Rychlé vyhledávání
Systemická rodinná psychoterapie

V uvedené prezentaci představíme základní charakteristiky systemické psychoterapie, která patří mezi pět základních proudů moderní psychoterapie. Systemická psychoterapie nahlíží na etiologii psychosomatických onemocnění z hlediska rodinného systému. Systemické paradigma proto umožňuje efektivní léčbu těch psychosomatických poruch, u nichž hrají významnou úlohu vývojové aspekty. Uplatňuje se tedy např. u poruch příjmu potravy a v dětské a adolescentní psychiatrii.

Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
 Systemická psychoterapie 16.4.2015 50.03 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License