Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Studium cytoskeletu biofyzikálními metodami

Studium cytoskeletu biofyzikálními metodami

Práce stručně popisuje cytoskelet a jeho funkce u živých organismů, zabývá se možnými způsoby studia cytoskeletu, podrobněji se věnuje analytickým metodám fluorescenčně značeného cytoskeletu (fluorescenční mikroskopie, konfokální mikroskopie, fluorimetrie). Další oddíl je věnován mikroskopii atomárních sil (AFM) a různým typům snímání obrazu pomocí AFM mikroskopu. Pro jednotlivé techniky jsou vysvětleny a schematicky znázorněny základní principy, popsány vhodné typy objektů pro analýzy a ukázány příklady výsledků analýz, především digitální fotografie. Jsou zde ukázána možná rozlišení pro různé mikroskopické techniky. Rovněž je zde zmíněn řádkovací tunelový mikroskop a jeho princip a využití.


Přílohy:
Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
pdf Studium cytoskeletu biofyzikálními metodami Stáhnout - Studium cytoskeletu biofyzikálními metodamiOtevřít v novém okně - Studium cytoskeletu biofyzikálními metodami 15.12.2014 1.21 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License

Klíčová slova: fluorescenční mikroskopie, konfokální mikroskopie, fluorimetrie

Obor:

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Věra Cenklová | publikováno: 15.12.2014 | poslední úpravy: 15.12.2014
citace: Cenklová Věra: Studium cytoskeletu biofyzikálními metodami. Výukový portál Lékařské fakulty v Plzni [online] 15.12.2014, poslední aktualizace 15.12.2014 [cit. 2020-01-24] Dostupný z WWW: <http://mefanet.lfp.cuni.cz/clanky.php?aid=426>. ISSN 1804-4409.