Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Poučení pacientů o některých typech stomatologických výkonů

Poučení pacientů  o některých typech stomatologických výkonů

Před každým léčebným i diagnostických úkonem je nutné, aby pacient byl vždy dopředu seznámen s průběhem léčení, jeho finanční náročností, ale i s možnými riziky, nežádoucími jevy a možnými nezaviněnými komplikacemi. Proto je nutné lékař vždy před zahájením léčby podal pacientovi relevantní informace o plánovaném postupu, které by mu měly dát odpověď na tyto otázky:

 

  • Důvodu výkonu (proč se provádí, co je smyslem či důvodem)
  • Rozsahu výkonu (co se vlastně bude dělat)
  • Nejběžnější rizika či komplikace výkonu (co se může přihodit i při sebelepší snaze …)
  • Jaké jsou varianty …

Informace o obvyklých léčebných metodách a postupech označujeme jako informovaný souhlas, a je nutné aby jej pacient potvrdil svým podpisem.
Smyslem informovaného souhlasu je právo pacienta informovaně se rozhodnout, zda chcete výkon absolvovat či ne s vědomím toho, co můžete od konkrétního postupu čekat kladného, ale také jaká má rizika či nežádoucí účinky. K tomu lze použít komerčně vydávané formuláře „informovaných souhlasů“ nebo podrobný popis plánovaného postupu, rozpočtu atp.(viz výše) zapsaný v písemné dokumentaci s uvedením kalendářního data a podepsaný pacientem. Předkládaný text je vodítkem k poskytnutí relevantních informací o základních stomatologických ošetřovacích postupech, může být podle potřeby aktualizován a doplněn o nové poznatky nebo specifické informace.


Přílohy:
Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
pdf Poučení pacientů o některých typech stomatologických výkonů Stáhnout - Poučení pacientů o některých typech stomatologických výkonůOtevřít v novém okně - Poučení pacientů o některých typech stomatologických výkonů 11.6.2015 580.57 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License

Klíčová slova: Informovaný souhlas


Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Daniel Hrušák, a kol. | publikováno: 11.6.2015 | poslední úpravy: 11.6.2015
citace: Hrušák Daniel, a kol.: Poučení pacientů o některých typech stomatologických výkonů. Výukový portál Lékařské fakulty v Plzni [online] 11.6.2015, poslední aktualizace 11.6.2015 [cit. 2020-01-18] Dostupný z WWW: <http://mefanet.lfp.cuni.cz/clanky.php?aid=559>. ISSN 1804-4409.