Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 7

Obecná fyzika

Obecná fyzika

Vybrané kapitoly pro úvodní část praktické výuky biofyziky v zubním lékařství. Každá kapitola obsahuje teoretický základ a v druhé části popis praktického provedení jednoduchých experimentů.                                           

                                                     

 
autor: Jiří Beneš, Lukáš Bolek, Jiří Růžička | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2769x | publikováno: 26.4.2010 | poslední úpravy: 3.1.2013 | Creative Commons License

Fyzika a výtvarné umění

Fyzika a výtvarné umění

Možná Vás už někdy napadla otázka, jak se naučit nebo jak někoho učit fyziku, když vztah k tomuto předmětu je u mnohých vlažný a u studentů medicíny obvykle velmi studený. Přicházejí na medicínu plni očekávání, těší se na své první živé pacienty a věda o neživých dějích přírody jim připadá naprosto „OUT“.

 
autor: Jaroslava Kymplová | obor: Biofyzika | zobrazeno: 1670x | publikováno: 26.2.2015 | poslední úpravy: 26.2.2015 | Creative Commons License

Fyzikální vyšetření ledvin

Fyzikální vyšetření ledvin

Prezentace přednášky na téma 1. Fyzikální vyšetření ledvin a močového měchýře, 2. Funkční vyšetření ledvin, 3. Zobrazovací metody a 4. Renální biopsie.

                                                                                       

 
autor: Sylvie Opatrná | obor: Nefrologie | zobrazeno: 4679x | publikováno: 12.11.2010 | poslední úpravy: 9.10.2013 | Creative Commons License

Fyzikální léčba v dermatologii

Fyzikální léčba v dermatologii

Student se seznámí se základními pricipy fyzikální terapie v dermatologii (fototerapie, kryoterapie, elektroterapie, lasery, fotodynamická terapie, dermatochirurgie, korektivní dermatologie).                     

                                      

 
autor: Tomáš Fikrle | obor: Dermatologie | zobrazeno: 4063x | publikováno: 5.3.2013 | poslední úpravy: 3.12.2014 | Creative Commons License

Fyzikální principy a aplikace LDL-aferetických metod

Fyzikální principy a aplikace LDL-aferetických metod

Ateroskleróza a její komplikace patří ve vyspělých zemích mezi nejčastější příčiny úmrtí a proto je výzkumu její patogeneze a léčby věnována velká pozornost už řadu desítek let. Přes toto množství vynaložené práce a prostředků však stále míra poznání této choroby není příliš uspokojivá, zejména pokud se týká její etiologie. Objevila se řada hypotéz, které vysvětlují počátek dějů vedoucích k aterosklerotickým změnám nejrůznějšími faktory, včetně infekčních agens. Všeobecně uznávané teorie podrobně popisují postupný vývoj aterosklerotických změn v cévách pacienta, avšak otázku prvotních příčin ponechávají nezodpovězenou a pouze značně obecně hovoří o multifaktoriální etiogenezi onemocnění.

 
autor: Vladimír Mašin | obor: Biofyzika | zobrazeno: 1963x | publikováno: 15.8.2014 | poslední úpravy: 12.5.2015 | Creative Commons License

Fyzikální terapie

Fyzikální terapie

Ve fyzikální terapii (FT) se používá široká škála různých fyzikálních podnětů, jejichž léčebné použití je většinou empiricky podložené. Historie fyzikální terapie sahá až do starověké Číny, kde se používala vodoléčba, podobně jako ve starověkém Egyptě.                                                          

                                

 
autor: Jaroslava Kymplová | obor: Biofyzika | zobrazeno: 1916x | publikováno: 1.12.2014 | poslední úpravy: 1.12.2014 | Creative Commons License

Fyzikální principy a aplikace hemaferetických metod

Fyzikální principy a aplikace hemaferetických metod

Hemaferetické metody tvoří skupinu moderních, technicky vyspělých medicínských metod. Těžiště jejich praktického používání leží ve dvou hlavních oblastech – na jedné straně v odběru krevních derivátů od dárců, na druhé straně pak v terapii dnes již celé řady chorob, jejichž společným jmenovatelem je možnost ovlivnění jejich průběhu pomocí řízeného pozměnění složení krve pacientů.

 
autor: Vladimír Mašin | obor: Biofyzika | zobrazeno: 1748x | publikováno: 11.5.2015 | poslední úpravy: 20.5.2015 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 28

Jít na stránku: 1 2 3

Role původců nemocí v objevu struktury DNA
..klíčová slova: bakteriofág, DNA, fyzika, historie léčení nemocí, mikroskop, vir..

Měření povrchového napětí kapalin
..klíčová slova: měření, praktika, fyzika, povrchové ..

Viskozita kapalin
..klíčová slova: měření, praktika, fyzika, kapalina,..

Audiometrie
.. způsobem jsou na praktických ukázkách vysvětleny fyzikální principy, které jsou s tématem spojeny.Po na.. ..klíčová slova: zvuk, měření, praktika, fyzika,..

Cejchování okulárního mikrometru
.. způsobem jsou na praktických ukázkách vysvětleny fyzikální principy, které jsou s tématem spojeny. Po oc.. ..klíčová slova: měření, praktika, fyzika, cejchování, m..

Podivnosti mikrosvěta
.. pojmem klasická fyzika se rozumí aplikace zákonů &b..

Termografie
.. způsobem jsou na praktických ukázkách vysvětleny fyzikální principy, které jsou s tématem spojeny. Po ka.. ..klíčová slova: měření, praktika, fyzika,..

:: Ultrazvuk ::
.. způsobem jsou na praktických ukázkách vysvětleny fyzikální principy, které jsou s tématem spojeny. V pr.. ..klíčová slova: měření, praktika, fyzika,..

Ultrasonografický přístroj
.. způsobem jsou na praktických ukázkách vysvětleny fyzikální principy, které jsou s tématem spojeny. Při na.. ..klíčová slova: měření, praktika, fyzika,..

Měření základních meteorologických veličin
.. způsobem jsou na praktických ukázkách vysvětleny fyzikální principy, které jsou s tématem spojeny. Pro ka.. ..klíčová slova: měření, praktika, fyzika,..