Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D.

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
 

Nervosvalový přenos

Nervosvalový přenos

Výukový materiál obsahuje popis fyziologie nervosvalového přenosu, poruchy a farmokalogické ovlivnění této synapse. Flashová animace by měla přispět k lepšímu pochopení dějů, které se na nervosvalovém spojení odehrávají za fyziologických a patologických podmínek.

                                                                 

 
autor: Jitka Švíglerová | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 4062x | publikováno: 14.4.2015 | poslední úpravy: 14.4.2015 | Creative Commons License

Elektrokardiografie

Elektrokardiografie

Výukový materiál "Elektrokardiografie" popisuje vznik a šíření elektrického signálu v srdci, metody registrace a postup při hodnocení EKG.                                                                                                           

 
autor: Jitka Švíglerová | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 10444x | publikováno: 23.6.2012 | poslední úpravy: 6.3.2015 | Creative Commons License

Fyziologie svalstva pro zubní lékařství

Fyziologie svalstva  pro zubní lékařství

Výukový materiál Fyziologie svalstva je určen pro studenty zubního lékařství. Zabývá se morfologií a funkcí kosterní a hladké svaloviny. Samostatná kapitola je věnována nervosvalovému spojení, včetně poruch a možností farmakologického ovlivnění této synapse. 

                                    

 
autor: Jitka Švíglerová, Lukáš Nalos, Milan Štengl | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 2119x | publikováno: 26.2.2015 | poslední úpravy: 26.2.2015 | Creative Commons License

Fyziologie gastrointestinálního traktu

Fyziologie gastrointestinálního traktu

Výukový materiál je věnován fyziologii gastrointestinálního traktu (GIT). Skládá se z deseti kapitol, úvodní část je věnována obecným vlastnostem GIT, druhá kapitola pojednává o motilitě trávicí trubice, závěrečná kapitola je věnována humorální regulaci GIT a zbylé kapitoly se zabývají funkcí jednotlivých orgánů GIT. Materiál je určen pro studenty zubního lékařství.

 
autor: Jitka Švíglerová | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 11306x | publikováno: 23.6.2013 | poslední úpravy: 3.12.2014 | Creative Commons License

Remodelace srdce potkana s chronickým selháním srdce

Remodelace srdce potkana s chronickým selháním srdce

V říjnu 2011 se pod záštitou děkana Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, doc. MUDr. Borise Kreuzberga, CSc. konala 39. pracovní konference KEK s ústředním tématem „Úloha autonomního nervového systému v regulaci srdce a cév“.

                                            

 
autor: Jitka Švíglerová | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 1863x | publikováno: 3.10.2013 | poslední úpravy: 3.10.2013 | Creative Commons License

Stanovení objemu plazmy

Stanovení objemu plazmy

Tématem výukového filmu je stanovení objemu plazmy u potkana pomocí Evansovy modři a vliv aplikace hypertonického roztoku na objem plazmy.

                                                                                                                                                                                                                    

 
autor: Jitka Švíglerová, Jitka Kuncová, Tomáš Ťupa, Jaromír Holas, Ivana Hajdúková | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 3980x | publikováno: 10.5.2011 | poslední úpravy: 30.4.2013 | Creative Commons License

Elektrická aktivita mozku

Elektrická aktivita mozku

Výukový materiál je členěn do dvou tématických celků: Evokované potenciály a Elektroencefalografie (EEG). Kapitola věnovaná elektroencefalografii objasňuje vznik EEG signálu, popisuje metody registrace, základní EEG rytmy a využití elektroencefalografie v současné době.                   

 
autor: Jitka Švíglerová, Petr Králíček | obor: Fyziologie a patologická fyziologie | zobrazeno: 4744x | publikováno: 25.2.2011 | poslední úpravy: 3.1.2013 | Creative Commons License