Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Odkazy na web

Obsah kategorizovaný dle lékařských disciplín
Akutní medicína (0)
Anatomie (0)
Anesteziologie a intenzivní medicína (0)
Biofyzika (0)
Biologie (0)
Dermatologie (0)
Diabetologie, dietetika (1)
Endokrinologie, metabolismus (0)
Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena (0)
Farmakologie (0)
Fyziologie a patologická fyziologie (0)
Gastroenterologie, hepatologie (0)
Geriatrie (0)
Hematologie (1)
Histologie, embryologie (0)
Chirurgie, traumatologie, ortopedie (0)
Imunologie, alergologie (0)
Infektologie (0)
Kardiologie, angiologie (0)
Laboratorní diagnostika (1)
Lékařská etika a právo (0)
Lékařská genetika (0)
Lékařská chemie a biochemie (2)
Lékařská informatika a informační věda (0)
Mikrobiologie (1)
Nefrologie (0)
Nelékařské zdravotnické vědy (0)
Neurochirurgie (0)
Neurologie (0)
Nukleární medicína (0)
Oftalmologie, optometrie (0)
Onkologie, radioterapie (0)
Ostatní (1)
Otorinolaryngologie (0)
Patologie a soudní lékařství (1)
Pediatrie, neonatologie (0)
Pneumologie (0)
Porodnictví a gynekologie (0)
Pracovní lékařství a toxikologie (0)
Psychiatrie, psychologie, sexuologie (0)
Radiologie a zobrazovací metody (0)
Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie (0)
Revmatologie (0)
Tělovýchovné lékařství (0)
Urologie (0)
Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství (0)
Vnitřní lékařství (1)
Všeobecné praktické lékařství (0)
Zubní lékařství (0)
   
Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
Jít na stránku: 1 2

P a t o l o g i e

P a t o l o g i e

Oficiální web plzeňských patologů.

                                                         

                                  

 
autor: Petr Míka | obor: Patologie a soudní lékařství | zobrazeno: 2853x | publikováno: 22.11.2012 | poslední úpravy: 15.12.2014 | Creative Commons License

CEVA - portál pro postgraduální vzdělávání

CEVA (Creative Education - Vital Application) je webový portál Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy určený pro postgraduální vzdělávání lékařů, bioanalytiků a nelékařských zdravotnických pracovníků (NLZP - zdravotní sestry, laboranti). Mazi hlavní aktivity portálu patří:

  • e-learningové kurzy s kredity celoživotního vzdělávání (od ČLK, KVVOPZ a ČAS)
  • odborné novinky (vycházejí pravidelně 1 za 14 dní)
  • webináře
 
autor: Daniel Rajdl, Jaroslav Racek, Richard Pikner a kol. | obor: Diabetologie, dietetika, Hematologie, Laboratorní diagnostika, Lékařská chemie a biochemie, Mikrobiologie, Vnitřní lékařství | zobrazeno: 2839x | publikováno: 27.11.2015 | poslední úpravy: 27.11.2015 | Creative Commons License

Klinická biochemie

Podpůrný kurz pro výuku klinické biochemie v 5. ročníku všeobecného lékařství na LF UK v Plzni.

                                                                                                                                                                                                               

 
autor: Daniel Rajdl, Jaroslav Racek, Václav Senft, Roman Cibulka, Richar Pikner | obor: Lékařská chemie a biochemie | zobrazeno: 4033x | publikováno: 2.11.2015 | poslední úpravy: 2.11.2015 | Creative Commons License

LMS Moodle

LMS Moodle

Elektronický vzdělávací systém MOODLE (LMS MOODLE) je určený pro podporu prezenční i distanční výuky prostřednictvím online kurzů dostupných na WWW. Systém je možné využívat od jednodušší elektronické opory prezenční výuky, přes kombinovanou elektronickou a prezenční formu až po plnohodnotný distanční elektronický kurz.
Oproti pouhému vyvěšení studijního materiálu na internetu obsahuje LMS nástroje pro komunikaci mezi studenty a vyučujícím, umožňuje zařadit do výuky testy a autotesty, pro komplexnější otestování znalostí pak úkoly formou odevzdání zpracovaných dokumentů. Mezi jednu z největších výhod patří možnost zařadit interaktivní multimediální prvky a edukační video. Samozřejmostí je možnost průběžného sledování všech aktivit studenta v průběhu studia a bodového ohodnocení jeho činnosti.
Používání systému MOODLE má již na LF tradici, je využíván od r. 2001, kdy byl doporučen rektorátem UK jako jednotný systém pro vzdělávání na UK.

 
autor: Petr Míka | obor: Ostatní | zobrazeno: 5198x | publikováno: 16.11.2012 | poslední úpravy: 1.10.2014 | Creative Commons License

Ústav histologie a embryologie

Ústav histologie a embryologie

Webové stránky Ústavu histologie a embryologie  

                                                                                                                             

                                                                                     

 
autor: Petr Míka | zobrazeno: 2248x | publikováno: 22.11.2012 | poslední úpravy: 8.2.2013 | Creative Commons License

Klinická biochemie

Klinická biochemie

Oficiální web Klinické biochemie.                  

                                                                                                   

                                                                                                

 
autor: Petr Míka | zobrazeno: 1702x | publikováno: 22.11.2012 | poslední úpravy: 8.2.2013 | Creative Commons License

Ústav imunologie a alergologie

Ústav imunologie a alergologie

Oficiální web Ústavu imunologie a alergologie           

                                                                                                                                                             

                                                                                                      

 
autor: Petr Míka | zobrazeno: 1669x | publikováno: 22.11.2012 | poslední úpravy: 8.2.2013 | Creative Commons License

Ústav lékařské chemie a biochemie

Ústav lékařské chemie a biochemie

Oficiální web Ústavu lékařské chemie a biochemie           

                                                                                

                                                                      

 
autor: Petr Míka | zobrazeno: 2004x | publikováno: 22.11.2012 | poslední úpravy: 8.2.2013 | Creative Commons License

Ústav patologické fyziologie

Ústav patologické fyziologie

Oficiální web Ústavu patologické fyziologie                

                                                                                      

                                                                                

 
autor: Petr Míka | zobrazeno: 1687x | publikováno: 22.11.2012 | poslední úpravy: 8.2.2013 | Creative Commons License

Chirurgická klinika

Chirurgická klinika

Oficiální web chirurgické kliniky                                 

                                                                                                

                                                                         

 
autor: Petr Míka | zobrazeno: 1791x | publikováno: 22.11.2012 | poslední úpravy: 8.2.2013 | Creative Commons License
Jít na stránku: 1 2