Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vnitřní lékařství

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
Jít na stránku: 1 2

CEVA - portál pro postgraduální vzdělávání

CEVA (Creative Education - Vital Application) je webový portál Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy určený pro postgraduální vzdělávání lékařů, bioanalytiků a nelékařských zdravotnických pracovníků (NLZP - zdravotní sestry, laboranti). Mazi hlavní aktivity portálu patří:

  • e-learningové kurzy s kredity celoživotního vzdělávání (od ČLK, KVVOPZ a ČAS)
  • odborné novinky (vycházejí pravidelně 1 za 14 dní)
  • webináře
 
autor: Daniel Rajdl, Jaroslav Racek, Richard Pikner a kol. | obor: Diabetologie, dietetika, Hematologie, Laboratorní diagnostika, Lékařská chemie a biochemie, Mikrobiologie, Vnitřní lékařství | zobrazeno: 2838x | publikováno: 27.11.2015 | poslední úpravy: 27.11.2015 | Creative Commons License

Edukácia pacienta s Diabetes mellitus

Edukácia pacienta s Diabetes mellitus

V prezentácií uvádzame základné informácie o ochorení, etiológii, klinickom obraze, diagnostike a terapii Diabetes mellitus. V druhej časti sa zaoberáme edukáciou pacienta s Dg. Diabetes mellitus, ktorý má schizofréniu. Edukácia pacienta obsahuje posúdenie, diagnostiku, stanovenie edukačných diagnóz, plánovanie, realizáciu a vyhodnotenie edukačného procesu. Pacienta počas prvej edukačnej jednotky edukujeme o ochorení, životospráve a inzulínoterapii. Na druhom edukačnom stretnutí edukantovi podávame informácie o inzulínoch a názorne ho učíme aplikácií inzulínu inzulínovým perom. V závere vyhodnocuje pomocou výstupného testu úspešnosť edukačného procesu.
Prezentácia je vhodná pre sestry ako výukový materiál, nakoľko je obohatená o reálnu kazuistiku a obsahuje edukačný proces realizovaný v praxi.

 
autor: Slávka Kleinová | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 1997x | publikováno: 2.7.2015 | poslední úpravy: 2.7.2015 | Creative Commons License

Kardio - metabolický syndrom

Kardio - metabolický syndrom

Společný výskyt typických rizikových faktorů související s inzulínovou rezistencí není náhodný a nazývá se kardiometabolický syndrom (KMS). V přednášce je vysvětlena patofyziologie, diagnostika možnosti léčby KMS. Nemocní s KMS mají vysokou prevalenci aterosklerotických kardiovaskulárních nemocí a diabetu 2. typu. N ejvětší smysl má vyhledávat KMS v primární prevenci kardiovaskulárních nemocí a diabetu.

 
autor: Hana Rosolová | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 3096x | publikováno: 26.11.2012 | poslední úpravy: 22.5.2015 | Creative Commons License

Kombinovaná léčba dyslipidémií

Kombinovaná léčba dyslipidémií

Dyslipidémie jsou nejčastější metabolickou poruchou. Jejich léčba je důležitá v primární i sekundární prevenci kardiovaskulárních nemocí na podkladě aterosklerózy. Trend léčby dyslipidémií směřuje ke kombinaci léků modifikujících lipidy.                            

           

 
autor: Hana Rosolová | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 2262x | publikováno: 3.9.2014 | poslední úpravy: 22.5.2015 | Creative Commons License

Model koagulace in vivo

Model koagulace in vivo

Animace přibližuje sled na sebe navazujících dějů v procesu hemostázy. Vychází z nového modelu, který se více blíží průběhu koagulace in vivo. Znázorňuje jednotlivé stupně hemostázy – vazokonstrikci a vznik primární zátky, následovaný řadou interakcí koagulačních faktorů na buněčných površích, resp. iniciální, amplifikační a propagační fází koagulace s výslednou tvorbou fibrinu, jeho polymerizací, vznikem fibrinové sítě a poté stabilní hemostatické zátky.

