Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MUDr. Lukáš Handl

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
 

Interní péče o pacienta při kardiochirurgické operaci

Interní péče o pacienta při kardiochirurgické operaci

Perioperační péče v kardiochirurgii je velmi důležitou součástí oboru, která zajišťuje přípravu, průběh výkonu a doléčení pacientů po výkonu a předchází nebo řeší nastálé komplikace. Tato prezentace uvádí komplexní přehled problematiky včetně využití mezioborové spolupráce.

 
autor: Lukáš Handl, Vladimír Mikulenka | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Kardiologie, angiologie | zobrazeno: 2954x | publikováno: 16.11.2012 | poslední úpravy: 22.5.2015 | Creative Commons License

Poruchy srdečního rytmu u kardiochirurgického pacienta

Poruchy srdečního rytmu u kardiochirurgického pacienta

V následující přednášce popíšeme problematiku poruch srdečního rytmu u kardiochirurgických pacientů. Poruchy srdečního rytmu patří mezi nejčastější komplikace po operaci srdce, lze se s nimi setkat u naprosté většiny pacientů na kardiochirurgickém oddělení.

                                      

 
autor: Lukáš Handl | obor: Kardiologie, angiologie | zobrazeno: 2421x | publikováno: 8.10.2014 | poslední úpravy: 22.5.2015 | Creative Commons License

Antitrombotická léčba na kardiochirurgii

Antitrombotická léčba na kardiochirurgii

Materiál seznamuje se základy antitrombotické léčby a jejími specifiky na Kardiologickém oddělení FN v Plzni. Antirombotická léčba hraje v kardiochirurgii zcela zásadní roli a její vedení je jední ze základních předpokladů úspěšné péče o pacienta podstupujícího kardiochirurgický výkon.

 
autor: Lukáš Handl | obor: Kardiologie, angiologie | zobrazeno: 2136x | publikováno: 24.3.2014 | poslední úpravy: 22.5.2015 | Creative Commons License

Arteriální hypertenze

Arteriální hypertenze

V této přednášce se budeme věnovat arteriální hypertenzi včetně jejích specifických aspektů u pacientů podstupujících kardiochirurgickou operaci. Arteriální hypertenze představuje nejčastější kardiovaskulární onemocnění s velmi vysokou prevalencí.
                                                                    

 
autor: Lukáš Handl | obor: Kardiologie, angiologie | zobrazeno: 2572x | publikováno: 15.9.2014 | poslední úpravy: 21.5.2015 | Creative Commons License

Ateroskleróza a ICHS

Ateroskleróza a ICHS

Kardiovaskulární choroby jsou nejčastější příčinou mortality. Donedávna to platilo pouze v průmyslově rozvinutých zemích, od roku 2000 to však již platí celosvětově. Onemocnění srdce zapříčiní více než 4 milióny úmrtí za rok.
Podkladem většiny úmrtí na kardiovaskulární onemocnění je ateroskleróza. Zatímco v rozvinutých západních zemích v současnosti její prevalence stagnuje až mírně klesá, v České republice, stejně jako v ostatních zemích střední a východní Evropy nadále stoupá

 

 
autor: Lukáš Handl | obor: Kardiologie, angiologie | zobrazeno: 2258x | publikováno: 24.3.2015 | poslední úpravy: 24.3.2015 | Creative Commons License

Srdeční selhání

Srdeční selhání

Srdeční selhání tvoří významnou kapitolu kardiovaskulárních chorob, jednak pro svou vysokou prevalenci, jednak pro tíži postižení pro pacienty a krajně nepříznivou prognózou. Základní definice udává, že srdeční selhání je stav, kdy i přes adekvátní náplň cévního řečiště a dostatečný žilní návrat krve do srdce není srdce schopno zajistit odpovídající prokrvení ostatních tkání organizmu.

 
autor: Lukáš Handl | obor: Kardiologie, angiologie | zobrazeno: 1968x | publikováno: 30.1.2015 | poslední úpravy: 12.2.2015 | Creative Commons License

Dyslipidémie

Dyslipidémie

Dyslipidémie tvoří skupinu metabolických onemocnění s velkým klinickým významem. Ten je dán jednak tím, že jsou široce rozšířené v populaci, ale především tím, že představují jeden z nejzávažnějších rizikových faktorů ischemické choroby srdeční.                                                           

 

 
autor: Lukáš Handl | obor: Kardiologie, angiologie | zobrazeno: 1967x | publikováno: 12.2.2015 | poslední úpravy: 12.2.2015 | Creative Commons License