Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Současná izolace DNA a RNA ze vzorku nádorové tkáně zalité v parafinovém bločků část 3. – Izolace DNA

Současná izolace DNA a RNA ze vzorku nádorové tkáně zalité v parafinovém bločků část 3. – Izolace DNA

Vzorky tkání fixovaných formalínem a zalitých v parafínu (FFPE) se běžně používají pro přípravu histologických preparátů. U těchto preparátů lze použít přehledná či speciální barvení pro zvýraznění požadovaných struktury nebo použitím protilátek (imunohistochemie) označit a vizualizovat zcela konkrétní typy molekul. Takto ošeřené vzorky (FFPE) se skladují desítky let. Dnešní postupy izolace nukleových kyselin (NA) umožňují izolaci DNA a RNA i z takto ošetřených tkání a využít tak tyto vzorky k analýze DNA a RNA, přestože pro tyto analýzy tyto vzorky nebyly původně určeny. V tomto videu uvidíte izolaci DNA z FFPE tkáně, nyní již deparafinované. Výhodou možnosti izolovat DNA z parafínových bločků je skutečnost, že se dostáváme k materiálu genomové DNA, která by byla za normálních okolností nedostupná /bločky z archivu/. Nevýhodou je, že musíme počítat s omezeními pro následné analýzy DNA. DNA je fragmentovaná, v méně čisté podobě, často máme omezený výtěžek a následné analýzy je tomu třeba přizpůsobit. Takto izolovanou DNA můžeme použít například k detekci mutací, polymorfismů, omezeně k sekvenaci.


Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Současná izolace DNA a RNA ze vzorku nádorové tkáně zalité v parafinovém bločků část 3. – Izolace DNA Přejít - Současná izolace DNA a RNA ze vzorku nádorové tkáně zalité v parafinovém bločků část 3. – Izolace DNAOtevřít v novém okně - Současná izolace DNA a RNA ze vzorku nádorové tkáně zalité v parafinovém bločků část 3. – Izolace DNA 13.4.2015 uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License

Klíčová slova: FFPE, parafinové bločky, Izolace, DNA

Obor:

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Martin Pešta | publikováno: 13.4.2015 | poslední úpravy: 13.4.2015
citace: Pešta Martin: Současná izolace DNA a RNA ze vzorku nádorové tkáně zalité v parafinovém bločků část 3. – Izolace DNA. Výukový portál Lékařské fakulty v Plzni [online] 13.4.2015, poslední aktualizace 13.4.2015 [cit. 2020-01-24] Dostupný z WWW: <http://mefanet.lfp.cuni.cz/clanky.php?aid=536>. ISSN 1804-4409.