Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fotoselektivní vaporizace prostaty společně s laparoskopickou divertikulektomií

Fotoselektivní vaporizace prostaty společně s laparoskopickou divertikulektomií

Absolutní indikace operační léčby benigní hyperplazie prostaty (BPH) jsou chronická retence močová, opakující se závažné uroinfekce a hematurie, městnání v horních cestách močových event. spojené s alterací ledvinových funkcí, cystolitiáza a rozvoj pseudodivertiklu (-ů) močového měchýře. Relativní indikací je poté neefektivní farmakoterapie. Základem léčby je transuretrální resekce prostaty (TURP), u větších prostat transvezikální prostatektomie (otevřená operace) či HoLEP (Enuklace prostaty pomocí holmiového laseru). Ekvivalentem TURP je nově PVP (fotoselektivní vaporizace prostaty). Pomocí laseru s vlnovou délkou 532 nm (z viditelného spektra, zelené barvy) se bezkrevně odpaří prostata. V současnosti se užívá přístroj Green light® XPS o výkonu 180 W. PVP je vhodná zejména u rizikových pacientů včetně těch s krvácivými diatézami.
Pseudodivertikl močového měchýře vzniká močením proti odporu při zvětšené prostaty a sliznice měchýře se vychlípí mezi svalovými snopci měchýře. Méně často zejména z vrozených příčin se jedná o pravý divertikl – ten má ve stěně i svalovinu. Je-li na měchýři výchlipka (pseudodivertikl či pravý divrtikl), je třeba jej zresekovat otevřeně či laparoskopicky, jinak je zdrojem stázy moče s rozvojem uroinfekce, litiázy a ev. i uroteliálního karcinomu. Díky miniinvazivitě je dnes samozřejmě dávána přednost přístupu laparoskopickému – výkon se nazývá laparoskopická divertikulektomie.
Video prezentuje unikátní spojení dvou miniivazivních metod – PVP a laparoskopické divertikulektomie. To umožňuje ošetřit jako subvezikální obstrukci danou BPH i divertikl v jedné době.


loga MODIM

 

Odkazy:
Odkaz   Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Fotoselektivní vaporizace prostaty společně s laparoskopickou divertikulektomií Přejít - Fotoselektivní vaporizace prostaty společně s laparoskopickou divertikulektomiíOtevřít v novém okně - Fotoselektivní vaporizace prostaty společně s laparoskopickou divertikulektomií 7.11.2013 uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License

Klíčová slova: benigní hyperplazie prostaty

Obor:

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Milan Hora, a kol. | publikováno: 6.11.2013 | poslední úpravy: 22.5.2015
citace: Hora Milan, a kol.: Fotoselektivní vaporizace prostaty společně s laparoskopickou divertikulektomií. Výukový portál Lékařské fakulty v Plzni [online] 6.11.2013, poslední aktualizace 22.5.2015 [cit. 2019-09-16] Dostupný z WWW: <http://mefanet.lfp.cuni.cz/clanky.php?aid=273>. ISSN 1804-4409.