Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fyzikální principy a aplikace LDL-aferetických metod

Fyzikální principy a aplikace LDL-aferetických metod

Ateroskleróza a její komplikace patří ve vyspělých zemích mezi nejčastější příčiny úmrtí a proto je výzkumu její patogeneze a léčby věnována velká pozornost už řadu desítek let. Přes toto množství vynaložené práce a prostředků však stále míra poznání této choroby není příliš uspokojivá, zejména pokud se týká její etiologie. Objevila se řada hypotéz, které vysvětlují počátek dějů vedoucích k aterosklerotickým změnám nejrůznějšími faktory, včetně infekčních agens. Všeobecně uznávané teorie podrobně popisují postupný vývoj aterosklerotických změn v cévách pacienta, avšak otázku prvotních příčin ponechávají nezodpovězenou a pouze značně obecně hovoří o multifaktoriální etiogenezi onemocnění.


Přílohy:
Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
pdf Fyzikální principy a aplikace LDL-aferetických metod Stáhnout - Fyzikální principy a aplikace LDL-aferetických metodOtevřít v novém okně - Fyzikální principy a aplikace LDL-aferetických metod 12.5.2015 698.49 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License

Klíčová slova: LDL-aferetická metoda

Obor:

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Vladimír Mašin | publikováno: 15.8.2014 | poslední úpravy: 12.5.2015
citace: Mašin Vladimír: Fyzikální principy a aplikace LDL-aferetických metod. Výukový portál Lékařské fakulty v Plzni [online] 15.8.2014, poslední aktualizace 12.5.2015 [cit. 2020-01-18] Dostupný z WWW: <http://mefanet.lfp.cuni.cz/clanky.php?aid=380>. ISSN 1804-4409.