Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Kvalita života osob ve vyšším věku

Kvalita života osob ve vyšším věku

S prodlužováním střední délky života se dostává do popředí nikoliv snaha o prodloužení lidského věku, ale zajištění kvality života a soběstačnosti ve vyšším věku. Kvalita života je vnímána převážně subjektivně, ale jsou i objektivní kriteria. V práci jsou uvedeny definice a faktory ovlivňující kvalitu života. Pro potřeby hodnocení kvality ve vztahu ke zdraví byly vytvořeny specielní dotazníky. Mezinárodní standardizované dotazníky kvality života (např. SF 36 o zdravotním stavu, WHOQOL 100 A WHOQOL - BREF) se používají v medicíně k hodnocení kvality života nemocných. Zvláštní dotazník byl vytvořen pro osoby nad 65 let. Součástí práce jsou vybrané pasáže z Národních programů přípravy na stárnutí na období 2008-12 a následujícího programu na období 2013-2017. Jsou zaměřeny na cesty společnosti k zajištění kvality života starší generace s přihlédnutím na prognózy stárnutí české populace.


Přílohy:
Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
pdf Kvalita života ve vyšším věku Stáhnout - Kvalita života ve vyšším věkuOtevřít v novém okně - Kvalita života ve vyšším věku 18.3.2014 318.98 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License

Klíčová slova: kvalita života, subjektivní vnímání, dotazníky SF-36, WHOQOL 100, WHOQOL - BREF, osoby nad 65let


Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Květuše Zikmundová | publikováno: 18.3.2014 | poslední úpravy: 18.3.2014
citace: Zikmundová Květuše: Kvalita života osob ve vyšším věku. Výukový portál Lékařské fakulty v Plzni [online] 18.3.2014, poslední aktualizace 18.3.2014 [cit. 2019-08-23] Dostupný z WWW: <http://mefanet.lfp.cuni.cz/clanky.php?aid=317>. ISSN 1804-4409.