Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Chirurgie, traumatologie, ortopedie

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
Jít na stránku: 1 2

Interní péče o pacienta při kardiochirurgické operaci

Interní péče o pacienta při kardiochirurgické operaci

Perioperační péče v kardiochirurgii je velmi důležitou součástí oboru, která zajišťuje přípravu, průběh výkonu a doléčení pacientů po výkonu a předchází nebo řeší nastálé komplikace. Tato prezentace uvádí komplexní přehled problematiky včetně využití mezioborové spolupráce.

 
autor: Lukáš Handl, Vladimír Mikulenka | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Kardiologie, angiologie | zobrazeno: 2951x | publikováno: 16.11.2012 | poslední úpravy: 22.5.2015 | Creative Commons License

NPB náhlé příhody břišní

NPB náhlé příhody břišní

Náhlé příhody břišní, ve shodě s výstižným českým názvem,i dnes znamenají ohrožení života pro nemocné. Jejich správná a časná diagnostika a správně indikovaná léčba jsou základním předpokladem pro rychlý návrat pacienta do normálního života a pro minimalizaci vážných zdravotních komplikací, včetně smrti. Jejich znalost je nezbytná pro lékaře všech odvětví.

 
autor: Tomáš Skalický | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | zobrazeno: 3133x | publikováno: 6.1.2015 | poslední úpravy: 6.1.2015 | Creative Commons License

Poranění parenchymových orgánů dutiny břišní

Poranění parenchymových orgánů dutiny břišní

S rozvojem automobilové dopravy došlo i k rozvoji dopravní nehodovosti a tím i s nárůstem traumat spojených s autonehodou. Naštěstí v poslední době došlo i k výraznému zlepšení pasívní bezpečnosti pro osádku auta a tak nedochází k trvalému nárůstu nitrobřišních poranění, ale počty těchto poranění jsou vcelku stabilizované.
Břicho jako region je společně s hrudníkem a hlavou častým místem výskytu poranění v rámci polytraumatu, a méně často místem monotraumatu. Se zlepšením přednemocniční péče se nyní do nemocnice dostávají i úrazy, které by ještě před 15ti lety neměli šanci na zvládnutí zajištění na místě a transportu na Emergency Traumacentra.

 
autor: Tomáš Skalický | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | zobrazeno: 2614x | publikováno: 4.7.2014 | poslední úpravy: 4.7.2014 | Creative Commons License

Multimodální léčba jaterních metastáz kolorektálního karcinomu

Multimodální léčba jaterních metastáz kolorektálního karcinomu

Jaterních metastáz se bohužel dočká polovina nemocných, kteří kolorektálním karcinomem onemocní. I přesto že, se jedná o pokročilý stupeň nádoru, u řady nemocných dosáhneme léčbou uzdravení. Pokud však chceme nemocné léčit se záměrem kurativním nelze vynechat léčbu chirurgickou. Bez této léčby nikdy uzdravení nemocných nedosáhneme.

 
autor: Tomáš Skalický | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | zobrazeno: 2144x | publikováno: 7.4.2014 | poslední úpravy: 23.4.2014 | Creative Commons License

Insuficience mitrální chlopně

Insuficience mitrální chlopně

Mitrální chlopeň je unikátní dvojcípá srdeční struktura, která ovlivňuje funkci celého srdce. Je uložená mezi levou síní a levou komorou srdeční, kdy přední cíp je zpravidla větší, než cíp zadní.Název dostala podle tvaru kněžské mitry.V diastole se otevírá, v systole se uzavírá a její neúplný uzávěr vede ke zpětnému toku krve.

 
autor: Patrik Roučka, Jiří Škorpil | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Kardiologie, angiologie | zobrazeno: 2251x | publikováno: 31.1.2014 | poslední úpravy: 25.3.2014 | Creative Commons License

Operace jater, žlučových cest a žlučníku

Operace jater, žlučových cest a žlučníku

Játra se nejčastěji operují pro zhoubné nádory. Jedná se o nádory primární, tedy o hepatocelulární karcinom a cholangiocelulární karcinom a o nádory sekundární, metastázy nádorů z jiných lokalizací. Sekundární nádory, tedy metastázy kolorektálního karcinomu, karcinomu prsu, neuroendokrinních nádorů jsou u nás nejčastější příčinou jaterních operací. Další, i když méně častou, příčinou operace jater jsou benigní nádory jater a to hlavně hepatocelulární adenom a jaterní cystadenom, které mohou být prekancerózou. Ostatní nezhoubné nádory jako hemagiom či fokální nodulární hyperplazie-FNH jsou důvodem k operaci méně často a to jen v případě, že nemocného výrazně obtěžují tlakovými bolestmi, či způsobují jiné citelně vnímané obtíže.

 
autor: Tomáš Skalický | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | zobrazeno: 3466x | publikováno: 7.1.2014 | poslední úpravy: 28.1.2014 | Creative Commons License

Výduť břišní aorty

Výduť břišní aorty

Prezentace současných znalostí etiopatogeneze výdutě břišní aorty. 

                                                                                                                                                           

 
autor: Vladislav Třeška | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | zobrazeno: 3100x | publikováno: 4.5.2011 | poslední úpravy: 9.10.2013 | Creative Commons License

Karcinom prsu

Karcinom prsu

Karcinom prsu z hlediska etiopatogeneze, diagnostiky a léčby.

                                                                                                                                                                                                                        

 
autor: Ilona Zedníková | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | zobrazeno: 2784x | publikováno: 4.5.2011 | poslední úpravy: 9.10.2013 | Creative Commons License

Echokardiografie v kardiochirurgii

Echokardiografie v kardiochirurgii

Ultrazvukový signál vzniká v piezoelektrickém krystalu, krystalech, přeměnou elektrických impulzů na mechanické vlnění v pásmu 2 - 10MHz. Sonda slouží jako vysíláč a současně přijímač ultrazvukových signálů. Umožňuje měření vzdáleností, ploch, objemů, rychlostí a určení směrů proudění krve za pomoci a kombinace celé řady echokardiografických metod.

 
autor: Patrik Roučka | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Kardiologie, angiologie | zobrazeno: 2443x | publikováno: 7.3.2013 | poslední úpravy: 8.10.2013 | Creative Commons License

Hepatocelulární karcinom jater-multimodální léčba

Hepatocelulární karcinom jater-multimodální léčba

Geografické rozložení výskytu hepatocelulárního karcinomu HCC je rozdílné. Zatímco v Evropě,Austrálii a Severní Americe je jeho výskyt poměrně nízký 1-3/100,000 obyvatel na rok, jsou oblasti jihovýchodní Asie a subsaharská Afrika, kde se jeho výskyt pohybuje až 150/100.000 obyvatel na rok. Jeho výskyt je spojen s výskytem viru hepatitídy B HBV a hepatitídy C-HCV v těchto oblastech a jeho objevení se opožduje cca o 30-60 po onemocnění chronickou hepatitidou B a cca 20-30 let po chronické hepatitídě C.

 
autor: Tomáš Skalický | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | zobrazeno: 3138x | publikováno: 22.11.2012 | poslední úpravy: 5.3.2013 | Creative Commons License
Jít na stránku: 1 2