Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

:: Šok ::

:: Šok ::

Výstižně definoval šok Lutz (1972), který považuje šok za akutní generalizovanou poruchu perfuze metabolicky aktivní části cévního řečiště. Z definice vyplývá, že většina patofyziologických změn se odehrává v mikrocirkulaci. Při šoku dochází k nedostatečnému tkáňovému prokrvení s neadekvátním zásobením tkání kyslíkem a energetickými substráty a k nedostatečnému odvodu odpadních produktů a jejich hromadění ve tkáních. Šok je dynamický proces, zahrnující skupinu syndromů různé etiologie a účinků na oběh.


Přílohy:
Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
pdf Šok Stáhnout - ŠokOtevřít v novém okně - Šok 15.1.2015 351.46 KB kdokoli Creative Commons License

Klíčová slova: šok, typy šoku, léčba šoku


Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Eduard Kasal | pracoviště: Anesteziologicko-resuscitační klinika | publikováno: 15.1.2015 | poslední úpravy: 14.2.2019
citace: Kasal Eduard: :: Šok ::. Výukový portál Lékařské fakulty v Plzni [online] 15.1.2015, poslední aktualizace 14.2.2019 [cit. 2020-01-24] Dostupný z WWW: <http://mefanet.lfp.cuni.cz/clanky.php?aid=434>. ISSN 1804-4409.