Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MUDr. Josef Kult

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
 

Neuroendokrinní tumory a karcinoid

Neuroendokrinní tumory a karcinoid

Neuroendokrinní tumory zažívacího traktu tvoří rozmanitou skupinu nádorů vycházejících z neuroendokrinních buněk gastrointestinálního traktu. Jedná se o tumory málo četné, ovšem co se týče diagnostiky jsou rozlišné od nádoru hormonálně neaktivních. Proto se jim budeme věnovat v této kapitole. Nejčastějším z těchto tumorů je karcinoid, kterému bude věnovaná značná část této práce.

 
autor: Josef Kult | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 2203x | publikováno: 16.2.2015 | poslední úpravy: 16.2.2015 | Creative Commons License

Adrenální insuficience

Adrenální insuficience

Práce se zabývá komplexní tématikou adrenální insuficience od jejích příčin až po léčbu. Jsou probrána i témata insuficience nadledvin v těžkých stavech, dále testování k potvrzení této choroby.
Adrenální insuficience není častý stav, ale je to stav, který nerozpoznán vede ke stavu progredujícímu až ke komatu a následnému úmrtí. Proto je velmi důležité na něj myslet, hlavně, když je přítomna symptomatologie. Protože léčba bývá vcelku jednoduchá a ke zlepšení stavu dochází záhy po jejím zahájení.

 
autor: Josef Kult | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 2477x | publikováno: 16.2.2015 | poslední úpravy: 16.2.2015 | Creative Commons License

Hyperkalcemie

Hyperkalcemie

K hyperkalcemii vede řada onemocnění. Jedná se o minerálovou dysbalanci, která je ve většině případů bezpříznaková, ale při vysokých hladinách kalcia může být i smrtící. Článek se zaobírá hlavními příčinami hyperkalcemie. Podrobněji je rozebrána hyperparathyreoza. Jsou zde vylíčeny možnosti její diagnostiky, od laboratorních metod až po zobrazovací vyšetření. Taktéž léčba, která je stále diskutovaným tématem je popsána z hlediska léčby chirurgické i z hlediska léčby farmakologické. Samostatná stať je vněnována hyperkalcemii závažné, v akutní péči s doporučením hlavně pro její léčbu.

 
autor: Josef Kult | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 2317x | publikováno: 16.2.2015 | poslední úpravy: 16.2.2015 | Creative Commons License

Kortikosteroidy a Cushingův syndrom

Kortikosteroidy a Cushingův syndrom

Práce se zabývá kortikoidy, jejich účinky a metabolismem, okrajově se dotýká i základních metabolických a orgánově specifických odchylek, které mohou způsobit synteticky podávané kortikoidy, druhý oddíl je věnován Cushingově syndromu.
                                                                         

 
autor: Josef Kult | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 2630x | publikováno: 3.10.2013 | poslední úpravy: 11.10.2013 | Creative Commons License

O b e z i t a

O b e z i t a

Obezita je závažné a život ohrožující onemocnění, jehož výskyt se mezi lety 1980 a 2008 téměř zdvojnásobil. Dle údajů International obesity task force (IASO/IOTF) z roku 2010 měla celosvětově 1 miliarda lidí nadváhu a 600 milionů jich bylo obézních. V samotné EU trpí obezitou či nadváhou 60% populace, což v číslech či ní 260 milionů dospělých a 12 milionů
dětí. V ČR je dle údajů z roku 2008 obézních 24 % mužů a 22 % žen (což je z hlediska Evropy spíše vyšší průměr), naši slovenští sousedé mají obézních 18 % mužů a 16 % žen.

 
autor: Josef Kult | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 2577x | publikováno: 14.3.2013 | poslední úpravy: 14.3.2013 | Creative Commons License

Endokrinní hypertenze

Endokrinní hypertenze

Endokrinní hypertenze je stále poměrně opomíjenou jednotkou. Přitom její správná diagnostika a léčba může pacientovi umožnit vysazení celoživotní antihypertenzní medikace a tím i zabránění jejím nežádoucím účinkům. Nemluvě o ekonomickém přínosu, zvláště v dnešní době úsporných opatření, kdy jednorázová léčba je zdaleka ekonomicky méně náročná, než celoživotní užívání kombinace několika léků. V některých případech dokonce včasné odhalení příčiny může vést bezprostředně k z áchraně života (např. maligní feochromocytom).

 
autor: Josef Kult | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 2885x | publikováno: 14.3.2013 | poslední úpravy: 14.3.2013 | Creative Commons License