Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Biofyzikální metody pro analýzu

Biofyzikální metody pro analýzu

Práce se věnuje Ramanově spektroskopii a Ramanově mikroskopii včetně řady pokročilých typů Ramanovy spektroskopie, vysvětlení a schématickému znázornění principů a potenciálního využití. Je zde rozvedena elektronová mikroskopie, srovnány transmisní a rastrovací elektronové mikroskopy včetně rozlišení, ukázek výsledků, doporučených typů vzorků pro analýzy a jejich přípravy. Další celek představuje seznámení se separačními technikami - elektroforézami, které umožňují biochemické a molekulárně biologické analýzy biologických vzorků a jejichž výsledkem jsou makromolekuly rozdělené podle molekulové hmotnosti v gelu. Je zde popsána i navazující analýza těchto gelů, tzv. blotování, včetně rozdělení metodik podle typů analyzovaných materiálů.


Přílohy:
Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
pdf Biofyzikální metody pro analýzu Stáhnout - Biofyzikální metody pro analýzuOtevřít v novém okně - Biofyzikální metody pro analýzu 15.12.2014 1.07 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License

Klíčová slova: Ramanova spektroskopie

Obor:

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Věra Cenklová | publikováno: 15.12.2014 | poslední úpravy: 15.12.2014
citace: Cenklová Věra: Biofyzikální metody pro analýzu. Výukový portál Lékařské fakulty v Plzni [online] 15.12.2014, poslední aktualizace 15.12.2014 [cit. 2020-01-24] Dostupný z WWW: <http://mefanet.lfp.cuni.cz/clanky.php?aid=427>. ISSN 1804-4409.