Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MUDr. Lukáš Hauer

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
 

Extranodální difuzní velkobuněčný B-lymfom orofaciální krajiny

Extranodální difuzní velkobuněčný B-lymfom orofaciální krajiny

Materiál byl součástí přednášek na VIII. Plzeňských pracovních dnech, které pořádala Stomatologická klinika LFUK a FN Plzeň, Fakultní nemocnice Plzeň, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, Oblastní stomatologická komora v Plzni a Společnost maxilofaciální chirurgie ČLS JEP.

 
autor: Lukáš Hauer, Miroslava Schützová, Věra Vozobulová, Ludmila Boudová, Pavel Andrle, Robert Houba | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2842x | publikováno: 14.12.2014 | poslední úpravy: 14.12.2014 | Creative Commons License

Kolemčelistní záněty

Kolemčelistní záněty

Kolemčelistní záněty jsou záněty měkkých tkání obličeje, krku a v okolí čelistí různé etiologie, zdaleka nejčastěji bakteriální. Jedná se většinou o akutní až urgentní patologické stavy, které mohou být život ohrožující i s možností trvalých následků. Předkládaná přehledová prezentace se zabývá především záněty odontogenní etiologie.

 
autor: Lukáš Hauer, Pavel Andrle, Lubor Hostička, Petr Pošta, Jiří Genčur | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 3649x | publikováno: 29.1.2014 | poslední úpravy: 31.1.2014 | Creative Commons License

Nekrotizující sialometaplázie - léze imitující orální malignity

Nekrotizující sialometaplázie - léze imitující orální malignity

Nekrotizující sialometaplázie je relativně vzácný, benigní, spontánně se hojící patologický proces postihující převážně malé slinné žlázy patra. Etiopatogeneze těchto lézí není dosud zcela jasná, považují se za infarkt slinných žláz. Klinicky a v některých případech i histologicky napodobují určité orální malignity nebo i projevy benigních, ale závažných systémových či lokálních onemocnění. Předkládaná přehledová prezentace je doplněna o 2 kazuistiky.

 
autor: Lukáš Hauer, Daniel Hrušák, Lubor Hostička, Pavel Andrle, Jan Jambura, Petr Pošta | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2005x | publikováno: 29.1.2014 | poslední úpravy: 31.1.2014 | Creative Commons License

Záněty očnice způsobené odontogenní infekcí

Záněty očnice způsobené odontogenní infekcí

Autoři se v prezentaci zabývají relativně méně často se vyskytujícími záněty v oblasti očnice, které vznikají na podkladě odontogenní infekce. Shrnují patofyziologii vzniku tohoto onemocnění, jeho klinické projevy, diagnostiku, léčbu i možné komplikace, a to z pohledu zubního lékaře i maxillofaciálního chirurga

 

 
autor: Lukáš Hauer, Zdeněk Kasl, Daniel Hrušák, Lubor Hostička, Pavel Andrle, Radek Tupý | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 1867x | publikováno: 29.1.2014 | poslední úpravy: 31.1.2014 | Creative Commons License

Dlaždicobuněčný karcinom retní červeně (statistika)

Dlaždicobuněčný karcinom retní červeně (statistika)

Materiál byl součástí přednášek na VIII. Plzeňských pracovních dnech, které pořádala Stomatologická klinika LFUK a FN Plzeň, Fakultní nemocnice Plzeň, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, Oblastní stomatologická komora v Plzni a Společnost maxilofaciální chirurgie ČLS JEP.

 
autor: Lukáš Hauer, Daniel Hrušák, Lubor Hostička, Pavel Andrle, Jan Jambura, Petr Pošta | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2357x | publikováno: 15.11.2012 | poslední úpravy: 13.9.2013 | Creative Commons License