Rychlé vyhledávání

Odkazy na web

P a t o l o g i e

Autor: Petr Míka

anotační obrázek

Oficiální web plzeňských patologů.

                                                         

                                  

PO˃STUDIUM - postgraduální, celoživotní a specializační vzdělávání lékařů a dalších pracovníků ve zdravotnictví

Autor: Daniel Rajdl, Jaroslav Racek, Richard Pikner a kol.

Jsme jediná univerzitní online platforma v ČR, která nabízí kvalitní postgraduální, celoživotní a specializační vzdělávání lékařů a dalších pracovníků ve zdravotnictví.

Posláním portálu PO>STUDIUM je šíření kvalitních a nezávislých informací zejména pro lékaře všech odborností, bioanalytiky, zdravotní laboranty a všeobecné sestry; a podpora aplikovaného výzkumu v České a Slovenské republice.

Hlavním garantem kvality a nezávislosti je Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni, obsah však tvoří mnoho spolupracujících institucí. Vzdělávací materiály jsou zdarma a jsou šířeny (není-li uvedeno jinak) pod otevřenou a transparentní licencí Creative Commons. Držitelem nevýhradní licence na všechna autorská díla publikovaná v portálu postudium.cz je Lékařská fakulta v Plzni.

 

Klinická biochemie

Autor: Daniel Rajdl, Jaroslav Racek, Václav Senft, Roman Cibulka, Richar Pikner

Podpůrný kurz pro výuku klinické biochemie v 5. ročníku všeobecného lékařství na LF UK v Plzni.

                                                                                                                                                                                                               

LMS Moodle

Autor: Petr Míka

anotační obrázek

Elektronický vzdělávací systém MOODLE (LMS MOODLE) je určený pro podporu prezenční i distanční výuky prostřednictvím online kurzů dostupných na WWW. Systém je možné využívat od jednodušší elektronické opory prezenční výuky, přes kombinovanou elektronickou a prezenční formu až po plnohodnotný distanční elektronický kurz.
Oproti pouhému vyvěšení studijního materiálu na internetu obsahuje LMS nástroje pro komunikaci mezi studenty a vyučujícím, umožňuje zařadit do výuky testy a autotesty, pro komplexnější otestování znalostí pak úkoly formou odevzdání zpracovaných dokumentů. Mezi jednu z největších výhod patří možnost zařadit interaktivní multimediální prvky a edukační video. Samozřejmostí je možnost průběžného sledování všech aktivit studenta v průběhu studia a bodového ohodnocení jeho činnosti.
Používání systému MOODLE má již na LF tradici, je využíván od r. 2001, kdy byl doporučen rektorátem UK jako jednotný systém pro vzdělávání na UK.

Ústav histologie a embryologie

Autor: Petr Míka

anotační obrázek

Webové stránky Ústavu histologie a embryologie  

                                                                                                                             

                                                                                     

Klinická biochemie

Autor: Petr Míka

anotační obrázek

Oficiální web Klinické biochemie.                  

                                                                                                   

                                                                                                

Ústav imunologie a alergologie

Autor: Petr Míka

anotační obrázek

Oficiální web Ústavu imunologie a alergologie           

                                                                                                                                                             

                                                                                                      

Ústav lékařské chemie a biochemie

Autor: Petr Míka

anotační obrázek

Oficiální web Ústavu lékařské chemie a biochemie           

                                                                                

                                                                      

Ústav patologické fyziologie

Autor: Petr Míka

anotační obrázek

Oficiální web Ústavu patologické fyziologie                

                                                                                      

                                                                                

Chirurgická klinika

Autor: Petr Míka

anotační obrázek

Oficiální web chirurgické kliniky