Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Biofyzika

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
Jít na stránku: 1 2 3 4 5

Vlastnosti materiálů - Praktická část

Vlastnosti materiálů - Praktická část

Některé výše uvedené vlastnosti materiálů jsou demonstrovány v jednoduchých praktických úlohách.                                                                                                                                                   

 
autor: Jiří Beneš, Zdeněk Kubeš | obor: Biofyzika | zobrazeno: 1719x | publikováno: 23.3.2015 | poslední úpravy: 23.3.2015 | Creative Commons License

Vlastnosti materiálů

Vlastnosti materiálů

Každé tuhé těleso se vlivem vnějších sil deformuje. Pružná deformace – zmizí, jakmile vyvolávající síla přestane působit. Velikost takovéto deformace je úměrná působící síle f (Hookův zákon).  

                                                       

 
autor: Jiří Beneš, Zdeněk Kubeš | obor: Biofyzika | zobrazeno: 1602x | publikováno: 23.3.2015 | poslední úpravy: 23.3.2015 | Creative Commons License

Tvrdost materiálu

Tvrdost materiálu

Tvrdost je definována jako odpor proti vnikání zkušebního tělesa do povrchu zkoušeného materiálu. Kvantitativně se posuzuje podle velikosti otisku, který vznikl vtlačením zkušebního tělesa vhodného tvaru (kulička, kužel, jehlan) a z dostatečně tvrdého materiálu (kalená ocel, slinutý karbid, diamant) do zkoušeného vzorku určitou silou za předem stanovených podmínek.

 
autor: Jiří Beneš, Zdeněk Kubeš | obor: Biofyzika | zobrazeno: 1781x | publikováno: 23.3.2015 | poslední úpravy: 23.3.2015 | Creative Commons License

Minigalerie základních ultrazvukových obrazů

Minigalerie základních ultrazvukových obrazů

Minigalerie základních ultrazvukových obrazů si neklade za cíl být vyčerpávajícím atlasem ultrasonografických obrazů. K tomu slouží několik mimořádných publikací v odborné literatuře. Zde jsou uvedeny jen základní fyziologické a některé patologické obrazy vybraných tkání a orgánů, které mají sloužit k orientaci studentů všech ročníků studia medicíny v této diagnostické zobrazovací oblasti.

 
autor: Ivo Hrazdira, Lukáš Bolek | obor: Biofyzika | zobrazeno: 1864x | publikováno: 6.3.2015 | poslední úpravy: 6.3.2015 | Creative Commons License

Podivnosti mikrosvěta

Podivnosti mikrosvěta

Pod pojmem klasická fyzika se rozumí aplikace zákonů „makrosvěta“ na dění v „mikrosvětě“. Když zkoumáme nějakou fyzikální soustavu, obvykle nás zajímá její energie, pohyb a poloha v prostoru, jestli je přítomno nějaké fyzikální pole, z čeho se soustava skládá a samozřejmě, jak by se zjištění z pozorování dalo využít v praxi. Do přelomu 19. a 20. století bylo světlo považováno pouze za vlnění elektromagnetického záření, částice byly drobnými kuličkami a bylo možné změřit rychlost pohybu a polohu jakéhokoliv objektu v prostoru současně a s naprostou přesností.

 
autor: Jana Mattová | obor: Biofyzika | zobrazeno: 1969x | publikováno: 2.3.2015 | poslední úpravy: 2.3.2015 | Creative Commons License

Fyzika a výtvarné umění

Fyzika a výtvarné umění

Možná Vás už někdy napadla otázka, jak se naučit nebo jak někoho učit fyziku, když vztah k tomuto předmětu je u mnohých vlažný a u studentů medicíny obvykle velmi studený. Přicházejí na medicínu plni očekávání, těší se na své první živé pacienty a věda o neživých dějích přírody jim připadá naprosto „OUT“.

 
autor: Jaroslava Kymplová | obor: Biofyzika | zobrazeno: 1613x | publikováno: 26.2.2015 | poslední úpravy: 26.2.2015 | Creative Commons License

Přehled vybraných elektrodiagnostických metod

Přehled vybraných elektrodiagnostických metod

Každý biologický systém je otevřeným dynamickým systémem s kontinuálním příjmem a výdejem látek, různých forem energie a informace. Přenos a zpracování informací v biologických systémech, tak jako v lidském organismu, probíhá na různých úrovních různorodými typy biosignálů.
 

 
autor: Robert Bajgar | obor: Biofyzika | zobrazeno: 1732x | publikováno: 26.2.2015 | poslední úpravy: 26.2.2015 | Creative Commons License

Viskozita kapalin

Viskozita kapalin

Soubor komentovaných videosekvencí k praktiku Viskozita kapalin seznamuje studenta se základní problematikou viskozity a jejího vlivu v medicíně. Následně jsou komentovaným způsobem předvedeny postupy, jak provádět jednotlivé úlohy tohoto praktika a jak výsledky vyhodnotit.                                                                         

 
autor: Zdeněk Kubeš, Jiří Dejmek, Pavlína Rottenbornová, Jiří Beneš, Matouš Bolek, Lukáš Bolek | obor: Biofyzika | zobrazeno: 3143x | publikováno: 24.2.2015 | poslední úpravy: 24.2.2015 | Creative Commons License

Ochrana před ionizujícím zářením

Ochrana před ionizujícím zářením

Soubor komentovaných videosekvencí k praktiku Ochrana před ionizujícím zářením seznamuje studenta se základní problematikou tohoto tématu a jeho významu v medicíně. Jsou zde komentovaným způsobem předvedeny postupy, jak provádět jednotlivé kroky tohoto praktika a vhodným způsobem jsou na praktických ukázkách vysvětleny fyzikální principy, které jsou s tématem spojeny. V první části je ukázáno měření přirozené radioaktivity, tzv. pozadí. Druhá a třetí část popisuje demonstraci ochrany před ionizujícím zářením vzdáleností a stíněním.

 
autor: Zdeněk Kubeš, Jiří Dejmek, Pavlína Rottenbornová, Jiří Beneš, Matouš Bolek, Lukáš Bolek | obor: Biofyzika | zobrazeno: 3654x | publikováno: 20.2.2015 | poslední úpravy: 24.2.2015 | Creative Commons License

:: RTG ::

::  RTG  ::

Soubor komentovaných videosekvencí k praktiku RTG seznamuje studenta se základní problematikou tohoto tématu a jeho použití v medicíně. Jsou zde komentovaným způsobem předvedeny postupy, jak provádět jednotlivé kroky tohoto praktika a vhodným způsobem jsou na praktických ukázkách vysvětleny fyzikální principy, které jsou s tématem spojeny. V první části je ukázán vliv nastavení parametrů rentgenky na výsledný obraz. Ve druhé části je popsán význam kontrastní látky, podávané v některých případech snímkování pacientům a v závěru zkusíme identifikovat objekty v pro oko neprůhledných lahvičkách.

 
autor: Zdeněk Kubeš, Jiří Dejmek, Pavlína Rottenbornová, Jiří Beneš, Matouš Bolek, Lukáš Bolek | obor: Biofyzika | zobrazeno: 3772x | publikováno: 20.2.2015 | poslední úpravy: 24.2.2015 | Creative Commons License
Jít na stránku: 1 2 3 4 5