Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 13

Histologie v kostce

Histologie v kostce

Toto výukové dílo se bude skládat celkově z devíti částí. Jednotlivé části se budou věnovat konkrétnímu systému v lidském těle. Každá pdf brožura bude koncipována jako pracovní sešit na praktická cvičení z Histologie na Lékařské fakultě v Plzni. Obsahem bude nejen teorie, ale i kreslená schémata a popsané mikrofotografie histologických preparátů, dále zde bude prostor i pro vlastní obrázek a poznámky.

 
autor: Miroslava Čedíková | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 3632x | publikováno: 12.11.2013 | poslední úpravy: 12.11.2013 | Creative Commons License

Histologie jater

Histologie jater

Výukový materiál obsahuje popis základní histologické stavby jater a žlučových cest. Text je doplněn přehlednými schématy, mikroskopickými fotografiemi jaterní tkáně a přehledem vybraných onemocnění jater a žlučníku.

                                             

 
autor: Anna Králíčková | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 2256x | publikováno: 12.11.2014 | poslední úpravy: 12.11.2014 | Creative Commons License

Atlas kvantitativní histologie

Atlas kvantitativní histologie

Projekt se zabývá popisem morfologie mikroskopických preparátů pomocí spojitě proměnných kvantitativních parametrů a vytvořením volně přístupného on-line atlasu metod používaných v kvantitativní histologii pro hodnocení délek, ploch a objemů mikroskopických struktur, numerické hustoty buněk v objemové jednotce tkáňového bločku, mikrovazální hustoty a hodnocení orientace a anizotropie mikrostruktur ve 3-D. Celkem 65 preparátů (55 bločků a 10 výbrusů kostí) bylo histologicky zpracováno a mikrofotografie těchto preparátů byly hodnoceny jednotlivými kvantifikačními metodami.

 
autor: Zbyněk Tonar, Petra Kochová, Kirsti Witter, Lukáš Nedorost, Karla Maštálková, Vít Martin Matějka, Jiří Janáček, Věra Tomanová, Tomáš Kural, Luis Quintino | sekce: | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 5672x | publikováno: 27.4.2010 | poslední úpravy: 14.11.2012 | Creative Commons License

Ústav histologie a embryologie

Ústav histologie a embryologie

Webové stránky Ústavu histologie a embryologie  

                                                                                                                             

                                                                                     

 
autor: Petr Míka | sekce: Odkazy na web | zobrazeno: 2184x | publikováno: 22.11.2012 | poslední úpravy: 8.2.2013 | Creative Commons License

Zkoušková schémata z histologie

Zkoušková schémata z histologie

Výukové dílo je tvořeno 120 výukovými schématy z obecné a speciální histologie a klade si za cíl usnadnit studentům přípravu ke zkoušce z Histologie a embryologie na Lékařské fakultě v Plzni. Schémata jsou kreslena velice zjednodušenou formou a zpracována rukou, jsou tedy snadno reprodukovatelná. Jsou doplněna o popisky, tak jak jsou vyžadovány v průběhu zkoušky.

 
autor: Miroslava Čedíková, Zuzana Havlíčková | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 8633x | publikováno: 24.3.2015 | poslední úpravy: 24.3.2015 | Creative Commons License

Atlas histologie tvrdých tkání

Atlas histologie tvrdých tkání

Projekt se zabýval vytvořením volně dostupného on-line atlasu nedemineralizovaných mikroskopických preparátů zubu a kosti. Celkem 41 tkáňových bločků bylo zpracováno, vybroušeno, obarveno a nasnímáno. Textová část atlasu, která pokrývá přehled histologie zubu, vývoj zubu, morfologii kostní tkáně a osifikaci a růst kosti, je doplněna 33 schématy a 7 mikrosnímky. Metodická část atlasu popisuje kompletní zpracování tvrdých tkání spolu s výhodami a nevýhodami jednotlivých variant. Obrazová část atlasu obsahuje 69 mikro- a makrofotografií zubů a 67 mikrofotografií kosti. Každá z celkem 203 ilustrací je popsána.Výsledky podporují výuku studijního programu Všeobecné lékařství i programu Zubní lékařství, předmětu Histologie a embryologie a Preklinické zubní lékařství.

 
autor: Lukáš Nedorost, Zbyněk Tonar, Věra Tomanová, Lada Eberlová, Omid Moztarzadeh, Vladimíra Adlerová, Hana Hecová, Jitka Kočová, Pavel Fiala, Jaroslav Slípka | sekce: | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 5679x | publikováno: 27.4.2010 | poslední úpravy: 14.11.2012 | Creative Commons License

Manuál pro praktikum z obecné histologie

Manuál pro praktikum z obecné histologie

Manuál obsahuje pro každý týden letního semestru 1. ročníku jedno téma dle rozvrhu praktik. Každé téma je uvedeno shrnutím odpovídající přednášky formou stručného sylabu a dále obsahuje popis preparátů probíraných během praktik s legendou pro nakreslení vlastního studentova schématu.

 
autor: Zbyněk Tonar, Milena Králíčková | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 8021x | publikováno: 17.10.2012 | poslední úpravy: 3.4.2013 | Creative Commons License

Vybraná schémata z obecné histologie

Vybraná schémata z obecné histologie

Tato příručka vznikla, aby jednoduchou cestou ukázala, jak je možné z histologickými preparáty pracovat. Schémata jsou kreslena velice jednoduše, všechna jsou zpracována rukou, jsou tedy snadno reprodukovatelná. Zároveň jsou doplněna o popisky toho nejzákladnějšího, co by studenti měli vědět k úspěšnému složení zkoušky z histologie a embryologie na Lékařské fakultě v Plzni.

