Rychlé vyhledávání
Atlas kvantitativní histologie

Projekt se zabývá popisem morfologie mikroskopických preparátů pomocí spojitě proměnných kvantitativních parametrů a vytvořením volně přístupného on-line atlasu metod používaných v kvantitativní histologii pro hodnocení délek, ploch a objemů mikroskopických struktur, numerické hustoty buněk v objemové jednotce tkáňového bločku, mikrovazální hustoty a hodnocení orientace a anizotropie mikrostruktur ve 3-D. Celkem 65 preparátů (55 bločků a 10 výbrusů kostí) bylo histologicky zpracováno a mikrofotografie těchto preparátů byly hodnoceny jednotlivými kvantifikačními metodami.

U každé metody byl podán její teoretický výklad včetně matematických vztahů použitelný pro výpočet daného kvantitativního parametru. Praktické použití kvantifikace bylo demonstrováno na souboru 84 komentovaných mikrofotografií, 31 grafů a rekonstrukcí, 19 schémat a 17 flashových animací podrobně zachycujících praktické postupy při odhadu uvedených parametrů. V textové části atlasu byla zpracována historie kvantitativní histologie a nedávný vývoj stereologie, srovnání metod analýzy obrazu a stereologie, vztahy mezi dimenzemi sond a kvantifikovaných veličin, strategii samplingu a zajištění náhodnosti, odhady počtu objektů, délek ve 2-D i ve 3-D, hustot, ploch povrchů, objemů, kolokalizace objektů, analýza anizotropie ve 2-D, analýza variability v biologických experimentech, biologická variance, výběrová chyba, význam pilotních studií, porovnání odhadů a měření a základní doporučením pro publikaci kvantitativních výsledků v histologii. Výsledky podporují výuku studijního programu Všeobecné lékařství, předmětu Histologie a embryologie a Patologie.

Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Atlas kvantitativni histologie 26.4.2010 5.6 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko