Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Akutní medicína

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
 

:: Šok ::

:: Šok ::

Výstižně definoval šok Lutz (1972), který považuje šok za akutní generalizovanou poruchu perfuze metabolicky aktivní části cévního řečiště. Z definice vyplývá, že většina patofyziologických změn se odehrává v mikrocirkulaci. Při šoku dochází k nedostatečnému tkáňovému prokrvení s neadekvátním zásobením tkání kyslíkem a energetickými substráty a k nedostatečnému odvodu odpadních produktů a jejich hromadění ve tkáních. Šok je dynamický proces, zahrnující skupinu syndromů různé etiologie a účinků na oběh.

 
autor: Eduard Kasal | obor: Akutní medicína, Anesteziologie a intenzivní medicína | zobrazeno: 4225x | publikováno: 15.1.2015 | poslední úpravy: 14.2.2019 | Creative Commons License

Život ohrožující krvácení (ŽOK)

Život ohrožující krvácení (ŽOK)

ŽOK je charakterizováno ztrátou celého objemu krve za 24 hod nebo ztrátou 50% krevního objemu během 3 hodin nebo pokračující krevní ztrátou min. 150 ml za minutu, přítomností klinických a laboratorních známek tkáňové hypoperfúze či poruchy činnosti orgánů v průběhu krvácení. ŽOK nemusí být krvácením masivním, i malé krvácení do životně důležitých center v CNS může být život ohrožující.

 
autor: Eduard Kasal | obor: Akutní medicína, Anesteziologie a intenzivní medicína | zobrazeno: 5142x | publikováno: 15.1.2015 | poslední úpravy: 15.1.2015 | Creative Commons License