Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MUDr. David Bludovský

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
 

Kraniocerebrální poranění

Kraniocerebrální poranění

Poranění hlavy a mozku provázejí lidstvo od počátku. Roční incidence se uvádí kolem 300 / 100.000 obyvatel. Přes různící se údaje incidence závažných traumat spíše nepatrně klesá. Tento trend nelze jistě přičítat zodpovědnějšímu chování populace. Snad tomu tak je pro obecně přijatá bezpečnostní opatření, jako jsou airbagy ve vozidlech, povinné použití bezpečnostních pásů v automobilech, nošení helmy na kole i při sjezdovém lyžování. Přesto nejčastější příčinou jsou autonehody (až 70 %), neubývají ani úrazy při pádech (asi 10 %), trauma mozku je také součástí závažných polytraumat. Často je bohužel příčinou úrazu vliv alkoholu a vzácněji i dalších drog. Až dvaapůlkrát častější jsou poranění mozku u mužů, snad kvůli rizikovějšímu vzorci chování.

 
autor: David Bludovský, Luděk Navrátil | obor: Neurochirurgie | zobrazeno: 3012x | publikováno: 10.4.2015 | poslední úpravy: 10.4.2015 | Creative Commons License

Sekundární tumory páteře

Sekundární tumory páteře

Text shrnuje poznatky o etiologii, základním rozdělení, epidemiologii, diagnostice a chirurgických léčebných metodách metastatického postižení páteře.Sekundárními tumory páteře rozumíme postižení obratle metastázami nádorů, jejichž původ je mimo samotnou tkáň páteře. Šíření nádoru do páteře je nejčastěji krevními cestami (hematogenní), ale může být i přímým prorůstáním z okolí (per continuitatem), například u nádorů plic.
 

 
autor: David Bludovský | obor: Neurochirurgie | zobrazeno: 2481x | publikováno: 10.4.2015 | poslední úpravy: 10.4.2015 | Creative Commons License

Operační techniky v neurochirurgii

Operační techniky v neurochirurgii

Předkládaný studijní materiál představuje krátký souhrn základních operačních technik používaných v oboru neurochirurgie. Neurochirurgie je vysoce specializovaný obor. Překvapivě operační výkony jsou ale ve velmi širokém spektru. Od technik preparace v blízkosti funkčně důležitých struktur mozku a míchy, přes výkony na intrakraniálních a extrakraniálních cévách, míšních kořenech a periferních nervech až po rekonstrukce kalvy a kostní operace v oblasti páteře od kraniocervikálního přechodu po sacrum.

 
autor: David Bludovský | obor: Neurochirurgie | zobrazeno: 2320x | publikováno: 10.4.2015 | poslední úpravy: 10.4.2015 | Creative Commons License

Poranění páteře a míchy

Poranění páteře a míchy

Patofyziologie, diagnostika a léčba poranění páteře a míchy. Obecné postupy v současné diagnostice, základní poznatky v léčbě včetně diskutabilního podávání kortikoidů u míšního traumatu.

                                               

 
autor: David Bludovský | obor: Neurochirurgie | zobrazeno: 4664x | publikováno: 25.3.2014 | poslední úpravy: 18.11.2014 | Creative Commons License

Vyšetřovací metody v neurochirurgii

Vyšetřovací metody v neurochirurgii

V článku shrnujeme základní vyšetřovací metody využívané v oboru neurochirurgie.     

                                                                                                                               

 
autor: David Bludovský, Luděk Navrátil | obor: Neurochirurgie | zobrazeno: 2451x | publikováno: 25.3.2014 | poslední úpravy: 9.7.2014 | Creative Commons License

Poranění páteře. Klasifikační schémata, operační postupy

Poranění páteře. Klasifikační schémata, operační postupy

Diagnostika a léčebné postupy podle jednotlivých segementů páteře včetně kazuistik.

                                                  

                                                                          

 
autor: David Bludovský | obor: Neurochirurgie | zobrazeno: 2911x | publikováno: 25.3.2014 | poslední úpravy: 25.3.2014 | Creative Commons License

Degenerativní onemocnění páteře (Patofyziologie a diagnostika)

Degenerativní onemocnění páteře (Patofyziologie a diagnostika)

V první části pojednání stručně uvádíme základní poznatky o degenerativních změnách páteře, jejich nejdůležitějších symptomech a současných diagnostických metodách.  

                                                                                                                                       

 
autor: David Bludovský | obor: Neurochirurgie | zobrazeno: 9131x | publikováno: 19.3.2013 | poslední úpravy: 3.4.2013 | Creative Commons License

Spinální fixace (Zadní fixace – transpedikulární fixátor, stručný úvod a principy operační techniky)

Spinální fixace (Zadní fixace – transpedikulární fixátor, stručný úvod a principy operační techniky)

V práci ukazujeme stručně historii a operační techniku zavádění transpedikulárního fixátoru, jednoho ze základních spondylochirurugických výkonů. Transpedikulární fixace je bezpečná operační technika, která umožní okamžitou obnovu opěrné a ochranné funkce páteře, repozici obratlových posunů, derotaci a repozici skoliózy, obnovu normálního postavení osy páteře.

 
autor: David Bludovský | obor: Neurochirurgie | zobrazeno: 4487x | publikováno: 19.3.2013 | poslední úpravy: 19.3.2013 | Creative Commons License