Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

PhDr. Hana Potměšilová

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
 

LIRE ET COMMENTER (Práce s autentickými odbornými francouzskými texty z oblasti lékařství)

LIRE  ET  COMMENTER (Práce s autentickými odbornými francouzskými texty z oblasti lékařství)

Zpracování deseti autentických odborných francouzských textů slouží jako materiálové východisko pro výuku povinně volitelného předmětu „Četba odborného textu ve francouzštině“ (nabízeného především studentům 3. ročníku, ale účastnit se mohou všichni studenti s elementární znalostí francouzštiny, kteří případně plánují stáž nebo zaměstnání apod. ve frankofonním prostředí). Výuka probíhá převážně ve francouzštině.
Cílem je nejen osvojit si odbornou lékařskou terminologii, ale především naučit se orientovat v odborném lékařském textu ve všech vzájemných souvislostech jednotlivých jazykových rovin tak, aby byl student nejen schopen text s porozuměním přečíst, ale také shrnout, interpretovat a komentovat hlavní teze. Zvláštní pozornost je věnována komunikativním dovednostem.

 
autor: Hana Potměšilová | obor: Ostatní | zobrazeno: 2160x | publikováno: 6.11.2013 | poslední úpravy: 30.1.2014 | Creative Commons License