Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MUDr. Petr Pošta

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
 

Prekancerózy v dutině ústní

Prekancerózy v dutině ústní

Materiál byl součástí přednášek na VIII. Plzeňských pracovních dnech, které pořádala Stomatologická klinika LFUK a FN Plzeň, Fakultní nemocnice Plzeň, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, Oblastní stomatologická komora v Plzni a Společnost maxilofaciální chirurgie ČLS JEP.

 
autor: Petr Pošta, Daniel Hrušák, Lubor Hostička, Pavel Andrle, Jan Jambura, Lukáš Hauer | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 3522x | publikováno: 15.2.2012 | poslední úpravy: 23.5.2014 | Creative Commons License

Pacienti s antikoagulační a antiagregační léčbou v ordinaci stomatologa

Pacienti s antikoagulační a antiagregační léčbou v ordinaci stomatologa

Předkládané sdělení shrnuje problematiku stomatologické léčby pacientů užívajících léky ovlivňující hemostázu – tzv. antitrombotika, která je možno rozdělit do dvou skupin – antikoagulancia a antiagregancia. Tato léčiva jsou užívána k léčbě pacientů trpících kardiovaskulárním onemocněním (KVO) v širším slova smyslu, jednak kurativně, jednak preventivně k zabránění komplikací plynoucích ze základního onemocnění. V případě invazivních stomatochirurgických zákroků u takových pacientů v určitých případech hrozí nebezpečí excesivního krvácení. Pacientů KVO stále přibývá a proto i stomatolog bude stále častěji řešit problematiku ošetřování takových pacientů. Tato přednáška proto nabízí přehled v současnosti používaných antitrombotik, jejich vlastností a dále i přípravků užívaných k zástavě krvácení.

 
autor: Petr Pošta, Lukáš Hauer, Daniel Hrušák, Lubor Hostička, Pavel Andrle, Jan Jambura | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2156x | publikováno: 11.2.2014 | poslední úpravy: 18.4.2014 | Creative Commons License