Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Transdermální podávání látek

Transdermální podávání látek

Transdermální terapeutické systémy jsou určené pro systémové podávání látek. Nejčastěji se používají transdermální náplasti, které zajišťují řízené uvolňování léčivých látek, ale vyvíjejí se i další způsoby této aplikace. Transdermální náplasti (Emplastra transcutanea) uvolňují během své aplikace léčivé látky řízeně. To znamená, že látka se uvolňuje z náplasti konstantní rychlostí, což vede k dosažení dlouhodobě vyrovnaných hladin léčiva v organismu. V současnosti je ve světě používáno poměrně velké množství transdermálních léčivých přípravků. Počet látek, které lze takto aplikovat, je však relativně malý – v současnosti se touto cestou nepodává více než 20 látek. Je to proto, že jen málo látek má schopnost dostatečně přestupovat do podkoží a dosahovat v systémové cirkulaci terapeuticky účinných koncentrací. Kromě vysoké účinnosti musí tyto látky mít i ideální fyzikálně chemické vlastnosti. Pro rozšíření spektra takto podávaných látek se vyvíjí řada metod, které zlepšují prostupnost kůže pro podávané látky nebo mají umožnit podávání látek, které kůží neprostupují vůbec. V textu je uveden přehled těchto metod i přehled látek, které se transdermálně v současné době podávají, a také jsou popsané výhody a nevýhody této aplikační cesty.


Přílohy:
Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
pdf Transdermální podávání látek Stáhnout - Transdermální podávání látekOtevřít v novém okně - Transdermální podávání látek 7.4.2015 969.66 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License

Klíčová slova: transdermální náplasti, transdermální permeace, iontoforéza, mikrojehly, elektroporace, sonoporace


Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Monika Bludovská | publikováno: 7.4.2015 | poslední úpravy: 7.4.2015
citace: Bludovská Monika: Transdermální podávání látek. Výukový portál Lékařské fakulty v Plzni [online] 7.4.2015, poslední aktualizace 7.4.2015 [cit. 2020-01-18] Dostupný z WWW: <http://mefanet.lfp.cuni.cz/clanky.php?aid=518>. ISSN 1804-4409.