Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Informace pro autory

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
 

Postup vkládání článku na portál Mefanet

Postup vkládání článku na portál Mefanet

Informace jak postupovat při vkládání článků do portálu Mefanet.

                                                                                                                                                                                                                                           

 
autor: Petr Míka | obor: Lékařská informatika a informační věda | zobrazeno: 3049x | publikováno: 18.6.2009 | poslední úpravy: 3.1.2013 | Creative Commons License

Informovaný souhlas

Informovaný souhlas

Informovaný souhlas pacienta /studenta s pořízením videozáznamu s poskytnutím fotografií s jeho osobou při lékařském vyšetření /demonstraci lékařských technik a postupů, za podmínky, že tyto videozáznamy, fotografie budou použity výhradně k výuce studentů lékařských a zdravotnických fakult a lékařů, přičemž jméno pacienta /studenta, nebude nikde uvedeno.

 
autor: Blanka Rybnerová | obor: Ostatní | zobrazeno: 1996x | publikováno: 22.11.2012 | poslední úpravy: 23.11.2012 | Creative Commons License

Proces elektronického publikování na LF Plzeň

Proces elektronického publikování na LF Plzeň

Předkládaný text slouží autorům studijních materiálů k základní orientaci o elektronickém vzdělávání na LF a v možnostech elektronického publikování v rámci prostředků, které jsou k dispozici na LF v Plzni.
Rozvoj a podpora E-learningu, tedy elektronického vzdělávání (zvláště pak cestou portálu MEFANET a systému MOODLE) je zakotven v dlouhodobém záměru LF v Plzni.

 
autor: Lukáš Bolek | obor: Ostatní | zobrazeno: 2053x | publikováno: 22.11.2012 | poslední úpravy: 22.11.2012 | Creative Commons License

Složení ediční komise pro elektronické vzdělávání na LF v Plzni

Složení ediční komise pro elektronické vzdělávání na LF v Plzni

Na LF v Plzni byla vedle Ediční rady ustanovena Ediční komise pro elektronické vzdělávání, která má 25 členů a zajišťuje odbornou pomoc autorům při tvorbě elektronických děl. Členové ediční rady jsou zároveň členy komise a všichni mohou zastávat jak roli garantů, tak i recenzentů těchto děl.

 
autor: Petr Míka | obor: Ostatní | zobrazeno: 1671x | publikováno: 22.11.2012 | poslední úpravy: 22.11.2012 | Creative Commons License

Nejčastější dotazy v oblasti autorského práva

Nejčastější dotazy v oblasti autorského práva

Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o znění některých zákonů (autorský zákon) č. 121/2000 Sb., ze dne 7. dubna 2000, ve znění pozdějších změn (dále AZ) definuje dílo jako dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam.

 
autor: Jiří Marzner | obor: Ostatní | zobrazeno: 1698x | publikováno: 14.11.2012 | poslední úpravy: 14.11.2012 | Creative Commons License

Autorské právo a e-learning

Autorské právo a e-learning

Informace z lokálního semináře o autorském právu konaného dne 28.4.2011. Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1886 ve znění její poslední (pařížské) revize z roku 1971, Všeobecná úmluva o autorském právu uzavřená v Ženevě 6. září 1952 a revidovaná v Paříži 24.července 1971, a.j.

 
autor: Blanka Rybnerová | obor: Ostatní | zobrazeno: 3685x | publikováno: 18.5.2011 | poslední úpravy: 14.11.2012 | Creative Commons License