Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Systemická rodinná psychoterapie

Systemická rodinná psychoterapie

V uvedené prezentaci představíme základní charakteristiky systemické psychoterapie, která patří mezi pět základních proudů moderní psychoterapie. Systemická psychoterapie nahlíží na etiologii psychosomatických onemocnění z hlediska rodinného systému. Systemické paradigma proto umožňuje efektivní léčbu těch psychosomatických poruch, u nichž hrají významnou úlohu vývojové aspekty. Uplatňuje se tedy např. u poruch příjmu potravy a v dětské a adolescentní psychiatrii.


Přílohy:
Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Systemická psychoterapie Otevřít - Systemická psychoterapieOtevřít v novém okně - Systemická psychoterapie 16.4.2015 50.03 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License

Klíčová slova: Psychoterapie, psychosomatika, systemická terapie, rodinná psychoterapie


autor: Jiří Podlipný | publikováno: 16.4.2015 | poslední úpravy: 16.4.2015
citace: Podlipný Jiří: Systemická rodinná psychoterapie. Výukový portál Lékařské fakulty v Plzni [online] 16.4.2015, poslední aktualizace 16.4.2015 [cit. 2020-01-24] Dostupný z WWW: <http://mefanet.lfp.cuni.cz/clanky.php?aid=542>. ISSN 1804-4409.