Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
 

Tubulární procesy

Tubulární procesy

V tubulech nefronů dochází k přesunu rozpuštěných látek z tubulární tekutiny do krve (tubulární resorpce) nebo opačným směrem, tj. z krve do tubulární tekutiny (tubulární sekrece). V obou případech musí přenášená látka překonat 2 bariéry: tubulární epitel a cévní endotel. V kůře, kde se nachází proximální a distální tubulus a korová část sběracího kanálku, tj. části nefronu, ve kterých dochází k nejmohutnější resorpci, jsou peritubulární kapiláry volně propustné pro vodu a rozpuštěné látky a složení intersticiální tekutiny a plazmy v peritubulárních kapilárách je téměř shodné: jedinou skutečnou překážku přenosu látek tak klade membrána buněk tubulárního epitelu.

 
autor: Jitka Kuncová | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 3580x | publikováno: 4.3.2015 | poslední úpravy: 4.3.2015 | Creative Commons License

Fyziologie ledvin II. - Průtok plazmy ledvinami. Glomerulární filtrace

Fyziologie ledvin II. - Průtok plazmy ledvinami. Glomerulární filtrace

Materiál je určen pro studenty všeobecného a zubního lékařství 2. ročníku. Tématem kapitoly je přehled faktorů určujících průtok krve ledvinami a glomerulární filtraci. Podrobně je pojednáno o renální clearance a jejím využití při stanovení průtoku plazmy ledvinami a glomerulární filtrace.

 
autor: Jitka Kuncová | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 3665x | publikováno: 7.7.2014 | poslední úpravy: 7.7.2014 | Creative Commons License

Autonomní inervace srdce v historických souvislostech

Autonomní inervace srdce v historických souvislostech

Konečná aktivita většiny neuronů srdečního plexu je výsledkem současného vlivu aferentních a eferentních vstupů a obvykle není spjata s mechanickými událostmi během srdečního cyklu, ani nekoreluje s aktivitou eferentních sympatických a parasympatických pregangliových neuronů. Má charakter náhodného šumu, který zvyšuje citlivost neuronálního regulačního systému ke slabým signálům na principu stochastické rezonance.

 
autor: Jitka Kuncová | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 2840x | publikováno: 3.10.2013 | poslední úpravy: 3.10.2013 | Creative Commons License

Fyziologie ledvin, vývodných cest močových a acidobazické rovnováhy I. Struktura a funkce ledvin.

Fyziologie ledvin, vývodných cest močových a acidobazické rovnováhy  I. Struktura a funkce ledvin.

Soubor obsahuje kapitolu Struktura a funkce ledvin. Jsou v něm popsány základní funkce ledvin, makroskopická a histologická struktura ledvin a procesy určující množství a složení moče. Materiál je určen pro studenty všeobecného lékařství 2. ročníku.                                

 
autor: Jitka Kuncová | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 4264x | publikováno: 2.4.2013 | poslední úpravy: 4.4.2013 | Creative Commons License