Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Informace o 1. autorovi článku z databáze:
Jan HorákBiofyzika
Lékařská fakulta v Plzni
Karlovarská 48
Plzeň
Lékařská fakulta v Plzni
telefon: +420 377593210
fax: +420
adresa: Karlovarská 48
30166 Plzeň

Hyperbarická oxygenoterapie

Hyperbarická oxygenoterapie

Hyperbarická medicína, v čele s hyperbarickou oxygenoterapií, tedy léčbou kyslíkem, který je inhalován při vyšším okolním tlaku v prostředí hyperbarických komor, se v průběhu času stala základním způsobem léčby celé řady onemocnění. Nezpochybnitelný benefit pro pacienty přináší zejména v léčbě intoxikací kouřovými plyny, v terapii hypoxie ať již generalizované či lokální, je doplňkem v léčbě chirurgických ran a komplikací celé řady stavů doprovázejících interní onemocnění. Nezastupitelnou roli hraje také v potápěčské medicíně. V současné době však, navzdory možnostem, které přináší léčba kyslíkem, dochází k výraznému poklesu zájmu o tuto metodu. Tento text zpracovává v přehledu obsah hyperbarické medicíny, především pak téma hyperbarické oxygenoterapie (HBO). Stručně se věnuje historii této metody, fyzikálním principům HBO a vlivům kyslíku na lidský organismus. Přináší přehled v současnosti dostupných prostředků pro její realizaci, technického provedení vlastní metody a bezpečnosti, která je nedílnou součástí všech procesů týkajících se manipulace s vysokým tlakem. Zbývající část textu je věnována indikacím HBO, kontraindikacím a komplikacím, které se mohou projevit v průběhu léčby.


Přílohy:
Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
pdf Hyperbarická oxygenoterapie Stáhnout - Hyperbarická oxygenoterapieOtevřít v novém okně - Hyperbarická oxygenoterapie 30.7.2014 819.68 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License

Klíčová slova: kyslík, tlak, hyperbarická komora, hyperbarická oxygenoterapie

Obor:

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzováno
informace

Garant

MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D.
Ústav fyziologie, Lékařská fakulta Plzeň
telefon: 377593346
e-mail: jitka.sviglerova(at)lfp.cuni.cz

Recenzenti

MUDr. Jiří Růžička, Ph.D.
Ústav biofyziky, Lékařská fakulta Plzeň, Univerzita Karlova Praha
telefon: 377593214
e-mail: jiri.ruzicka(at)lfp.cuni.cz

RNDr. Luděk Šefc, CSc.
Ústav patologické fyziologie, Univerzita Karlova Praha, 1. lékařská fakulta
telefon: 224965915
e-mail: sefc(at)cesnet.cz


level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   
Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Jan Horák | publikováno: 30.7.2014 | poslední úpravy: 23.1.2015
citace: Horák Jan: Hyperbarická oxygenoterapie. Výukový portál Lékařské fakulty v Plzni [online] 30.7.2014, poslední aktualizace 23.1.2015 [cit. 2019-12-12] Dostupný z WWW: <http://mefanet.lfp.cuni.cz/clanky.php?aid=374>. ISSN 1804-4409.