Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vladimír Mašin

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
 

Fyzikální principy a aplikace hemaferetických metod

Fyzikální principy a aplikace hemaferetických metod

Hemaferetické metody tvoří skupinu moderních, technicky vyspělých medicínských metod. Těžiště jejich praktického používání leží ve dvou hlavních oblastech – na jedné straně v odběru krevních derivátů od dárců, na druhé straně pak v terapii dnes již celé řady chorob, jejichž společným jmenovatelem je možnost ovlivnění jejich průběhu pomocí řízeného pozměnění složení krve pacientů.

 
autor: Vladimír Mašin | obor: Biofyzika | zobrazeno: 1743x | publikováno: 11.5.2015 | poslední úpravy: 20.5.2015 | Creative Commons License

Fyzikální principy a aplikace LDL-aferetických metod

Fyzikální principy a aplikace LDL-aferetických metod

Ateroskleróza a její komplikace patří ve vyspělých zemích mezi nejčastější příčiny úmrtí a proto je výzkumu její patogeneze a léčby věnována velká pozornost už řadu desítek let. Přes toto množství vynaložené práce a prostředků však stále míra poznání této choroby není příliš uspokojivá, zejména pokud se týká její etiologie. Objevila se řada hypotéz, které vysvětlují počátek dějů vedoucích k aterosklerotickým změnám nejrůznějšími faktory, včetně infekčních agens. Všeobecně uznávané teorie podrobně popisují postupný vývoj aterosklerotických změn v cévách pacienta, avšak otázku prvotních příčin ponechávají nezodpovězenou a pouze značně obecně hovoří o multifaktoriální etiogenezi onemocnění.

 
autor: Vladimír Mašin | obor: Biofyzika | zobrazeno: 1960x | publikováno: 15.8.2014 | poslední úpravy: 12.5.2015 | Creative Commons License