Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D.

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
 

Poučení pacientů o některých typech stomatologických výkonů

Poučení pacientů  o některých typech stomatologických výkonů

Před každým léčebným i diagnostických úkonem je nutné, aby pacient byl vždy dopředu seznámen s průběhem léčení, jeho finanční náročností, ale i s možnými riziky, nežádoucími jevy a možnými nezaviněnými komplikacemi. Proto je nutné lékař vždy před zahájením léčby podal pacientovi relevantní informace o plánovaném postupu, které by mu měly dát odpověď na tyto otázky:

 

  • Důvodu výkonu (proč se provádí, co je smyslem či důvodem)
  • Rozsahu výkonu (co se vlastně bude dělat)
  • Nejběžnější rizika či komplikace výkonu (co se může přihodit i při sebelepší snaze …)
  • Jaké jsou varianty …

Informace o obvyklých léčebných metodách a postupech označujeme jako informovaný souhlas, a je nutné aby jej pacient potvrdil svým podpisem.
Smyslem informovaného souhlasu je právo pacienta informovaně se rozhodnout, zda chcete výkon absolvovat či ne s vědomím toho, co můžete od konkrétního postupu čekat kladného, ale také jaká má rizika či nežádoucí účinky. K tomu lze použít komerčně vydávané formuláře „informovaných souhlasů“ nebo podrobný popis plánovaného postupu, rozpočtu atp.(viz výše) zapsaný v písemné dokumentaci s uvedením kalendářního data a podepsaný pacientem. Předkládaný text je vodítkem k poskytnutí relevantních informací o základních stomatologických ošetřovacích postupech, může být podle potřeby aktualizován a doplněn o nové poznatky nebo specifické informace.

 
autor: Daniel Hrušák, a kol. | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2500x | publikováno: 11.6.2015 | poslední úpravy: 11.6.2015 | Creative Commons License

Obličejová traumatologie

Obličejová traumatologie

Výukový text „Obličejová traumatologie“ obsahuje základní informace o problematice obličejových úrazů a metodách jejich ošetřování a léčení. Výukový program bude primárně určen pro posluchače studenty magisterského studijního programu „Praktické zubní lékařství“ kde by měl nahradit přednášky v rozsahu 10 hodin.

 
autor: Daniel Hrušák | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 3587x | publikováno: 11.6.2010 | poslední úpravy: 3.1.2013 | Creative Commons License