Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lékařská chemie a biochemie

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
 

CEVA - portál pro postgraduální vzdělávání

CEVA (Creative Education - Vital Application) je webový portál Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy určený pro postgraduální vzdělávání lékařů, bioanalytiků a nelékařských zdravotnických pracovníků (NLZP - zdravotní sestry, laboranti). Mazi hlavní aktivity portálu patří:

  • e-learningové kurzy s kredity celoživotního vzdělávání (od ČLK, KVVOPZ a ČAS)
  • odborné novinky (vycházejí pravidelně 1 za 14 dní)
  • webináře
 
autor: Daniel Rajdl, Jaroslav Racek, Richard Pikner a kol. | obor: Diabetologie, dietetika, Hematologie, Laboratorní diagnostika, Lékařská chemie a biochemie, Mikrobiologie, Vnitřní lékařství | zobrazeno: 2839x | publikováno: 27.11.2015 | poslední úpravy: 27.11.2015 | Creative Commons License

Klinická biochemie

Podpůrný kurz pro výuku klinické biochemie v 5. ročníku všeobecného lékařství na LF UK v Plzni.

                                                                                                                                                                                                               

 
autor: Daniel Rajdl, Jaroslav Racek, Václav Senft, Roman Cibulka, Richar Pikner | obor: Lékařská chemie a biochemie | zobrazeno: 4033x | publikováno: 2.11.2015 | poslední úpravy: 2.11.2015 | Creative Commons License

Návody k laboratorním cvičením z chemie pro studenty zubního lékařství

Návody k laboratorním cvičením z chemie pro studenty zubního lékařství

Tento výukový materiál je určen pro studenty prvního ročníku zubního lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni jako pracovní návod pro laboratorní cvičení předmětu "Chemie". Návod je koncipován jako pracovní sešit s místy pro vyplňování odpovědí. Obsaženy jsou návody na čtyři tříhodinová praktika v laboratoři. Témata obsažených úloh: příprava roztoku přesné koncentrace, osmolalita a její stanovení, vybrané reakce anorganických sloučenin, metody odměrné analýzy (alkalimetrie, chelatometrie, manganometrie), měření pH a vlastnosti pufrů, optické metody (fotometrie, polarimetrie), chromatografické metody, vybrané reakce organických sloučenin.

 
autor: Václav Babuška, Radana Vrzáková, Vlastimil Kulda | obor: Lékařská chemie a biochemie | zobrazeno: 1901x | publikováno: 3.3.2015 | poslední úpravy: 3.3.2015 | Creative Commons License

Průkaz žlučových barviv a krevního barviva v moči

Průkaz žlučových barviv a krevního barviva v moči

Tento výukový materiál je určen studentům druhého ročníku všeobecného lékařství. Jedná se o komentované video, které doplňuje výuku praktických cvičení předmětu "Lékařská biochemie". Video demonstruje provádění reakcí vhodných pro průkaz žlučových barviv v moči (bilirubin – Naumannova zkouška, Hamarstenova zkouška; uribilinogen – Ehrlichova zkouška) a krevního barviva v moči (Heitz-Boyerova zkouška).

 
autor: Václav Babuška, Radana Vrzáková, Vlastimil Kulda | obor: Lékařská chemie a biochemie | zobrazeno: 2230x | publikováno: 26.2.2015 | poslední úpravy: 26.2.2015 | Creative Commons License

E-klinická biochemie

E-klinická biochemie

E-klinická biochemie je multimediální portál, který pokrývá všechna témata klinické biochemie. Každá kapitola je složena z on-line učebního textu, prezentace s mluveným komentářem a interaktivního testu pro kontrolu retence znalostí. Portál je přístupný všem členům sítě MEFANET.

 
autor: Daniel Rajdl, Milan Dastych, Richard Průša, Jaroslav Racek, Kristian Šafarčík, Tomáš Zima a kol. | obor: Lékařská chemie a biochemie | zobrazeno: 5443x | publikováno: 20.2.2014 | poslední úpravy: 16.4.2014 | Creative Commons License

Důkaz acetonu

Důkaz acetonu

Tento výukový materiál je určen studentům prvního a druhého ročníku všeobecného i zubního lékařství. Sestává se z komentovaného videa, které doplňuje výuku praktických cvičení předmětů "Chemie" a "Biochemie". Video demonstruje provádění reakcí vhodných pro důkaz přítomnosti acetonu v moči (Lestradetova a Legalova zkouška). Připojený studijní text má prohloubit znalosti o ketolátkách (jejich metabolismus).

 
autor: Václav Babuška, Radana Vrzáková, Vlastimil Kulda | obor: Lékařská chemie a biochemie | zobrazeno: 2576x | publikováno: 11.4.2014 | poslední úpravy: 11.4.2014 | Creative Commons License

Důkaz aminokyselin a bílkovin

Důkaz aminokyselin a bílkovin

Tento výukový materiál je určen studentům prvního a druhého ročníku všeobecného i zubního lékařství. Sestává se z komentovaného videa, které doplňuje výuku praktických cvičení předmětů "Chemie" a "Biochemie". Video demonstruje provádění důkazových reakcí aminokyselin a bílkovin (ninhydrinová reakce, biuretová reakce, srážení bílkovin varem, srážení kyselinou sulfosalicylovou, Hellerova zkouška). Připojený studijní text má připomenout základní znalosti o aminokyselinách a struktuře bílkovin.

 
autor: Václav Babuška, Radana Vrzáková, Vlastimil Kulda | obor: Lékařská chemie a biochemie | zobrazeno: 3907x | publikováno: 11.4.2014 | poslední úpravy: 11.4.2014 | Creative Commons License

Redukční zkoušky na důkaz glukózy

Redukční zkoušky na důkaz glukózy

Tento materiál je určen studentům předmětu "Lékařské chemie" 1. ročníku všeobecného i zubního lékařství. Sestává se z komentovaného videa, které doplňuje výuku v praktických cvičení a ze studijního textu. Text má pomoci lepšímu pochopení struktury sacharidů a jejich vlastností.                                                             

 
autor: Václav Babuška, Radana Vrzáková, Vlastimil Kulda | obor: Lékařská chemie a biochemie | zobrazeno: 3928x | publikováno: 3.5.2013 | poslední úpravy: 5.11.2013 | Creative Commons License

Návody k laboratorním cvičením z lékařské chemie

Návody k laboratorním cvičením z lékařské chemie

Tento výukový materiál bude používán studenty všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni jako pracovní návod pro laboratorní cvičení předmětu "Lékařská chemie". Návod je koncipován jako pracovní sešit s místy pro vyplňování odpovědí.

 
autor: Václav Babuška, Karin Buňatová, Vlastimil Kulda | obor: Lékařská chemie a biochemie | zobrazeno: 3182x | publikováno: 7.3.2013 | poslední úpravy: 7.3.2013 | Creative Commons License