Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Anesteziologicko-resuscitační klinika, Lékařská fakulta v Plzni

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
 

:: Šok ::

:: Šok ::

Výstižně definoval šok Lutz (1972), který považuje šok za akutní generalizovanou poruchu perfuze metabolicky aktivní části cévního řečiště. Z definice vyplývá, že většina patofyziologických změn se odehrává v mikrocirkulaci. Při šoku dochází k nedostatečnému tkáňovému prokrvení s neadekvátním zásobením tkání kyslíkem a energetickými substráty a k nedostatečnému odvodu odpadních produktů a jejich hromadění ve tkáních. Šok je dynamický proces, zahrnující skupinu syndromů různé etiologie a účinků na oběh.

 
autor: Eduard Kasal | obor: Akutní medicína, Anesteziologie a intenzivní medicína | zobrazeno: 4145x | publikováno: 15.1.2015 | poslední úpravy: 14.2.2019 | Creative Commons License

Monitorace v anestezii a intenzivní péči

Monitorace v anestezii a intenzivní péči

Sledování základních vitálních i ostatních funkcí v průběhu anestezie, monitorované péče či na jednotkách intenzivní péče je základním předpokladem kvalitního a bezpečného vedení terapie. Požadavky na množství a frekvenci sledovaných parametrů se samozřejmě mohou významně odlišovat v různých situacích. Spektrum monitorovaných veličin a způsob provedení by vždy měl vhodně doplňovat základní klinické sledování tak, aby nemocný nebyl zatížen zbytečným rizikem plynoucím z nadměrné monitorace (nepřiměřeně vysoká invazivita) ale zároveň nehrozilo riziko přehlédnutí důležitých výkyvů monitorovaných parametrů. V následující kapitole se budeme věnovat problematice základní a rozšířené monitorace anestezovaných a kritických nemocných.

 
autor: Jan Beneš | obor: Anesteziologie a intenzivní medicína | zobrazeno: 3915x | publikováno: 16.1.2014 | poslední úpravy: 14.2.2019 | Creative Commons License

Život ohrožující krvácení (ŽOK)

Život ohrožující krvácení (ŽOK)

ŽOK je charakterizováno ztrátou celého objemu krve za 24 hod nebo ztrátou 50% krevního objemu během 3 hodin nebo pokračující krevní ztrátou min. 150 ml za minutu, přítomností klinických a laboratorních známek tkáňové hypoperfúze či poruchy činnosti orgánů v průběhu krvácení. ŽOK nemusí být krvácením masivním, i malé krvácení do životně důležitých center v CNS může být život ohrožující.

 
autor: Eduard Kasal | obor: Akutní medicína, Anesteziologie a intenzivní medicína | zobrazeno: 5062x | publikováno: 15.1.2015 | poslední úpravy: 15.1.2015 | Creative Commons License

Historie ošetřovatelství

Historie ošetřovatelství

Studijní materiál je stručnou procházkou do historie oboru ošetřovatelství, který má hluboké kořeny. Během svého vývoje bylo ošetřovatelství ovlivňováno společenskými, ekonomickými, kulturními, sociálními a politickými faktory. Neméně významnou roli sehrály válečné konflikty, vědecký rozvoj a některé osobnosti. Pochopení historie a historických souvislostí je nezbytné pro rozvoj současného moderního ošetřovatelství.

 
autor: Jana Kašpárková | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | zobrazeno: 13600x | publikováno: 12.11.2009 | poslední úpravy: 24.9.2012 | Creative Commons License

Ošetřovatelství jako vědní obor

Ošetřovatelství jako vědní obor

Studijní materiál předkládá základní předpoklady vědní disciplíny - její filozofii, teorii a praxi. Objasňuje základní vědní terminologii a vztahy mezi koncepcemi oboru Ošetřovatelství.                                                       

 
autor: Jana Kašpárková, Ivana Mádlová | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | zobrazeno: 8335x | publikováno: 12.11.2009 | poslední úpravy: 20.11.2013 | Creative Commons License