Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MUDr. Jana Mattová

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
 

Podivnosti mikrosvěta

Podivnosti mikrosvěta

Pod pojmem klasická fyzika se rozumí aplikace zákonů „makrosvěta“ na dění v „mikrosvětě“. Když zkoumáme nějakou fyzikální soustavu, obvykle nás zajímá její energie, pohyb a poloha v prostoru, jestli je přítomno nějaké fyzikální pole, z čeho se soustava skládá a samozřejmě, jak by se zjištění z pozorování dalo využít v praxi. Do přelomu 19. a 20. století bylo světlo považováno pouze za vlnění elektromagnetického záření, částice byly drobnými kuličkami a bylo možné změřit rychlost pohybu a polohu jakéhokoliv objektu v prostoru současně a s naprostou přesností.

 
autor: Jana Mattová | obor: Biofyzika | zobrazeno: 1890x | publikováno: 2.3.2015 | poslední úpravy: 2.3.2015 | Creative Commons License

Termodynamika pro mediky

Termodynamika pro mediky

Termodynamika se jako fyzikální obor zabývá vztahem mezi teplem, konáním práce a souvisejícím tokem energie. Je důležité pochopit souvislosti mezi termodynamickými veličinami, protože pak si uvědomíme, jak velký význam má pojem teplo a teplota. Termodynamika vlastně sleduje, jak spolu interaguje jakákoliv fyzikální soustava s okolím. První zákon termodynamiky pojednávající o zachování energie je relativně jednoduchý. Další zákony se jeví poněkud složitějšími… Možná nejsou ani tak složité jako spíš abstraktní či těžce představitelné. Proto bych ráda v tomto díle zkusila na mnoha příkladech vysvětlit pomocí slov, co jednotlivé vztahy znamenají. Na konci textu byste měli pochopit i velmi velký význam toho, že na přesný popis chování libovolné soustavy se musíme podívat hlouběji do světa částic, atomů a molekul.

 
autor: Jana Mattová | obor: Biofyzika | zobrazeno: 1518x | publikováno: 10.7.2014 | poslední úpravy: 16.7.2014 | Creative Commons License