Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Informace o 1. autorovi článku z databáze:
doc. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D.Gynekologicko porodnická klinika
Fakultní nemocnice Plzeň
Alej svobody 80
Plzeň
Fakultní nemocnice Plzeň
telefon: +420377105229
fax: +420
adresa: Alej svobody 80
30460 Plzeň

Současný přístup k diagnostice a léčbě mimoděložního těhotenství

Současný přístup k diagnostice a léčbě mimoděložního těhotenství

Prezentace v úvodu shrnuje poznatky o příčinách a trendech v epidemilogii mimoděložního (přesněji ektopického) těhotenství. Další část se zabývá patogenezí a klinickým obrazem. Diagnostická část je dokumentována řadou typických i některými vzácnějšími sonografickými snímky a peroperačními laparoskopickými záznamy. V poslední části jsou shrnuty terapeutické možnosti a diskutovány jejich výhody a rizika.


Přílohy:
Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Léčba mimoděložního těhotenství Otevřít - Léčba mimoděložního těhotenstvíOtevřít v novém okně - Léčba mimoděložního těhotenství 11.9.2013 23.43 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License

Klíčová slova: ektopického těhotenství

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzováno
informace

Garant

doc. MUDr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
Ústav histologie a embryologie, Lékařská fakulta UK v Plzni
telefon: 377593325
e-mail: tonar(at)lfp.cuni.cz

Recenzenti

MUDr. Pavel Vlasák
Gynekologicko-porodnická klinika, LF UK a FN v Plzni
telefon: 377105229
e-mail: vlasakp(at)fnplzen.cz

Prim. MUDr. Ivo Kalousek, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika, LF UK v Hradci Králové
telefon: 377105229
e-mail: ivo.kalousek(at)fnhk.cz


level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   
Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Jiří Bouda, Jan Cibulka, Adam Hudec | publikováno: 20.3.2013 | poslední úpravy: 5.3.2015
citace: Bouda Jiří, Jan Cibulka, Adam Hudec: Současný přístup k diagnostice a léčbě mimoděložního těhotenství. Výukový portál Lékařské fakulty v Plzni [online] 20.3.2013, poslední aktualizace 5.3.2015 [cit. 2019-12-12] Dostupný z WWW: <http://mefanet.lfp.cuni.cz/clanky.php?aid=208>. ISSN 1804-4409.