Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
 

Model koagulace in vivo

Model koagulace in vivo

Animace přibližuje sled na sebe navazujících dějů v procesu hemostázy. Vychází z nového modelu, který se více blíží průběhu koagulace in vivo. Znázorňuje jednotlivé stupně hemostázy – vazokonstrikci a vznik primární zátky, následovaný řadou interakcí koagulačních faktorů na buněčných površích, resp. iniciální, amplifikační a propagační fází koagulace s výslednou tvorbou fibrinu, jeho polymerizací, vznikem fibrinové sítě a poté stabilní hemostatické zátky.

 
autor: Jana Hirmerová, Jiří Kadeřábek | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 1972x | publikováno: 10.4.2015 | poslední úpravy: 5.5.2015 | Creative Commons License

Hemostáza – základní mechanizmy, starý a nový model koagulace, klinický pohled

Hemostáza – základní mechanizmy, starý a nový model koagulace, klinický pohled

Článek shrnuje principy hemostázy jako celku, hlavně se zaměřuje na koagulaci a vysvětlení starého a nového modelu koagulační kaskády. Uvádí přehled důležitých součástí hemostázy, jejich funkcí a interakcí. Dále přináší přehled základních koagulačních testů, používaných v rutinní klinické praxi, vysvětluje způsob jejich provedení a interpretaci výsledků.

 
autor: Jana Hirmerová | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 2510x | publikováno: 8.9.2014 | poslední úpravy: 8.9.2014 | Creative Commons License

Antitrombotické léky

Antitrombotické léky

Článek vysvětluje základní pojmy týkající se antitrombotické léčby, resp. léčby antikoagulační, antiagregační a trombolytické. Uvádí informace o mechanizmu působení, indikacích, dávkování a nežádoucích účincích. Zahrnuje již i data o nových antikoagulačních a antiagregačních lécích a porovnává jejich výhody a nevýhody s dosud používanými přípravky.

 
autor: Jana Hirmerová | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 1917x | publikováno: 25.3.2014 | poslední úpravy: 25.3.2014 | Creative Commons License

Trombofilní stavy

Trombofilní stavy

Dokument vysvětluje současný pohled na trombofilní stavy, tedy vrozené či získané dispozice k žilní trombóze. Vysvětluje mechanizmy jejich protrombotického působení v organizmu, specifikuje klinický význam jednotlivých trombofilních stavů a možnosti laboratorní diagnostiky. Dále uvádí doporučení odborníků ohledně indikací k testování trombofilních stavů a ohledně péče o jejich nositele.

 
autor: Jana Hirmerová | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 2327x | publikováno: 25.3.2014 | poslední úpravy: 25.3.2014 | Creative Commons License

Ischemická choroba dolních končetin

Ischemická choroba dolních končetin

Ischemická choroba dolních končetin je projevem systémové aterosklerózy a je třeba na ni nahlížet komplexně. Článek předkládá souhrnný přehled rizikových faktorů, doporučených diagnostických postupů včetně včasného vyhledávání časných stádií onemocnění, možností konzervativní i invazivní léčby.

 
autor: Jana Hirmerová | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 2733x | publikováno: 8.4.2013 | poslední úpravy: 8.4.2013 | Creative Commons License

Hluboká žilní trombóza a plicní embolie - diagnostika a léčba

Hluboká žilní trombóza a plicní embolie - diagnostika a léčba

Žilní tromboembolická choroba je onemocnění zasahující téměř do všech lékařských oborů. Článek podává přehled o její epidemiologii, etiopatogenezi, diagnostice a léčbě. Vychází z nejnovějších odborných doporučení a informuje i o moderních terapeutických možnostech.

 
autor: Jana Hirmerová | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 2964x | publikováno: 8.4.2013 | poslední úpravy: 8.4.2013 | Creative Commons License