Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MUDr. Luděk Navrátil, Ph.D.

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
 

Nitrolební hypertenze

Nitrolební hypertenze

Klinické projevy nitrolební hypertenze i hypotenze jsou velmi podobné – bolesti hlavy, nauzea, zvracení, následně útlum vědomí až kóma. Těžká nitrolební hypertenze i hypotenze mohou končit letálně. V počátečních stádiích lze zjistit, že pacienti s nitrolební hypotenzí mají výraznější potíže vstoje a menší vleže. U nitrolební hypertenze mají pacienti naopak výraznější potíže vleže, kdy je ICP vyšší. U rozvinuté nitrolební hypertenze se objevuje tzv. Cushingův reflex, tj. arteriální hypertenze, bradykardie a poruchy dýchání. Dlouhodobější syndrom nitrolební hypertenze (desítky hodin) se projeví městnáním na očním pozadí – prominencí papily zrakového nervu.

 
autor: Luděk Navrátil | obor: Neurochirurgie | zobrazeno: 4569x | publikováno: 17.4.2013 | poslední úpravy: 19.4.2013 | Creative Commons License