Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

doc. MUDr. Otto Mayer, CSc.

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
 

Nová (přímá) orální antikoagulancia (NOAK)

Nová (přímá) orální antikoagulancia (NOAK)

Nová antikoagulancia mohou přinést pro klinickou praxi v léčbě hluboké žilní trombózy a plicní embolie jednodušší léčbu bez nutnosti laboratorní monitorace, vyšší bezpečnost a zřejmě i lepší antitrombotickou účinnost. Zvýší se zřejmě rozsah pacientů na antikoagulační léčbě a doba po kterou jsou skutečně účinně antikoagulováni, možnost ambulantní léčby tohoto onemocnění a výhledově snížení nákladů.

 
autor: Otto Mayer | obor: Farmakologie | zobrazeno: 4026x | publikováno: 8.4.2015 | poslední úpravy: 22.5.2015 | Creative Commons License

Vývoj nových léků

Vývoj nových léků

Klinická farmakologie je intedisciplinární obor. Nemá přesně definovaný rozsah, ani metodologii. Do její náplně patří např.sledování pohybu látek v organismu (farmakokinetika), terapeutické monitorování léků (TDM), nebo sledování nežádoucích účinků (farmakovigilance).

 

 
autor: Otto Mayer | obor: Farmakologie | zobrazeno: 2251x | publikováno: 12.2.2015 | poslední úpravy: 22.5.2015 | Creative Commons License