Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
 

Kardio - metabolický syndrom

Kardio - metabolický syndrom

Společný výskyt typických rizikových faktorů související s inzulínovou rezistencí není náhodný a nazývá se kardiometabolický syndrom (KMS). V přednášce je vysvětlena patofyziologie, diagnostika možnosti léčby KMS. Nemocní s KMS mají vysokou prevalenci aterosklerotických kardiovaskulárních nemocí a diabetu 2. typu. N ejvětší smysl má vyhledávat KMS v primární prevenci kardiovaskulárních nemocí a diabetu.

 
autor: Hana Rosolová | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 3097x | publikováno: 26.11.2012 | poslední úpravy: 22.5.2015 | Creative Commons License

Kombinovaná léčba dyslipidémií

Kombinovaná léčba dyslipidémií

Dyslipidémie jsou nejčastější metabolickou poruchou. Jejich léčba je důležitá v primární i sekundární prevenci kardiovaskulárních nemocí na podkladě aterosklerózy. Trend léčby dyslipidémií směřuje ke kombinaci léků modifikujících lipidy.                            

           

 
autor: Hana Rosolová | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 2264x | publikováno: 3.9.2014 | poslední úpravy: 22.5.2015 | Creative Commons License

Markery reziduálního vaskulárního rizika a možnosti jeho ovlivnění

Markery reziduálního vaskulárního rizika a možnosti jeho ovlivnění

Reziduální vaskulární riziko je přetrvávající riziko pro cévní komplikace v makro i mikrocirkulaci u standardně léčených pacientů dle současných doporučených postupů. V širokém smyslu slova se může jednat o nedostatečnou edukaci životního stylu a indikaci léků nebo nedostatečnou compliance pacienta k indikované nefarmakologické i farmakologické léčbě.

 
autor: Hana Rosolová | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 1879x | publikováno: 10.4.2015 | poslední úpravy: 14.4.2015 | Creative Commons License

Rezistentní arteriální hypertenze

Rezistentní arteriální hypertenze

Nejčastější definice rezistentní arteriální hypertenze (RAH) je nedosažení cílové hodnoty krevního tlaku(TK) při léčbě minimálně třemi antihypertenzními léky různých tříd v maximálních tolerovaných dávkách, z nichž jedno je diuretikum. Rezistentní AH tedy neznamená vždy neúspěšně léčenou AH, ale i úspěšně léčenouAH čtyřmi a více antihypertenzívy. Během diagnostiky RAH je třeba pečlivě vyloučit pseudorezistenci danou nepřesným měřením TK nebo nedostatečnou adherencí pacienta k farmakologické antihypertenzní léčbě.

 
autor: Hana Rosolová | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 2150x | publikováno: 16.2.2015 | poslední úpravy: 16.2.2015 | Creative Commons License

Diabetes mellitus a jeho vaskulární komplikace

Diabetes mellitus a jeho vaskulární komplikace

Diabetes mellitus (DM) představuje složitou poruchu metabolismu glukózy, lipidů i proteinů. Více než 90 % diabetu představuje DM 2. typu; pacienti s DM 2. typu umírají až v 80 % na kardiovaskulární onemocnění (inarkt myokardu, srdeční selhání, cévní mozkovou příhodu, tj. na komplikace aterosklerózy). Většinu nemocných v hemodialyzačních programech tvoří pacienti s DM. I když patofyziologie makro- a mikro-angiopatií je rozdílná, rizikový profil (hyperglykémie, hypertenze, dyslipidémie, kouření, sedavý způsob života aj.), léčebné i preventivní postupy jsou společné.

 
autor: Hana Rosolová | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 2475x | publikováno: 3.10.2013 | poslední úpravy: 10.10.2013 | Creative Commons License

Anamnéza - medical history

Anamnéza - medical history

Lékařská anamnéza je základem pro řadu lékařských oborů. Řada studentů absoluvuje odborné stáže v anglicky mluvících zemích, a proto je nutné znát základy anamnézy i v anglickém jazyce.     

                                                                                                                     

 
autor: Hana Rosolová | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 2736x | publikováno: 23.4.2013 | poslední úpravy: 4.10.2013 | Creative Commons License