Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc.

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
 

Ochrana a podpora zdraví

Ochrana a podpora zdraví

V roce 1997 vydal Státní zdravotní ústav publikaci Světové zdravotnické organizace „Prevence v primární péči – doporučené postupy WHO.“ Byla to česká varianta doporučených postupů, které byly připraveny v rámci aktivit programu CINDI (Contrywide Integrated Non Communicable Diseases Intervention Programme), jehož jsme byli v rámci české spoluúčasti v programu spolutvůrci. Jak je z názvu patrno, jedná se o program zaměřený na prevenci a podporu zdraví postihující celoplošně všechny země, které do něj byly zapojeny. Byly to země převážně evropské, ale i zámořské a asijské. O to tu ale nejde. Jde o zaměření a strategii programu, která je vyjádřena v názvu publikovaných doporučení – prevence v primární péči. Byla to tehdy jasná a v některých, zejména skandinávských zemích, ověřená strategie zavádění postupů podporujících zdraví prostřednictvím praktických lékařů.
Spoluvydavatelem byla v té době nově založená Nadace CINDI, která vznikla při českém programu CINDI s cílem pomáhat prevenci a podpoře zdraví hledáním finančních zdrojů a metod zdravotní výchovy.

 
autor: Lumír Komárek, a kol. | obor: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena | zobrazeno: 2737x | publikováno: 3.4.2012 | poslední úpravy: 14.11.2012 | Creative Commons License