Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

SKRIPTA PLICNÍ – základní a obecná část

SKRIPTA PLICNÍ – základní a obecná část

Dýchací soustava, jejíž hlavní funkcí je především výměna krevních plynů, má pro život člověka nezastupitelný význam. Zajímavé je, že dýchací soustava embrya člověka prochází při svém ontogenetickém vývoji i vývojem fylogenetickým. Každý z nás měl tedy v embryonální době založeny žábry. Již vyvinuté plíce před naším narozením připomínají houbu, nasáklou vodou. Při narození je odstraněn poslední pozůstatek toho, co nás s vodními živočichy pojilo; průchodem porodními cestami je vytlačena tekutina z plic a nahrazena vzduchem.
První část skript pojednává o vývoji, anatomické stavbě a funkci dýchací soustavy. Dále se zabývá základními vyšetřovacími metodami v plicním lékařství. Jako i v jiných klinických oborech medicíny, používá plicní lékařství (=pneumologie) základní diagnostický „čtyřlístek“ – anamnézu, fyzikální vyšetření, základní laboratorní vyšetření a základní zobrazovací metody (tj. zde prostý rentgenový snímek hrudníku). Tento čtyřlístek je pak v pneumologii doplněn navíc typickou plicní „kapičkou“ rosy na čtyřlístku; součástí základního vyšetření je i vyšetření plicních funkcí (tj. spirometrie). V další kapitole se pak hovoří o příznacích plicních chorob. Čtenář skript má možnost se blíže seznámit s rozmanitými projevy plicních chorob a hlouběji identifikovat charakteristiky těch základních, jimiž jsou dušnost a kašel.


Přílohy:
Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
pdf základní a obecná cást Stáhnout - základní a obecná cástOtevřít v novém okně - základní a obecná cást 25.5.2015 1.39 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License

Klíčová slova: Dýchací soustava, pneumologie, spirometrie, plicní choroby


Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Miloš Pešek, Milan Teřl, Pavel Fiala, František Vožeh, Jaroslav Slípka | pracoviště: Klinika pneumologie a ftizeologie | publikováno: 11.2.2014 | poslední úpravy: 9.7.2014
citace: Pešek Miloš, Milan Teřl, Pavel Fiala, František Vožeh, Jaroslav Slípka: SKRIPTA PLICNÍ – základní a obecná část. Výukový portál Lékařské fakulty v Plzni [online] 11.2.2014, poslední aktualizace 9.7.2014 [cit. 2020-01-24] Dostupný z WWW: <http://mefanet.lfp.cuni.cz/clanky.php?aid=305>. ISSN 1804-4409.