Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Biologie

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
Jít na stránku: 1 2 3 4

Jedovatí bezobratlí v ČR

Jedovatí bezobratlí v ČR

I v našem malém státě mírného pásma na nás ve stinných podrostech či na slunných stráních číhá jedovaté nebezpečí v podobě malých bezobratlých živočichů. Někteří mohou člověku způsobit jen neškodné otoky, vyrážky či dýchací obtíže, jiní jsou smrtelně jedovatí. Důležitou roli v účincích jejich jedů hraje i stav imunitního systému postiženého. V materiálu naleznete, kromě základních informací a obrázků, i zajímavosti o dalších reálných otravách na našem území způsobených zavlečenými či vlivem teplého klimatu rozšiřujícími se druhy. V závěru práce jsou shrnuta doporučení o první pomoci.

 
autor: Alena Kučerová | obor: Biologie | zobrazeno: 2451x | publikováno: 8.4.2015 | poslední úpravy: 8.6.2015 | Creative Commons License

Lidské helmintózy z masa a přenášené členovci

Lidské helmintózy z masa a přenášené členovci

Tento materiál volně doplňuje dílo Medicínsky významní červi. Jsou v něm navíc probrány ty druhy parazitických červů, jimiž se člověk může nakazit alimentární cestou (nejčastěji z masa zvířecích mezihostitelů) a prostřednictvím členovců (hmyzu a korýšů). Některé choroby jsou celosvětově epidemiologicky velmi závažné (např. filariózy), jiné jsou u člověka vzácné. Lékaři by ale nikdy neměli na jejich možný výskyt zapomínat!

 
autor: Alena Kučerová | obor: Biologie | zobrazeno: 1996x | publikováno: 3.10.2014 | poslední úpravy: 22.5.2015 | Creative Commons License

Medicínsky významní červi

Medicínsky významní červi

S různě závažnými (i život ohrožujícími) lidskými chorobami způsobenými parazitickými červy se člověk nesetkává jen v tropických a subtropických oblastech, může se jimi nakazit i v naší zeměpisné šířce. Tento studijní materiál má za úkol seznámit studenty medicíny s nejčastějšími helmintózami, na které by neměli ve své praxi zapomínat. Obzvlášť v dnešní globalizované době s možnostmi cestování po celém světě, s nárůstem výskytu chorob imunitního systému či všeobecně se objevující rezistenci organismů vůči léčivům. Materiál je doplněn obrázky a videosekvencemi vybraných parazitů.

 
autor: Alena Kučerová | obor: Biologie | zobrazeno: 1922x | publikováno: 16.9.2014 | poslední úpravy: 22.5.2015 | Creative Commons License

Kuchyňský experiment aneb extrakce DNA doma

Kuchyňský experiment aneb extrakce DNA doma

Extrakce DNA může znít jako složitý úkol, pro jehož provedení je nutná moderní laboratoř. Ve skutečnosti se ale jedná o jednoduchý proces, který zahrnuje několik obecných kroků a stačí nám k tomu vybavení z kuchyně a běžně dostupné chemikálie. V tomto experimentu je popsána extrakce DNA z fazolí. S podobným postupem ale lze ektrakci DNA provést z jakéhokoli biologického materiálu.

 
autor: Veronika Novotná, Jan Javůrek | obor: Biologie | zobrazeno: 2134x | publikováno: 22.5.2014 | poslední úpravy: 22.5.2015 | Creative Commons License

Program „Karyotypy“

Program „Karyotypy“

Program „Karyotypy“ vznikl jako doplňkový studijní materiál k praktickým cvičením z genetiky pro studenty prvních a druhých ročníků. Slouží jako jeden z úkolů řešených během praktických cvičení. Cílem je složit karyotyp člověka z jednotlivých párů chromozómů a následně označit, zda se jedná o karyotyp normální, nebo zda jde o karyotyp odpovídající některému z probíraných syndromů (Turnerův, Klinefelterův, Patauův, Edwardsův nebo Downův).

 
autor: Václava Černá, Lucie Hájková | obor: Biologie | zobrazeno: 2458x | publikováno: 4.4.2013 | poslední úpravy: 22.5.2015 | Creative Commons License

Lymeská borelióza

Lymeská borelióza

Tento materiál seznamuje studenty s onemocněním Lymeská borelióza, které v České republice postihne ročně zhruba 4 000 lidí. Lymeská borelióza je onemocnění způsobené bakteriemi druhu borrelia burgdorferi. Ačkoliv je vypracována celá řada doporučených diagnostických schémat, je bohužel v řadě případů diagnostika tohoto onemocnění velmi problematická. Prezentace slouží jako podpůrný materiál zejména k volitelnému předmětu Nemoci přenášené klíšťaty.

