Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Adiktologie pro praxi

Adiktologie pro praxi

Přednáška formou komentované prezentace v powerpointu přináší základní informace o problematice návykových látek - drog a alkoholu, se kterými se setkáváme v klinické praxi. Jsou rozebrány všechny návykové látky uvedené v mezinárodní klasifikaci nemocí, 10. deceneální revizi v kategorii F 1 s výjimkou tabáku.V přednášce jsou popsány typické klinické projevy intoxikace, fyzické a psychické závislosti na jednotlivých návykových psychoaktivních látkách a dále základní informace o terapeutických možnostech syndromu závislosti.


Přílohy:
Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Adiktologie pro praxi Otevřít - Adiktologie pro praxiOtevřít v novém okně - Adiktologie pro praxi 21.5.2015 46.77 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License

Klíčová slova: Návykové látky, syndrom závislosti, alkoholismus, léčba


Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Jiří Podlipný | pracoviště: Psychiatrická klinika | publikováno: 25.4.2014 | poslední úpravy: 21.5.2015
citace: Podlipný Jiří: Adiktologie pro praxi. Výukový portál Lékařské fakulty v Plzni [online] 25.4.2014, poslední aktualizace 21.5.2015 [cit. 2020-01-24] Dostupný z WWW: <http://mefanet.lfp.cuni.cz/clanky.php?aid=344>. ISSN 1804-4409.