Rychlé vyhledávání
Adiktologie pro praxi

Přednáška formou komentované prezentace v powerpointu přináší základní informace o problematice návykových látek - drog a alkoholu, se kterými se setkáváme v klinické praxi. Jsou rozebrány všechny návykové látky uvedené v mezinárodní klasifikaci nemocí, 10. deceneální revizi v kategorii F 1 s výjimkou tabáku.V přednášce jsou popsány typické klinické projevy intoxikace, fyzické a psychické závislosti na jednotlivých návykových psychoaktivních látkách a dále základní informace o terapeutických možnostech syndromu závislosti.

Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Adiktologie pro praxi 21.5.2015 46.77 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko