Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

:: Ultrazvuk ::

:: Ultrazvuk ::

Soubor komentovaných videosekvencí k praktiku Ultrazvuk seznamuje studenta se základní problematikou tohoto tématu a jeho použití v medicíně. Jsou zde komentovaným způsobem předvedeny postupy, jak provádět jednotlivé kroky tohoto praktika a vhodným způsobem jsou na praktických ukázkách vysvětleny fyzikální principy, které jsou s tématem spojeny. V první části je ukázáno využití odražených ultrazvukových vln od statického objektu, čehož se využívá při měření vzdálenosti nebo při zobrazování, ve druhé pak vyžití odražených vln od pohybujícího se objektu, podle kterých určujeme jeho rychlost.


Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Ultrazvuk Přejít - UltrazvukOtevřít v novém okně - Ultrazvuk 19.2.2015 uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License

Klíčová slova: Video, měření, praktika, fyzika, ultrazvuk

Obor:

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Lukáš Bolek, Zdeněk Kubeš, Jiří Dejmek, Pavlína Rottenbornová, Jiří Beneš, Matouš Bolek | pracoviště: Biofyzika | publikováno: 19.2.2015 | poslední úpravy: 19.2.2015
citace: Bolek Lukáš, Zdeněk Kubeš, Jiří Dejmek, Pavlína Rottenbornová, Jiří Beneš, Matouš Bolek: :: Ultrazvuk ::. Výukový portál Lékařské fakulty v Plzni [online] 19.2.2015, poslední aktualizace 19.2.2015 [cit. 2020-01-18] Dostupný z WWW: <http://mefanet.lfp.cuni.cz/clanky.php?aid=459>. ISSN 1804-4409.