Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Atlas kvantitativní histologie

Atlas kvantitativní histologie

Projekt se zabývá popisem morfologie mikroskopických preparátů pomocí spojitě proměnných kvantitativních parametrů a vytvořením volně přístupného on-line atlasu metod používaných v kvantitativní histologii pro hodnocení délek, ploch a objemů mikroskopických struktur, numerické hustoty buněk v objemové jednotce tkáňového bločku, mikrovazální hustoty a hodnocení orientace a anizotropie mikrostruktur ve 3-D. Celkem 65 preparátů (55 bločků a 10 výbrusů kostí) bylo histologicky zpracováno a mikrofotografie těchto preparátů byly hodnoceny jednotlivými kvantifikačními metodami.


U každé metody byl podán její teoretický výklad včetně matematických vztahů použitelný pro výpočet daného kvantitativního parametru. Praktické použití kvantifikace bylo demonstrováno na souboru 84 komentovaných mikrofotografií, 31 grafů a rekonstrukcí, 19 schémat a 17 flashových animací podrobně zachycujících praktické postupy při odhadu uvedených parametrů. V textové části atlasu byla zpracována historie kvantitativní histologie a nedávný vývoj stereologie, srovnání metod analýzy obrazu a stereologie, vztahy mezi dimenzemi sond a kvantifikovaných veličin, strategii samplingu a zajištění náhodnosti, odhady počtu objektů, délek ve 2-D i ve 3-D, hustot, ploch povrchů, objemů, kolokalizace objektů, analýza anizotropie ve 2-D, analýza variability v biologických experimentech, biologická variance, výběrová chyba, význam pilotních studií, porovnání odhadů a měření a základní doporučením pro publikaci kvantitativních výsledků v histologii. Výsledky podporují výuku studijního programu Všeobecné lékařství, předmětu Histologie a embryologie a Patologie.

Přílohy:
Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
pdf Atlas kvantitativni histologie Stáhnout - Atlas kvantitativni histologieOtevřít v novém okně - Atlas kvantitativni histologie 26.4.2010 5.6 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License

Klíčová slova: morfologie mikroskopických preparátů


Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Zbyněk Tonar, Petra Kochová, Kirsti Witter, Lukáš Nedorost, Karla Maštálková, Vít Martin Matějka, Jiří Janáček, Věra Tomanová, Tomáš Kural, Luis Quintino | publikováno: 27.4.2010 | poslední úpravy: 14.11.2012
citace: Tonar Zbyněk, Petra Kochová, Kirsti Witter, Lukáš Nedorost, Karla Maštálková, Vít Martin Matějka, Jiří Janáček, Věra Tomanová, Tomáš Kural, Luis Quintino: Atlas kvantitativní histologie. Výukový portál Lékařské fakulty v Plzni [online] 27.4.2010, poslední aktualizace 14.11.2012 [cit. 2020-01-18] Dostupný z WWW: <http://mefanet.lfp.cuni.cz/clanky.php?aid=29>. ISSN 1804-4409.
 

Komentáře a diskuse

Vložit nový příspěvek:

Autor / e-mail: [ přihlášení/ověření uživatele ]
Titulek:
Text:
 
 Přidat štítek:   Štítek odeslán, děkujeme