenty zubního lékařství. Studenti se mohou seznámit s následující stavbou těchto tkání: ret, jazyk, mandle jazyková, žláza příušní, žláza podčelistní, žláza podjazyková, tvrdé patro, měkké patro, sliznice okolí řezáků, histologie zubu, vývoj zubu. Po prostudování řezů s popisem mohou studenti své znalosti ověřit v testu, který je zařazen do systému Moodle.

 
autor: Alena Němečková | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 6039x | publikováno: 23.6.2010 | poslední úpravy: 14.11.2012 | Creative Commons License

Trojrozměrné rekonstrukce orgánů a topografických oblastí zárodků a plodů člověka a hlodavců založené na sériových histologických řezech

Trojrozměrné rekonstrukce orgánů a topografických oblastí zárodků a plodů člověka a hlodavců založené na sériových histologických řezech

Představujeme výsledky trojrozměrných rekonstrukcí povrchu těla a orgánů 4 zárodků a plodů člověka (temenokostrční délka 19, 27, 58 a 60 mm) a 3 plodů hlodavce druhu norník rudý (temenokostrční délka 16 mm) ze sbírek Ústavu histologie a embryologie LF UK v Plzni.                                              

 
autor: Zbyněk Tonar, Lukáš Nedorost, Vít Martin Matějka, Jitka Kočová | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 4650x | publikováno: 28.4.2010 | poslední úpravy: 14.11.2012 | Creative Commons License

Principy a příklady imunohistochemie

Principy a příklady imunohistochemie

Projekt představuje studentům histologie základní principy afinitní histochemie s využitím protilátek proti tkáňovým antigenům. Tyto techniky doplňují přehledná a speciální barvení tam, kde je nutný specifický průkaz mikroskopických struktur. Kromě demonstrace a vysvětlení jednoho z možných alboratorních postupů krok za krokem je ilustrováno využití techto technik pro průkaz T-lymfocytů, hladkosvalového aktinu a insulinu.

 
autor: Milena Králíčková, Zbyněk Tonar | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 4613x | publikováno: 27.4.2010 | poslední úpravy: 14.11.2012 | Creative Commons License

Atlas histologie tvrdých tkání

Atlas histologie tvrdých tkání

Projekt se zabýval vytvořením volně dostupného on-line atlasu nedemineralizovaných mikroskopických preparátů zubu a kosti. Celkem 41 tkáňových bločků bylo zpracováno, vybroušeno, obarveno a nasnímáno. Textová část atlasu, která pokrývá přehled histologie zubu, vývoj zubu, morfologii kostní tkáně a osifikaci a růst kosti, je doplněna 33 schématy a 7 mikrosnímky. Metodická část atlasu popisuje kompletní zpracování tvrdých tkání spolu s výhodami a nevýhodami jednotlivých variant. Obrazová část atlasu obsahuje 69 mikro- a makrofotografií zubů a 67 mikrofotografií kosti. Každá z celkem 203 ilustrací je popsána.Výsledky podporují výuku studijního programu Všeobecné lékařství i programu Zubní lékařství, předmětu Histologie a embryologie a Preklinické zubní lékařství.

 
autor: Lukáš Nedorost, Zbyněk Tonar, Věra Tomanová, Lada Eberlová, Omid Moztarzadeh, Vladimíra Adlerová, Hana Hecová, Jitka Kočová, Pavel Fiala, Jaroslav Slípka | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 5754x | publikováno: 27.4.2010 | poslední úpravy: 14.11.2012 | Creative Commons License