Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
 

Syndrom nitrolební hypertenze

Syndrom nitrolební hypertenze

Syndrom nitrolební hypertenze vzniká při procesech, které zvětšují nitrolební obsah a tlak a souborně se nazývají expanzivní procesy nitrolební. Při dekompenzaci intrakraniální hypertenze dochází k posunu a herniacím mozkové tkáně, které mohou mít velmi závažné až fatální následky.

 
autor: Zdeněk Ambler, Jiří Polívka | obor: Neurologie | zobrazeno: 4509x | publikováno: 28.3.2013 | poslední úpravy: 29.3.2013 | Creative Commons License

Poruchy vědomí

Poruchy vědomí

Poruchy vědomí se klasifikují na kvantitativní a kvalitativní. Kvantitativní poruchy vědomí představují snížení bdělého stavu různého stupně, od lehkého psychomotorického útlumu a ospalosti až po hluboké bezvědomí. Nejlépe se charakterizují konkrétním popisem funkčního stavu a ke kvantifikaci se nejčastěji používá Glasgowská stupnice. Kvalitativní poruchy vědomí postihují obsah vědomí, zejména kognitivní a afektivní funkce. Projevují se poruchou orientace, myšlení a jednání a stavem zmatenosti. Tyto stavy se označují jako delirium.

 
autor: Zdeněk Ambler | obor: Neurologie | zobrazeno: 5609x | publikováno: 28.3.2013 | poslední úpravy: 28.3.2013 | Creative Commons License