 
autor: Jana Hirmerová, Jiří Kadeřábek | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 1968x | publikováno: 10.4.2015 | poslední úpravy: 5.5.2015 | Creative Commons License

Markery reziduálního vaskulárního rizika a možnosti jeho ovlivnění

Markery reziduálního vaskulárního rizika a možnosti jeho ovlivnění

Reziduální vaskulární riziko je přetrvávající riziko pro cévní komplikace v makro i mikrocirkulaci u standardně léčených pacientů dle současných doporučených postupů. V širokém smyslu slova se může jednat o nedostatečnou edukaci životního stylu a indikaci léků nebo nedostatečnou compliance pacienta k indikované nefarmakologické i farmakologické léčbě.

 
autor: Hana Rosolová | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 1877x | publikováno: 10.4.2015 | poslední úpravy: 14.4.2015 | Creative Commons License

Neuroendokrinní tumory a karcinoid

Neuroendokrinní tumory a karcinoid

Neuroendokrinní tumory zažívacího traktu tvoří rozmanitou skupinu nádorů vycházejících z neuroendokrinních buněk gastrointestinálního traktu. Jedná se o tumory málo četné, ovšem co se týče diagnostiky jsou rozlišné od nádoru hormonálně neaktivních. Proto se jim budeme věnovat v této kapitole. Nejčastějším z těchto tumorů je karcinoid, kterému bude věnovaná značná část této práce.

 
autor: Josef Kult | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 2198x | publikováno: 16.2.2015 | poslední úpravy: 16.2.2015 | Creative Commons License

Adrenální insuficience

Adrenální insuficience

Práce se zabývá komplexní tématikou adrenální insuficience od jejích příčin až po léčbu. Jsou probrána i témata insuficience nadledvin v těžkých stavech, dále testování k potvrzení této choroby.
Adrenální insuficience není častý stav, ale je to stav, který nerozpoznán vede ke stavu progredujícímu až ke komatu a následnému úmrtí. Proto je velmi důležité na něj myslet, hlavně, když je přítomna symptomatologie. Protože léčba bývá vcelku jednoduchá a ke zlepšení stavu dochází záhy po jejím zahájení.

 
autor: Josef Kult | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 2475x | publikováno: 16.2.2015 | poslední úpravy: 16.2.2015 | Creative Commons License

Hyperkalcemie

Hyperkalcemie

K hyperkalcemii vede řada onemocnění. Jedná se o minerálovou dysbalanci, která je ve většině případů bezpříznaková, ale při vysokých hladinách kalcia může být i smrtící. Článek se zaobírá hlavními příčinami hyperkalcemie. Podrobněji je rozebrána hyperparathyreoza. Jsou zde vylíčeny možnosti její diagnostiky, od laboratorních metod až po zobrazovací vyšetření. Taktéž léčba, která je stále diskutovaným tématem je popsána z hlediska léčby chirurgické i z hlediska léčby farmakologické. Samostatná stať je vněnována hyperkalcemii závažné, v akutní péči s doporučením hlavně pro její léčbu.

 
autor: Josef Kult | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 2316x | publikováno: 16.2.2015 | poslední úpravy: 16.2.2015 | Creative Commons License

Rezistentní arteriální hypertenze

Rezistentní arteriální hypertenze

Nejčastější definice rezistentní arteriální hypertenze (RAH) je nedosažení cílové hodnoty krevního tlaku(TK) při léčbě minimálně třemi antihypertenzními léky různých tříd v maximálních tolerovaných dávkách, z nichž jedno je diuretikum. Rezistentní AH tedy neznamená vždy neúspěšně léčenou AH, ale i úspěšně léčenouAH čtyřmi a více antihypertenzívy. Během diagnostiky RAH je třeba pečlivě vyloučit pseudorezistenci danou nepřesným měřením TK nebo nedostatečnou adherencí pacienta k farmakologické antihypertenzní léčbě.

 
autor: Hana Rosolová | obor: Vnitřní lékařství | zobrazeno: 2147x | publikováno: 16.2.2015 | poslední úpravy: 16.2.2015 | Creative Commons License
Jít na stránku: 1 2