 
autor: Miroslava Čedíková | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 4820x | publikováno: 3.1.2013 | poslední úpravy: 3.1.2013 | Creative Commons License

Histologie a mikroskopická anatomie dutiny ústní

Histologie a mikroskopická anatomie dutiny ústní

Výukové histologické řezy s popisem hlavních tkání dutiny ústní pro studenty zubního lékařství. Studenti se mohou seznámit s následující stavbou těchto tkání: ret, jazyk, mandle jazyková, žláza příušní, žláza podčelistní, žláza podjazyková, tvrdé patro, měkké patro, sliznice okolí řezáků, histologie zubu, vývoj zubu. Po prostudování řezů s popisem mohou studenti své znalosti ověřit v testu, který je zařazen do systému Moodle.

 
autor: Alena Němečková | sekce: | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 5949x | publikováno: 23.6.2010 | poslední úpravy: 14.11.2012 | Creative Commons License

Vybraná výuková schémata ze speciální histologie

Vybraná výuková schémata ze speciální histologie

Přehledná výuková schémata doplňující jednak výuku praktických cvičení z histologie, jednak materiály k přípravě na zkoušku z Histologie a embryologie v zimním semestru 2. ročníku. Obsah koresponduje s "Manuálem pro praktikum ze speciální histologie" dostupným na Mefanetu.

 
autor: Lukáš Nedorost | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 4857x | publikováno: 13.3.2013 | poslední úpravy: 6.8.2014 | Creative Commons License

Vybraná schémata ze speciální histologie pro zubní lékařství

Vybraná schémata ze speciální histologie pro zubní lékařství

Tato příručka vznikla, aby jednoduchou cestou ukázala, jak je možné z histologickými preparáty pracovat a navazuje na příručku ,,Vybraná schémata z obecné histologie". Schémata jsou kreslena velice jednoduše, všechna jsou zpracována rukou, jsou tedy snadno reprodukovatelná. Zároveň jsou doplněna o popisky toho nejzákladnějšího, co by studenti zubního lékařství měli vědět k úspěšnému složení zkoušky z histologie a embryologie na Lékařské fakultě v Plzni.

 
autor: Miroslava Čedíková | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 3223x | publikováno: 3.1.2013 | poslední úpravy: 25.10.2013 | Creative Commons License

Manuál pro praktikum ze speciální histologie. Mikroskopická anatomie výukových preparátů

Manuál pro praktikum ze speciální histologie. Mikroskopická anatomie výukových preparátů

Příručka pro studující druhého ročníku všeobecného i zubního lékařství přináší popis mikroanatomie výukové sady preparátů v rozsahu vyučovaném během praktik ze speciální histologie.                                      

 
autor: Zbyněk Tonar | sekce: | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 7162x | publikováno: 4.10.2010 | poslední úpravy: 14.11.2012 | Creative Commons License

Testové otázky z histologie a embryologie - příručka pro písemnou zkoušku studentů

Testové otázky z histologie a embryologie - příručka pro písemnou zkoušku studentů

Publikace slouží k revizi znalostí před písemnou zkouškou studentů všeobecného a zubního lékařství z předmětu Histologie a embryologie. Obsahuje celkem 835 otázek po čtyřech variantách, tj. celkem 3340 tvrzení z oblasti obecné a speciální histologie a embryologie, o jejichž pravdivosti by adepti zkoušky měli být schopni rozhodnout. Na konci skript je klíč k odpovědím a doporučená literatura.

 
autor: Milena Králíčková, Zbyněk Tonar, Jitka Kočová, Věra Křížková, Alena Němečková, Miroslava Čedíková, Lukáš Nedorost, Lada Eberlová, Pavel Pitule | obor: Histologie, embryologie | zobrazeno: 19851x | publikováno: 20.12.2011 | poslední úpravy: 14.11.2018 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 10

 

Kompendium morfologie – systém dýchací a vylučovací
.. lékařské fakultě. Kromě základů anatomie a histologie nabízí i klinické poznámky. .. ..klíčová slova: histologie, systém dýchací, systém vyl..

Trojrozměrné rekonstrukce orgánů a topografických oblastí zárodků a plodů člověka a hlodavců založené na sériových histologických řezech
.. (temenokostrční délka 16 mm) ze sbírek Ústavu histologie a embryologie LF UK v Plzni. .. ..klíčová slova: histologie,.. ..klíčová slova: histologie,..

Fotodokumentace prenatálního vývoje člověka a vybraných savců
.. 40 zárodků a plodů ze sbírek Ústavu histologie a embryologie LF UK v Plzni a mikroskopickou.. ..klíčová slova: histologie, embryologie, embryologické ..

Základy mikroskopických technik v histologii a embryologii
.. studenti lékařství setkávají ve studiu biologie, histologie, embryologie a patologie. ..

Principy a příklady imunohistochemie
.. představuje studentům histologie základní principy afinitní histochemie s vy..

Epitelová tkáň pro praktická cvičení
.. práci při praktických cvičeních z obecné histologie. Kromě textu je dílo doplněno o jednoduchá, ruk..

Svalová tkáň pro praktická cvičení
.. práci při praktických cvičeních z obecné histologie v části věnované svalové tkáni. Kromě textu je dí..

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - UCHO
.. o orgánu sluchu a rovnováhy z pohledu anatomie, histologie a embryologie. Tato oblast je přiblížena popisně ..

Krev, atlas krevních elementů
.. dostane důležitá pomůcka nejen pro studium histologie..

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - OKO
.. přehledu o zrakovém ústrojí z pohledu anatomie, histologie a embryologie včetně klinických aplikací. Modul n..