 
autor: Veronika Novotná | obor: Biologie | zobrazeno: 3070x | publikováno: 22.5.2014 | poslední úpravy: 22.5.2015 | Creative Commons License

Nástrahy v boji s Malárií na počátku 21. století

Nástrahy v boji s Malárií na počátku 21. století

Tato prezentace by Vás měla seznámit s parazitem způsobujícím malárii, jeho složitým životním cyklem a důsledky malárie na zdraví lidí žijících v endemických oblastech světa. Také nabízí průřez jednotlivými strategiemi v boji s malárií, jejich historií i současností. Dostanete možnost si sami udělat obrázek o tom, proč na nemoc, která lidstvo sužuje už po tisíce let a jejíž příčina je známá přes 100 let, umírá každých 60 sekund někde na světě člověk.
 

 
autor: Veronika Novotná, Lenka Richterová | obor: Biologie | zobrazeno: 1801x | publikováno: 17.10.2014 | poslední úpravy: 22.5.2015 | Creative Commons License

Medicínsky významní členovci

Medicínsky významní členovci

S různě závažnými lidskými chorobami způsobenými parazitickými členovci se člověk může setkat na celém světě. Často není nebezpečná samotná infestace, řada členovců přenáší další parazity (viry, bakterie, prvoky i červy) a až ti mohou způsobovat smrtelná onemocnění. Tento studijní materiál má za úkol seznámit studenty medicíny s nejčastějšími parazitózami způsobenými členovci, na které by neměli ve své praxi zapomínat. Obzvlášť v dnešní globalizované době s možnostmi cestování po celém světě, s nárůstem výskytu chorob imunitního systému či všeobecně se objevující rezistenci organismů vůči léčivům. Materiál je doplněn obrázky a videosekvencemi vybraných parazitů.

 
autor: Alena Kučerová, Josef Reischig | obor: Biologie | zobrazeno: 1918x | publikováno: 27.2.2014 | poslední úpravy: 21.5.2015 | Creative Commons License

Drosophila melanogaster

Drosophila melanogaster

Tento studijní materiál představuje hmyz, který posunul lidstvo o značný kus dopředu. Jedná se o octomilku obecnou (drosophila melanogaster). V multimediální prezentaci je představen životní cyklus octomilky obecné, určení pohlaví, využití octomilky ve vědě a lékařství. Součástí je i jednoduchý test.

 
autor: Veronika Novotná | obor: Biologie | zobrazeno: 2116x | publikováno: 10.4.2015 | poslední úpravy: 19.5.2015 | Creative Commons License

Současná izolace DNA a RNA ze vzorku nádorové tkáně zalité v parafinovém bločků část 3. – Izolace DNA

Současná izolace DNA a RNA ze vzorku nádorové tkáně zalité v parafinovém bločků část 3. – Izolace DNA

Vzorky tkání fixovaných formalínem a zalitých v parafínu (FFPE) se běžně používají pro přípravu histologických preparátů. U těchto preparátů lze použít přehledná či speciální barvení pro zvýraznění požadovaných struktury nebo použitím protilátek (imunohistochemie) označit a vizualizovat zcela konkrétní typy molekul. Takto ošeřené vzorky (FFPE) se skladují desítky let. Dnešní postupy izolace nukleových kyselin (NA) umožňují izolaci DNA a RNA i z takto ošetřených tkání a využít tak tyto vzorky k analýze DNA a RNA, přestože pro tyto analýzy tyto vzorky nebyly původně určeny. V tomto videu uvidíte izolaci DNA z FFPE tkáně, nyní již deparafinované. Výhodou možnosti izolovat DNA z parafínových bločků je skutečnost, že se dostáváme k materiálu genomové DNA, která by byla za normálních okolností nedostupná /bločky z archivu/. Nevýhodou je, že musíme počítat s omezeními pro následné analýzy DNA. DNA je fragmentovaná, v méně čisté podobě, často máme omezený výtěžek a následné analýzy je tomu třeba přizpůsobit. Takto izolovanou DNA můžeme použít například k detekci mutací, polymorfismů, omezeně k sekvenaci.

 
autor: Martin Pešta | obor: Biologie | zobrazeno: 2361x | publikováno: 13.4.2015 | poslední úpravy: 13.4.2015 | Creative Commons License
Jít na stránku: 1 2 3 4