Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - VI. část

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - VI. část

Šestá část elektronických skript se zabývá popisem čtyř typůimunopatologických reakcí podle Coombse a Gella. První je zprostředkovánaprotilátkami IgE a tvoří podklad alergické reakce. Druhý typ imunopatologickéreakce je zprostředkován protilátkami izotypů IgG a IgM a je základemprotilátkových autoimunitních reakcí. Imunokomplexové reakce představují třetítyp imunopatologické reakce a hlavní roli v nich hrají komplexyantigen-protilátka. Čtvrtý typ imunopatologické reakce je zprostředkován Tlymfocyty, které je řídí i realizují. Kapitola dále popisuje nejčastější typyprimárních (vrozených) i sekundárních(získaných) poruch imunity – imunodeficiencí, popisuje jejich příčiny idůsledky, stejně jako diagnostiku a léčbu se zvláštním zřetelem na substitučníléčbu imunoglobuliny. Závěr kapitoly představuje popis principů a příkladyaktivní a pasivní imunizace.


Přílohy:
Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
pdf Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - VI.část Stáhnout - Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - VI.částOtevřít v novém okně - Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - VI.část 18.3.2015 1.39 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License

Klíčová slova: imunopatologická reakce, imunodeficience, alergie, atopie


Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Martin Liška, Jitka Ochotná, Petr Panzner | publikováno: 18.3.2015 | poslední úpravy: 18.3.2015
citace: Liška Martin, Jitka Ochotná, Petr Panzner: Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - VI. část. Výukový portál Lékařské fakulty v Plzni [online] 18.3.2015, poslední aktualizace 18.3.2015 [cit. 2020-01-24] Dostupný z WWW: <http://mefanet.lfp.cuni.cz/clanky.php?aid=496>. ISSN 1804-4409.